Press "Enter" to skip to content

Matematika. 4-sinf

Узбекский язык (методика)
русский
Русский (специальный)
русский
русский
русский
русский
русский
русский

4-sinflar uchun elektron darsliklar, kitoblar barcha fanlardan

Maktab darsliklarini yuklab olish uchun qulay joylashtirishga qaror qildik. 4-sinf elektron darsliklarini yuklab oling.

4-sinf darsliklari haqida

Quyida taqdim etilayotgan 4-sinf darsliklari barcha umumta’lim maktablari va ixtisoslashtirilgan davlat maktablari uchun mo’ljallangan. Ushbu darsliklar Respublika ta’lim markazi resurslaridan olinmoqda.
Barcha darsliklar yangi o’quv yili uchun amal qiladi. Sahifa tez-tez yangilanib yangi darsliklarni qo’shib boriladi.

4-sinf elektron darsliklarini yuklab olish

Мы решили разместить школьные учебники в удобном для скачивания месте. Скачать электронные учебники для 4 класса.
Об учебниках для 4 класса.
Представленные ниже учебники для 4-го класса предназначены для всех общеобразовательных и специализированных общеобразовательных школ. Эти учебники размещены на информационно-образовательном портале Министерства народного образования.
Все учебники действительны для нового учебного года. Страница часто обновляется и добавляются новые учебники.
Скачать электронные учебники для 4 класса
Нажмите на науку, которую вы хотите скачать учебник. Обратите внимание, что все учебники представлены в формате PDF, и на вашем устройстве должно быть установлено программное обеспечение в этом формате.
Электронная версия учебников для 4 класса.
Текущие учебники
На узбекском
На русском
На каракалпакском языке
На таджикском языке
На туркменском языке
На кыргызском
На казахском языке
Французский
Французский (тетрадь)
Французский (тетрадь)
Французский (тетрадь)
английский язык

английский язык
английский язык
Английский (тетрадь)
Английский (тетрадь)
Английский (тетрадь)
Английский (тетрадь)
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура
Физическая культура
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Математика
Музыка
Музыка
Музыка
Музыка
Музыка
Музыка
Музыка
Немецкий
Немецкий

немецкий (тетрадь)
немецкий (тетрадь)
немецкий (тетрадь)
Одобнома
Одобнома
Одобнома
Одобнома
Одобнома
Одобнома
Одобнома
родной язык
русский
родной язык
родной язык
родной язык
родной язык
родной язык
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение
Чтение (методика)
Чтение (методика)

узбекский язык
узбекский язык
узбекский язык
узбекский язык
узбекский язык
узбекский язык

Узбекский язык (методика)
русский
Русский (специальный)
русский
русский
русский
русский
русский
русский

Русский язык (методика)

Естественные науки
Естественные науки
Естественные науки
Естественные науки
Естественные науки
Естественные науки
Естественные науки
Образование
Образование
Образование
Образование
Образование
Образование
Образование
Изобразительное искусство
Изобразительное искусство
Изобразительное искусство
Изобразительное искусство
Изобразительное искусство
Изобразительное искусство
Изобразительное искусство
Технология
Технология
Технология
Технология
Технология
Технология
Технология
Учебники для других классов
Мы разместили все школьные учебники с 1 по 11 класс на 1 странице. Вы можете перейти на эту страницу, чтобы скачать любые школьные учебники.

Sizni ushbu maqolalar ham qiziqtirishi mumkin:

 1. 3-sinflar uchun elektron darsliklar, kitoblar barcha fanlardan
 2. 2-sinflar uchun elektron darsliklar, kitoblar barcha fanlardan
 3. 1-sinflar uchun elektron darsliklar, kitoblar barcha fanlardan
 4. 7-sinflar uchun elektron darsliklar, kitoblar barcha fanlardan
 5. 6-sinflar uchun elektron darsliklar, kitoblar barcha fanlardan
 6. Boshlang’ich sinflar uchun elektron darsliklar, kitoblar barcha fanlardan
 7. 5-sinflar uchun elektron darsliklar, kitoblar barcha fanlardan
 8. Elektron darsliklar (barcha maktab o’quv fanlarining elektron shakli)
 9. Электронные учебники для 3 класса
 10. 9-sinflar uchun elektron darsliklar, kitoblar barcha fanlardan

Matematika. 4-sinf

The Whole-Brain Child: 12 Revolutionary Strategies to Nurture Your Child’s Developing Mind

225 Pages · 2017 · 3.34 MB · 269,609 Downloads
The_Whole-Brain_Child_-_Daniel_J__Siegel.pdf The Whole-Brain Child .

Matematika SD kelas 3

220 Pages · 2008 · 4.24 MB · 9,755 Downloads · Indonesian
memperoleh seorang nama tokoh matematika. Coba tebak, siapakah dia? 3.344. 3.335. 3.336. 3.348 .

Eat Right for your Type – 4 Blood Types, 4 Diets; The individualized Diet Solution to Staying Healthy, Living Longer, & Achieving your Ideal Weight – Penguin-Putnam

290 Pages · 2016 · 4.1 MB · 59,208 Downloads · New!
Eat Right for your Type – 4 Blood Types, 4 Diets; The individualized Diet Solution to Staying .

matematika matematika

448 Pages · 2013 · 10.56 MB · 1,008 Downloads · Indonesian
matematika matematika .

buku ajar matematika dasar

114 Pages · 2012 · 4.71 MB · 5,921 Downloads · Indonesian

Matematika Dasar untuk Tingkat Perguruan Tinggi ini dapat terselesaikan dengan baik. Buku ajar Matematika .

Matematika Matematika Ekonomi Oleh

90 Pages · 2014 · 20.06 MB · 1,518 Downloads · Indonesian
minimum? c. Berapa nilai biaya rata-rata minimum tersebut? 17 Matematika Matematika Ekonomi Oleh .

Professional Visual Basic 2010 and .NET 4 Visual Basic 2010 and .NET 4 = Professional Visual Basic 2010 and .NET Four = Visual Basic 2010 and .NET Four

1,269 Pages · 2010 · 22.5 MB · 23,760 Downloads · New!
Intermediate and advanced coverage of Visual Basic 2010 and .NET 4 for professional developersIf .

Matematika. 5-sinf

240 Pages · 2017 · 4.08 MB · 25 Downloads · Indonesian · New!
, yo’lovchi poyezdining tezligi 1,5 Matematika. 5-sinf .

Buku Pegangan Siswa Matematika SMP Kelas 8 Semester 1 Kurikulum 2013

200 Pages · 2014 · 43.31 MB · 3,970 Downloads · Indonesian

dengan negara lain. Buku Matematika Kelas VIII SMP/MTs Kurikulum 2013 ini ditulis dengan berdasarkan .

Buku Pegangan Siswa Matematika SMP Kelas 9 Kurikulum 2013 Semester 1

281 Pages · 2015 · 14.37 MB · 3,517 Downloads · Indonesian

Menurut Namu apaNah ABC dan AFD sebangun? UntuN menjawabnya coba Buku Pegangan Siswa Matematika SMP .

Time Management Proven Techniques for Making Every Minute Count

275 Pages · 2008 · 1.65 MB · 357,065 Downloads

This book is available at quantity discounts for bulk purchases. For information the side of overscrupulous data-keepi .

Load more similar PDF files

PDF Drive investigated dozens of problems and listed the biggest global issues facing the world today. Let’s Change The World Together

 • Editor’s Picks
 • Most Popular
 • Academic & Education
 • Art
 • Biography
 • Business & Career
 • Children & Youth
 • Environment
 • Fiction & Literature
 • Health & Fitness
 • Lifestyle
 • Personal Growth
 • Politics & Laws
 • Religion
 • Science & Research
 • Technology

Matematika, 4 sinf, Bikbayeva N.U., Girfanova K.M., 2020

Matematika, 4 sinf, Bikbayeva N.U., Girfanova K.M., 2020.

Учебник по математике для 4 класса на узбекском языке.

Фрагмент из книги:
Har bir sonning yozilishida 3 raqami nimani anglatadi?
Sonlar yozuvida ayni bir raqam, u qaysi xonada turganiga qarab, har xil qiymatga ega bo‘ladi. Masalan, 273 sonidagi 3 raqami birlar xonasida turibdi, shu sababli u 3 birlikni anglatadi.

Примеры.
Kitob 240 betdan iborat. H ar kuni 6 betdan o‘q ils a, kitobn i nech a kund a o‘q ib tuga tish mumkin? Agar har kuni 2 bet ko‘proq o‘qilsachi?

Polizdan 350 kg sabzi, 175 kg sholg‘om hamda sabzi va sholg‘om birgalikda qancha bo‘lsa, shuncha kartoshka yig‘ib olindi. Polizdan jami qancha sabzavot yig‘ib olingan?

MUNDARIJA.
3-SINFDA O‘TILGAN MAVZULARNI TAKRORLASH.
O‘n ming ichida sonlarni raqamlash va arifmetik amallar.
Tengsizliklarni tanlash usuli bilan yechish.
1 DAN 1 000 000 GACHA BO‘LGAN SONLARNI RAQAMLASH.
Pozitsion va nopozitsion sanoq sistemalari.
Birlar, minglar millionlar sinfi.
Million ichida ko‘p xonali sonlarni taqqoslash.
Million ichida qo‘shish va ayirish amallari.
Yassi va fazoviy shakllar.
Qirqma shakllar, buklanadigan ko‘pburchaklar.
TENGLAMALAR. TENGSIZLIKLAR. KATTALIKLAR.
Qo‘shishning o‘rin almashtirish va guruhlash xossasi.
Natijani tekshirish usullari.
Tenglamalar.
Tengsizliklar.
Miqdorlarni qo‘shish va ayirish.
O‘rta arifmetik qiymatni topish.
Massa birliklari orasidagi muno sabatlar.
Geometrik mazmundagi amaliy masalalar.
Mulohazalar.
MILLION ICHIDA SONLARNI KO‘PAYTIRISH VA BO‘LISH. FORMULALAR. SHKALALAR.
Million ichida ko‘paytirish va bo‘lish.
Tenglamalarni yechish.
Formulalar.
Shkalalar.
Sonli ifodalarning qiymatini hisoblash.
Miqdorlarni songa ko‘paytirish va bo‘lish.
Harakatga doir masalalar.
KASRLAR.
Oddiy kasrlar.
Sonning kasrini topish.
Sonni kasrdan topish.
Kasrlarni taqqoslash.
Kasrlarni qo‘shish va ayirish.
O‘nli kasrlar.
To‘plamlar. Eyler-Venn diagrammasi.
KOORDINATA TO‘RINI TUZISH. FAZOVIY SHAKLLAR.
Nuqta koordinatasi.
Koordinata burchagi.
Ko‘pyoq.
To‘g‘ri burchakli parallelepiped.
Kub.
Yuz o‘lchov birliklari.
Hajm o‘lchov birliklari.
MA’LUMOTLARNI GRAFIK, DIAGRAMMA, JADVALLAR KO‘RINISHIDA IFODALASH.
Grafiklar.
Ma’lumotlarni tasvirlash usullari.
Simmetrik shakllar. Burish simmetriyasi.
4-sinfda o‘tilganlarni takrorlash va umumlashtirish.

Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Matematika, 4 sinf, Bikbayeva N.U., Girfanova K.M., 2020 – fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России. Купить эту книгу