Press "Enter" to skip to content

Biologiya, Botanika, 6 sinf, Pratov O‘, 2017

O‘SIMLIKLARNING HAYOTIY SHAKLLARI.
O‘simliklarning tashqi muhitga har xil shaklda mosla-shishi hayotiy shakl deyiladi.
Gulli o‘simliklar hayotiy shakllariga ko‘ra daraxt, buta, yarimbuta, bir yillik, ikki yillik va ko‘p yillik o‘tlarga bo‘linadi.

Botanika fanidan electron darslik, botanika kitobi 6-sinf

Botanika fanidan 6-sinflar uchun darslikning electron variantini qabul qiling.

Mazkur darslik botanika fani uchun darslikka bo’lgan ehtiyojni qondiradi. Ushbu o’zbek sinflari uchun mo’ljallangan kitoblar Maktabgacha va maktab ta’limi vazirligining axborot ta’lim portalidan olindi.

Botanika va boshqa barcha fanlardan elektron darsliklarni mana bu sahifa orqali yuklab olishingiz mumkin.

Получить электронную версию учебника для 6 класса по Ботанике.

Этот учебник отвечает требованиям учебника по ботанике. Учебники для этих узбекских классов были получены с информационно-образовательного портала Министерства народного образования.
Напомню, что все учебники для 6 класса находятся на этой странице, и учебники по биологии находятся на этой странице.
Нажмите кнопку «Скачать», чтобы скачать книгу.

Учебник ботаники для 6 класса — скачать

Если вы ищете школьные учебники по всем предметам, перейдите на эту страницу: Электронные учебники (электронная форма всех школьных предметов)

Sizni ushbu maqolalar ham qiziqtirishi mumkin:

 1. Alifbe fanidan electron darslik, alifbe kitobi 1-sinf
 2. Zoologiya fanidan electron darslik, zoologiya kitobi 7-sinf
 3. Nutq o’stirish kitobi electron darslik
 4. Tadbirkorlik asoslari kitobi electron darslik 11-sinf
 5. Astronomiya fanidan elektron darslik, astronomiya kitobi 11-sinf darsligi
 6. Geometriya fanidan electron darsliklar, geometriya kitoblari 7-11-sinf
 7. Fizika fanidan electron darsliklar, fizika kitoblari 6-11-sinf
 8. O’qish kitobi electron darsliklar, o’qish kitoblari 1-4-sinf
 9. Odobnoma fanidan electron darsliklar, odobnoma kitoblari 1-4-sinf
 10. Texnologiya fanidan electron darsliklar, texnologiya kitoblari 1-9-sinf

Biologiya, Botanika, 6 sinf, Pratov O‘., 2017

Aziz o‘quvchilar! Ushbu darslikdan siz, tabiatda be-qiyos o‘rin tutgan o‘simliklar dunyosi bilan tanishasiz. Siz o‘simliklar haqidagi dastlabki bilimlami boshlang‘ich sinf-larda o‘rgangan «Atrofimizdagi olam», «Tabiatshunoslik» darslaridan bilib olgansiz. Bu darslarda olgan bilimlaringiz siz uchun yangi fan – biologiyaning bir bo‘limi bo‘lgan bo-tanikani yanada mukammalroq o‘rganishingizga yordam beradi.

O‘SIMLIKLARNING HAYOTIY SHAKLLARI.
O‘simliklarning tashqi muhitga har xil shaklda mosla-shishi hayotiy shakl deyiladi.
Gulli o‘simliklar hayotiy shakllariga ko‘ra daraxt, buta, yarimbuta, bir yillik, ikki yillik va ko‘p yillik o‘tlarga bo‘linadi.

Daraxtlar – bitta yo‘g‘on yog‘ochlashgan tanali, baquvvat ildizli va keng shoxshabbali, baland bo‘yli ko‘p yil-lik o‘simliklar. Olma, o‘rik, yong‘oq va shaftolining shoxshabbasi yoyiq; qarag‘ay va terakniki g‘uj va tik; sadaqayrag‘ochniki sharsimon bo‘ladi (3-rasm).

Tabiiy holda o‘sadigan daraxtlar sharoitga qarab bir-biridan keskin farq qiladi. Tog‘larning o‘rta qismidagi archa bo‘ydor bo‘lib o‘ssa, eng balandliklardagisi esa yerdan 0,5-1 m ko‘tariladi, xolos. Bu hol o‘simliklami doimiy esib turadigan shamoldan va qishning qattiq sovuqlaridan saqlaydi.

Butalar – bir nechta yog‘ochlashgan poya – tanaga ega ko‘p yillik o‘simliklar (4-rasm). Ildizdagi qo‘shimcha kurtaklardan yangi yosh novdalar o‘sib chiqadi. Bularga irg‘ay, singirtak, na’matak, zirk, bodomcha, uchqat, anor, limon, qoraqat, ligustram, nastarin kabi o‘simliklami misol qilib keltirish mumkin.

MUNDARIJA.
So‘zboshi.
I bob. O‘simliklar dunyosi bilan umumiy tanishuv.
l-§. Botanika – o‘simliklar haqidagi fan.
2-§. Gulli o‘simliklar bilan umumiy tanishish.
3-§. O‘simliklaming hayotiy shakllari.
II bob. Hujayra – hayotning asosi.
4-§. O‘simlik hujayrasining tuzilishi.
5-§. Hujayralaming hayotiy faoliyati.
6-§. O‘simlik to‘qimalari.
III bob. Gulli o‘simliklarning vegetativ va generativ organlari.
7-§. Ildiz turlari va tizimlari.
8-§. Ildizning ichki tuzilishi.
9-§. Shakli o‘zgargan ildizlar.
10-§. Novda.
11-S. Poyalarning xilma-xilligi.
12-§. Kurtak.
13-§. Poyaning ichki tuzilishi.
14-§. Novda tizimining shakllanishi.
15-§. Barglarning tashqi tuzilishi.
16-§. Oddiy va murakkab barglar.
17-§. Novdada barglarning joylashishi.
18-§. Barglarning ichki tuzilishi.
19-§. Shakli o‘zgargan novdalar.
20-§. Gul – o‘simliklaming gcncrativ ko‘payish organi.
21-§. Gullarning xilma-xilligi.
22-§. To’pgullar.
23-§. Mcvalar.
24-§. Urug‘.
IV bob. Gulli o‘simliklarning hayotiy faoliyati.
25-§. O‘simliklaming mincral oziqlanishi. Ildiz bosimi. O‘g‘itlar.
26-§. Poyada oziq moddalaming harakatlanishi.
27-§. Barglarda organik moddalarning hosil bo‘lishi.
28-§. O’simliklarning nafas olishi, oziqlanishi. O‘simliklarda moddalar almashinuvi.
29-§. O’simliklaming suv bug‘latishi.
30-§. Kuz faslida o’simliklar hayotida ro‘y beradigan o’zgarishlar.
31-§. O’simliklarning ko’payishi.
32-§. Gullarning changlanishi.
33-§. Gulli o’simliklaming jinsiy ko‘payishi. Urug‘lanish.
34-§. Mcva va urug‘larning tarqalishi.
35-§. Urug‘laming unib chiqishi.
36-§. O‘simlik – yaxlit organizm.
37-§. O’simliklar dunyosiga ekologik omillarning ta’siri.
V bob. O‘simliklar sistematikasi.
38-§. O‘simliklar sistematikasi haqida tushuncha.
39-§. Suvo’tlar. Bir hujayrali yashil suvo‘tlar.
40-§. Ko‘p hujayrali yashil suvo‘tlar.
41-§. Qo‘ng‘ir va qizil suvo’tlar bo‘limlari.
42-§. Yo’sinlar bo’limi.
43-§. Qirqbo‘g‘imlar bo’limi.
44-§. Qirqquloqlar bo’limi.
45-§. Ochiq urug‘li o‘simliklar bo‘limi. Archa.
46-§. Yopiq urug‘li o‘simliklar haqida ma’lumotlar.
47-§. Ra’nodoshlar oilasi.
48-§. Karamdoshlar oilasi.
49-§. Sho‘radoshlar oilasi.
50-§. Gulxayridoshlar oilasi.
51-§. Burchoqdoshlar (Dukkakdoshlar) oilasi.
52-§. Ituzumdoshlar oilasi.
53-§. Tokdoshlar oilasi.
54-§. Qovoqdoshlar oilasi.
55-§. Qoqio4tdoshlar (Murakkabguldoshlar) oilasi.
56-§. Loladoshlar oilasi.
57-§. Piyozdoshlar oilasi.
58-§. Bug‘doydoshlar (Boshoqdoshlar) oilasi.
59-§. Yerda o’simliklar dunyosining rivojlanishi.

Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Biologiya, Botanika, 6 sinf, Pratov O‘., 2017 – fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать pdf
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России. Купить эту книгу

Botanika darsliklari. 6-sinflar uchun botanika fanidan electron darsliklar

6-sinflar uchun botanika fanidan darsliklarning electron variantini qabul qiling.

Mazkur darsliklar botanika fani uchun elektron darslik hisoblanadi. Ushbu o’zbek sinflari uchun mo’ljallangan kitoblar Xalq ta’limi vazirligining axborot ta’lim portalidan olindi.

Botanika fanidan elektron darsliklar yuklab olish

6-sinflar uchun Botanika darsligi – yuklab olish

Botanika va boshqa barcha fanlardan electron darsliklar to’plami

Barcha sinflar uchun maktab darsliklarini yuklab olishni istasangiz ushbu sahifaga o’ting: Barcha fanlardan maktab darsliklari 1-11-sinf

Принять электронную версию учебников по ботанике для 6-х классов.

Эти учебники представляют собой электронные учебники по ботанике. Учебники, предназначенные для этих узбекских классов, были взяты с информационно-образовательного портала Министерства народного образования.

Скачать электронные учебники по ботанике

Учебник ботаники для 6 класса — скачать

Сборник электронных учебников по ботанике и всем остальным предметам

Если вы хотите скачать школьные учебники для всех классов, перейдите на эту страницу: Школьные учебники по всем предметам 1-11 класс

Sizni ushbu maqolalar ham qiziqtirishi mumkin:

 1. Fizika darsliklari. 6-11-sinflar uchun fizika fanidan electron darsliklar
 2. Chizmachilik darsliklari. 8-9-sinflar uchun chizmachilik fanidan electron darsliklar
 3. Tasviriy san’at darsliklari. 1-7-sinflar uchun tasviriy san’at fanidan electron darsliklar
 4. Huquq darsliklari. Huquq fanidan 8-11-sinflar uchun electron darsliklar
 5. Kimyo darsliklari. Kimyo fanidan 7-11-sinflar uchun electron darsliklar
 6. ChQBT darsliklari. ChQBT fanidan 10-11-sinflar uchun electron darsliklar
 7. Informatika darsliklari. Informatika fanidan 5-11-sinflar uchun electron darsliklar
 8. Atrofimizdagi olam darsliklari. Atrofimizdagi olam fanidan 1-2-sinflar uchun electron darsliklar
 9. Tabiatshunoslik darsliklari. Tabiatshunoslik fanidan 3-4-sinflar uchun electron darsliklar
 10. Astronomiya darsliklari. 11-sinflar uchun astronomiya fanidan electron darslik