Press "Enter" to skip to content

Bahona va Natija haqida maqollar to‘plami

Oyoq changi og‘izga kirar.

Bahona, Sabab va Natija haqida sara maqollar to‘plami

Ajal yetmay, chivin o'lmas.

Ajali yetgan sichqon
Mushukka g'amza qilar.

Alamzadaning tili zahar.

Alas-alasga o't kerak.

Aravani ot emas, arpa tortar.

Arazlagan bolaga osh totli.

Bermas qizning qalini ko'p.

Besabab oyoqqa tikan kirmas.

Bir kunlikka ham ravot kerak,
Ming kunlikka ham.

Bola yig'lamasa, ona sut bermas.

Borishda maqtanma, kelishda maqtan.

Boyagi-boyagi, boyxo'janing tayog'i.

Bug'doyning borar joyi — tegirmon.

Bo'ladigan ishning bo'lgani yaxshi,
Uydagilarning tingani yaxshi.

Gul tufayli tikan suv ichar.

Gunohiga yarasha jazosi.

Daydiga ish — bahona.

Devor yiqilmay, handak to'lmas.

El yursa, yung to'zar.

It yeganini qusar.

It chopar, deb bit chopar.

Ichmas edim kosaning qaymog'ini,
Zor bo'ldim kubining ayroniga.

Ishni ko'rib ustaga baho ber,
Ustani ko'rib — shogirdiga.

Yig'lagisi kelgan bola,
Otasining soqolini o'ynar.

Karvon yo'lda tuzalar.

Kamay — misdan, balg'am — isdan.

Karnaychidan — bir puf.

Kelinning siri kelgan yerida bilinar.

Kemada kim borini chiqqanda bilasan.

Ko'rganning till bildirar,
Kuyganning — dili.

Mol chiqasiga kelsa, egasi sababchi.

Molga balomat — boshga salomat.
Muz erisa, suv bo'lar,
Suv sovisa, muz bo'lar.

Nima solsang oshingga,
Shu chiqar qoshig'ingga.

Nima eksang, shuni o'rasan.

Non qiyshiq emas, bug'doyi qiyshiq.

Odamdan — odam, hayvondan — hayvon.

Oyoq changi og'izga kirar.

Oz oshga imdov yo'q.

Oldim baloni, urdim baloga,
Chiqdi balosi, qoldim baloga.

Olma og'ochidan ohs tushmas.

Olov so'nsa, soviydi,
Giyoh so'lsa, quriydi.

Osmon yig'lamay, yer kulmas.

Osmon ola — yer ola.

Osmondan nam tushmasa, giyoh unmas.

Ot ag'nasa, tuk qolar.

Ot oriqlasa, tuvaloq bo'lar.

Ot tortishib ot tanir,
Er tortishib — el.

Otilmagan sopqon ham betga tegar, ham ketga.

Oxurga neni solsang, xurmachadan shuni olasan.

Pishgan ovqatning umri qisqa.

Pul bermas ma'raka buzar.

Pishak go'shtga yetmasa — «puf sassiq».

Saboq mushkul bo'lsa, o'quvchini uyqu bosar.

Sovuqdan qo'rqqan qishni yoqtirmas.

Sotmasning moli qimmat.

Sukut — alomati rizo.

Surnay chalishni bilmaganning ohangi ko'p.

Termilgan qozon qaynamas,
Qaynasa ham quyilmas.

Termilganing tilanganing emasmi.

Tuya elakka qolganda oqsar.

Tuyasidan qo'ng'irog'i qimmat.

Tug'mas tovuqning tuxumi aziz.

To'kilgan to'lmas, yiqilgan to'ymas.

Changakdagi go'sht sassiq.

Sholining bahonasida kurmak suv ichar.

Egasi yo'q mol — oldin topganniki.

Elak so'ragan iyagini yer.

Er qo'yar bo'lsa, xotin yomon,
Xotin qo'yar bo'lsa, er yomon.

Erinchoqqa ish buyursang,
Senga aql o'rgatar.

Ermagi yo'q enasinikida sigir sog'ar.

Et totligini qo'ysa,
Men o'g'riligimni qo'yardim.

Eshagi — bir tanga,
To'qimi — ming tanga.

Eshagi — bir tanga,
Tushovi — o'n tanga.

Eshagi yo'qning tushovi yo'q.

Eshagidan tushovi qimmat.

Eshakning yuki yengil bo'lsa, yotag'on bo'lar.

Yutim bo'lmasa, bitim bo'lmas.

Yutqazgan o'yinga to'ymas,
Yiqilgan — kurashga.

O'zi bir tanga,
To'ni qirq tanga.

O'zolmagan otga uzangi bahona.

O'yin bilmagan xotinga
Uy torligi bahona.

O'yin bilmaganga joy tor.

O'rinsiz haqorat soqovni burro qilar.

O'roqchining yomoni o'roq tanlar.

O'g'ri itning quyrug'i qisiq.

Qalin bergandan keyin
O'lik kuyov ham tobutda yotmas.

Qarzdorning yolg'oni cho'ntagida bolalar.

Qarzdorning cho'ntagi teshik.

Qaqillagan tovuq tug'may qo'ymas,
Guvillagan olov yonmay qo'ymas.

Qizi borning nozi bor,
Qiyin ishning qimmati zo'r.

Qimorboz boy berganda
Jamshidni yodlar,

Boy bo'lganda — qochishni.

Qichigan yerdan qo'l ketmas.
Qulunli biya ovulga sig'mas.

Quruq supraga duo yo'q,
Sendan menga davo yo'q.

Quruq suyakni it g'ajimas.

Qo'y katta, qo'zi kichik,
Echki sizga lozim emas.

Qo'ling yetgan shoxning shaftolisi shirin.

Hasharchining bolasi
Tilla qoshiq o'ynaydi.

Bahona va Natija haqida maqollar to‘plami

Bahona, sabab va natija haqida eng sara maqollar to‘plami. «Har bir inson munosib yashash uchun yetarlicha kuchga ega. Zamonning og’irligi haqidagi gaplar dangasalikni oqlash uchun bahona» (Lev Landau).

Saboq mushkul bo‘lsa,
o‘quvchini uyqu bosar.

Sholining bahonasida,
ko‘rmak suv ichar.

To‘kilgan to‘lmas, yiqilgan to‘ymas.

Qalin bergandan keyin
O‘lik kuyov ham tobutda yotmas.

Qizi borning nozi bor,
Qiyin ishning qimmati zo‘r.

Oz oshga imdov yo‘q.

Ot ag‘nasa, tuk qolar.

Osmon yig‘lamay, yer kulmas.

Hasharchining bolasi
Tilla qoshiq o‘ynaydi.

Eshakning yuki yengil bo‘lsa, yotag‘on bo‘lar.

Ajal yetmay, chivin o‘lmas.

Pul bermas ma’raka buzar.

Eshagi yo‘qning tushovi yo‘q.

Eshagidan tushovi qimmat.

Ajali yetgan sichqon
Mushukka g‘amza qilar.

Qimorboz boy berganda
Jamshidni yodlar,

Termilgan qozon qaynamas,
Qaynasa ham quyilmas.

O‘zi bir tanga,
To‘ni qirq tanga.

 

Karvon yo‘lda tuzalar.

Kamay — misdan, balg‘am — isdan.

Molga balomat — boshga salomat.

Muz erisa, suv bo‘lar,
Suv sovisa, muz bo‘lar.

Er qo‘yar bo‘lsa, xotin yomon,
Xotin qo‘yar bo‘lsa, er yomon.

Sholining bahonasida kurmak suv ichar

Osmon ola — yer ola.

Ishni ko‘rib ustaga baho ber,
Ustani ko‘rib — shogirdiga.

O‘yin bilmaganga joy tor.

Qaqillagan tovuq tug‘may qo‘ymas,
Guvillagan olov yonmay qo‘ymas.

Qarzdorning yolg‘oni cho‘ntagida bolalar.

O‘rinsiz haqorat soqovni burro qilar.

Kemada kim borini chiqqanda bilasan.

Nima eksang, shuni o‘rasan.

Elak so‘ragan iyagini yer.

Ichmas edim kosaning qaymog‘ini,
Zor bo‘ldim kubining ayroniga.

Tuya elakka qolganda oqsar.

Quruq supraga duo yo‘q,
Sendan menga davo yo‘q.

Changakdagi go‘sht sassiq.

Gunohiga yarasha jazosi.

Et totligini qo‘ysa,
Men o‘g‘riligimni qo‘yardim.

Bo‘ladigan ishning bo‘lgani yaxshi,
Uydagilarning tingani yaxshi.

Kelinning siri kelgan yerida bilinar.

O‘yin bilmagan xotinga
Uy torligi bahona.

Mol chiqasiga kelsa, egasi sababchi

Bermas qizning qalini ko‘p.

Odamdan — odam, hayvondan — hayvon.

Ko‘rganning till bildirar,
Kuyganning — dili.

Oyoq changi og‘izga kirar.

Osmondan nam tushmasa, giyoh unmas.

Bola yig‘lamasa, ona sut bermas.

Pishgan ovqatning umri qisqa.

Pishak go‘shtga yetmasa — «puf sassiq».

O‘zolmagan otga uzangi bahona.

Egasi yo‘q mol — oldin topganniki.

Ot tortishib ot tanir,
Er tortishib — el.

Borishda maqtanma, kelishda maqtan.

Quruq suyakni it g‘ajimas.

Yutim bo‘lmasa, bitim bo‘lmas.

Sukut — alomati rizo.

Otilmagan sopqon ham betga tegar, ham ketga.

Alas-alasga o‘t kerak.

Sotmasning moli qimmat.

Besabab oyoqqa tikan kirmas

Qichigan yerdan qo‘l ketmas.
Qulunli biya ovulga sig‘mas.

Eshagi — bir tanga,
To‘qimi — ming tanga.

Erinchoqqa ish buyursang,
Senga aql o‘rgatar.

Oxurga neni solsang, xurmachadan shuni olasan.

Bug‘doyning borar joyi — tegirmon.

Yutqazgan o‘yinga to‘ymas,
Yiqilgan — kurashga.

Boyagi-boyagi, boyxo‘janing tayog‘i.

Oldim baloni, urdim baloga,
Chiqdi balosi, qoldim baloga.

Alamzadaning tili zahar.

Olma og‘ochidan ohs tushmas.

Tug‘mas tovuqning tuxumi aziz.

Boy bo‘lganda — qochishni.

It yeganini qusar.

O‘g‘ri itning quyrug‘i qisiq.

Bir kunlikka ham ravot kerak,
Ming kunlikka ham.

Yig‘lagisi kelgan bola,
Otasining soqolini o‘ynar.

Arazlagan bolaga osh totli.

Daydiga ish, bahona

Qarzdorning cho‘ntagi teshik.

Aravani ot emas, arpa tortar.

Surnay chalishni bilmaganning ohangi ko‘p.

Qo‘y katta, qo‘zi kichik,
Echki sizga lozim emas.

Ermagi yo‘q enasinikida sigir sog‘ar.

Olov so‘nsa, soviydi,
Giyoh so‘lsa, quriydi.

It chopar, deb bit chopar.

Non qiyshiq emas, bug‘doyi qiyshiq.

El yursa, yung to‘zar.

Gul tufayli tikan suv ichar.

Eshagi — bir tanga,
Tushovi — o‘n tanga.

Nima solsang oshingga,
Shu chiqar qoshig‘ingga.

O‘roqchining yomoni o‘roq tanlar.

Tuyasidan qo‘ng‘irog‘i qimmat.

Sovuqdan qo‘rqqan qishni yoqtirmas.

Qo‘ling yetgan shoxning shaftolisi shirin.

Ot oriqlasa, tuvaloq bo‘lar.

Karnaychidan — bir puf.

Termilganing tilanganing emasmi.

Devor yiqilmay, handak to‘lmas.

Sizni ushbu maqola ham qiziqtirishi mumkin

So‘nggi yuklangan mavzular Ko‘p o‘qilgan mavzular Bo‘limlardan birini tanlang

Sabab, bahona va natija haqida maqollar

Bir kunlikka ham ravot kerak,
Ming kunlikka ham.

Tavsiya etamiz :

Bola yig’lamasa, ona sut bermas.

Borishda maqtanma, kelishda maqtan.

Boyagi-boyagi, boyxo’janing tayog’i.

Bug’doyning borar joyi — tegirmon.

Bo’ladigan ishning bo’lgani yaxshi,
Uydagilarning tingani yaxshi.

Gul tufayli tikan suv ichar.

Gunohiga yarasha jazosi.

Daydiga ish — bahona.

Devor yiqilmay, handak to’lmas.

El yursa, yung to’zar.

It yeganini qusar.

It chopar, deb bit chopar.

Ichmas edim kosaning qaymog’ini,
Zor bo’ldim kubining ayroniga.

Ishni ko’rib ustaga baho ber,
Ustani ko’rib — shogirdiga.

Yig’lagisi kelgan bola,
Otasining soqolini o’ynar.

Karvon yo’lda tuzalar.

Kamay — misdan, balg’am — isdan.

Karnaychidan — bir puf.

Kelinning siri kelgan yerida bilinar.

Kemada kim borini chiqqanda bilasan.

Ko’rganning till bildirar,
Kuyganning — dili.

Mol chiqasiga kelsa, egasi sababchi.

Molga balomat — boshga salomat.
Muz erisa, suv bo’lar,
Suv sovisa, muz bo’lar.

Nima solsang oshingga,
Shu chiqar qoshig’ingga.

Nima eksang, shuni o’rasan.

Non qiyshiq emas, bug’doyi qiyshiq.

Odamdan — odam, hayvondan — hayvon.

Oyoq changi og’izga kirar.

Oz oshga imdov yo’q.

Oldim baloni, urdim baloga,
Chiqdi balosi, qoldim baloga.

Olma og’ochidan ohs tushmas.

Olov so’nsa, soviydi,
Giyoh so’lsa, quriydi.

Osmon yig’lamay, yer kulmas.

Osmon ola — yer ola.

Osmondan nam tushmasa, giyoh unmas.

Ot ag’nasa, tuk qolar.

Ot oriqlasa, tuvaloq bo’lar.

Ot tortishib ot tanir,
Er tortishib — el.

Otilmagan sopqon ham betga tegar, ham ketga.

Oxurga neni solsang, xurmachadan shuni olasan.

Pishgan ovqatning umri qisqa.

Pul bermas ma’raka buzar.

Pishak go’shtga yetmasa — «puf sassiq».

Saboq mushkul bo’lsa, o’quvchini uyqu bosar.

Sovuqdan qo’rqqan qishni yoqtirmas.

Sotmasning moli qimmat.

Sukut — alomati rizo.

Surnay chalishni bilmaganning ohangi ko’p.

Termilgan qozon qaynamas,
Qaynasa ham quyilmas.

Sabab, bahona va natija haqida maqollar

Termilganing tilanganing emasmi.

Tuya elakka qolganda oqsar.

Tuyasidan qo’ng’irog’i qimmat.

Tug’mas tovuqning tuxumi aziz.

To’kilgan to’lmas, yiqilgan to’ymas.

Changakdagi go’sht sassiq.

Sholining bahonasida kurmak suv ichar.

Egasi yo’q mol — oldin topganniki.

Elak so’ragan iyagini yer.

Er qo’yar bo’lsa, xotin yomon,
Xotin qo’yar bo’lsa, er yomon.

Erinchoqqa ish buyursang,
Senga aql o’rgatar.

Ermagi yo’q enasinikida sigir sog’ar.

Tavsiya etamiz :

Et totligini qo’ysa,
Men o’g’riligimni qo’yardim.

Eshagi — bir tanga,
To’qimi — ming tanga.

Eshagi — bir tanga,
Tushovi — o’n tanga.

Eshagi yo’qning tushovi yo’q.

Eshagidan tushovi qimmat.

Eshakning yuki yengil bo’lsa, yotag’on bo’lar.

Yutim bo’lmasa, bitim bo’lmas.

Yutqazgan o’yinga to’ymas,
Yiqilgan — kurashga.

O’zi bir tanga,
To’ni qirq tanga.

O’zolmagan otga uzangi bahona.

O’yin bilmagan xotinga
Uy torligi bahona.

O’yin bilmaganga joy tor.

O’rinsiz haqorat soqovni burro qilar.

O’roqchining yomoni o’roq tanlar.

O’g’ri itning quyrug’i qisiq.

Qalin bergandan keyin
O’lik kuyov ham tobutda yotmas.

Qarzdorning yolg’oni cho’ntagida bolalar.

Qarzdorning cho’ntagi teshik.

Qaqillagan tovuq tug’may qo’ymas,
Guvillagan olov yonmay qo’ymas.

Qizi borning nozi bor,
Qiyin ishning qimmati zo’r.

Qimorboz boy berganda
Jamshidni yodlar,

Boy bo’lganda — qochishni.

Qichigan yerdan qo’l ketmas.
Qulunli biya ovulga sig’mas.

Quruq supraga duo yo’q,
Sendan menga davo yo’q.

Quruq suyakni it g’ajimas.

Qo’y katta, qo’zi kichik,
Echki sizga lozim emas.

Qo’ling yetgan shoxning shaftolisi shirin.

Hasharchining bolasi
Tilla qoshiq o’ynaydi.