Press "Enter" to skip to content

Birjada pul ishlash

Pari ekanligini his qilgan barcha insonlar bir necha savdo yoki operative baldirligicha ishlar bilan shug’ullanadilar. Chunki bugungi kunda, pul sathsi yanada muhim ahamiyatga ega. Chuning uchun, birjada pul ishlab, ishlatish, g’alla olish va boshqalar kabi bir qator amallar bajariladi. Birjada pul ishlash yaxshi bir xisob-kitob va aniqligi talab etadi. Shuningdek, bunday ishlar bajarilayotgan ko’nikmalar va takliflar, talonlar va qarzlar bilan bog’liqligi ham ko’p. Shuning uchun biz, sizga bu mavzuga aloqador bir necha ko’rinishni qamrab olamiz.

Birjaga kirish bepul va u kabi ishchi ayirboshlarga qulay hisoblanadi. Birjada kelajakni to’g’ridan to’g’ri prognosing qilish vazifasi jurnalistik amaliyotini o’tkazadigan informatsiyalar va marketing qatorlaridan olingan ma’lumotlar hisob kitobga o’tadi. Agar informatsiya aniqlikda ajrashgan bo’lsa, ishlar yanada muntazam va barqaror hal qilinadi.

Birjada pul ishlashning odatiy usuli ko’p savdo-moliya operatsiyalari shaklidagi foizlar usullari uning bir xil komponenti hisoblanadi. Ammo bu amalga oshirish faqat qon-un, so’z va narxi bilan bog’liq emas. Birjada savdo-moliya rivojlanishi odatda barchaga qarab berganloh bo’lgani sababli, bu ish uchun savdo moliyaga doimiy ko’nikish va uni ochib berish zarur.

Pulni istemol qilishning eng yaxshi yo’riqnomalari tizimli ish tartibi va o’zxonalar uchun muntazam aholi ish kunlari bilan birga maslahatlar bo’lishidir.

Xulosa qilish kerakki, birjada pul ishlash qisqa muddatli o’tgizir va shunchalik qarshilikka ega emas. Ammo, uning avvalgi bosqichida qabul qilingan aniqligi va birjada pul ishlashga tegishli ko’nikmalar saqlanishi bir xil ahamiyatga ega. Shuningdek, katta miqdorda mablag’lar ishlash paytida ishlatiladigan usullarni buning inflyatsion yuzaga kelishi haqida ogohlantirish keltiradi. Endilikda, birjada pul ishlashning muammoli muammolari, sotiladigan mahsulotlarda katta farq ko’rsatadigan hali bor. Shuning uchun ishlar o’tgacha, bu savdoning barcha aspektlariga e’tibor qaratilishi lozim. Bunday ishda aniqlik va burchlik talab etiladi.

Ish xaqidagi umumiy ma’lumotlar

1. Ishning mohiyati

Ish, insonga moliyaviy oqimni olish uchun aylandirilgan birlashgan faoliyatdir. Bu faoliyatda ishchi bandlik uchun bitta yoki bir nechta raxbarliklarni bajaradi. Ishning mohiyati, ish faoliyatini bajarishni ta’minlaydigan yo’l-harakatlarning barchasini tahrirlashdan iboratdir.

2. Ish guruh xususiyatlari

 • Ishning jamoatchilik salohiyati: ishga joylashganlar birlashgan faoliyatni amalga oshirishda to’g’ridan-to’g’ri hamkorlik qilishadi.
 • Ishning belgilangan maqsadi: ish ba’zi maqsadlar uchun amalga oshiriladi, masalan: moliyaviy boyish, ishlash davomida rivojlanish va boshqa.
 • Ishning shakli: ish faoliyati turlari, uchunlar misolam: o’zxonalar, sharoitli ish, samarali hisob-kitob, boshqa hususiyatlarga ega ishlar.
 • Ish ta’limi va salohiyati: ishchi to’g’ri posiztsiyada bandlikni bajarish uchun kerakli ma’lumotlarga ega bo’lishi kerak.
 • Ishning natijalari: ish chegaralari, ishning kuchli yoki kuchsizligi, ishchi tomonidan bajarilgan faoliyatning natijalari.

3. Ishcha maxsulotlari

Ishning oqibi va jamoatchilikqa kelajagi ta’sirini o’ziga olgan holda, ne’matli ishlar, yutuqqa tezlik beradi va insonlarga bo’sh vaqt yo’qotish huquqiga ega bo’lishga imkoniyat beradi. Ishcha ishda qalin ishlash darajasi yoki yangiliklarni qo’llash yoki boshqa ish xususiyatlarini bajarishiga qarab, uning haqida bahramand bo’lishi mumkin.

Ishcha maxsulotlari Qo’llanish
Kamrovli va samarali ishlash orqali yanada yuqori darajada mukofot. Yutuqqa tezlik va o’z ichiga zaxiralik talab.
O’z mehnatiga taalluqli ishchi, jamiyat uchun birinchi bo’lingan. Umumiy axborot minglab ishlagan ishchilar uchun yaxshi ko’rinish.

Real va demo hisobotlar bilan ishlash

Real hisobotlar

Real hisobotlar – bu birjada o’tkazilayotgan amallarga oid vaqtinchalik xabarlar. Bu hisobotlar kompaniyalarga va investorlarga sifatli ma’lumotlar beradi. Real hisobotlar tunki birjada sodir bo’lgan hamma tadbirlarga oid statistik ma’lumotlar vaqti bilan kuzatilishi kerak.

Bu hisoboting quyidagi qismlari bo’ladi:

 • Stocklar buyicha javobgarlik
 • Ichki qimmatli qog’ozlar buyicha javobgarlik
 • Buyicha ishlab chiqarish buyicha javobgarlik
 • Moliya hisob-kitoblari buyicha javobgarlik

Real hisobotlar yaratish uchun, kompaniyalar ko’plab monitoring jarayonlari ishga tushiradi, birjada sodir bo’lgan hodisalarni kuzatib boradi, barcha ma’lumotlarni to’plab, taqqoslaydi va hisob-kitoblarni yaratadi.

Demo hisobotlar

Vaqtinchalik demo hisobotlar – bu real hisobotlariga o’xshab, ammo real vaqtda amalga oshirilmaydi. Demo hisobotlar – bu muvozanatni o’qish uchun dasturlangan, rivojlantirilgan va ishga tushirilgan hisobotlar. Demo hisobotlar birja xalqaro va kompaniya sifatida yaxshi tushuniladi va xisob-kitob o’rganish uchun kompaniyalarga qulaylik beradi. Bunday hisobotlar ba’zi saboqlar bilan taxminan uchrashib ketishadi, ammo real bozorda sodir bo’lgan hodisalar bilan bir xil ko’rinishga ega bo’ladi.

Texnik tahlil va qo’llanma foydalanish

Texnik tahlil nima?

Texnik tahlil, bitta mahsulotning aylanishini va uning ishlov berish xususiyatlarini tahlil qilishni o’z ichiga olgan texnologiyadur. Bu usul ko’p miqdorda ma’lumotlarni yig’ish uchun va mahsulotni o’z ichiga olgan xususiyatlarni tahlil qilish uchun ishlatiladi. Texnik tahlil berganda ortiqcha va noqulay holatlar ustidan kuzatsa bo’ladi, ammo bir mahsulotni ishlov berish bo’yicha ma’lumotni to’plash uchun juda yaxshi usuldir.

Qo’llanma foydalanish nimaga kerak?

Qo’llanma mahsulotni xaridorlarga yetkazib berish jihatidan katta ahamiyatga ega. Shuning uchun har doim mahsulotning hisob-kitobiga qo’llanma qo’shiladi. Shunday qilib, xaridorlar mahsulotni qanday foydalanish haqida ma’lumot olishlari va qo’llanmadan haqiqatdan ham foydalanishlari mumkin bo’ladi. Jiddiy ishlovchi yoki xaridor bo’lib, har kuni o’ziga hozirgi va yangi mahsulotlarni o’rganadi. Shuning uchun qo’llanma foydalanish ko’p vaqt olib qo’yadigan bir holatda mahsulotning ishlov berish xususiyatlarini yaxshi tushunish uchun zarurdir.

 • Qo’llanma o’qish davomiyligi davomida xaridor mahsulotni qanday ishlatish kerakligini o’rganadi;
 • Qo’llanma yordamida mahsulotni qanday muddat ichida ishlatishingiz va undan qanday ko’proq foydalanishingiz mumkin bo’lishini bilasiz;
 • Qo’llanma sizning mahsulotning ishlov berish xususiyati va muammolarni hal qilish yordam beradi.

Qisqa muddat ichida xaridor qo’llanmaga rivojlanishini ko’rib chiqish orqali mahsulotdan to’liq foydalanish va undan yaxshi natija olish uchun zarur bo’lgan ma’lumotlarni olishi mumkin.

Strategiyani yaratish uchun xabarlar va tahlil

O’zbekiston iqtisodiyoti zerikarli mezonlarni topmoqda

O’zbekiston rivojlanishda qatnashuvchilar ko’pligi katta muhim ahamiyat kasb etgan holding va korxonalar emas, balki iqtisodiyotni o’zgartirish uchun yangi mezon va innovatsion loyihalar, yaratuvchi istikomalar va ilg’or tajriba tegishli korxonalar kabi zerikarli tadbirlar ahamiyat kasb etadi.

Recent harakatlar bilan Uzbekiston burujining puxtasida yer avtomobil ishlab chiqarish sanoatini rivojlantirish, tizoqning innovatsion loyihalari, yuqori texnologiyali tadbirkorlik va boshqa sektorga ko’ra kengaytirish kabi ko’plab zerikarli loyihalar ochib ketmoqda.

 • Yer avtomobili ishlab chiqarish sanoati: Chevrolet, Ravon, Daewoo, Daimler AG kabi hujjatlar O’zbekiston bozorida tarqatilayotgan ichki avtomobillar, texnologiyali qismlar va qo’shimcha xizmatlar uchun boshqa investorlar bilan hamuzkorlik qilmoqda.
 • Novatek oliy gazining qalamfosdagi o’lchamli ishlab chiqarish zavodi: Novatek nacharidagi gaz ishlab chiqarish zavodi Qoraqalpog‘iston Respublikasi qalamfosida yozilgan to’rt ko’chirma teploitalik tajribalarni nashr etishga yordam beradi.

Tadqiqot va tahlillarni o’zbek tadbirkorlar muvofiq yaratish

Yutuqlik va fermachilik sohasida xurmat qilishdan iborat bir qator ilk va etkazib beradigan loyihalar chiqarish vazifasi, to’g’ridan-to’g’ri zamonaviy vositasi qiladi. Tanlangan loyiha xolatida savdo elchilari va stratjistlar moliyaviy odatlarni tahlil etish uchun texnika va texnologiyalarni qo’llashlari mumkin.

Iqtisodiy, siyosiy va ekologiya sohasidagi yangiliklarni yig’ish va tahlil qilishning muhim bosqichi, O’zbekiston strategik manaqerlarini mavjudgan vaziyatni tahlil qilishga imkon beradi, savollar va muammolarni hal qilish uchun maqsad raqobatlarga nisbatan innovatsiyalar tashkil qilishga imkon beradi.

Xabar turi Miqdori Narxi
Texnik xabarlar va tahlillar 150 ta 10 000 so‘m
Iqtisodiy xabarlar va tahlillar 100 ta 17 000 so‘m
Siyosiy xabarlar va tahlillar 50 ta 25 000 so‘m

Birja deb yi’g’ilgan umidlar va kelajak julushlari

Birja yutuqlarining ko’proq o’sishi mumkin

Birja pul ishlab turgan yutuqliklarning o’sishining asosiy sabablaridan biri jahon iqtisodiyoti haqida ko’proq bilish va umuman tushunchalarga ega bo’lishdan kelib chiqadi. Birja siyosati, boshqa mamlakatlarda sodir bo’lgan vaqtinchalik siyosiy muammolarga va naqd pul sifatida borish muammoiga muhlat tuzishga qodir.

Birja o’zgarishlari va xavflar

Birja va uning kelajagi har doim o’zgarib yurishiga soliqqa bog’liq xavfli hodisalar ta’sir qilishi mumkin. Bunday xavfli hodisalar qirg’inchilik va sotuvlar stratejilerida qarshi ko’payish olishiga olib kelish mumkin.

 1. Birja ishtirokchilari uchun xavfli hodisalar ostida xavf va foyda nisbatining sodir bo’lishi mumkin;
 2. O’zgartirilgan siyosatlar, rivojlanmoqda bo’lgan iqtisodiy tizimlar, global va mamlakatlararo muzokaralar va boshqa “o’q-g’day” muvaffaqiyat yoki muvofaqiyatsizligi ko’rsatishimiz mumkin.

Birjada harakatlanish turlari

Birjada harakatlanish turlari birjada to’liq tuzilishmosh kirishlar va chiqishlar bulib animallashtirilgan. Kelajakning yuksalishini ko’rib chiqish uchun birja yo’nalishlarining tushunchalarini tushunish juda muhimdir. Ba’zi harakatlanish yo’nalishlari:

 • Talab sotib olish: sotish ishtirokchilari talablarga ega bo’lgan yutuqlarni ishonchli chaqirib oladilar va kelajakda yoki hozirgi davrda katta mablag’lar o’tkazishlari mumkin;
 • Qimmatbaho ishlab chiqarish: kelajakda narxliroqdir, ammo uning o’sishi podshoh o’rnatmasidan ham ko’proq o’tmaydi. Bunday katta vybor sizni bitimni ko’paytirish yoki sotishga qolishni ko’rsatadi.

Birjada pul ishlash har chorakda riskli huquqiy muammolar uchun bevosita ruxsat etadi va bu ularni rangga ko’taradi. Birjada ishlovchi o’tkanish yoki talab soti kabi harakatlar o’rtasida qarshi chiqishlar sodir bo’ladi.

Kapitalni qo’llash uchun eng foydali maslahatlar

1. O’zingizga maqsad qo’ymang, tizimga amal qiling

Bir bosh harakat kapitalni qo’llashga qarshi o’zingizga maqsad qo’yish va uni bajarish uchun tizimga amal qilishdir. Bu maqsad talablarini belgilashingiz, topshiriqlarni holatga keltirish va cheklangan ishlarni ko’proq to’liq bajarishni ta’minlashga yordam beradi.

2. Ehtiyojlarizni baholash va ularni samarali bajarish

Kapitalni qo’llashda, ehtiyojlar va moliyaviy talablar ustiga qaror qabul qilish kerak. Sizning simmingiz, chog’og’ingiz va to’lovlar haqidagi maxsus ehtiyojlar, talablar va baholar bo’lishi mumkin. Chunki har bir kapital investitsiya sifatida ko’rinish ko’rsatadi. O’zingiz uchun kerakli kapitalni aniqlab, muddatli mablag’ yig’ib uni ijaraga bergan hisobidan ko’proq daromad olishga yordam beradi.

3. Qimmatbaxtiliklarni chetga surishingiz kerak

Ehtiyot etish kerak, chunki qimmatbaxtiliklarni to’xtatish yoki chetga surish investitsion omonatlar bo’lishi mumkin. To’g’ri investitsiya va markaziy resurslar bilan strategikligi, sariqa va daromadlilik jihatidan mutaxassislik mavjudligi haqida bir juft nazar tug’iladi. Kapitalni tashkil qilish uchun qimmatbaxtilikni egallashdan oldin, uni yiringga yoki burilg’a qo’yishning to’g’risidagi shaxsiy afzalliklaringizni o’rganing va tizimga bevosita hamkorlik qilish kerakligini ko’rsating.

4. Daromad qabul qilishga mo’ljallangan investitsiya tashkil eting.

Investorlar yuqori daromad olishni man etadigan silsilar tashkillashtirishga intiladlar bildirishadi. Lekin daromad qabul qilishga mo’ljallangan investitsiya turini tanlashni tuzatish uchun nafaqat uning potensiyal daromadlari balansini, balki kapitalni tashkil qilgandan so’ng uni nollyashga qarab tanlash kerak. Bu ko’pincha odatiy investitsion tashkilotlar tomonidan amalga oshiriladi.

 • Daromadlar qabul qilinishidan oldin kapitalni ham ochib olishni xohlagan birini tanlang.
 • Savdo muddatlarini kuzatib boring va ularni minglab farqv o’qib chiqing.
 • Markaziy resurslarni iste’mol qiling yoki resurslarni lizingga berishga qaror qabul qiling.

5. Bevosita yopiq tizimlarda investitsiya tashkil qilishingiz mumkin, ammo bu riskli.

Bir safda tizimli tashqi tizimlarda kapitalni investitsiya qilish odatda ko’p daromad olishga olib keladi, lekin uni to’liq ruxsatdan berilmaganliği, bir nechta tashkilotlar bilan ish birlashishning mustaqil ravishda tavsiya etilmagani va tashkilotlarning ish faoliyatlarining to’liqligi haqida informatsiyani bilmagan kabi yopiq risklarga ega vaqtida amalga oshirilishi kerak.

Investitsion ishlar ko’p ahamiyatga ega. Siz o’z kapitalingizni berkitishning eng yaxshi usullarini o’rganing, yagona svoy piramidasi tashkil qilishni iloji borligi haqida tushuntirishingizni ta’minlang. Qayta kapital tashkilotlari tuzish – hayotning bir tungi omili emas, balki sizning tijoratning umumiy jismi. Sizning tijorati daromad olishda muvaffaqiyat izlab yuboradigan mahsulotlarni ishlab chiqarishda, qulay foizli kreditlar bilan foydalanishda, ilg’or ko’zga ko’rib chiqilgan korxonalar bilan ishlovchi tizimlarsiz amalga oshirilishi mumkin. Dokon qilish, yangi mahalliy operatsiya ko’nikmalarini o’rganish, kapitalni qisqa muddatli daromad uchun majburiy stringa qo’yish va katta kapitalni tashkil qilish haqida boshqa foydali maslahatlar bilishlaringizga qarang. Iltimos, kapitalni qo’llashni egallashda xatoga tushmasangiz.