Press "Enter" to skip to content

Filosoflar go zallik haqida qanday fikrda

Go‘zallik hamda xunuklik haqidagi ushbu maqollar to’plami ichida do’stlik haqida maqollar yo’q ekan, yoki men bo’limni noto’g’ri tanladimmikan?

Buxoro viloyati axborot – kutubxona marakazi blogi

Odamning ulug’vorligi uning bo’yi bilan o’lchanmaganidek, xalqning ulug’ligi ham, uning soni bilan o’lchanmaydi, yagona o’lchovi-uning aqliy kamoloti va axloqiy barkamolligidir.

V.Gyugo

Yomon o’qituvchi haqiqatni aytib berib qo’yaqoladi, yaxshi o’qituvchi esa, haqiqatni topishga o’rgatadi.

A.Disterveg

Tafakkur va xotira o’zaro bog’liq, chunki tafakkur o’tmishdagi hayotiy tajribaga asoslanadi.

Norman

Biz oldin miyani to’ydiraylik, so’ngra u qorinni to’yg’azadi.

Yapon maqoli.

Mushohada yuritmay turib, qancha ko’p o’qisangiz, shuncha ko’p bilayotganga o’xshayverasiz, agar o’qiyotganda qanchalik ko’p mushohada yuritsangiz, shu qadar oz narsa bilishingizni aniqroq his etasiz.

F. Volter

Kitob odamni – bilag’on, suhbat – topqir qiladi, yozib olish odati esa uni aniqlikka o’rgatadi.

F. Bekon

Ilmu ustod kitob hurmati – hammasidan zarur bu bob hurmati.

Kim esdan chiqarsa bu uch hurmatin,

Chekar hayotida kamlik zillatin.

Kamoliddin Binoiy

Agar yolg’iz esang, hamdam kitobdur,

Bilim subhidagi nur ham kitobdir.

Abduraxmon Jomiy

Kitobni e’zozlash kerak, tafakkurning bu qasriga ehtirom bilan kirmoq lozim.

A. Gertsen

Kitobning mohiyati mangudir… Bu mohiyat – tafakkurni abadiylashtiradi.

L.N Tolstoy

O’zimdagi barcha yaxshi fazilatlar uchun kitobdan minnatdorman.

Maksim Gorkiy

Qanday kitob o’qiyotganingni aytsang, sening kimligingni aytib beraman.

A.V. Lunacharskiy .

Kitob o’qishni odat qilmagan oila – ma’naviy qashshoq oiladir.

P.A. Pavlenko

Kitoblar insoniyat fikri durdonalarini to’plab avlodlarga etkazadi.

Oybek

Kitob bu inson orqali ko’riladigan dunyodir.

I.E. Bobel

Kitob insonga qanot bag’ishlaydi.

F. V. Gladkov

Kitob seni hali sen ko’rmagan dunyoga olib boradi, sen eshitmagan so’zlar aytadi.

Gertsen

Kitoblar ehtirossiz, biroq sadoqatli do’stdir.

Gyugo

Kitob butun hayotni qamrab oladi.

Balzak

Kitob bu hayotdir, undagi jarayonlar – tarix jarayonlaridir.

M.N. Kuraev

Mening aqlim kitoblardan g’oyalar manbaini topdi.

Tsialkovskiy

Kitobim, barchadan boyim o’zingsan,

Tunimni yoritar Oyim o’zingsan.

Badanim ilmga tashnalab tursa,

Sug’orib turuvchi soyim o’zingsan.

Muxibbiy

Men olimlarga, ilohiyotchilarga, faylasuflarga va tarixchilarga hurmat – ehtirom ko’rsatdim. Men ularni hurmat qildim va e’zozladim.

Amir Temur

Dunyoda turmoq uchun dunyoviy fan va ilm lozimdur, zamona ilmi va fanidan bebahra millat boshqalarga poymol bo’lur.

Maxmudxuja Bexbudiy

Moziyga qaytib ish ko’rish xayrlikdir.

Abdulla Kodiriy

Ishga yarab qolsa ishing bir muddat, yana oshirmoqqa aylagil shiddat.

Mirzo Ulugbek

Dunyoda ilmdan boshqa najot yo’q va bo’lmagay.

Imom al-Buxoriy

O’quv qayda bo’lsa, ulug’lik bo’lar bilim qayda bo’lsa, buyuklik bo’lar.

Yusuf Xos Xojib

Faqat bir ezgulik bor – bilim va faqat bir yomonlik bor – jaholat.

Suqrot

Ilmga nisbatan go’yo cho’pon kabi posbon bo’linglar, lekin ilmni faqat rivoyat qiluvchi bo’lmanglar.

Hadis

Moziy istiqbolning tarozusidur, har kim o’lchasun-da bilsun.

Maxmudxo’ja Behbudiy

Vaqt pillapoyasi cheksizdir, bir-birining o’rnini egallab boradigan avlodlar zinadan zinagagina ko’tariladilar, xolos. Jamlangan tajribani har bir avlod o’zidan keyin kelayotgan, o’zidan keyin uni taraqqiy ettiradigan va boyitadigan navbatdagi avlodga etkazib beradi.

Abu Rayxon Beruniy

Tsivilizatsiya nima degani? Bu olg’a ketayotgan inson har qadamda yuzaga keltirayotgan doimiy kashfiyotlardir:taraqqiyot so’zining o’zi ham shundan kelib chiqqan.

Viktor Gyugo

Bir kunlik adolat – yuz kunlik toat – ibodatdan afzal.

Amir Temur

Qobiliyatli odamni tarbiya qilmaslik – zulmkorlik va noqobil odamga tarbiya hayfdir. Tarbiyangni ayab unisini nobud qilma, tarbiyangni bunisiga zoe ketkazma.

Alisher Navoiy

Ilmdan bir shu’la dilga tushgan on, shundan bilursankim ilm bepoyon.

Firdavsiy

Tarbiya uch narsaga ehtiyoj sezadi: iste’dodga, ilmga, mashqqa.

Arastu

Kamolotga erishish uchun, avvalo qalb pokizaligi haqida o’ylash kerak. Qalb pokizaligiga esa yurak haqiqatni izlaganda va Ruh oriflikka intilgan taqdirdagina erishiladi. Bularning barchasi haqiqiy bilimga bog’liqdir.

Konfutsiy

Harakat zaif bo’lgan joyda, kuchli bilim foydasizdir. Harakatsiz bilim – ipsiz kamon o’qidir.

Az-Zamaxshariy

Bilim, ma’rifat yaxshi axloq bilan bezanmog’i lozim.

Abu Nasr Forobiy

Eskini o’zlashtirgan va yangini tushunishga qodir insongina tarbiyachi bo’la oladi.

Konfutsiy

Avvaliga biz bolalarimizga o’rgatamiz. So’ngra o’zimiz ulardan o’rganamiz. Kimki buni xohlamas ekan, o’z davridan orqada qoladi.

Ya.Raynis

Maktab voyaga etayotgan avlod tafakkurini shakllantirish ustaxonasidir, agar kelajakni qo’ldan chiqarishni istamasang, maktabni qo’lda mustahkam tutmog’ing lozim.

A.Barbyus

Maktab – dunyo imoratlarining eng muqaddasi va qadrlisidir. Maktabning chin va haqiqiy ma’nosini bilgan millatlar jonlari, mollari bilan himmat va g’ayratlarini sarf etib, millatning taraqqiyi rivojiga ijtixod qilurlar.

Maxmudxuja Bexbudiy

Chinakam oqilona ta’lim ongimizni ham, xulqimizni ham o’zgartiradi.

Mishel Monten

Bilim va qudrat – ikkovi egizak.

F.Bekon

Ilm bir chiroqdurkim, seni rohat va farog’atga hech bir zaxmatsiz etkazadi.

Abu Lays As-Samarqandiy

Insonni inson qilib etishtiruvchi narsa – tarbiyadir.

Demokrit

Kitob har qanday bilimning joni va yuragi, har qanday fanning ibtidosidir.

Stefan Tsveyg

Bolalikka buyuk hurmat, ehtirom bilan qarash lozim.

Yuvenal

Fikr tarbiyasi eng kerakli, ko’p zamonlardan beri taqdir qilinub kelgan, muallimlarning diqqatlariga suyalgan muqaddas bir vazifadur.

Abdulla Avloniy

Taraqqiyotning umumiy ko’lamida har bir xalqning o’rni o’sha xalq o’qiyotgan kitoblarning soni bilan belgilanadi.

E.Labule

Agar maqsadsiz bo’lsang hech narsa qilolmaysan, maqsading katta bo’lmasa buyuk ish qilolmaysan.

Deni Didro

Ulug’ aql egalari o’z oldilariga maqsad qo’yadilar, qolgan odamlar o’z istaklari ortidan ergashadilar.

Voshington Irving

Hayot yo’lida birinchi masala – maktab masalasidir.

Abdurauf Fitrat

Ilm ko’pga etkazar, hunar esa ko’kka.

O’zbek xalq maqoli

Yomonlik – butun nuqsonlar majmuidir. Dunyoning ishlari siyosatsiz tartibga tushmaydi. Agar ta’lim tarbiya va jazo to’g’risida qonun-qoida bo’lmasa, mamlakat ishlari buziladi.

Xusayn Voiz Koshifiy.

Hamma qobiliyatlarning sarvari fikrdir.

Uilyam Metiyuz

Ilm namoyondalariga baxillik qilma, zero ilm xazinadirki, undan qancha foydalansang ham boylikdan farkli o’laroq, baribir ko’payib boraveradi.

Majid Xavofiy

Bilimga eltuvchi yagona yo’l, bu faoliyatdir.

Bernard Shou

Madaniy jamiyat shunday bo’ladiki, shu mamlakatning aholisidan bo’lgan har bir odam kasb-hunarda ozod, hamma bab-barobar bo’ladi, har Kim o’zi istagan yoki tanlagan kasb-hunar bilan shug’ullanadi. Odamlar chin ma’nosi bilan ozod bo’ladilar.

Abu Nasr Forobiy

Aflotundan so’radilar: o’qish-o’rganish tokaygacha izzat va hurmatda bo’lg’usi? U javob qiladi: johillik nuqson deb hisoblangunga qadar.

Jaloliddin Davoniy

Odamlar o’qishdan to’xtashlari bilan fikrlashdan ham to’xtaydilar.

Deni Didro

O’rtamiyona odam vaqtni tez o’tkazish payida bo’ladi, iste’dod egasi esa undan foydalanib qolishga o’rinadi.

A.Shopengauer

Har qanday mushkul ish aql egalari tufayli isloh qilinur.

Az-Zamaxshariy

Insonning qimmati emas siymu zar. Insonning qimmati ilm ham hunar.

Bedil

Odam bolalikdan yaxshilik va go’zallik kurtaklarisiz hayotga qadam qo’ymasligi kerak, avlodlarni ham yaxshilik va go’zallik kurtaklarisiz hayotga yo’llab bo’lmaydi.

Fyodor Dostoevskiy

Xalq uchun nondan so’ng muhimi maktabdir.

Jorj Danton

Kimki o’rganishni uyat, or dema, Suvdan dur topadi, toshdan la’l, olmos.

Nizomiy Ganjaviy

Tarbiya ishida o’z-o’zini takomillashtirish jarayoniga katta o’rin berilmog’i lozim. Insoniyat faqat mustaqil o’rganish tufayligina taraqqiy etgan.

G.Spenser

Kim hunarni desa, u dono bo’lur, nodonlar qudrat deb boylikni bilur.

Abduraxmon Jomiy

Oltin va kumushi bo’lmagan odam kambag’al emas, balki es-xushi va kasb-hunari bo’lmagan kishi kambag’aldir.

Majid Xavofiy

Hunar – hunardan unar.

O’zbek xalq maqoli

O’quvchini mehnat qilishga o’rgat, uni nafaqat mehnatni sevishga, u bilan shunday uyg’unlashishga ko’niktirginki, toki mehnat uning vujudiga singib ketsin, uni shunga o’rgatki, uning uchun o’z kuchi bilan biron bir narsani bilib ololmaslik aqlga sig’maydigan holat hisoblansin.

Disterverg.

Taraqqiyot tasodif emas, balki zaruriyatdir.

Viktor Gyuko

Har qanday odamga uning qilgan ishlariga qarab baho berish kerak.

Servantes

Dars ila tarbiya orasida bir oz farq bor bo’lsa ham, ikkisi bir-biridan ayrilmaydigan, birining vujudi biriga boylangan jon ila tan kabidir.

Abdulla Avloniy

Комментарии

Отправить комментарий

Eng ko’p o’qilganlar

Kutubxonalar haqida eng qiziq faktlar

1. Dunyodagi eng qadimgi kutubxona Misrning Sinay shahridagi Sulton Ketrin monastirida joylashgan bo’lib , u 6-asr o’rtalarida qurilgan va dunyodagi Vatikandan keyin ikkinchi eng yirik dinga oid qo’llanma va kitoblar jamlanmasiga ega bo’lgan kutubxonadir. Bu kutubxonadan faqatgina rohiblar hamda olimlargagina foydalanishga ruhsat berilgan. 2. Dunyodagi eng katta kutubxona – Kongress kutubxonasi bo’lib, taxminan 1348342 kilometr uzunlikdagi kitob javonida 158 milliondan ziyod fond bor: 36 milliondan ortiq kitoblar va boshqa bosma materiallar, 3,5 million plastinkalar, 13,7 million fotosuratlar, 5,5 million xaritalar hamda 69 million qo’lyozmalardan iborat 3. Dunyodagi eng kichik kutubxona Nyu-York shahrining ko’chalarida qurilgan bo’lib, bu kutubxonada faqatgina bitta kitobxon foydalanishi uchungina yetarli bo’lgan joy ajratilgan. Yorqin sariq rangda plassmasadan ishlangan bu kichik kutubxonaga 40 tagacha bo’lgan kitoblarni joylashtirish imkoniyati b

Filosoflar go’zallik haqida qanday fikrda?

Go’zallikni qanday bilamiz, qadrlaymiz va qadrlaymiz?

“Go’zallikning o’zi cheksiz mantiqiy tasvirdir, – deydi tarixchi Jorj Bancroft. Go’zallik tabiati – falsafaning eng ajoyib jumboqlaridan biridir. Go’zallik universalmi? Buni qanday bilamiz? Qanday qilib biz uni quchoqlashimiz mumkin? Deyarli har bir yirik faylasuf bu savollar va ularning kongresslari, jumladan, Platon va Aristotel kabi qadimiy yunon falsafasining buyuk figuralari bilan shug’ullanadi.

Estetik munosabat

Estetik nuqtai nazar – bu predmetni qadrlashdan boshqa maqsadga ega bo’lmagan narsalarni o’ylash holati. Ko’pgina mualliflar uchun, estetik munosabat maqsadga muvofiq emas: estetik zavq topishdan boshqa hech qanday sabab yo’q.

Estetik tasavvur hissi orqali amalga oshirilishi mumkin : haykalga, gullardagi daraxtlarga yoki Manxettenning silkitilishiga qarab; Puccini’s La Bohème ni tinglash; qo’ziqorin risottolarini tatib ko’rish; issiq kunlarda sovuq suvni his qilish; va hokazo. Biroq, hissiyotlarni estetik nuqtai nazar bilan ta’minlash uchun zarur bo’lmasligi mumkin. Misol uchun, hech qachon mavjud bo’lmagan go’zal uyni tasavvur qilish yoki algebra bo’yicha murakkab teoremaning tafsilotlarini kashf qilish yoki tushunish uchun quvonamiz.

Aslida, estetik nuqtai nazar, har qanday mavzuda har qanday mumkin bo’lgan tajriba uslubi bilan bog’liq bo’lishi mumkin – tsenziya, tasavvur, aql yoki ularning har qanday birikmasi.

Umumiy go’zallik ta’rifi bormi?

Go’zallik universalmi degan savol tug’iladi.

Misol uchun, Mikelanjeloning Dovud va Van Goghning shaxsiy portretlari chiroyli ekanligiga qo’shilasizmi? Bunday go’zalliklarda umumiylik bormi? Biz ikkalasida ham tajribaga ega bo’lgan yagona umumiy sifat, go’zallik bormi? Bu go’zallik Buyuk Kanyonga qarashdan yoki Betxovenning to’qqizinchi simfoniyasini tinglaganida boshdan kechiradigan narsadirmi?

Agar go’zallik universal bo’lsa, masalan, Platon saqlab turilgan bo’lsa, biz uni hislar orqali bilmaymiz. Darhaqiqat, ushbu masalalar juda boshqacha va har xil yo’llar bilan ham ma’lum (kuzatuv, eshitish, kuzatish); shuning uchun, agar u sub’ektlar o’rtasida umumiy bir narsa bo’lsa, hislar orqali ma’lum bo’lgan narsa bo’lmaydi.

Lekin, chindan ham, go’zallikning barcha tajribalariga umumiy bo’lgan narsa bormi? Yog ‘rasmlarining go’zalligini yozda Montana maydoniga gullash yoki Gavayada ulkan to’lqinni tomosha qilish bilan solishtiring. Ko’rinishidan, bu holatlar bitta umumiy elementga ega emas: hatto his-tuyg’ulari yoki asosiy g’oyalari mos kelmaydi. Xuddi shunday, butun dunyodagi odamlar chiroyli bo’lish uchun turli xil musiqa, ingl. San’at, ishlash va jismoniy atributlarni topadi. Ularning fikriga ko’ra, ko’pchilik go’zallikning madaniy va shaxsiy imtiyozlarning kombinatsiyasiga asoslangan turli xil tajribalarga bog’laydigan yorliq deb hisoblaydi.

Go’zallik va zavq

Go’zallik mutlaqo quvonch bilan ketadimi? Odamlar xushmuomala bo’lish uchun go’zallikni maqtaydilarmi? go’zal hayotga intilishga bag’ishlangan hayot hayotga munosibmi? Bular falsafada, etika va estetika o’rtasidagi kesishishning asosiy masalalaridir.

Bir tomondan, go’zallik estetik zavq bilan bog’liq bo’lsa, ikkinchisini ikkinchi darajaga ko’tarish vositasi sifatida izlab, egoist hedonizmga (o’z-o’zini markazlashtiradigan zavq-izlanishga erishishga) olib kelishi mumkin.

Biroq, go’zallik inson uchun eng qadrli kishilardan biri hisoblanishi mumkin. Roman Polanski filmida Pianinochi , masalan, qahramoni Chopinning baladasini o’ynab, II jahon urushidan voz kechadi. Va san’atga oid nozik asarlar o’zlari uchun qadrli bo’lib, saqlanib qoladi va qimmatbaho narsalar bilan namoyish etiladi. Insonlar qadr-qimmatini qadrlashadi, ular bilan muloqotga kirishadilar va go’zallikni xohlaydilar.

Go‘zallik va Xunuklik haqida maqollar to‘plami

Go‘zallik, chiroy hamda xunuklik haqida eng sara maqollar to‘plami. «Insonlardagi go‘zallik bu – yuzdir, yuzdagi go‘zallik esa – ko‘zdir. Ammo, insonni inson qilgan bu uning tilidan chiqadigan – so‘zdir» (Jaloliddin Rumiy).

Husn — yarim davlat, yarim ofat.

Chiroylilik murod emas, xunuklik uyat emas.

Sumbul taqimda,
Yigit ko‘zi unda.

Qari bo‘lsa ham qiz yaxshi,
Achigan bo‘lsa ham — qimiz.

Kiyiming janda bo‘lsa ham, ganda bo‘lmasin.

O‘yin soz bilan,
Qiz — noz bilan.

O‘ziga boqmagan o‘zgaga yoqmas.

Odamga — libos, eshakka — to‘qim.

Tog‘ning ko‘rki — lola bilan,
Uyning ko‘rki — bola bilan.

Olmoqning ko‘rki — bermoq.

Har gulning hidi boshqa.

Oq ko‘ngillikning yuzi ko‘rkam.

Pes ham o‘z yo‘liga,
Husn ham o‘z yo‘liga.

Qozi rishvasiz bo‘lmas,
Qiz ishvasiz bo‘lmas.

Chiroyli qizning nozi bor

Kishining chiroyi yuzida.
Kulgi chehra yoritar.

Qiz husni — yuragida.

Har qushning qanoti o‘ziga yarasha.

So‘qir ko‘zga surmaning keragi yo‘q.

Notavon ko‘ngilga — qo‘tir jomashov.

Quloq so‘z uchun,
Olam ko‘z uchun.

Ko‘ra-ko‘ra ko‘rkam bo‘lar,
Yura-yura chechan bo‘lar.

Kamtarlik ham husn.

Сборник лучших пословиц о красоте, красоте и уродстве. Красота человека — это лицо, а красота лица — это глаза. Однако то, что делает человека человеком, — это слово, исходящее из его языка. (Джалолиддин Руми)
Хусн — это наполовину состояние, наполовину катастрофа.
Красота — это не желание, уродство — не позор.
Пословицы о красоте и уродстве
В гиацинте
глаза юноши обращены на него.
Даже если она старая, она хорошая
.
Даже если у вас живая одежда, она не должна быть грязной.
Игра со словами,
Девушка — с флиртом.
Тот, кто не заботится о себе, не любит других.
Пословицы о жадности и щедрости
Мужчина — это одежда, осел — это ткань.
Красота горы — с тюльпанами,
Красота дома — с ребенком.
Красота получения — это отдача.
Запах у каждого цветка разный.
Лицо белого добровольца красивое.
Пес уже в пути,
Хусн уже в пути.
Судья не останется без
взятки , девушка не останется без взятки.
У красивой девушки есть нос
Красота человека в его лице.
Смех делает лицо светлее.
Красота девушки в ее сердце.
У красивой девушки есть нос
У каждой птицы свое крыло.
Не нужно закрывать глаза.
К несчастному сердцу — чесотка.
Ухо для слова,
вселенная — для глаза.
Будет красивее, чем кажется,
Будет все красивее и красивее .
Смирение — тоже добродетель.
Посмотрите на воздух, посмотрите на лицо
Адама.
Лицо горячее травы.
Палош
подходит к дому, жена — к платью.
В букете цветка сорок пятен, но ароматный.
Бог устал от уродства
Если нет снега — некрасивая зима,
если нет снега — некрасивая девочка.
Одна из семидесяти красавиц — рабочая.
Бог устал от уродства
Пыль от знакомых,
чесотка от камыша.
Где горшок, там вода, где вода, там
глаз.
Бабочка говорит цветок,
поет соловей.
Умр о’зар, хан то’зар.
К глазам — близко к сердцу.
Веник — красота земли,
Смирение — красота земли.
Глаз молодости зеленый.
Красота овса хороша.
На рынок — бакалейщик,
молодому человеку — борода.
Оленья гора — любимая гора.
Статьи о гостеприимстве и гостеприимстве
Красота не в красоте, а в изяществе
На голове теленка — кунжутный гребешок.
Дерево — украшение земли, а
одежда — украшение земли.
Красота не в красоте фазы
Иногда Хусн приносит счастье,
иногда — несчастье.
Дорога хорошая, даже если она
кривая, девочка хорошая, даже если она старая.
Даже если утка плетется сама, она не может быть лебедем.
Меч девушки хорош, меч Милка.
Глаза девушки красные,
Турецкий другой, красота другая.
Все отлично.
Еще он безвкусно вытирает пыль в том месте, где сидит.
У него это в голове, у него этого нет.
Павлин расползается по его телу,
плачет к его ногам.
Человеческая рука — цветок.
Нужен на красивой свадьбе
Хорошо показано пальто —
воротник с рукавами .
Макияж портит макияж.
Нужен на красивой свадьбе
На Луне тоже есть пятна.
Красота площади — дождь, красота
ковра — узор.
Загляни внутрь, посмотри снаружи.
Хорошая красота — половина счастья.
Красивый макияж
Но красотке уже месяц.
Сам сад — это гора, сама
гора — это сад.
Девушка — украшение дома.
Хол здесь дорог.
Мужчине — слово, гусю — хвост.
Кыз бола — гул-лола.
Красиво смотреть
Хорошая девочка — бобер на ошейнике,
хороший мальчик — звезда на небе .
Тот, кто хорошо показал лошадь, — это
копыто на копыте.
Красиво смотреть
Лицо хорошего человека греет солнышко.
Если в городе есть женщина,
ювелир не умрет с голоду.
Созли тордан — нозли садо.
Невозможно скрыть жару.
Ipor не выходит из коробки.
Когда растет цветок, это красота вашей еды, а когда
растет девушка , это красота людей.
В палатке тоже есть свой шарм.
Женщина без носа — это лес без пламени.
Красота юноши — веревка,
красота невесты — младенец.
Девушка хороша на
земле , муж хорош в могиле.
Статьи об образовании, манерах и этике
У каждой красавицы есть вина
Вкус у всех разный.
Кока, растущая в пустыне, также является красотой пустыни.
У каждой красавицы есть вина
Разорванная тонга — это игра в кости.
Терак также является садовым украшением.
Увидеть свой макияж дома, увидеть
жену на свадьбе.
Он носит белое на луне, он носит
синее в тени.
Лошадь хороша, даже если ты не
бежишь, девушка хороша, даже если ты не бежишь.
У цветка тоже есть шип.
Лицо мужчины стыдится солнца.
Кир ко’илакка — джун йока.
Красота слов — пословица,
красавица Гузар — бакалейщик, красота
юноши — борода.
Коса не знает, что он старый.
Кто не пьет нашу дочь.
Красота не желание, уродство не позор
Красота сада с цветами.
Доброта — это красота,
смирение — это совершенство.
Красота не желание, уродство не позор
Умная женщина —
красота дома, красивая женщина — красота улицы.
Осел — это ткань, мужчина — это одежда.
Запах девушки — это запах цветка.
Девушка пылает мечом.
Лунная вода — свет, Соевая вода — вода.
Хорошая фигура — это половина дела.
Лучше
умереть до сорока, лучше умереть после сорока.
Кто не любит девушку.
Сулув не сулув,
Возлюбленный сулув.
Нельзя есть хлеб, пропитанный красотой
Не груби свою мать своему отцу.
Красавица юноши — лошадь.
Нельзя есть красоту
Красота дерева — это плоды с листьями.
Не давайте жене денег, давайте ей деньги.
Собака говорит, что у нее нет хвоста,
корова говорит, что у нее есть рога.
Красота сада — миндаль,
красота мира — человек.
Пословицы о науке, незнании и профессии
Дорога хороша, даже если она
слепая, хороша девушка, даже если она слепая.
Есть девушка — киргизский кабачок,
Есть девушка — белочка с крыльями.
На лице добра проказа тоже выглядит как пятно.
Каждый сад — цветок, каждый сад
соловей.

Havoning taftiga boq,
Odamning aftiga boq.

Yuz — o‘tdan issiq.

Uyga palos yarashar,
Xotinga — libos.

Gulning to‘ni — qirq yamoq, ammo xushbo‘y.

Xunukdan Xudo bezor

Qori bo‘lmasa, qish xunuk,
Yori bo‘lmasa — qiz xunuk.

Etmish go‘zallikning bittasi — mehnat.

Toz — tanishdan,
Qo‘tir — qamishdan.

Qozon qayda — suv shunda,
Suluv qayda — ko‘z shunda.

Kapalak gulni deydi,
Bulbul — kuyini.

Umr o‘zar, husn to‘zar.

Ko‘zga yaqin — ko‘ngilga yaqin.

Supurgi yerning husni,
Kamtarlik — erning.

Yoshning ko‘zi — yashilda.

Suluvidan jiluvi yaxshi.

Bozorga — baqqol,
Yigitga — soqol.

Kiyikli tog‘ — suyukli tog‘.

Chiroy husn-u jamolda emas, fazl-u kamolda

Kal boshiga — shamshod taroq.

Daraxt — yer ziynati,
Kiyim — er ziynati.

Husn goh baxt keltirar,
Goh — kulfat.

Egri bo‘lsa ham yo‘l yaxshi,
Qari bo‘lsa ham qiz yaxshi.

O‘rdak o‘ziga oro bersa ham, oqqush bo‘lolmas.

Qizning qilig‘i yaxshi,
Sutning — ilig‘i.

Qizning ko‘zi — qizilda,

Turq boshqa-yu, ko‘rk boshqa.

Har narsaning yarashig‘i bor.

Didsiz o‘tirgan yerini ham changitar.

O‘yida bor-u, bo‘yida yo‘q.

Tovus tanasiga qarab yayraydi,
Oyog‘iga qarab yig‘laydi.

Inson qo‘li — gul.

Chiroy to‘yda kerak

To‘nni yaxshi ko‘rsatgan —
Engi bilan yoqasi.

Pardozni pardoz buzar.

Oyda ham dog‘ bor.

Maydon ko‘rki — yog‘ish,
Gilam ko‘rki — naqsh.

Tashiga qarama, ichiga qara.

Yaxshi husn — yarim baxt.

Pardoz qilgan chiroyli
Ammo husni bir oyli.

Bog‘ o‘zini tog‘ aylar,
Tog‘ o‘zini — bog‘.

Qiz bola — uy ziynati.

Xol — joyida aziz.

Odamga — lafz, go‘salaga — dum.

Qiz bola — gul-lola.

Go‘zal ko‘rish ko‘zga savob

Yaxshi qiz — yoqadagi qunduz,
Yaxshi yigit — ko‘kdagi yulduz.

Otni yaxshi ko‘rsatgan —
Tuyoqdagi taqasi.

Yaxshining yuzi oftobni ilitar.

Shaharda bir xotin bo‘lsa,
Zargar ochidan o‘lmas.

Sozli tordan — nozli sado.

Ipor isini yashirib bo‘lmas.

Ipor isi sandiqdan ketmas.

Gul o‘ssa — yeming ko‘rki,
Qiz o‘ssa — elning ko‘rki.

Cho‘tirning ham o‘z husni bor.

Nozsiz xotin — yolqinsiz o‘tin.

Yigit chiroyi — arg‘umog‘i,
Kelin chiroyi — chaqalog‘i.

Qiz bola erda yaxshi,
Er olmasa go‘rda yaxshi.

Har go‘zalning bir aybi bor

Har kimning didi boshqa.

Cho‘lda o‘sgan giyoh ham — cho‘lga husn.

Yirtiq to‘nga — zar yamoq.

Terak ham bog‘ ziynati.

Pardozlini uyda ko‘r,
Xotiningni to‘yda ko‘r.

Oydinda oq kiygan,
Ko‘lankada ko‘k kiyar.

Chopmasang ham ot yaxshi,
Quchmasang ham qiz yaxshi.

Gulning ham tikani bor.

Odamning yuzi quyoshni uyaltirar.

Kir ko‘ylakka — jun yoqa.

So‘z ko‘rki — maqol,
Guzar ko‘rki — baqqol,
Yigit ko‘rki — soqol.

Ko‘sa qariganini bilmas.

Qimizni kim ichmas.

Chiroylilik murod emas, xunuklik uyat emas

Bog‘ chiroyi gul bilan.

Xushxulqlik — jamol,
Kamtarlik — kamol.

Aqlli xotin — uy ko‘rki,
Chiroyli xotin — ko‘cha ko‘rki.

Eshakka — to‘qim, odamga — libos.

Qizning isi — gulning isi.

Qiz qilig‘i bilan issiq.

Oy suluvi — nur, Soy suluvi — suv.

Yaxshi qomat — yarim omad.

Qirqqacha ko‘sa yaxshi,
Qirqdan so‘ng o‘lsa yaxshi.

Qizni kim sevmas.

Suluv suluv emas,
Suygan — suluv.

Chiroyga non botirib yeb bo‘lmas

Onangni otangga bepardoz ko‘rsatma.

Yigit ko‘rki — ot-yarog‘.

Daraxtning husni — bargi bilan mevasi.

Xotinga mol berma, xol ber.

It desa, quyrug‘i yo‘q,
Sigir desa — muguzi.

Bog‘ ko‘rki — bodom,
Dunyo ko‘rki — odam.

Suqma bo‘lsa ham yo‘l yaxshi,
So‘qir bo‘lsa ham qiz yaxshi.

Qiz bor — qirg‘iz qovoqli,
Qiz bor — qarchig‘ay qanotli.

Yaxshining yuzida zuluk ham xol bo‘lib ko‘rinar.

Har bog‘ning — guli,
Har chorbog‘ning — bulbuli.

Sizni ushbu maqola ham qiziqtirishi mumkin

Go‘zallik hamda xunuklik haqidagi ushbu maqollar to’plami ichida do’stlik haqida maqollar yo’q ekan, yoki men bo’limni noto’g’ri tanladimmikan?

So‘nggi yuklangan mavzular

Ko‘p o‘qilgan mavzular

Bo‘limlardan birini tanlang