Press "Enter" to skip to content

Ekin va o’simliklar haqida topishmoqlar

Ekin, hosil hamda boshqa ko‘plab o‘simliklar haqida eng sara va qiziqarli topishmoqlar to’plami barcha yoshdagi insonlar, o’quvchilar, kattalar va bolalar uchun.

1. Bir uya ustida ming ari.

Topishmoqning javobi

2. Kichkina qiz,
Qo‘lida bigiz.

Topishmoqning javobi

3. Amakim egnida ko‘k chopon,
Boshida oq dastor.

Topishmoqning javobi

4. Qizlarjonning boshida
Qizil baxmal taqiya.

Topishmoqning javobi

5. Kichkina, kichkina kelinchak,
Boshlarida tugunchak.

Topishmoqning javobi

6. Kunga qarab tolmaydi,
Kundan ko‘zni olmaydi.

Topishmoqning javobi Kungaboqar.

7. Biz, biz edik,
Ming qiz edik,
Bizni o‘rdilar,
Ipga tizdilar.

Topishmoqning javobi

8. Hamma yog‘i qiltik,
Hamma unga intiq.

Topishmoqning javobi

9. Ko‘m-ko‘k tusi,
Xushbo‘y isi.

Topishmoqning javobi

10. Yo‘l ustida voyvoyak.

Topishmoqning javobi

11. Qora-qora qoramuq.

Topishmoqning javobi

12. Qizilini o‘zim yedim,
Sarig‘ini molga berdim.

Topishmoqning javobi Bug‘doy, somon.

13. Ko‘k kiyimni kiymayman,
O‘sha yerda turmayman.

Topishmoqning javobi

14. Qiya-qiya yerlarda
Qiyma juvon o‘tirar.
Dakanasin dol qo‘yib,
Tolma juvon o‘tirar.

Topishmoqning javobi

15. Sariboy bobom ichkari,
Soqollari tashqari.

Topishmoqning javobi

16. Zil terak,
Zilmon terak.

Topishmoqning javobi

17. Qorday oppoq,
Yungday yumshoq.

Topishmoqning javobi

18. Qora-qora qo‘g‘irmoch.

Topishmoqning javobi

19. Yerdan chiqar taranib,
Zarrin dastor o‘ranib.

Topishmoqning javobi Makkajo‘xori.

20. O‘z elimda el edim,
Tulki tumoq bek edim.
Qiyildim, quchoqqa tushdim,
O‘ttiz ikki tuzoqqa tushdim.

Topishmoqning javobi

21. Soqoli bir qarich,
O‘zi ming qarich.

Topishmoqning javobi

22. Bizning uyda bir qiz,
Boshida bir tol qil yolg‘iz.

Topishmoqning javobi

23. Chopsang kular,
Chopmasang o‘lar.

Topishmoqning javobi

24. Bir tanada
Ming dona.

Topishmoqning javobi

25. Kichkina xurmacha,
Og‘izlari burmacha.

Topishmoqning javobi

26. Bo‘yi bir qarich,
Soqoli ikki qarich.

Topishmoqning javobi Makkajo‘xori.

27. Uzun terak,
Ichi kovak.

Topishmoqning javobi

28. Ildizi yerda,
Yulduzi ko‘kda.

Topishmoqning javobi

29. Lip etadi, kirib ketadi,
Chiqazolmay esing ketadi.

Topishmoqning javobi

30. Ariq bo‘yida to‘shak.

Topishmoqning javobi

31. Mingta alp og‘adir,
Ming o‘raga sig‘adir.

Topishmoqning javobi

32. Abdal buva ariqdir,
Og‘zi, burni murriqdir.

Topishmoqning javobi

33. Chir-chir qushlar,
Chirmashiq qushlar.
O‘zining joni yo‘q.
Odam kelsa, tishlar.

Topishmoqning javobi

34. Qator-qator turganlar,
Tulki tumoq kiyganlar.

Topishmoqning javobi

35. Dik-dik etar, buti yo‘q,
O‘tiray desa o‘rni yo‘q,
Arig‘i boru suvi yo‘q.

Topishmoqning javobi

36. Yerdan ko‘karib chiqar,
Bag‘ridan oltin oqar.

Topishmoqning javobi

37. Solaman qizil,
Chiqaraman oq.

Topishmoqning javobi

38. Terak uchida xum,
Ichida qum.

Topishmoqning javobi

39. Kich-kichkina to‘ni bor,
Uchida qili bor.

Topishmoqning javobi

40. O‘zi yosh,
Mo‘ylovi uzun.

Topishmoqning javobi

41. Bir tub chikor, bir tub chinorda
Qirq butoq, qirq butoqda qirq uya,
Qirq uyada qirq tuxum.

Topishmoqning javobi

42. Bir qarichcha bo‘yi bor,
Ola-chipor to‘ni bor.

Topishmoqning javobi

43. Biznikiga mehmon keldi,
Hammasining qoshi qora.

Topishmoqning javobi

44. Uzun-uzun ko‘chalar,
Ichi to‘la bachchalar.

Topishmoqning javobi

45. O‘tirishlari eshonday,
Ko‘zlari mohparonday.

Topishmoqning javobi

46. Ernazar bobom enkayadi,
Kallasi qinqayadi.
Tevaragi to‘p-to‘p,
O‘rtasi qip-qizil.

Topishmoqning javobi

47. Ko‘k ko‘ylakli xotin,
Sarig‘ bola ko‘targan.

Topishmoqning javobi

48. Malla mushuk,
Bo‘yni qiyshiq.

Topishmoqning javobi

49. Oltin sochdim tojidor,
Bunga hamma xaridor.

Topishmoqning javobi

50. O‘zi pishiq,
Burni qiyshiq.

Topishmoqning javobi

51. Og‘zini ochib yerga qaraydi,
Og‘zidan oq ko‘pik sochadi.

Topishmoqning javobi

52. Taram sochli qiz to‘dasi,
Suvda yotar kun-kechasi.
Suvda yotib suvga tegmay
Oltmishida u sarg‘aygay,
Sakson kunda saboqdadir,
To‘qson kunda tovoqdadir.

Topishmoqning javobi

53. Eksang bitar,
Isi hamma yoqni tutar.

Topishmoqning javobi

54. Daryo,
O‘rtasida bo‘yro.

Topishmoqning javobi

55. Yer tagida qizil yulg‘un.

Topishmoqning javobi

56. O‘zi ariq,
Rangi sariq,
Yuzi qizil,
Boshi qiltiq.

Topishmoqning javobi

57. Madad akamning boshida baxmal taqiyasi bor.

Topishmoqning javobi

58. Momiqqina onasi,
Yog‘liqqina bolasi.

Topishmoqning javobi Paxta, chigit.

59. Boyning qizi tog‘da kelinchak.

 

Ekin va o’simliklar haqida topishmoqlar

Ekin haqida topishmoqlar. O’simliklar haqida topishmoqlar. Barcha topishmoqlar javobi bilan. Eng sara topishmoqlar to’plami.

Paxta haqida topishmoqlar

1. Abdal buva ariqdir,
Og‘zi, burni murriqdir.

Topishmoqning javobi

2. Chopsang kular,
Chopmasang o‘lar.

Topishmoqning javobi

3. Og‘zini ochib yerga qaraydi,
Og‘zidan oq ko‘pik sochadi.

Topishmoqning javobi

4. Qorday oppoq,
Yungday yumshoq.

Topishmoqning javobi

5. Ildizi yerda,
Yulduzi ko‘kda.

Topishmoqning javobi

6. Kichkina xurmacha,
Og‘izlari burmacha.

Topishmoqning javobi

7. Erdan ko‘karib chiqar,
Bag‘ridan oltin oqar.

Topishmoqning javobi

8. Momiqqina onasi,
Yog‘liqqina bolasi.

Topishmoqning javobi
(Paxta, chigit)

Bug’doy haqida topishmoqlar

9. Hamma yog‘i qiltik,
Hamma unga intiq.

Topishmoqning javobi

10. Solaman qizil,
Chiqaraman oq.

Topishmoqning javobi

11. O‘zi ariq,
Rangi sariq,
Yuzi qizil,
Boshi qiltiq.

Topishmoqning javobi

12. Qizilini o‘zim yedim,
Sarig‘ini molga berdim.

Topishmoqning javobi
(Bug‘doy, somon)

13. Dik-dik etar, buti yo‘q,
O‘tiray desa o‘rni yo‘q,
Arig‘i boru suvi yo‘q.

Topishmoqning javobi

Sholi haqida topishmoqlar

14. Kichkina qiz,
Qo‘lida bigiz.

Topishmoqning javobi

15. Bizning uyda bir qiz,
Boshida bir tol qil yolg‘iz.

Topishmoqning javobi

16. Kich-kichkina to‘ni bor,
Uchida qili bor.

Topishmoqning javobi

17. O‘zi yosh,
Mo‘ylovi uzun.

Topishmoqning javobi

18. Taram sochli qiz to‘dasi,
Suvda yotar kun-kechasi.
Suvda yotib suvga tegmay
Oltmishida u sarg‘aygay,
Sakson kunda saboqdadir,
To‘qson kunda tovoqdadir.

Topishmoqning javobi

Makkajo’xori haqida topishmoqlar

19. Yerdan chiqar taranib,
Zarrin dastor o‘ranib.

Topishmoqning javobi
(Makkajo‘xori)

20. Bo‘yi bir qarich,
Soqoli ikki qarich.

Topishmoqning javobi
(Makkajo‘xori)

21. Sariboy bobom ichkari,
Soqollari tashqari.

Topishmoqning javobi

22. Bir uya ustida ming ari.

Topishmoqning javobi

23. Mingta alp og‘adir,
Ming o‘raga sig‘adir.

Topishmoqning javobi

24. Ko‘k ko‘ylakli xotin,
Sarig‘ bola ko‘targan.

Topishmoqning javobi

25. Ko‘k kiyimni kiymayman,
O‘sha yerda turmayman.

Topishmoqning javobi

26. Qiya-qiya yerlarda
Qiyma juvon o‘tirar.
Dakanasin dol qo‘yib,
Tolma juvon o‘tirar.

Topishmoqning javobi

27. Amakim egnida ko‘k chopon,
Boshida oq dastor.

Topishmoqning javobi

28. O‘tirishlari eshonday,
Ko‘zlari mohparonday.

Topishmoqning javobi

Loviya haqida topishmoqlar

29. Uzun-uzun ko‘chalar,
Ichi to‘la bachchalar.

Topishmoqning javobi

30. Biznikiga mehmon keldi,
Hammasining qoshi qora.

Topishmoqning javobi

Mosh haqida topishmoqlar

31. O‘zi pishiq,
Burni qiyshiq.
(No‘xat)
Malla mushuk,
Bo‘yni qiyshiq.
(No‘xat)
Qora-qora qoramuq.

Topishmoqning javobi

32. Qora-qora qo‘g‘irmoch.

Topishmoqning javobi

Tariq haqida topishmoqlar

33. Oltin sochdim tojidor,
Bunga hamma xaridor.

Topishmoqning javobi

34. Bir tub chikor, bir tub chinorda
Qirq butoq, qirq butoqda qirq uya,
Qirq uyada qirq tuxum.

Topishmoqning javobi

35. Ernazar bobom enkayadi,
Kallasi qinqayadi.
Tevaragi to‘p-to‘p,
O‘rtasi qip-qizil.

Topishmoqning javobi

Ayrim ekin mahsulotlari haqida topishmoqlar

36. Kunga qarab tolmaydi,
Kundan ko‘zni olmaydi.

Topishmoqning javobi
(Kungaboqar)

37. Bir qarichcha bo‘yi bor,
Ola-chipor to‘ni bor.

Topishmoqning javobi

38. Bir tanada
Ming dona.

Topishmoqning javobi

39. Terak uchida xum,
Ichida qum.

Topishmoqning javobi

Isiriq haqida topishmoqlar

40. Kichkina, kichkina kelinchak,
Boshlarida tugunchak.

Topishmoqning javobi

41. Boyning qizi tog‘da kelinchak.

Topishmoqning javobi

Qizg’aldoq haqida topishmoqlar

42. Madad akamning boshida baxmal taqiyasi bor.

Topishmoqning javobi

43. Qizlarjonning boshida
Qizil baxmal taqiya.

Topishmoqning javobi

Rayhon haqida topishmoqlar

44. Eksang bitar,
Isi hamma yoqni tutar.

Topishmoqning javobi

45. Ko‘m-ko‘k tusi,
Xushbo‘y isi.

Topishmoqning javobi

46. Ariq bo‘yida to‘shak.

Topishmoqning javobi

Qamish haqida topishmoqlar

47. Uzun terak,
Ichi kovak.

Topishmoqning javobi

48. Zil terak,
Zilmon terak.

Topishmoqning javobi

49. Soqoli bir qarich,
O‘zi ming qarich.

Topishmoqning javobi

50. Daryo,
O‘rtasida bo‘yro.

Topishmoqning javobi

51. Biz, biz edik,
Ming qiz edik,
Bizni o‘rdilar,
Ipga tizdilar.

Topishmoqning javobi

52. O‘z elimda el edim,
Tulki tumoq bek edim.
Qiyildim, quchoqqa tushdim,
O‘ttiz ikki tuzoqqa tushdim.

Topishmoqning javobi

53. Qator-qator turganlar,
Tulki tumoq kiyganlar.

Topishmoqning javobi

54. Yer tagida qizil yulg‘un.

Topishmoqning javobi

Tikan haqida topishmoqlar

55. Chir-chir qushlar,
Chirmashiq qushlar.
O‘zining joni yo‘q.
Odam kelsa, tishlar.

Topishmoqning javobi

56. Lip etadi, kirib ketadi,
Chiqazolmay esing ketadi.

Topishmoqning javobi

57. Yo‘l ustida voyvoyak.

 

Ekin va o’simliklar haqida topishmoqlar

O’simliklar va Ekinlar haqida topishmoqlar. Barcha topishmoqlar javobi bilan. Eng sara topishmoqlar to’plami.

Paxta haqida topishmoqlar

1. Abdal buva ariqdir,
Og‘zi, burni murriqdir.

Topishmoqning javobi

2. Chopsang kular,
Chopmasang o‘lar.

Topishmoqning javobi

3. Og‘zini ochib yerga qaraydi,
Og‘zidan oq ko‘pik sochadi.

Topishmoqning javobi

4. Qorday oppoq,
Yungday yumshoq.

Topishmoqning javobi

5. Ildizi yerda,
Yulduzi ko‘kda.

Topishmoqning javobi

6. Kichkina xurmacha,
Og‘izlari burmacha.

Topishmoqning javobi

7. Erdan ko‘karib chiqar,
Bag‘ridan oltin oqar.

Topishmoqning javobi

8. Momiqqina onasi,
Yog‘liqqina bolasi.

Topishmoqning javobi (Paxta, chigit)

Bug’doy haqida topishmoqlar

9. Hamma yog‘i qiltik,

Hamma unga intiq.

Topishmoqning javobi

10. Solaman qizil,
Chiqaraman oq.

Topishmoqning javobi

11. O‘zi ariq,
Rangi sariq,
Yuzi qizil,
Boshi qiltiq.

Topishmoqning javobi

12. Qizilini o‘zim yedim,
Sarig‘ini molga berdim.

Topishmoqning javobi (Bug‘doy, somon)

13. Dik-dik etar, buti yo‘q,
O‘tiray desa o‘rni yo‘q,
Arig‘i boru suvi yo‘q.

Topishmoqning javobi

Sholi haqida topishmoqlar

14. Kichkina qiz,
Qo‘lida bigiz.

Topishmoqning javobi

15. Bizning uyda bir qiz,
Boshida bir tol qil yolg‘iz.

Topishmoqning javobi

16. Kich-kichkina to‘ni bor,
Uchida qili bor.

Topishmoqning javobi

17. O‘zi yosh,
Mo‘ylovi uzun.

Topishmoqning javobi

18. Taram sochli qiz to‘dasi,
Suvda yotar kun-kechasi.
Suvda yotib suvga tegmay
Oltmishida u sarg‘aygay,
Sakson kunda saboqdadir,
To‘qson kunda tovoqdadir.

Topishmoqning javobi

Makkajo’xori haqida topishmoqlar

19. Yerdan chiqar taranib,
Zarrin dastor o‘ranib.

Topishmoqning javobi (Makkajo‘xori)

20. Bo‘yi bir qarich,
Soqoli ikki qarich.

Topishmoqning javobi (Makkajo‘xori)

21. Sariboy bobom ichkari,
Soqollari tashqari.

Topishmoqning javobi

22. Bir uya ustida ming ari.

Topishmoqning javobi

23. Mingta alp og‘adir,
Ming o‘raga sig‘adir.

Topishmoqning javobi

24. Ko‘k ko‘ylakli xotin,
Sarig‘ bola ko‘targan.

Topishmoqning javobi

25. Ko‘k kiyimni kiymayman,
O‘sha yerda turmayman.

Topishmoqning javobi

26. Qiya-qiya yerlarda
Qiyma juvon o‘tirar.
Dakanasin dol qo‘yib,
Tolma juvon o‘tirar.

Topishmoqning javobi

27. Amakim egnida ko‘k chopon,
Boshida oq dastor.

Topishmoqning javobi

28. O‘tirishlari eshonday,
Ko‘zlari mohparonday.

Topishmoqning javobi

Loviya haqida topishmoqlar

29. Uzun-uzun ko‘chalar,
Ichi to‘la bachchalar.

Topishmoqning javobi

30. Biznikiga mehmon keldi,
Hammasining qoshi qora.

Topishmoqning javobi

Mosh haqida topishmoqlar

31. O‘zi pishiq,
Burni qiyshiq.
(No‘xat)
Malla mushuk,
Bo‘yni qiyshiq.
(No‘xat)
Qora-qora qoramuq.

Topishmoqning javobi

32. Qora-qora qo‘g‘irmoch.

Topishmoqning javobi

Tariq haqida topishmoqlar

33. Oltin sochdim tojidor,
Bunga hamma xaridor.

Topishmoqning javobi

34. Bir tub chikor, bir tub chinorda
Qirq butoq, qirq butoqda qirq uya,
Qirq uyada qirq tuxum.

Topishmoqning javobi

35. Ernazar bobom enkayadi,
Kallasi qinqayadi.
Tevaragi to‘p-to‘p,
O‘rtasi qip-qizil.

Topishmoqning javobi

Ayrim ekin mahsulotlari haqida topishmoqlar

36. Kunga qarab tolmaydi,
Kundan ko‘zni olmaydi.

Topishmoqning javobi (Kungaboqar)

37. Bir qarichcha bo‘yi bor,
Ola-chipor to‘ni bor.

Topishmoqning javobi

38. Bir tanada
Ming dona.

Topishmoqning javobi

39. Terak uchida xum,
Ichida qum.

Topishmoqning javobi

Isiriq haqida topishmoqlar

40. Kichkina, kichkina kelinchak,
Boshlarida tugunchak.

Topishmoqning javobi

41. Boyning qizi tog‘da kelinchak.

Topishmoqning javobi

Qizg’aldoq haqida topishmoqlar

42. Madad akamning boshida baxmal taqiyasi bor.

Topishmoqning javobi

43. Qizlarjonning boshida
Qizil baxmal taqiya.

Topishmoqning javobi

Rayhon haqida topishmoqlar

44. Eksang bitar,
Isi hamma yoqni tutar.

Topishmoqning javobi

45. Ko‘m-ko‘k tusi,
Xushbo‘y isi.

Topishmoqning javobi

46. Ariq bo‘yida to‘shak.

Topishmoqning javobi

Qamish haqida topishmoqlar

47. Uzun terak,
Ichi kovak.

Topishmoqning javobi

48. Zil terak,
Zilmon terak.

Topishmoqning javobi

49. Soqoli bir qarich,
O‘zi ming qarich.

Topishmoqning javobi

50. Daryo,
O‘rtasida bo‘yro.

Topishmoqning javobi

51. Biz, biz edik,
Ming qiz edik,
Bizni o‘rdilar,
Ipga tizdilar.

Topishmoqning javobi

52. O‘z elimda el edim,
Tulki tumoq bek edim.
Qiyildim, quchoqqa tushdim,
O‘ttiz ikki tuzoqqa tushdim.

Topishmoqning javobi

53. Qator-qator turganlar,
Tulki tumoq kiyganlar.

Topishmoqning javobi

54. Yer tagida qizil yulg‘un.

Topishmoqning javobi

Tikan haqida topishmoqlar

55. Chir-chir qushlar,
Chirmashiq qushlar.
O‘zining joni yo‘q.
Odam kelsa, tishlar.

Topishmoqning javobi

56. Lip etadi, kirib ketadi,
Chiqazolmay esing ketadi.

Topishmoqning javobi

57. Yo‘l ustida voyvoyak.