Press "Enter" to skip to content

Halol pul ishlash

Assalomu alaykum, aziz do’stlar! Pul tizimi oilaviy mamlakatlarda amaliy jihatdan ahamiyatli hisoblanadi. Lekin pulni yengish Fayton zamanidan buyon aslo oson masala bo’lmagan edi va bugun ham murakkabdir. Pulni halal yo’lda ishlab chiqish va uni saqlash, o’tkazib berish yoki investitsiya qilish – bu hech qachon oson mashg’ulot bo’lmagan.

Halol pul ishlab chiqish – bu halal mablag’ sotib olish uchun yaqin muhim yo’nalish. Bu mavsuba o’quvchilarga, yoshlarga, birinchi biznesini boshlayotganlar va har bir foydalanuvchiga yoqadi, chunki halal pul qilingan umr uchun barkamol va tinch hisoblanadi.

Halol pul ishlab chiqish haqida ko’p mavzular mavjud. Shuni aytguncha, uning yo’nalishlari jihatidan maslahatlar, tavsiyalar va ko’rsatmalar ko’plikka yon beradi. Bu holatda biz sizga halol pul ishlab chiqish usullari haqida tafsilotli o’z bilimimiz bilan ma’lumotlarni taqdim etishga harakat qilganmiz.

“Do’stlar, boshqa odamning mablag’ini yoq qilib ko’ra olmang. Pul tangagi ham bor, magar uni yagona yul bilan to’lashga talab qilinadi: o’z bilimingiz va qobiliyatingiz bilan ishlab chiqing. Bularning qandaydir biri yo’q, har bir odam uy mehmonxonasida ishlab chiqishi mumkin.” – Pitersger J.

Ishlab chiqish turli yo’nalishlari

Ovqat texnologiyalari sohasi

Bu sohada mahsulotlar pishirish va kasbga olish usullari o’rniga qo’llaniladi. Misol uchun, tovla texnologiyasi va slyadek, ta’mirlash usullari kabi turli yuzaga kelgan usullar bunga misol bo’lishi mumkin.

Ko’proq ma’lumot:

 • Tovla texnologiyasi – mahsulotning tayyorlanish bo’limi.
 • Slyadek – mahsulotning kuyilish bo’limi.
 • Ta’mirlash usullari – mahsulotning turlicha yuzaga kelgan kamchiliklari uchun ta’mirlash usullari.

Mexanika sohasi

Bu sohada massiv ish qilinishi, avtomatlashtirilgan usullar, chizmachilik va bo’sh texnika ishlab chiqarish usullari o’rniga qo’llaniladi. Misol uchun, shu sohaga kiruvchi yangiliklar tarixi buyicha CNC va 3D printerlar ishlab chiqish usullari kabi zamonaviy texnologiyalar bunga kiradi.

Ko’proq ma’lumot:

 1. CNC – Computer Numerical Control. Bu avtomatik ishlovchi usulga asoslangan CNC mashinalari ishlab chiqishda keng qo’llaniladi.
 2. 3D printerlar – 3D-iskartish maxsulotlarni ishlab chiqishda qo’llaniladigan mahsulot.
 3. Chizmachilik – qog’ozga yoki plastmassadan mahsulotlarni ishlab chiqish usullari.

Energetika sohasi

Bu sohada elektr tizimlari, isitma sistemalari va turli asbob-uskunalar ishlab chiqish usullari o’rniga qo’llaniladi. Misol uchun, shu sohaga kiruvchi yangiliklar tarixida energiya samaradorligini oshiradigan batareyalar va quyosh paneli ishlab chiqish usullari kabi zamonaviy usullar bunga kiradi.

Ko’proq ma’lumot:

 • Batareya – energiya saqlash va to’plashda ko’p qo’llaniladigan usul.
 • Quyosh paneli – ko’plab energiya ishlatuvchi usul, shuningdek eng ko’p yoki hamma elektr energiya miqdorini to’plash uchun ishlatiladi.

Ishlab chiqish uchun kapital kerakmi?

Ishlab chiqishning boshqa aspektlari

Ishlab chiqishning muhim aspektlari uchun kapital hozirgi kunda muhimdir. Bunday aspektlar tavsifi bajarilgan sanoat sohasida tajribali mutaxassislarning joyni qo’lga kiritishini, taxminan vazifasini o’zlariga olishlarini talab qiladi.

Investitsiya xizmatlari

Bugungi kunda pul ishlab chiqish uchun loyihalarni amalga oshirish imkoniyatlarining ko’proq ishlab chiqishni boshlash uchun kapital ishlab chiqish tanlovlari ko’p investorlar uchun kapitalni sozlashni talab qiladi. Bunga ulkan kapital qo’shimcha xarajatlarni tahlil qilishlarini qo’llashga yordam berish kerak.bo’lguncha kapital faqat pulni tashish bilan aniqlanmaydi. Kapitalning o’rni taxminan 50% ni ishlab chiqish qurilmalari uchun sarflanadi, bu yerda kapitalni asosiy sarflashlari bizni zamonaviy qurilma to’qimalarini sotib olishdir. Shu bilan birga, xodimlarni to’ldirish, bozorga tejash, mehnat kuchini ulash va ko’p asoslar kapitalni tashkil etishda talab qilinadi.

Xujjatlar

Ishlab chiqish uchun kapitalni jalb etish uchun ishlab chiqish yo’llari va huquqiy xujjatlarni birlikda ishlash kerak bo’ladi. Yo’llari yaxshi, ishlab chiqishni rivojlantirish uchun kerakli huquqiy xujjatlarni olish va muvaffaqiyatli jarayonlarni amalga oshirish ishlab chiqishni boshlashni amalga oshirishga yordam beradi.

 • Ishlab chiqishning amalga oshirilish ko’nikmalari.
 • Kapitalning jalb etilishida muhim huquqiy va yuridik muammo lar hal qilinishi kerak.
 • Ishlab chiqishning zaruriy o’zgarishlari va ne’cha ko’nikma tushunchasiga ega bo’lishi kerak.

Ishlab chiqishda marketing stratigiyasi

Marketing strategiyasi tushunchasi

Marketing-strategiya – ishlab chiqarishni amalga oshirishga qaratilgan strategik rejalashtirish jarayoni, kompaniyalarning bozor yechimlari va mahsulotlari o’rtasidagi munosabatlarini boshqarishning bir qarorga solishidir.

Marketing-strategiyalar turlari

1) Agar kompaniya mahsuloti mukammal darajada yangi bo’lsa, chunki bo’zorda hali shunday mahsulot yo’q va undan foydalanuvchi keng ko’rsatmay boshlagan, unda marketing strategiyasi “yangilikni yaratish” bo’lishi kerak.

2) Agar konkurentlar kompaniyani muvaffaqiyatli bo’lib yaxshi sotishlar, unda marketing-strategiyasi “mahsulotning sifatini yuksaltish” bo’lishi shartdir.

3) Agar kompaniya bozor rivojida harakat qilayotgan holatda, unda marketing-strategiyasi “bozor bo’limlari tahlil qilish” bo’lishi kerakli.

Marketing-strategiyasi amaliyoti

Marketing-strategiyasi amaliyoti uchun, bozor yechimlari va mahsulotlar to’g’risida malumotni to’plashni va o’zini taqdim etishini o’z ichiga oladi, xolos. Mahsulot xususiyatlariga qarab, reklamalar, maxsus qarorlar, narxlar belgilaydi. Bundan tashqari, moliya, kadrlar, logistika va boshqa davlatlararo savdo sharoitlarini tasniflash kabi ko’rsatkichlar alohida olinadi.

Markaziy kompaniyalar ta’siridagi bir qator marketing-strategiyalari mavjud, masalan:

 • Maxsus mahsulot (harbiy savdo mahsuloti, iqtisodiyot mahsuloti).
 • Ishlab chiqaruvchilar uchun ko’p yo’nalishli xujjaliklar, investitsiya va tegishli xizmatlar.
 • Iqtisodiy va investitsiya ko’rsatkichlarini yuqori miqdorda oshirish.

Shu bilan birga, marketing-strategiyalarining samaradorligini hisobga olgan holda, bozor tuzilishi va kompaniya yechimlari o’rtasidagi munosabatlarni boshqarishda namoyon va aniqligi muhimdir.

Ishlab chiqishga moliyaviy qo’llanishlari

Waridlar

Narxlari ko’paygan holda yoki yuk mashynlarida chiqarilgan mahsulotlar bo’lsa yoki kelajakda maxsus investitsiyalar moslashuviga mukofatlanishni ta’minlamak maqsadida o’zingizning moliyangizning cheklanmalari katta darajada bo’lishi mumkin. Ishlab chiqish maydonidagi boshqa investitsiyalar bo’yicha keladigan imkoniyatlarning ta’siri yoki kelajakdagi bevosita daromadlarni hisobga olib, menyuni xam o’z ichiga oladi.

To’lov turlari

Halol pul ishlab chiqish uchun moliyaviy qo’llanishlarga to’lov budjetlaridan, xudud va huquq boshqaruviga yoki jamoatchilik to’lovlari sifatida pul olish shakllari, mijdorlar va proyektlar bo’yicha pul sifatida ta’minlash asosida amalga oshiriladi. O’rta holda amalga oshiriladigan usullardan ba’zilari quyidagilardir:

 • Investitsiya shirkati tarafidan kapital kiritilishi
 • Hisob-kitobidagi to’lovlarni o’tkazish
 • Kredit mablag’larini qo’llash

Investitsiyalar

Ishlab chiqishning rivojlanishiga yangi tez-tez boshlanayotgan katta investitsiyalar ro’yxatiga qaratiladi. Asosiy ravishlariga nimadir so’ralsa, biron bir kompaniya faoliyatini ko’paytiradi yoki jarayonni kengaytiradi. Rahbarlikimiz tomonidan tuzilgan qonun hukmlariga muvofiq, jamiyatdagi shaxslar ishlab chiqish sohasiga kapital kiritishlari mumkin. Bunda investitsiyalari bir qancha ko’rsatmalarga bo’lib, unga muddatli sifatida investitsiya bo’yicha foydali investitsiyalarni sanabishtirish va bajarish asosida amalga oshiriladi.

Asbob-uskunalarni himoyalash

Ishlab chiqish jarayonining muvafaqiyati asbob-uskunalarni himoyalashiga va yaqin terisida bergan xizmat ko’rsatishga bog’liq bo’ladi. Imkoniyatlar uchrashuvi va ularning taksimlanishi yoshi va qimmatligi asosida alohida tanlovlar amalga oshiriladi. Jamiyatni yanada rivojlantirish va kengaytirish uchun esa, yangilash, mardlik, eksport, qo’shimchi hujjatlar va kelajakda boshqa imkoniyatlarni oshirish bo’yicha animatsiyalashish va kengaytirish maqsadida ishlab chiqishga moliyaviy qo’llanishlarni implementatsiyalash zarurdir.

Ishlab chiqishda inovatsion* ideyalar

1. 3D-printerlar

3D-printerlar juda katta bir imkoniyat tug’atgan innovatsion usullaridan biridir. 3D-printerlar yordamida bir necha turdagi ob’yektlar ustida modelingar qila olasiz. Bu usul fazilatli bo’lib ishlab chiqish korxonalarining avvalgiy yangiliklari hisoblanadi. Bu borada yangi mahsulotlar ishlab chiqilishi imkoniyatini ochadi.

2. Robototexnika

Tez-tez ishlab chiqishda robototexnika ham ishlatiladi. Bu sayt robotlar esa moshina nazorati, sof uskunalarni ishlab chiqish va yuritish, asboblar birikmalarining topshiriqlarini bajarishlarini ta’minlash uchun mavjud. Bu inovatsion alomatlar ishlab chiqish jarayonlarida mooonnomiya harakatlari va boshqa zarur nazorat organlari ish joyida dastlabki yopiqchi bo’linishini o’z ichiga oladi.

3. IoT (Internet of Things)

IoT usuli ishlab chiqishda bu ko’chirilishni, yani sonli yog’och ob’yektlarga aloqalar o’rnating. IoT usulidagi tinglovchi asboblar jurnalidagi qurilmalarini ishlab chiqish hodisalaridagi barcha parametrlarni qadamlash uchun yordam beradi. Bu usul o’z mahsulotni ishlab chiqish jarayonida yaxshi mulkini topadi va bizga ko’p zamon xarid qilish muammolarini yechimlaydi.

 • yordamida
 • yaxshi mulkini topadi
 • xarid qilish muammolarini yechimlaydi

Halol pul ishlab chiqish daqiqa-holatlari

1. To’lovlar davom etishini nazorat qilish

Halol pul ishlab chiqishda muhim bo’lgan holatlar to’lovlar davom etishini nazorat qilishdir. Boshqa o’tgan huquqiy yollari bilan ta’minlashi mumkin bo’lgan borilar, esa ularni nazorat qilishni oson qilish uchun to’plangan ma’lumotlar va bo’limlar kafolat qilishingiz kerak.

2. Tijoratda halol yo’nalishlarga qiziquvchilik qilish

Tijoratda halol pul ishlab chiqishda halol yo’nalishlarga qiziquvchilik qilish juda qiyin bo’lishi mumkin. Bunday holatlarda, qiziquvchilik qilishni oldini olish uchun, birinchi navbatda halol tovarlar sotishga harakat qilishingiz kerak. Shu bilan bizning mijozlarimizning xavfli mahsulotlarni sotib olishlaridan saqlanganiga ishonch hosil qilishingiz mumkin.

3. Shubhasiz yerlarda xizmatlarni tashkil qilish

Huddi tovarlarda qanday bo’lishi mumkin, xizmatlar ham halolni buzilishi uchun qiziquvchilikka uchramaydi. Xizmat sotuvchilari tarafdor tarzda xizmat ko’rsatish uchun holda xaridorga xuddi ko’z yopish qiyinchiliklari topilishi mumkin. Shunday holatlarda, mavjud bo’lgan shubhasiz xizmatlarni tashkil qilishingiz va shunday qilmasangiz, xuddi shunday xaridorlar sifatida mijoz yopiq qolishiga muddatdan tortishingiz mumkin.