Press "Enter" to skip to content

Kitob nomer.exe

Миллатимизнинг оғриқлари [Матн] / нашрга тайёрловчи А.Серобов. – Тошкент: «Akademnashr», 2022. – 176 б. Ҳар бир жамиятда ютуқлар билан бирга камчиликлар ҳам бўлиши табиий ҳол. Даволаниш эса, ўзингизга маълумки, аввало, дард мавжудлигини тан олишдан бошланади. Ушбу китобда ана шу қусурлар давоми…

Тўхтамурод Бобоев. Шеър илми таълими

Тўхтамурод Бобоев. Шеър илми таълими.— Т.: Ўқитувчи, 1996. — 344-б. Таниқли адабиётшунос олим ва методист, филология фанлари номзоди, доцент Тўхтамурод Бобоев қаламига мансуб мазкур қўлланмада ўзбек шеърияти илми асослари — шеър тузилиши қонуниятлари ва шеърий нутқ бадииятини ўрганиш масалалари чуқур давоми…

Хожа Самандар Термизий. Дастур ул-мулук: Подшоҳларга қўлланма

Термизий, Хожа Самандар. Дастур ул-мулук: Подшоҳларга қўлланма / Форс-тожик тилидан эркин таржима, сўзбоши, изоҳлар муаллифи: Ж. Эсонов. — Т.: Ғ. Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1997 — 272 б. Шарқ мумтоз педагогикаси ва жангномасининг ажойиб намунаси бўлган Хожа Самандар давоми…

Пўлат Мўмин. Ўзбек қўшиқ шеърияти султони

Пўлат Мўмин. Ўзбек қўшиқ шеърияти султони — Пўлат Мўмин замондошлари хотирасида (эсдаликлар, хотиралар, воқеалар) [Матн] тузувчилар Озод Мўъмин Хўжа, Табассум Мўминова. – Тошкент: Akademnashr, 2022. – 208 б. Ушбу китобда Ўзбекистон халқ ёзувчиси Пўлат Мўминнинг ижоди, ҳаёт фаолияти, шахси ва давоми…

Озод Мўъмин Хўжа. Қалб мўъжизалари

Озод Мўъмин Хўжа. Қалб мўъжизалари [Матн] / Озод Мўъмин Хўжа. – Тошкент: Akademnashr, 2022. – 64 б. Шайх Абдулазиз Мансур таҳрири остида Инсон қалби – сирлар уммони. Одамзод коинотнинг кўплаб сирларини кашф қилди-ю, инсон қалбини тадқиқ қилишни ҳали охирига етказгани давоми…

Ҳасанбой Ғойиб. Ишқим кўчар юлдузларга

Ҳасанбой Ғойиб. Ишқим кўчар юлдузларга. – Душанбе: «Шоҳин-С», 2023. — 228 с Ҳасанбой Ғойибнинг шеърлари мавзу, оҳанг, тасвир ва ифода услуби билан ўзига хос жиҳатларга эга. Шеърдан шеърга фикр ва туйғулар тасвирининг ранг-баранг баёни эркин парвоз этар экан шоир руҳий давоми…

Уч бақалоқ: Рус ёзувчиларининг эртаклари (1988)

Уч бақалоқ: Рус ёзувчиларининг эртаклари. (Сўзбоши Р. Баракаевники; Тўпловчи Қ. Мирмуҳамедов; Редкол.: Ҳ. Назир ва бошқ. — Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1988.—368 б. — (Жаҳон болалар адабиёти кутубхонаси). Бадиий адабиётнинг боқий манбаи халқ оғзаки ижодидир. Буни рус классиклари яратган давоми…

Чиновникнинг ўлими. Кўр музикачи (1988)

Чехов A.П., Короленко В.Г. Чиновникнинг ўлими: Ҳикоялар. А.П.Чехов. Кўр музикачи: Қиссалар. В.Г.Короленко. Редколл.: Ҳаким Назир ва бошқ.; Сўзбоши муаллифи А. Умаров. — Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1988. —288 б. (Жаҳон болалар адабиёти кутубхонаси) Ушбу тўпламга икки машҳур рус ёзувчисининг давоми…

Фузулий. Девон (1959)

Фузулий. Девон. Нашрга тайёрловчилар: T. Жалолов M. Муинзода. — ЎзССР давлат бадиий адабиёт нашриёти. Тошкент, 1959. Муҳаммад Сулаймон ўғли Фузулий 1498 йилда Ироқнинг Карбало шаҳрида зиёли оиласида дунёга келди. Шоир дастлаб Карбалода, кейинча Бағдод шаҳрида таҳсил олиб, шу ерда яшади давоми…

Таълимга тикилган сармоя

Таълимга тикилган сармоя [Матн] / Нашрга тайёрловчи Аббос Серобов. – Тошкент: «Akademnashr», 2022. – 192 б. Таълим – миллат тараққиётининг асоси. Дунёдаги етакчи давлатлар айнан таълим тизимида туб ислоҳотларни амалга оширгани учун ҳозирги даражага кўтарила олган. Ушбу китобда юртимиздаги таълим давоми…

Миллатимизнинг оғриқлари

Миллатимизнинг оғриқлари [Матн] / нашрга тайёрловчи А.Серобов. – Тошкент: «Akademnashr», 2022. – 176 б. Ҳар бир жамиятда ютуқлар билан бирга камчиликлар ҳам бўлиши табиий ҳол. Даволаниш эса, ўзингизга маълумки, аввало, дард мавжудлигини тан олишдан бошланади. Ушбу китобда ана шу қусурлар давоми…

Мақолалар мундарижаси

 • “Ўзбекистон” нашриёт-матбаа ижодий уйи арзон китобларни тақдим этади
 • Ansoriddin Ibrohimov. Urducha—oʻzbekcha mushtarak soʻzlar lugʻati
 • Tog‘ay Murod. Yulduzlar mangu yonadi: Qissalar
 • Togʻay Murod. Ot kishnagan oqshom: Qissalar
 • Абдижамил Нурпеисов. Қон ва тер: Трилогия. 1-китоб: Зулмат
 • Абдижамил Нурпеисов. Қон ва тер: Трилогия. 3-китоб: Ҳалокат: Роман
 • Абдуазим Содиқов, Абдузуҳур Абдуазизов, Муҳаммадаваз Ирисқулов. Тилшуносликка кириш
 • Абдулла Каххар. Избранные произведения. В 3-х т. Т. 1. Рассказы и пьесы
 • Абдулла Каххар. Избранные произведения. В 3-х т. Т. 2. Повести
 • Абдулла Каххар. Избранные произведения. В 3-х т. Т. 3. Романы
 • Абдулла Қаҳҳор. Ёшлар билан суҳбат
 • Абдулла Қаҳҳор. Сароб (роман)
 • Абдулла Қодирий. Ижод машаққати
 • Абдулла Орипов. Танланган асарлар. 1-жилд: Шеърлар ва достонлар
 • Абдулла Орипов. Танланган асарлар. 2-жилд: Шеърлар ва достонлар
 • Абдулла Орипов. Танланган асарлар. 3-жилд: Таржималар
 • Абдулла Орипов. Танланган асарлар. 4-жилд: Киносценарий, мақолалар, суҳбатлар, хотиралар
 • Абдулла Орипов. Танланган асарлар. 5-жилд: Адолат кўзгуси: Шеърлар, мақолалар, суҳбатлар, таржималар
 • Абдулла Орипов. Танланган асарлар. 6-жилд: Қуёш бекати: Шеърлар, мақолалар, суҳбатлар, таржималар
 • Абдулла Орипов. Танланган асарлар. 7-жилд: Шеърлар, достон, мақолалар, суҳбатлар, қайдлар
 • Абдулла Орипов. Танланган асарлар. 8-жилд: Шеърлар
 • Абдулла Орипов. Ҳайрат
 • Абдулҳамид Исмоил. Манасчи (роман)
 • Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. 1-жилд: Шеърлар, насрий асарлар, драмалар
 • Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. 2-жилд: Илмий асарлар
 • Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. 3-жилд: Драмалар, мақолалар
 • Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. 4-жилд: Дарслик ва ўқув қўлланмалари, илмий мақола ва тадқиқотлар
 • Абдурауф Фитрат. Танланган асарлар. 5-жилд: Илмий рисолалар
 • Абдураҳмон Алимуҳамедов. Антик адабиёт тарихи
 • Абдураҳмон аш-Шарқовий. Ер (роман)
 • Абдуррахман Джами. Избранное
 • Абу Али ибн Сина. Избранное
 • Абул Муҳсин Муҳаммад Боқир ибн Муҳаммад Али. Баҳоуддин Балогардон
 • Агахи. Избранное
 • Агния Кузнецова. Ўн етти ёшлилар (қисса)
 • Адабиёт – инсонни кашф этиш
 • Адабиёт ва замон (Мақола, очерк, адабий портретлар)
 • Адабиёт назарияси. 2 жидлик
 • Адабиётимиз фахри (Абдулла Қаҳҳор)
 • Адҳам Дамин. Журъат (ҳикоялар)
 • Адҳам Дамин. Сайланма. Роман ва қиссалар
 • Азиз Несин. Кейин хурсанд бўласиз (ҳажвий ҳикоялар, роман)
 • Айзек Азимов. Коинот оқимлари (роман)
 • Академик С.Ҳ.Сирожиддинов ҳақида хотиралар
 • Акрам Айлисли. Мадина амма эртаклари (қиссалар)
 • Албер Камю. Бегона (қисса)
 • Александр Беляев. Амфибия одам (роман)
 • Александр Беляев. Жаҳонгир (роман)
 • Александр Беляев. КЭЦ юлдузи (қисса)
 • Алибек Рустамов. Навоийнинг бадиий маҳорати
 • Алим Кешоков. Чўққилар уйғоқ (роман)
 • Алишер Навои. Избранная лирика
 • Алпомиш Ботир. Сибир халқ эртаклари
 • Альберт Лиханов. Тошқин (қиссалар)
 • Анатолий Иванов. Соялар чошгоҳда йўқолади (роман)
 • Анатолий Софронов. Жанубда баҳор
 • Анвар Бикчентоев. Қорасой (роман)
 • Антон Чехов. Танланган асарлар. 3 жилдлик. 1-жилд: Қисса ва ҳикоялар
 • Антон Чехов. Танланган асарлар. 3 жилдлик. 2-жилд: Қисса ва ҳикоялар
 • Антон Чехов. Танланган асарлар. 3 жилдлик. 3-жилд: Пьесалар
 • Асад Дилмурод. Паҳлавон Муҳаммад (роман)
 • Асил Рашидов. Акам ҳақида
 • Асқар Маҳкам. Ишқ
 • Асқар Маҳкам. Таважжуҳ
 • Ахиёр Ҳакимов. Оқсоқ бўри (қиссалар)
 • Аъзам Ўктам. Қирқинчи баҳор
 • Бадиийлик асослари ва мезонлари
 • Бахтиёр Назаров. Ҳаётийлик – ҳаётий мезон
 • Баҳодир Мурод Али. Кўктўнликлар
 • Баҳодир Саримсоқов. Ўзбек маросим фолклори
 • Баҳром Ирзаев. Туркистон жадидларининг «Кўмак» ташкилоти
 • Бегали Қосимов. Миллий уйғониш: жасорат, маърифат, фидойилик
 • Бердах. Избранная лирика
 • Билал Назым. Избранное
 • Бир соатлик халифа. «Минг бир кеча» китобидан янги ҳикоят ва афсоналар
 • Бобожон Тарроҳ. Хоразм навозандалари
 • Борис Васильев. Тонглар эди сокин бу ерда (қисса)
 • Борис Пармузин. Махсус топшириқ (роман-хроника)
 • Борис Полевой. Нюрнберг қасоси
 • Боситхон Шоший, Ҳомидхон Шоший. Фарҳанг ал-мабсут
 • Боситхон Шоший. Амали ҳандаса
 • Боситхон Шоший. Даво тадбирлари
 • Боситхон Шоший. Қонуни Боситий. 1-жилд
 • Боситхон Шоший. Қонуни Боситий. 2-жилд
 • Боситхон Шоший. Фавоид ул-адвийя ва мавоид ул-ағзийя
 • Боситхон Шоший. Ҳомиладор ва эмизувчи аёллар ҳамда гўдакларни парваришлаш тадбири
 • Боту. Танланган асарлар
 • Бҳишам Саҳний. Даричалар (қисса ва ҳикоялар)
 • Валентин Катаев. Давр олға бос! (роман)
 • Валентин Овечкин. Серташвиш баҳор (очерклар)
 • Валентин Распутин. Омон бўлсанг унутма (қиссалар)
 • Василий Шукшин. Любавинлар (роман)
 • Василий Шукшин. Чол, қиз ва офтоб
 • Василь Биков. Тонггача яшаса. Қиссалар
 • Вафо Файзулло. Ҳут
 • Вафо Файзуллоҳ. Азалий ғусса
 • Виктор Алимасов. Фалсафа ёхуд фикрлаш лаззати
 • Виктор Драчук. Ёзувлар – ўтмиш сирлари шоҳиди
 • Виссарион Белинский. Танланган асарлар
 • Владимир Канивец. Ульяновлар (тарихий роман)
 • Владимир Маяковский. Оқ ва қора
 • Владимир Санги. Кевонглар уйланиши (роман)
 • Владимир Тендряков. Мушкул вазифа (қисса)
 • Вячеслав Шишков. Саркаш дарё: Роман. 2 жилдлик. 1-жилд
 • Галактион Табидзе. Ўйноқи гуллар
 • Галина Серебрякова. Прометей (романтик трилогия)
 • Георгий Марков. Сибирь (роман)
 • Грант Матевосян. Нон ва сўз (қиссалар)
 • Гулчеҳра Жўраева. Сайланма: Гулшан аро
 • Ғайбулла Ассалом. Мен сув ичган дарёлар
 • Ғайбуллоҳ ас-Салом замондошлари хотирасида
 • Ғайбуллоҳ ас-Салом. Фозил инсон қиссаси
 • Ғаройиб олам (жониворлар ҳақида қиссалар, ҳикоялар)
 • Ғаффор Ҳотамов, Шодиқул Ҳамроев. Миллат хотираси
 • Ғиёсиддин Жазоирий. Гиёҳлар тилга кирганда
 • Давлатшоҳ Самарқандий. Шоирлар бўстони
 • Дадахон Нурий. Азим чинорлар паноҳи
 • Дадахон Нурий. Бегона (роман, қисса ва ҳикоялар)
 • Дадахон Нурий. Виждон ҳайқириқлари (триптих-роман)
 • Дадахон Нурий. Изтироб (бадиа-роман)
 • Дадахон Нурий. Ниқобсиз Amerika ва бошқа манзилгоҳлар
 • Дадахон Нурий. Оқшом қўшиқлари (қисса)
 • Дадахон Нурий. Олис юлдузлар шуъласи (роман ва қиссалар)
 • Дадахон Нурий. Осмон устуни (роман)
 • Дадахон Нурий. Покистон “Олтин девор” тирқишидан
 • Дадахон Нурий. Узоқ-яқин манзиллар (сафарнома қиссалар)
 • Дадахон Нурий. Шаҳар тегирмони (қисса, ҳикоялар ва публицистика)
 • Дадахон Нурий. Ядро бомбаси бизга керакми?
 • Дадахон Ҳасан. Чаманимдан айирма
 • Даниель Дефо. Робинзон Крузонинг ҳаёти ва ажойиб саргузаштлари
 • Демьян Бедний. Шеърим
 • Дехлеви. Избранное
 • Дилмурод Қуронов. Адабиётшуносликка кириш
 • Ё.Абдурасулов. Туркий тилларнинг қиёсий-тарихий грамматикаси
 • Евгений Евтушенко. Оқ қорлар
 • Егор Исаев. Умрим достони
 • Ёш оналарга шифокор маслаҳатлари
 • Жадид маърифатпарварлик ҳаракатининг ғоявий асослари
 • Жонибек Субҳон. Рўё
 • Жубан Мўлдағалиев. Чўл баҳори
 • Жуброн Халил. Донишманд ҳикматлари
 • Жуманазар Бекназар. Изтироблар комида
 • Жуманиёз Шарипов. Хоразм (роман)
 • Завқий. Ажаб замона: Шеърлар
 • Закирджан Фуркат. Избранное
 • Зарифа Саидносирова. Гул барги
 • Захириддин Мухаммад Бабур. Избранная лирика
 • Зиё Самадий. Йиллар сири (роман)
 • Зубайда Ҳусаинова. Ўзбек топишмоқлари
 • Ибрат. Сиддиқий-Ажзий. Сўфизода. Танланган асарлар
 • Иван Стаднюк. Уруш (роман)
 • Избранное. Зебунниса, Дильшод, Анбар-атын
 • Икром Искандар. Яшил хиргойи
 • Икром Отамурод. Харитага тушмаган жой
 • Имант Зиедонис. Бедор тош
 • Имом Али ибн Мусо ар-Ризо. Луълуъ ул-макнун
 • Ион Друце. Кеч куз (қиссалар)
 • Исматулла Абдуллаев. Абу Мансур Абдулмалик Ас-Саолибий
 • Исмоилбек Гаспринский ва Туркистон
 • Исмоилбек Гаспринскийни эслаганда.
 • Йиллар ва йўллар: Татар ёзувчиларининг ҳикоялари
 • Йўлдош Сулаймон. Дардим сиғмас дунёга
 • Йўлдош Эшбек. Мангу масофа
 • Йўлдош Эшбек. Яхшиликка қарайман
 • Какимбек Салиқов. Жезкийик
 • Карим Маҳмудов. Ўзбек тансиқ таомлари
 • Комилжон Имомов. Ўзбек халқ насри поэтикаси
 • Константин Паустовский. Йироқ йиллар (қисса)
 • Қадам Сайид Мурод. На гуноҳим бор мани
 • Қамчибек Кенжа. Нотаниш гул (ҳикоялар)
 • Қамчибек Кенжа. Ҳинд сориға (сафарнома)
 • Қозоғистондаги ўзбек шевалари морфологияси
 • Қор қўйнида лолалар (қатағон килинган аёллар хақида очерклар)
 • Қурбондурди Қурбонсоҳатов. Тўйли Мерган (роман)
 • Мавжуда Раззоқова. Мавлоно Яъқуб Чархий
 • Мавлоно Жалолиддин Румий. Ичингдаги ичингдадир
 • Максим Горький. Асарлар. 10 жилдлик. 1-жилд: Ҳикоялар. Эртаклар. Поэмалар
 • Максим Горький. Асарлар. 10 жилдлик. 2-жилд: Фома Гордеев. Роман
 • Мақсуд Шайхзода. Асарлар. 6 жилдлик. 4-жилд: Ғазал мулкннинг султони
 • Мақсуд Шайхзода. Чорак аср девони
 • Малик Абдусаматов. Форс тили
 • Маннон Набиев, Эркин Жўраев, Ҳамид Хайруллаев. Табиий даволар
 • Мар Бойжиев. Менинг олтин балиқчам (ҳикоя ва қиссалар)
 • Матёқуб Қўшжонов. Дийдор
 • Матёқуб Қўшжонов. Моҳият ва бадиият
 • Махтумкули. Избранная лирика
 • Маҳкам Маҳмудов. Ҳайрат ва тафаккур
 • Маҳмуд Ҳасаний, Алимулла Ҳабибуллаев. Адабий манбашунослик ва матншуносликнинг назарий масалалари
 • Маҳмуд Ҳасаний. 1001 тиббий ҳикмат
 • Маҳмуд Ҳасаний. Донолар саломатлик ҳақида
 • Маҳмуд Ҳасаний. Табобат дурдоналари
 • Машраб. Избранное
 • Маъруф Жалил. Мен сув ичган дарёлар
 • Микойил Мушфиқ. Абадият нағмаси
 • Миллатимизнинг оғриқлари
 • Миллий матбуотимизнинг икки дурдонаси
 • Мирзакалон Исмоилий. Қайсар боланинг ҳаёти (қиссалар)
 • Мирзо Ғолиб. Ғазаллар, мухаммас, рубоийлар, қитъалар
 • Мирий. Танланган асарлар
 • Мирмуҳсин. Умид. Дегрез ўғли (романлар)
 • Миртемир. Тингла, ҳаёт!
 • Михаил Лермонтов. Поэмалар
 • Михаил Шолохов. Асарлар тўплами. 8 жилдлик. 2-жилд: Тинч Дон. Биринчи китоб
 • Михаил Шолохов. Асарлар тўплами. 8 жилдлик. 3-жилд: Тинч Дон. Иккинчи китоб
 • Михаил Шолохов. Асарлар тўплами. 8 жилдлик. 4-жилд: Тинч Дон. Учинчи китоб
 • Михаил Шолохов. Асарлар тўплами. 8 жилдлик. 5-жилд: Тинч Дон. Тўртинчи китоб
 • Михаил Шолохов. Асарлар тўплами. 8 жилдлик. 6-жилд: Очилган қўриқ. Биринчи китоб
 • Михаил Шолохов. Асарлар тўплами. 8 жилдлик. 7-жилд: Очилган қўриқ. Иккинчи китоб
 • Муқаддас хазина (эртаклар, ҳикоялар, қиссалар)
 • Муса Жалил. Қўшиқларим
 • Мустабид тузумнинг Ўзбекистон миллий бойликларини талаш сиёсати
 • Мустай Карим. Болалик йилларим (қисса)
 • Муҳаммад Азиз Марғилоний. Тарихи Азизий
 • Муҳаммад Қуронов. Оталар китоби
 • Муҳаммад Юсуф замондошлари хотирасида
 • Муҳаммад Юсуф. Ёлғончи ёр
 • Муҳаммад Юсуф. Илтижо
 • Муҳаммад Юсуф. Кўнглимда бир ёр
 • Муҳаммад Юсуф. Сайланма
 • Муҳаммад Юсуф. Таниш тераклар
 • Муҳаммад Юсуф. Уйқудаги қиз
 • Муҳаммад Юсуф. Халқ бўл элим
 • Муҳаммад Юсуф. Ҳалима энам аллалари
 • Муҳаммад Юсуф. Эрка кийик
 • Муҳаммаджон Ҳакимов. Навоий асарлари қўлёзмаларининг тавсифи
 • Мўмин Қаноат. Эътиқодим
 • Мўъжиза китоб: Болалар учун универсал энциклопедия. 1-жилд
 • Мўъжиза китоб: Болалар учун универсал энциклопедия. 3-жилд
 • Н.Абдураҳмонов. Қадимги туркий тил
 • Надира. Избранные стихотворения
 • Назар Ражабов. Ўзбек халқ шеваларида феълнинг морфологик тузилиши
 • Наим Каримов. 1937-1938 йиллардаги “Катта қирғин”нинг фожиали оқибатлари
 • Наим Каримов. Ғафур Ғулом
 • Наим Каримов. Қурбон Берегин қисмати
 • Наим Каримов. Маҳмудхўжа Беҳбудий
 • Наим Каримов. Ойбек
 • Низами. Избранное
 • Низомулмулк. Сиёсатнома (сияр ул-мулук)
 • Нодар Думбадзе. Қўрқманг, онагинам (роман)
 • Нодим Намангоний. Танланган шеърлар
 • Нодирхон Ҳасан. Туркияда яссавийшунослик
 • Ножий. Уммон (танланган шеърлар)
 • Нормурод Нарзуллаев. Чаман ичра
 • Нортўхта Қилич. Байрам (қиссалар ва ҳикоялар)
 • Носир Фозилов. Саратон (қиссалар)
 • Носир Фозилов. Устозлар даврасида (ҳикоялар ва қисса)
 • Нусрат Раҳмат. Жадид (роман)
 • Огаҳий. Асарлар. 6 жилдлик. 1-жилд: Девон
 • Огаҳий. Асарлар. 6 жилдлик. 2-жилд: Девон (давоми)
 • Огаҳий. Асарлар. 6 жилдлик. 3-жилд: Таржималар
 • Огаҳий. Асарлар. 6 жилдлик. 4-жилд: Таржималар
 • Огаҳий. Асарлар. 6 жилдлик. 5-жилд: Тарихий асарлардан парчалар
 • Огаҳий. Асарлар. 6 жилдлик. 6-жилд: Тарихий асарлардан парчалар
 • Одил Ёқубов. Диёнат (роман)
 • Одина Муҳаммад Хоразмий. Миръот ул-обидийн
 • Озод Мўъмин Хўжа. Буюк Амир Темур ёқути
 • Озод Мўъмин Хўжа. Қалб мўъжизалари
 • Озод Шарафиддинов. Адабий этюдлар
 • Озод Шарафиддинов. Биринчи мўъжиза
 • Озод Шарафиддинов. Довондаги ўйлар
 • Озод Шарафиддинов. Домлалар
 • Озод Шарафиддинов. Ижодни англаш бахти
 • Озод Шарафиддинов. Истеъдод жилолари
 • Озода Бекмуродова. Юрак зарблари
 • Ойдин Ҳожиева. Шом шуълалари
 • Олег Шестинский. Дўстларимга
 • Олқор Дамин. Наво
 • Омар Хайям. Рубаи
 • Омон Матжон. Сени яхши кўраман
 • Омон Мухтор. Йиллар шамоли (роман)
 • Омон Мухтор. Хотин подшоҳ (романлар)
 • Омонулло Буриев, Нурёғди Тошев. Жалолиддин Мангуберди
 • Ориф Одилхонов. Сайланма
 • Охунжон Ҳаким. Ғалати дунё. Сайланма. 3-жилд
 • Пауль Куусберг. Андрес фожиаси (роман)
 • Пирмат Шермуҳамедов. Давр қаҳрамон тақдирида
 • Прем Чанд. Нажот (роман)
 • Пўлат Мўмин. Ўзбек қўшиқ шеърияти султони
 • Пўлотжон Домулла Қайюмов. Тазкираи Қайюмий (3 та жилд)
 • Рабиндранат Тагор. Асарлар. 8 жилдлик. 2-жилд: Гоурмаҳон (роман)
 • Рабиндранат Тагор. Асарлар. 8 жилдлик. 4-жилд: Ҳикоялар
 • Рабиндранат Тагор. Асарлар. 8 жилдлик. 7-жилд: Шеърлар
 • Ражаббой Раупов. Юрак садоси (ҳикоялар)
 • Рангея Рагхав. Токайгача чорлайман сени (роман)
 • Расул Ҳамзатов. Бир хонадон фарзандлари
 • Рауф Парфи. Қайтиш
 • Рауф Парфи. Хотирот
 • Раҳматилла Иноғомов. Шоирлик қисмати
 • Раҳмон Қўчқор. Қарз берилган нур
 • Саади. Избранное
 • Садриддин Айний. Асарлар. 8 жилдлик. 5-жилд. Эсдаликлар. 1—2-қисм
 • Садриддин Айний. Асарлар. 8 жилдлик. 6-жилд. Эсдаликлар. 3-қисм
 • Садриддин Айний. Асарлар. 8 жилдлик. 7-жилд. Эсдаликлар. 4-қисм
 • Садриддин Айний. Қуллар (роман)
 • Садриддин Айний. Эски мактаб: Қиссалар
 • Саида Зуннунова. Олов (қиссалар, драмалар)
 • Саидмусо Раҳимов. Ўзбек тили Сурхондарё шевалари
 • Сайфи Саройи. Шеърлар. Гулистон
 • Саодат Давлатова. Қашқадарё миллий кийимлари
 • Семён Цвигун. Қасос (қиссалар)
 • Сидқий Хондайлиқий. Навбаҳор: Ғазаллар. Достон. Ҳикоятлар. Қайдлар
 • Сирли мўъжизалар
 • Сирожиддин Саййид. Кўнгил соҳили
 • Сирожиддин Саййид. Руҳим харитаси
 • Собиржон Иброҳимов. Фарғона шеваларининг касб-ҳунар лексикаси
 • Собит Мадалиев. Қуёшни соғиниб
 • Сулаймон Раҳмон. Ойдин диёр
 • Сулаймон Рустам. Бургутлик қоялар
 • Сургун. Шаҳидлар хотираси
 • Таълимга тикилган сармоя
 • Тилак Жўра. Руҳият
 • Тоғай Мурод. Бу дунёда ўлиб бўлмайди: Роман, ҳикоялар, мақолалар
 • Тоғай Мурод. Қўшиқ: Қиссалар
 • Тоғай Мурод. Ойдинда юрган одамлар: Қиссалар. Ҳикоялар
 • Тоғай Мурод. От кишнаган оқшом: Қиссалар
 • Тоғай Мурод. Отамдан қолган далалар: Роман
 • Тоғай Мурод. Танланган асарлар. 1-жилд: Қиссалар
 • Тоғай Мурод. Танланган асарлар. 2-жилд. Отамдан қолган далалар. Бу дунёда ўлиб бўлмайди. Романлар
 • Тоҳир Қаҳҳор. Юлдузлар — менинг боғим
 • Тошпўлат Раҳматуллаев. Америка журналист нигоҳида
 • Тошпўлат Раҳматуллаев. Матбуот ва демократия
 • Тошпўлат Раҳматуллаев. Сиёсий партия ва демократик тамойиллар
 • Тошпўлат Раҳматуллаев. Эркин фикр парвози
 • Туманбой Мўлдағалиев. Йигирма бешинчи баҳор
 • Тур Хейердал. «Кон-Тики» да сафар
 • Турк ҳикоялари
 • Турсуной Содиқова. Аёлга қасида
 • Тўлаган Қосимбеков. Синган қилич (роман)
 • Тўлан Низом. Ватан сурати
 • Тўлепберген Қаипбергенов. Кўз қорачиғи (роман)
 • Тўли Йўлдошев. Тожикистондаги ўзбек шевалари морфологияси
 • Тўхтамурод Бобоев. Шеър илми таълими
 • У ким. Бу нима. Болалар энциклопедияси. 2-жилд
 • Умар Хайём. Рубоийлар
 • Умарали Норматов. Ижод сеҳри
 • Умарали Норматов. Қодирийнинг сўнгги илтижоси
 • Усмон Азим. Сурат парчалари
 • Усмон Азим. Узун тун
 • Уч бақалоқ: Рус ёзувчиларининг эртаклари (1988)
 • Ўзбек тилининг этимологик луғати. 1-жилд (Шавкат Раҳматуллаев)
 • Ўзбек тилининг этимологик луғати. 2-жилд (Шавкат Раҳматуллаев)
 • Ўзбек тилининг этимологик луғати. 3-жилд (Шавкат Раҳматуллаев)
 • Ўзбекистонда совет давлатининг қатағон сиёсати: келиб чиқиши сабаблари ва фожиали оқибатлари
 • Ўзбекча-туркча ва туркча-ўзбекча изоҳли луғат
 • Ўлмас Умарбеков. Дамир Усмоновнинг икки баҳори (қисса)
 • Ўн биринчи довон (очерк ва публицистика)
 • Ўроз Ҳайдар. Кечиккан фасл
 • Ўроз Ҳайдар. Сукут ҳаққуши
 • Ўроз Ҳайдар. Фалак фаввораси
 • Фазу Алиева. Тақдир. Булоқбоши (қиссалар)
 • Фарғона оҳанглари (альманах)
 • Фарида Афрўз. Кўзим маним
 • Фаридиддин Аттор. Тазкиратул авлиё
 • Фирдоуси. Рустам и Сухраб
 • Фузулий. Девон (1959)
 • Хайриддин Султонов. Бир оқшом эртаги
 • Хайриддин Султонов. Бобурийнома (роман)
 • Хайриддин Султонов. Онамнинг юрти
 • Хафиз Хорезми. Избранное
 • Хожа Аҳрор Валий. Рисолаи волидийя
 • Хожа Муҳаммад Ориф ар-Ревгарий. Орифнома
 • Хожа Самандар Термизий. Дастур ул-мулук: Подшоҳларга қўлланма
 • Хондамир Қодирий. Адабиёт. Бадиият. Абадият
 • Хосият Рустамова. Девор
 • Худойберди Тўхтабоев. Жаннати одамлар (роман)
 • Хулосат ул-ҳукамо (ҳакимлар хулосаси)
 • Хуршид Даврон. Самарқанд хаёли
 • Хуршид Дўстмуҳаммад. Журналист бўлмоқчимисиз
 • ХХ аср ўзбек адабиёти тарихи
 • Ҳабиб Саъдулла. Танланган асарлар. 1-жилд: Шеърлар, достонлар
 • Ҳабиб Саъдулла. Танланган асарлар. 2-жилд: Девон, драма
 • Ҳабибий. Девон (3-нашр)
 • Ҳайдар Муҳаммад. Сойиб Хўжаев ҳангомалари
 • Ҳайдарбек Бобобеков. Қўқон тарихи
 • Ҳайнрих Ҳайне. Германия қиш эртаги
 • Ҳаким Сатторий. Ўзлик суратлари
 • Ҳакимхон. Хотиралар (cаёҳатлар ва саргузаштлар)
 • Ҳалим Саидов (тузувчи). Қадр
 • Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий. Тўла асарлар тўплами: 5 жилдлик. 1-жилд: Девон
 • Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий. Тўла асарлар тўплами: 5 жилдлик. 2-жилд: Шеърлар. Педагогик рисолалар. Насрий асарлар
 • Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий. Тўла асарлар тўплами: 5 жилдлик. 3-жилд: Драмалар (1915-1920)
 • Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий. Тўла асарлар тўплами: 5 жилдлик. 4-жилд: Драмалар (1921-1928). Мақолалар
 • Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий. Тўла асарлар тўплами: 5 жилдлик. 5-жилд: Хатлар, адабий-тарихий лавҳалар
 • Ҳамид Ғулом. Қорадарё (роман)
 • Ҳамидулла Ҳасанов. Ўртаосиёлик географ ва сайёҳлар
 • Ҳасан Ирфон. Косиблар кулбасида (роман)
 • Ҳасанбой Ғойиб. Армуғон
 • Ҳасанбой Ғойиб. Ишқим кўчар юлдузларга
 • Ҳимолай оша садолар (Ҳиндистон шоирларининг шеърлари)
 • Ҳиндистон ёзувчилари ҳикоялари
 • Ҳожиакбар Шайхов, Тоҳир Малик. «7-СЭР» (ҳикоялар ва қисса)
 • Ҳофиз Таниш ал-Бухорий. Абдулланома («Шарафномайи шоҳий»). Биринчи китоб
 • Ҳусайн Воиз Кошифий. Ахлоқи муҳсиний
 • Чабуа Амирэжиби. Дата Туташхиа (роман)
 • Чадраабалин Лодойдамба. Беором Тамир (роман)
 • Чиновникнинг ўлими. Кўр музикачи (1988)
 • Читтигул (айтишув, ҳазиллар, ўйинлар, топишмоқлар)
 • Чори Аваз. Сайланма
 • Чустий. Садоқат гуллари
 • Чўлпон Эргаш. Ой чодир тикмоқда
 • Шавкат Раҳмон. Гуллаётган тош
 • Шавкат Раҳмон. Уйғоқ тоғлар
 • Шамсуддинхон Бобохонов. Сўнмас зиё
 • Шариф Юсупов. Санъат ва ҳайрат
 • Шаҳло Ҳошимова. Аросатдаги одамлар
 • Шерали Турдиев. Улар Германияда ўқиган эдилар
 • Шубхаш Мукержи. Ғалаён (роман)
 • Шукур Қурбон. Ёри жоним
 • Шукур Қурбонов. Бир қалб манзараси
 • Шукур Холмирзаев. Қил кўприк (роман)
 • Шукур Холмирзаев. Оғир тош кўчса.
 • Шукур Холмирзаев. Олис юлдузлар остида (ҳикоялар)
 • Шуҳрат. Танланган асарлар. 3 жилдлик. 1-жилд: Шеърлар
 • Шуҳрат. Танланган асарлар. 3 жилдлик. 2-жилд: Роман. Ҳикоялар
 • Шуҳрат. Танланган асарлар. 3 жилдлик. 3-жилд. Шинелли йиллар
 • Эрих Фихтелиус. Журналистиканинг 10 қоидаси
 • Эркин Аъзам. Байрамдан бошқа кунлар (қисса ва ҳикоялар)
 • Эркин Воҳидов. Бедорлик
 • Эркин Воҳидов. Достонлар
 • Эркин Воҳидов. Келажакка мактуб
 • Эркин Воҳидов. Муҳаббат
 • Эркин Воҳидов. Ўртада бегона йўқ
 • Юлиан Семёнов. ТАСС маълум қиладики (қисса)
 • Юрий Бондарев. Соҳил (роман)
 • Юсуф Файзулло. Лафз (қиссалар)
 • Янка Купала. Эрк қўшиғи

Muqaddas Kitob

KITOB . har kuni — bayramning birinchi kunidan oxirgi kunigacha Xudoning Tavrot kitobidan o‘qib berdi. Tavrotda talab qilinganiday, ular yetti kun bayramni nishonladilar, sakkizinchi kuni muqaddas yig‘in bo‘ldi.

Injil Uzbek tilidagi. Yangi Ahd

Tarjimalar

 • O’zbek tilida: Muqaddas Kitob
 • O’zbek tilida: Muqaddas-Kitob (2016)
 • O’zbek tilida: Инжил

Sharhlar

. ҳар куни — байрамнинг биринчи кунидан охирги кунигача Худонинг Таврот китобидан ўқиб берди.

. kunidan oxirgi kunigacha Xudoning Tavrot kitobidan o‘qib berdi.
Naximiyo 8:18

Ma’lumotlar

 • Мукаддас Китоб (web)
 • Kutubxona: Kitoblar, Audio, Video
 • Bolalar uchun Muqaddas Kitob
 • Download Injilning PDF, FB2, EPUB
 • Injil skachat – Audio mp3, Download (.zip 624mb)

Yaxshi audio kitoblarni yuklab oling uzbek tilidagi

Kitobook – Kitoblar, AudioKitoblar: Инжил ва Muqaddas Kitob ва Инжил Каракалпак

Kitob nomer.exe

Jahon Chempionati 2014 VIDEO TAMOSHA / ONLAYN KO’RISH / JCH 2014 GOLARNI KO’RISH / ЖЧ 2014 ТАМОША КИЛИШ

Hidoyat sari / ҲИДОЯТ САРИ / IBRATLI / ISLOM / HADISLAR

salat tayyorlash sirlari, antiqa salatlar qilish, salat qilishni organish, pazandalik sirlari, salatlarni qanday tayyorlaydi, yangicha salatlar, 2017 2018 salatlar,

tort qilish, tortni qanday tayyorlaydi, pishiriqlar qilishni o’rganish, yangicha tortlar qilish sirlari, ajoyib malumotlar, to’rt tayyorlash sirlari, o’rganish, tort kursiga

shirinliklar tayyorlash, pazandalik sirlari, ayollar oshxonasi, pishiriq qilishni o’rganish, pazanda o’quv kurslari, mazali pishiriq, mazali shirinlik tayyorlash, sherlar.net. . Soqol o’stirish uchun nima qilish kerak (yigitlarga maslahatlar)

AYOLLAR UCHUN FOYDALI MASLAHATLAR MAKEUPLAR / АЁЛЛАР УЧУН ФОЙДАЛИ МАСЛАХАТЛАР МЭЙКАПЛАР BO’YANISH USULLARI KOSMETIKALAR MASLAHATLAR AYOLLAR UCHUN PARVARISHLAR GIGIENIK MASLAHATLAR KERAKLI MA’LUMOTLAR Макияж Гўзаллик мактаби Тенденциялар Интервью Ҳаёт тарзи Янгиликлар ДЎКОН

жинсий алоқа ҳақида jinsiy aloqa haqida ma’lumotlar
–> –>

–> –>Статистика –>

Онлайн всего: 8
Гостей: 8
Пользователей: 0

Kun faolllari:
ArthurApark, zelmalg2 –>
ПОИСК / IZLASH:

KITOB AFZALMI YOKI INTERNET?

Maktablarda, o‘quv dargohlarida bu haqda tushuntirish ishlarini olib borayotgan o‘qituvchilar kompyuterning afzalliklarini aytayotgan paytda uning zararli oqibatlari, me’yordan ko‘p foydalanish qanday oqibatlarga olib kelishi mumkinligini tushuntirib qo‘ysalar yomon bo‘lmas edi. Ammo bu yerda oila degan muqaddas dargoh ham borki, to‘xtalib o‘tmasdan iloj yo‘q. Bola tarbiyasida oilaning tutgan o‘rni cheksiz. Ba’zi qo‘shnilar ko‘cha-ko‘yda bir-birlarini ko‘rib qolib, “Qaerga ketyapsiz?” deb so‘rasa, “O‘g‘limni kompyuter klubdan olib kelay”, deb bamaylixotir javob berishadi. Bu holat bora-bora odat tusiga kirib borayotganligi kishini tashvishga soladi.

Internet tarmog‘ining hayotimizga kirib kelganda ko‘pchilik quvongan bo‘lishi tabiiy. Biroq o‘sha paytda o‘zbek yoshlarining eng sevimli mashg‘uloti bo‘lgan kitob mutolaa qilishni yoshlar xayolida siqib chiqaradi deyilganda hech kim bunga ishonmagan bo‘lardi. Zamonaviy texnologiyalar rivojlanmagan davrlarda ham aql-zakovati bilan Beruniy, ibn Sino, Forobiy, Mirzo Ulug‘bek kabi olimlar, o‘z zamonasining yetuk allomalari bo‘lib yetishib chiqqan. Ular kitobni boshqalardan ko‘proq o‘qishgan va buni amalda qo‘llaganlar. Kitob afzalmi yoki internet? Bu ko‘pchilikni o‘ylantirayotgan savol. To‘g‘ri, internet orqali xohlagan kitobni topib o‘qish mumkin. Kutubxonama-kutubxona sarson bo‘lib yurmaysiz. Menimcha, bu holat yoshlarda dangasalikni keltirib chiqaradi, qiyinchilikdan qochish, yengilliklarga intiladigan qilib qo‘yadi. Aytishlaricha dunyo olimlarning o‘tkazgan tadqiqotlari natijasida shu narsa ma’lum bo‘ldiki, kompyuterda bir soat ishlagan odam yigirma besh daqiqa dam olishi kerak ekan. Endi bitta kitobni o‘qishga ketadigan vaqti o‘quvchining kompyuter qarshisida qancha vaqt o‘tirishini hisoblaydigan bo‘lsak, uning zararlari ko‘z o‘ngimizda gavdalana boshlaydi.

Atrofdagi voqealar, insonlarni kuzata turib bir xulosaga keldim: kitobdan yaxshiroq do‘stni topish mushkul ekan. Kitob o‘qimaydigan inson fikrlamaydi, fikr­lamaydigan inson hayotda nimagadir erishishi qiyin. Kitobni bo‘sh paytda emas, har doim o‘qish kerak. Shunda inson o‘zi xohlagan orzusiga erishishi mumkin. Vaqt­ni bekor o‘tkazmaylik, tengdoshlar.