Press "Enter" to skip to content

Ob-havo ma lumoti – Weather forecasting

Tramvay; qizil; ko`k; jasil avtomobil

Ob havo kitob tumani

Разрешается ли обгон в данной ситуации?

Ushbu holatda quvib o`tishga ruxsat beriladimi?

Ушбу ҳолатда қувиб ўтишга рухсат бериладими?

Usi halatda quwip o`tiwge ruxsat beriledime?

Разрешается, если обгоняемый автомобиль движется со скоростью меньше 40 км/ч.

Agar quvib o`tilayotgan transport vositasi 40 km/s dan kam tezlik bilan harakatlanayotgan bo`lsa, ruxsat beriladi

Агар қувиб ўтилаётган транспорт воситаси 40 км/с дан кам тезлик билан ҳаракатланаётган бўлса, рухсат берилади

Eger quwip o`tilip atirg’an transport 40 km/s dan kem tezlik benen hareketlenip atqan bo`lsa, ruxsat beriledi

В каком ответе полностью указаны места, где пассажирам непосредственно разрешается садиться в транспортные средства и выходить из них в условиях отсутствия посадочной площадки?

Qaysi javobda yo`lovchilar uchun chiqish va tushish maydonchasi bo`lmagan sharoitda ularning transport vositalariga chiqish va ulardan tushishlari bevosita ruxsat berilgan joylar to`liq ko`rsatilgan?

Қайси жавобда йўловчилар учун чиқиш ва тушиш майдончаси бўлмаган шароитда уларнинг транспорт воситаларига чиқиш ва улардан тушишлари бевосита рухсат берилган жойлар тўлиқ кўрсатилган?

Qaysi juwapda jolawshilar ushin shig’iw hamde tusiw maydanshasi bolmag’an sharayitdag’i jerler toliq ko`rsetilgen?

На проезжей части или тротуаре

Qatnov qismi yoki trotuar tomonidan

Қатнов қисми ёки тротуар томонидан

Qatnaw bolegi yaki trotuar tarepinen

Со стороны тротуара или обочины

Trotuarda yoki yo`l yoqasi tomonidan

Тротуарда ёки йўл ёқаси томонидан

Trotuarda yaki jol jag’asi ta’repinen

На обочине или на проезжей части

Yo`l yoqasida yoki qatnov qismi tomonidan

Йўл ёқасида ёки қатнов қисми томонидан

Jol jag’asinda yaki qatnaw bolegi tarepinen

При какой наибольшей длине автопоезда с одним прицепом допускается движение без разрешения ГСБДД?

Bir tirkamali avtopoezdning qanday eng katta uzunligida Davlat YHX xizmatining ruxsatisiz harakatlanishga yo`l qo`yiladi?

Бир тиркамали автопоезднинг қандай энг катта узунлигида Давлат ЙҲХ хизматининг рухсатисиз ҳаракатланишга йўл қўйилади?

Bir tirkemeli avtopoezdin’ qanday en’ u’lken uzinlig’inda Davlat YHX xizmetinin’ ruxsatisiz hareketleniwge jol qoyiladi?

В каком ответе правильно указаны все разрешенные направления движения?

Qaysi javobda ruxsat etilgan harakatlanish yo`nalishlari to`g`ri ko`rsatilgan?

Қайси жавобда рухсат этилган ҳаракатланиш йўналишлари тўғри кўрсатилган?

Qaysi juwapda ruxsat etilgen hareketleniw jo`nelisleri tuwri ko`rsetilgen?

В каком направлении разрешено движение?

Ko‘rsatilgan qaysi yo`nalishda harakatlanishga ruxsat etiladi?

Кўрсатилган қайси йўналишда ҳаракатланишга рухсат этилади?

Qaysi jo’nelisde hareketleniw ruxsat etiledi?

Только направо и налево

Faqat o’nga va chapga

Фақат ўнгга ва чапга

Tek on’g’a hamde shepge

Прямо и направо

To`g`riga va o`ngga

Тўғрига ва ўнгга

Tuwrig’a hamde on’g’a

При каком расстоянии между остановившемся автомобилем и сплошной линией разметки запрещается остановка?

To`xtagan transport vositasi bilan yotiq sidirg`a chiziq orasidagi masofa qancha bo`lganida to`xtash taqiqlanadi?

Тўхтаган транспорт воситаси билан ётиқ сидирға чизиқ орасидаги масофа қанча бўлганида тўхташ тақиқланади?

Toqtag’an transport turi menen jatiq tutas siziq arasindag’i araliq qansha bolg’anda toxtaw qadagan?

В каком направлении разрешается движение автомобилям?

Avtomobillarga qaysi yo`nalishda harakatlanishga ruxsat beriladi?

Автомобилларга қайси йўналишда ҳаракатланишга рухсат берилади?

Avtomobillerge qaysi jo`nelisde hareketleniwge ruxsat beriledi?

Красному автомобилю –прямо, синему автомобилю- прямо и налево

Yengil avtomobilga to`g`riga, yuk avtomobilga to`g`riga va chapga

Енгил автомобилга тўғрига, кўк автомобилга тўғрига ва чапга

Qizil avtomobilge tuwrig’a, ko`k avtomobilge tuwrig’a hamde shepge

Красному автомобилю –прямо, синему- налево или обратно

Yengil avtomobilga to`g`riga, yuk avtomobiliga chapga yoki qayrilishga

Енгил автомобилга тўғрига, Юк автомобилга чапга ёки қайрилишга

Qizil avtomobilge tuwrig’a, ko`kke shepge hamde qayriliwg’a

Красному и синему автомобилям-прямо

Yengil va yuk avtomobillariga to`g`riga

Енгил ва юк автомобилга тўғрига

Qizil hamde ko`k avtomobilge tuwrig’a

Транспортные средства проедут перекресток в следующем порядке:

Transport vositalari chorrahadan quyidagi tartibda o`tadilar:

Транспорт воситалари чорраҳадан қуйидаги тартибда ўтадилар:

Transport tu’rleri kesispeden qaysi tartipde o`tediler:

Трамвай, мотоцикл, автомобиль

Tramvay, mototsikl, avtomobil

Трамвай, мотоцикл, автомобил

Tramvay, mototsikl, avtomobil

Трамвай и автомобиль, мотоцикл

Tramvay va avtomobil, mototsikl

Трамвай ва автомобил, мотоцикл

Tramvay hamde avtomobil, mototsikl

Мотоцикл, трамвай и автомобиль

Mototsikl, tramvay va avtomobil

Мотоцикл, трамвай ва автомобил

Mototsikl, tramvay hamde avtomobil

Этот дорожный знак с табличкой обозначает:

Bu yo`l belgisi bildiradi:

Бу йўл белгиси билдиради:

Bul jol belgisi bildiredi:

Место стоянки транспортных средств, способ постановки автомобиля, указанный на табличке запрещается

Transport vositalarining to`xtab turish joyi. Avtomobilni ko`rsatilgan usulda qo`yish taqiqlanadi

Транспорт воситаларининг тўхтаб туриш жойи. Автомобилни кўрсатилган усулда қўйиш тақиқланади

Transport tu’rlerinin’ toxtap turiw jayi. Avtomobildi ko`rsetilgen usulda qoyiw qadagan

Место и способ постановки легковых автомобилей и мотоциклов на стоянке

Yengil avtomobillar va mototsikllarni to`xtab turishga qo`yish joyi va usuli

Енгил автомобиллар ва мотоциклларни тўхтаб туришга қўйиш жойи ва усули

Jen’il avtomobiller hamde mototsikllerdi toxtap turiwg’a qoyiw jeri hamde usuli

Место стоянки транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 3,5 т. Табличка указывает, что у края проезжей части высокий бордюрный камень

Ruxsat etilgan to`la vazni 3,5 t dan ortiq transport vositalarining to`xtab turish joyi. Ko`rsatkich qatnov qismining chetida baland to`siq toshi borligini bildiradi

Рухсат этилган тўла вазни 3,5 т дан ортиқ транспорт воситаларининг тўхтаб туриш жойи. Кўрсаткич қатнов қисмининг четида баланд тўсиқ тоши борлигини билдиради

Ruxsat etilgen toliq salmag’i 3,5 t dan artiq transport turlerinin’ toxtap turiw jayi. Ko`rsetkish qatnaw boleginin’ shetinde balent tosiq tasi barlig’in bildiredi

Если транспортное средство из-за габаритов или по другим причинам не может выполнить поворот из крайнего положения, допускается ли производить его с отступлением от этого правила?

Agar transport vositasi o`lchamlari kattaligidan yoki boshqa sabablarga ko`ra chetki holatda burilishni bajara olmagan bo`lsa, bu qoidadan chetga chiqqan holda burilishga yo`l qo`yiladimi?

Агар транспорт воситаси ўлчамлари катталигидан ёки бошқа сабабларга кўра четки ҳолатда бурилишни бажара олмаган бўлса, бу қоидадан четга чиққан ҳолда бурилишга йўл қўйиладими?

Eger transport tu’ri o`lshemleri u’lkenliginen yaki basqa sebeblerge ko`re shetki halatda buriliwdi bejere almag’an bolsa, bul qag’iydadan shetge shiqqan halda buriliwg’a jol qoyiladima?

Допускается, если это не создает помех другим транспортным средствам. Для обеспечения безопасности движения водитель, в случае необходимости, должен прибегнуть к помощи других лиц

Yo`l qo`yiladi, agar bu boshqa transport vositalariga xalaqit bermasa. Haydovchi harakat xavfsizligini ta`minlash uchun zarur bo`lgan holda boshqa shaxslarning yordamidan foydalanishi kerak

Йўл қўйилади, агар бу бошқа транспорт воситаларига халақит бермаса. Ҳайдовчи ҳаракат хавфсизлигини таъминлаш учун зарур бўлган ҳолда бошқа шахсларнинг ёрдамидан фойдаланиши керак

Jol qoyiladi, eger bul basqa transport tu’rlerine kesent bermese. Aydawshi hareket qawipsizligin ta`minlew ushin zarur bolg’an halda basqa shaxslardin’ jardeminen paydalaniwi kerek

Допускается на дорогах вне населенных пунктов

Aholi yashaydigan joylardan tashqaridagi yo`llarda yo`l qo`yiladi

Аҳоли яшайдиган жойлардан ташқаридаги йўлларда йўл қўйилади

Ahali jasaytugin jaylardan tisqaridag’i jollarda jol qoyiladi

Допускается, но только не на перекрестке

Yo`l qo`yiladi, lekin faqat chorrahada emas

Йўл қўйилади, лекин фақат чорраҳада эмас

Jol qoyiladi, lekin kesispede emes

Какая из показанных автоцистерн более устойчива при повороте?

Ko`rsatilgan avtotsisternalardan qaysi biri burilishda ag`darilib ketishga turg`unroq?

Кўрсатилган автоцистерналардан қайси бири бурилишда ағдарилиб кетишга турғунроқ?

Ko`rsetilgen avtosisternalardan qaysi biri buriliwda awdarilib ketiwge turg’unraq?

Наполненная жидкостью на 75%

Suyuqlik bilan 75% gacha to`ldirilgani

Суюқлик билан 75% гача тўлдирилгани

Suyuqlik bilan 75% geshe toldirilg’ani

Наполненная жидкостью полностью

Suyuqlik bilan batamom to`ldirilgani

Суюқлик билан батамом тўлдирилгани

Suyuqliq penen batamom toldirilg’ani

Транспортные средства проедут перекресток в следующем порядке:

Transport vositalari chorrahadan quyidagi tartibda o`tadilar:

Транспорт воситалари чорраҳадан қуйидаги тартибда ўтадилар:

Transport tu’rleri kesispeden to’mendegi tartipde o`tediler:

Трамвай, красный, зеленый, синий автомобили

Tramvay; qizil; yashil; ko`k avtomobil

Трамвай, қизил, яшил, кўк автомобил

Tramvay; qizil; jasil; ko`k avtomobil

Красный автомобиль, трамвай, зеленый, синий автомобиль

Qizil avtomobil; tramvay; yashil; ko`k avtomobil

Қизил автомобил, трамвай, яшил, кўк автомобил

Qizil avtomobil; tramvay; jasil; ko`k avtomobil

Трамвай, красный, синий, зеленый автомобили

Tramvay; qizil; ko`k; yashil avtomobil

Трамвай, қизил, кўк, яшил автомобил

Tramvay; qizil; ko`k; jasil avtomobil

На каком расстоянии между транспортными средствами должна обеспечиваться жесткая сцепка?

Qattiq ulagich transport vositalari orasida qanchadan ortiq bo`lmagan masofani ta`minlashi kerak?

Қаттиқ улагич транспорт воситалари орасида қанчадан ортиқ бўлмаган масофани таъминлаши керак?

Qatti ulegish transport tu’rleri arasinda qanshadan artiq bolmag’an araliqti ta`minlewi kerek?

Разрешается ли велосипедистам ездить по тротуарам?

Velosipedlarda trotuarda harakatlanishga ruxsat etiladimi?

Велосипедларда тротуарда ҳаракатланишга рухсат этиладими?

Velosipedlerde trotuarda hareketleniwge ruxsat etiledime?

Разрешается при отсутствии пешеходов

Piyodalar bo`lmaganda ruxsat etiladi

Пиёдалар бўлмаганда рухсат этилади

Piyadalar bolmag’anda ruxsat etiledi

Движение разрешено:

Harakatlanish ruxsat etilgan:

Ҳаракатланиш рухсат этилган:

Hareketleniw ruxsat etilgen:

Всем транспортным средствам

Barcha transport vositalariga

Барча транспорт воситаларига

Barshe transport tu’rlerine

Автомобилю и мотоциклу

Avtomobil va mototsiklga

Автомобил ва мотоциклга

Avtomobil hamde mototsiklg’a

Данный светофор используется для регулирования движения:

Ushbu svetofor harakatlanishni tartibga solish uchun qo`llanadi:

Ушбу светофор ҳаракатланишни тартибга солиш учун қўлланади:

Usi svetofor hareketleniwdi tartipge saliw ushin qollanadi:

По полосам проезжей части, где движение меняется в противоположную сторону

Qatnov qismidagi harakatlanish yo`nalishi qarama-qarshi tomonga o`zgaradigan bo`laklar bo`yicha

Қатнов қисмидаги ҳаракатланиш йўналиши қарама-қарши томонга ўзгарадиган бўлаклар бўйича

Qatnaw bolegidagi hareketleniw jo`nelisi qarama-qarsi tarepke o`zgeretin bo`lekler bo`yinsha

Только на тех участках дороги, которые предназначены для маршрутных транспортных средств

Faqat belgilangan yo`nalishagi transport vositalar uchun mo`ljallangan bo`lak bo`yicha

Фақат белгиланган йўналишдаги транспорт воситалар учун мўлжалланган бўлак бўйича

Qatnaw boleginin’ butun ken’ligi boyinsha

По всей ширине проезжей части дороги

Qatnov qismining butun kengligi bo`yicha

Қатнов қисмининг бутун кенглиги бўйича

Qatnaw boleginin’ butun ken’ligi boyinsha

Должны ли водители транспортных средств с обозначенным маршрутом, движущихся в указанном направлении, пропускать слепых пешеходов, сигнализирующих белым крестом за пределами пешеходного перехода?

Belgilangan yo`nalish bo`yicha harakat qilayotgan belgilangan yo`nalishli transport vositalarining haydovchilari piyodalar o`tish joyidan tashqarida oq hassa bilan ishora berayotgan ko`zi ojiz piyoda(lar)ni o`tkazib yuborishlari kerakmi?

Белгиланган йўналиш бўйича ҳаракат қилаётган белгиланган йўналишли транспорт воситаларининг ҳайдовчилари пиёдалар ўтиш жойидан ташқарида оқ ҳасса билан ишора бераётган кўзи ожиз пиёда(лар)ни ўтказиб юборишлари керакми?

Belgilengen jo`nelis boyinsha hareket qilipatqan belgilengen jo’nelisli transport tu’rlerinin’ aydawshilari piyadalar o`tiw jayinan tisqarida aq tayaq benen ishara berip turg’an ko`rlerdi o`tkizip jiberiwleri kerekpe?

Ob-havo ma’lumoti – Weather forecasting

Ob-havo ma’lumoti fan va texnologiyalarni qo’llashdir bashorat qilmoq shartlari atmosfera ma’lum bir joy va vaqt uchun. Odamlar bashorat qilishga urinishgan ob-havo norasmiy uchun ming yillik va rasmiy ravishda beri 19-asr. Ob-havo prognozlari miqdoriy yig’ish orqali amalga oshiriladi ma’lumotlar berilgan joyda va undan foydalanishdagi atmosferaning hozirgi holati to’g’risida meteorologiya atmosferaning qanday o’zgarishini loyihalashtirish.

Bir marta, asosan, o’zgarishlarga asoslangan holda qo’l bilan hisoblab chiqilgan barometrik bosim, hozirgi ob-havo sharoiti va osmon holati yoki bulut qopqoqni, ob-havoni bashorat qilish endi ishonadi kompyuterga asoslangan modellar ko’plab atmosfera omillarini hisobga oladigan. [1] Prognozga asoslanish uchun mumkin bo’lgan eng yaxshi prognoz modelini tanlash uchun hali ham insonning fikri talab qilinadi, bu naqshni aniqlash qobiliyatlarini o’z ichiga oladi, tele aloqalar, model ishlashini bilish va modelning yon tomonlarini bilish. Bashorat qilishning noto’g’riligi bilan bog’liq tartibsiz atmosferaning tabiati, atmosferani tavsiflovchi tenglamalarni echish uchun zarur bo’lgan katta hisoblash quvvati, dastlabki sharoitlarni o’lchashdagi xato va atmosfera jarayonlarini to’liq tushunmaslik. Demak, prognozlar aniq emas, chunki hozirgi vaqt va prognoz qilinayotgan vaqt o’rtasidagi farq (the oralig’i prognoz) ortadi. Ansambllardan foydalanish va namunaviy konsensus xatoni qisqartirishga va natijani eng yuqori natijalarga erishishga yordam beradi.

Ob-havo prognozlarida turli xil so’nggi foydalanish turlari mavjud. Ob-havo haqida ogohlantirishlar muhim prognozlardir, chunki ular hayot va mulkni himoya qilish uchun ishlatiladi. Asoslangan prognozlar harorat va yog’ingarchilik uchun muhimdir qishloq xo’jaligi va shuning uchun tovar bozoridagi savdogarlarga. Kommunal xizmat ko’rsatuvchi kompaniyalar tomonidan haroratni prognoz qilish orqali kelgusi kunlarda talabni baholash uchun foydalaniladi. Kundalik asosda, ko’pchilik ob-havo prognozlaridan foydalanib, ma’lum bir kunda nima kiyishni aniqlaydilar. Ochiq yomg’ir, qor va shamol sovuq, prognozlardan ushbu tadbirlar atrofidagi tadbirlarni rejalashtirish va oldindan rejalashtirish va ulardan omon qolish uchun foydalanish mumkin. 2009 yilda AQSh ob-havo bashoratiga taxminan 5,1 milliard dollar sarfladi. [2]

Mundarija

 • 1 Tarix
  • 1.1 Qadimgi bashorat
  • 1.2 Zamonaviy usullar
  • 1.3 Raqamli bashorat
  • 1.4 Eshittirishlar
  • 3.1 Qat’iylik
  • 3.2 Barometrdan foydalanish
  • 3.3 Osmonga qarab
  • 3.4 Nowcasting
  • 3.5 Bashoratli modellardan foydalanish
  • 3.6 Analog texnika
  • 4.1 Kuchli ob-havo ogohlantirishlari va maslahatlari
  • 4.2 Past harorat prognozi
  • 5.1 Havo harakati
  • 5.2 Dengiz
  • 5.3 Qishloq xo’jaligi
  • 5.4 O’rmon xo’jaligi
  • 5.5 Kommunal xizmat ko’rsatuvchi kompaniyalar
  • 5.6 Boshqa tijorat kompaniyalari
  • 5.7 Harbiy dasturlar
   • 5.7.1 Birlashgan Qirollik qurolli kuchlari
   • 5.7.2 Qirollik havo kuchlari
   • 5.7.3 Amerika Qo’shma Shtatlari qurolli kuchlari
   • 5.7.4 AQSh dengiz kuchlari
   • 5.7.5 AQSh havo kuchlari
   • 9.1 Meteorologik idoralar
   • 9.2 Boshqa tashqi havolalar

   Tarix

   Asosiy maqola: Meteorologiya xronologiyasi

   Qadimgi bashorat

   Ming yillar davomida odamlar ob-havoni bashorat qilishga harakat qilishdi. Miloddan avvalgi 650 yilda Bobilliklar bulut naqshlaridan ham ob-havoni bashorat qildi astrologiya. Miloddan avvalgi 350 yilda, Aristotel tasvirlangan ob-havo sharoiti Meteorologica. [3] Keyinchalik, Teofrastus deb nomlangan ob-havoni bashorat qilish bo’yicha kitobni tuzdi Belgilar kitobi. [4] Xitoy ob-havo bashoratlari kamida miloddan avvalgi 300 yilgacha cho’zilgan, [5] bu ham xuddi shu davrda qadimiy bo’lgan Hind astronomlari ob-havo bashorat qilish usullarini ishlab chiqdi. [6] Yilda Yangi Ahd marta, Iso O’zi mahalliy ob-havoning holatini tushunishga va tushunishga murojaat qilib: “Kech kirganda, siz:” Osmon qizil rangda, ob-havo yaxshi bo’ladi “, deb aytasiz, ertalab esa” Bugun bo’ronli bo’ladi, osmon uchun ” qizil va bulutli. ‘ Siz osmon ko’rinishini qanday talqin qilishni bilasiz, ammo zamon alomatlarini talqin qila olmaysiz. ” [7]

   Milodiy 904 yilda, Ibn Vahshiyya “s Nabotey qishloq xo’jaligi, arab tiliga avvalgisidan tarjima qilingan Oromiy ish, [8] atmosfera o’zgarishini ob-havoning prognozi va sayyoralarning astral o’zgarishlaridan belgilarini muhokama qildi; kuzatish asosida yomg’ir belgilari oy fazalari; va shamollarning harakatiga asoslangan ob-havo prognozlari. [9]

   Qadimgi ob-havo bashorat qilish usullari odatda hodisalarning kuzatilgan naqshlariga, shuningdek, naqshlarni aniqlashga asoslangan. Masalan, agar quyosh botishi ayniqsa qizg’ish bo’lsa, ertasi kuni ko’pincha ob-havo yaxshi bo’ladi. Ushbu tajriba ishlab chiqarish uchun avlodlar davomida to’plangan ob-havo. Biroq, barchasi hammasi emas [ qaysi? ] Ushbu bashoratlarning ishonchli ekanligi isbotlandi va shundan beri ularning ko’plari qat’iy statistik sinovlarga duch kelmasliklari aniqlandi. [10]

   Zamonaviy usullar

   The Qirollik xartiyasi zamonaviy ob-havo bashoratini o’rnatishni rag’batlantirgan 1859 yilgi bo’ronda cho’kib ketdi.

   Bu ixtiro qilinmaguncha elektr telegraf 1835 yilda ob-havo bashorat qilishning zamonaviy davri boshlandi. [11] Bungacha uzoq ob-havo ma’lumotlari tezkor ravishda kuniga 160 kilometr (100 mil / kun) yurar edi, lekin odatda kuniga 60-120 kilometr (kuniga 40-75 milya) (quruqlikda yoki dengizda). . [12] [13] 1840 yillarning oxiriga kelib, telegraf keng hududdagi ob-havo sharoiti haqidagi xabarlarni bir zumda qabul qilishga imkon berdi, [14] ob-havo sharoiti haqidagi bilimlardan prognozlarni tuzishga imkon beradi shamol.

   Ikki kishi bashorat qilish fan sifatida ofitser sifatida tug’ilgan Qirollik floti Frensis Bofort va uning himoyachi Robert FitzRoy. Ikkalasi ham ta’sirli odamlar edi Inglizlar dengiz va hukumat doiralari va o’sha paytda matbuotda masxara qilingan bo’lsa-da, ularning ishi ilmiy ishonchga ega bo’lib, qabul qilindi Qirollik floti va bugungi ob-havoni bashorat qilish bo’yicha barcha bilimlarning asosini tashkil etdi. [15] [16]

   Bofort ishlab chiqardi Shamol kuchi o’lchovi va Weather Notation kodlash, u umrining oxirigacha jurnallarida ishlatishi kerak edi. Shuningdek, u do’sti bilan Britaniya qirg’oqlari atrofida ishonchli suv oqimlari jadvallarini ishlab chiqishga yordam berdi Uilyam Vyuell, 200 inglizda ob-havo rekordini saqlashni kengaytirdi Sohil xavfsizligi stantsiyalar.

   Robert FitzRoy 1854 yilda yangi bo’lim boshlig’i etib tayinlandi Savdo kengashi xizmat sifatida dengizdagi ob-havo ma’lumotlarini yig’ish bilan shug’ullanish dengizchilar. Bu zamonaviy kashfiyotchi edi Meteorologiya boshqarmasi. [16] Barcha kema kapitanlariga ob-havo ma’lumotlarini yig’ish va ularni hisoblash, shu maqsadda qarzga olingan sinovdan o’tgan asboblardan foydalanish vazifasi topshirildi. [17]

   Evropaning ob-havo xaritasi, 1887 yil 10-dekabr.

   Yo’qotishga sabab bo’lgan 1859 yildagi bo’ron Qirollik xartiyasi FitzRoyni o’zi chaqirgan bashoratlarni amalga oshirish uchun jadvallarni ishlab chiqishga ilhomlantirdi “ob-havoni bashorat qilish”Shunday qilib, “ob-havo prognozi” atamasini yaratdi. [17] Foydalanish uchun o’n beshta quruqlik stantsiyalari tashkil etildi telegraf unga birinchi kun ogohlantirish xizmatiga olib boradigan belgilangan vaqtlarda ob-havo to’g’risida har kuni hisobotlarni etkazish. Yuk tashish bo’yicha ogohlantirish xizmati 1861 yil fevral oyida boshlangan telegraf aloqalari. Birinchi kunlik ob-havo ma’lumotlari e’lon qilindi The Times 1861 yilda. [16] Keyingi yilda, asosiy portlarda bo’ron kutilgan paytda bo’ronni ogohlantiruvchi konuslarni ko’tarish tizimi joriy etildi. [18] The “Ob-havo kitobi” FitzRoy 1863 yilda nashr etgani o’sha davrdagi ilmiy fikrdan ancha ilgari bo’lgan.

   Elektr telegraf tarmog’i kengayib, ogohlantirishlarni tezroq tarqatishga imkon berganligi sababli, milliy kuzatuv tarmog’i ishlab chiqildi, undan keyin sinoptik tahlillarni o’tkazish uchun foydalanish mumkin edi. Meteorologik parametrlarning o’zgarishini doimiy ravishda qayd etish uchun asboblar fotosurat dan kuzatuvchi stantsiyalarga etkazib berildi Kew Observatoriyasi – bu kameralar tomonidan ixtiro qilingan Frensis Ronalds 1845 yilda va uning barograf ilgari FitzRoy tomonidan ishlatilgan. [19] [20]

   To’g’ri ma’lumotni etkazish uchun tez orada bulutlarni tavsiflovchi standart so’z boyligi zarur bo’ldi; bunga birinchi bo’lib erishilgan bir qator tasniflar yordamida erishildi Lyuk Xovard 1802 yilda va standartlashtirilgan Xalqaro bulutli atlas 1896 yil

   Raqamli bashorat

   Asosiy maqola: Ob-havoning raqamli bashorat qilish tarixi

   Faqatgina 20-asrga kelibgina atmosfera fizikasini anglashdagi yutuqlar zamonaviy zaminning asosini yaratdi raqamli ob-havo bashorati. 1922 yilda ingliz olimi Lyuis Fray Richardson “Raqamli jarayon bo’yicha ob-havoning bashorat qilinishi” nashr etilgan, [21] yozuvlar va chiqindilarni topgandan so’ng, Birinchi Jahon urushida tez yordam haydovchisi sifatida ishlagan. U unda atmosfera oqimini boshqaruvchi prognostik suyuqlik dinamikasi tenglamalarida kichik atamalarni qanday qilib e’tiborsiz qoldirish mumkinligini va vaqt va makonda cheklangan farqlash sxemasini ishlab chiqish mumkinligini bayon qildi. raqamli bashorat echimlarini topishga imkon bering.

   Richardson hisob-kitoblarni amalga oshiradigan va boshqalarga o’tkazadigan minglab odamlardan iborat katta auditoriyani tasavvur qildi. Biroq, hisob-kitoblarning juda ko’pligi kompyuterlardan foydalanmasdan bajarish uchun juda ko’p edi va tarmoq hajmi va vaqt qadamlari tizimlarni chuqurlashtirishda haqiqiy bo’lmagan natijalarga olib keldi. Keyinchalik, bu raqamli tahlil orqali aniqlandi raqamli beqarorlik. [22] Birinchi kompyuterlashtirilgan ob-havo prognozini amerikalik meteorologlardan tashkil topgan guruh amalga oshirdi Jyul Charni, Filipp Tompson, Larri Geyts va norvegiyalik meteorolog Ragnar Fjørtoft, amaliy matematik Jon fon Neyman va ENIAC dasturchi Klara Dan fon Neyman. [23] [24] [25] Raqamli ob-havo bashoratini amalda qo’llash 1955 yilda boshlangan, [26] dasturlashtiriladigan elektronni rivojlantirishga turtki bo’ldi kompyuterlar.

   Eshittirishlar

   Shuningdek qarang: Ob-havo ko’rsatuvchisi

   Birinchi kunlik ob-havo ma’lumotlari e’lon qilindi The Times 1861 yil 1-avgustda va birinchi ob-havo xaritalari keyinchalik o’sha yili ishlab chiqarilgan. [27] 1911 yilda Office bilan uchrashdim radio uzatish orqali birinchi dengiz ob-havo prognozlarini chiqarishni boshladi. Bunga Buyuk Britaniya atrofidagi hududlar uchun bo’ron va bo’ron haqida ogohlantirishlar kiritilgan. [28] Qo’shma Shtatlarda birinchi jamoat radio prognozlari 1925 yilda Edvard B. tomonidan “E.B.” Videokamera, yoqilgan WEEI, Bostondagi Edison Electric Illuminating stantsiyasi. [29] Videokamera kelgan AQSh Ob-havo byurosi, qilgan kabi WBZ ob-havo prognozi G. Garold Noyes 1931 yilda.

   Dunyoda birinchi televidenie orqali namoyish etildi ob-havo ma’lumotlari, shu jumladan ob-havo xaritalaridan foydalanish, eksperimental ravishda BBC 1936 yilda. Bu 1949 yilda amaliyotga tatbiq etilgan Ikkinchi jahon urushi. Jorj Kovling 1954 yilda xarita oldida televizion ko’rsatilayotganda birinchi ob-havo ma’lumotini berdi. [30] [31] Amerikada Jeyms C. Fidler tomonidan Cincinnati-da 1940 yoki 1947 yillarda eksperimental televizion prognozlar qilingan. DuMont televizion tarmog’i. [29] [32] 1970-yillarning oxiri va 80-yillarning boshlarida, Jon Koulman, ABC-TV-dagi birinchi ob-havo ma’lumoti Xayrli tong Amerika, ekranda foydalanishga kashshof bo’lgan sun’iy yo’ldosh ma’lumotlar va kompyuter grafikasi televizion prognozlar uchun. [33] Coleman asoschilaridan biri edi Ob-havo kanali (TWC) 1982 yilda. TWC endi 24 soatlik kabel tarmog’idir. Ba’zi ob-havo kanallari efirga uzatishni boshladi jonli translyatsiya dasturlari kabi YouTube va Periskop ko’proq tomoshabinlarni jalb qilish.

   Modellar prognozlarni qanday yaratadi

   500 ga misol mbar geopotentsial balandlik va mutlaq girdob ob-havoning taxminiy modelidan bashorat qilish

   Asosiy maqola: Ob-havoning raqamli prognozi

   Ob-havoning sonini bashorat qilishning asosiy g’oyasi ma’lum bir vaqtda suyuqlik holatini namuna olish va ning tenglamalarini qo’llashdir suyuqlik dinamikasi va termodinamika kelajakda ma’lum vaqt ichida suyuqlik holatini taxmin qilish. Mamlakatdagi ob-havo xizmatlarining asosiy ma’lumotlari avtomatlashtirilgan kuzatuvlardir ob-havo stantsiyalari er usti sathida va dengizdagi ob-havo shamshirlaridan. The Jahon meteorologiya tashkiloti asboblarni standartlashtirish, butun dunyo bo’ylab amaliyotlar va ushbu kuzatuvlar vaqtini kuzatish uchun harakat qiladi. Stantsiyalar soatiga soatlab xabar berishadi METAR hisobotlar, [34] yoki har olti soatda SYNOP hisobotlar. [35] Saytlar ishga tushiriladi radiozondlar chuqurligi orqali ko’tarilgan troposfera va yaxshi ichiga stratosfera. [36] Ma’lumotlar ob-havo yo’ldoshlari an’anaviy ma’lumotlar manbalari mavjud bo’lmagan joylarda qo’llaniladi. [37] [38] [39] Radiosondalarning o’xshash ma’lumotlari bilan taqqoslaganda, sun’iy yo’ldosh ma’lumotlari global qamrovning afzalliklariga ega, ammo pastroq aniqlik va aniqlikda. [40] Meteorologik radar vaqt davomida yog’ingarchilik yig’ilishini taxmin qilish uchun ishlatilishi mumkin bo’lgan yog’ingarchilikning joylashishi va intensivligi to’g’risida ma’lumot bering. [41] Bundan tashqari, agar a pulsli doppler ob-havo radarlari ishlatiladi, shunda shamol tezligi va yo’nalishini aniqlash mumkin. [42]

   Zamonaviy ob-havo bashoratlari o’z vaqtida evakuatsiya qilishga yordam beradi va odamlarning hayotini saqlab qoladi va moddiy zararni oldini oladi

   Savdo ta’minlaydi uchuvchi hisobotlari samolyot yo’nalishlari bo’ylab, [43] va yuk tashish yo’llari bo’ylab kema hisobotlari. Parvozlardan foydalangan holda tadqiqot parvozlari razvedka samolyoti kabi qiziqadigan ob-havo tizimlarida va atrofida uchish tropik siklonlar. [44] [45] Shuningdek, razvedka samolyotlari sovuq mavsumda ochiq okean orqali prognoz ko’rsatmalarida katta noaniqlik keltirib chiqaradigan yoki kelajakdagi quyi qit’ada yuqori ta’sirga ega bo’lishi kutilayotgan tizimlarga uchib ketishadi. [46]

   Modellar boshlangan ushbu kuzatilgan ma’lumotlardan foydalangan holda. Noto’g’ri oraliqdagi kuzatuvlar tomonidan ishlov beriladi ma’lumotlar assimilyatsiyasi va modelning matematik algoritmlari (odatda bir tekis joylashgan panjara) tomonidan foydalaniladigan joylarda sifatni nazorat qilishni amalga oshiradigan va qiymatlarni oladigan ob’ektiv tahlil usullari. Keyinchalik ma’lumotlar modelda prognoz uchun boshlang’ich nuqta sifatida ishlatiladi. [47] Odatda, atmosferaning fizikasi va dinamikasini bashorat qilish uchun ishlatiladigan tenglamalar to’plami deyiladi ibtidoiy tenglamalar. Ushbu tenglamalar tahlil ma’lumotlari bo’yicha initsializatsiya qilinadi va o’zgarish tezligi aniqlanadi. O’zgarish sur’atlari kelajakdagi qisqa vaqt ichida atmosfera holatini bashorat qiladi. Keyinchalik tenglamalar ushbu yangi atmosfera holatiga tatbiq etilib, o’zgarishlarning yangi sur’atlarini topadi va bu yangi o’zgarish tezligi kelajakda atmosferani taxmin qiladi. Bu vaqt qadam protsedura doimiy ravishda yechim kerakli prognoz vaqtiga yetguncha takrorlanadi.

   Model ichida tanlangan vaqt qadamining uzunligi hisoblash tarmog’idagi nuqtalar orasidagi masofaga bog’liq va uni saqlash uchun tanlangan raqamli barqarorlik. [48] Global modellar uchun vaqt qadamlari o’n daqiqalar tartibida, [49] mintaqaviy modellar uchun vaqt qadamlari bir daqiqadan to’rt daqiqagacha. [50] Global modellar kelajakda har xil vaqtda boshqariladi. The Office bilan uchrashdim “s Birlashtirilgan model olti kun kelajakda ishlaydi, [51] The Evropaning o’rta masofali ob-havo prognozlari markazi kelajakdagi model 10 kungacha tugaydi, [52] esa Global prognoz tizimi tomonidan boshqariladigan model Atrof-muhitni modellashtirish markazi kelajakda 16 kun ishlaydi. [53] Model echimi tomonidan ishlab chiqarilgan vizual chiqish a deb nomlanadi prognostik jadval, yoki prog. [54] Xom ishlab chiqarish ko’pincha prognoz sifatida taqdim etilishidan oldin o’zgartiriladi. Bu ma’lumlarni olib tashlash uchun statistik usullar shaklida bo’lishi mumkin tarafkashlik modelda yoki boshqa raqamli ob-havo prognozlari orasida konsensusni hisobga olish uchun tuzatish. [55] MOS yoki model chiqishi statistikasi – bu raqamli model natijalarini talqin qilish va saytga xos ko’rsatmalar ishlab chiqarish uchun ishlatiladigan usuldir. Ushbu qo’llanma kodlangan raqamli shaklda keltirilgan va uni Qo’shma Shtatlardagi deyarli barcha Milliy ob-havo xizmati xabar stantsiyalari uchun olish mumkin. Tomonidan taklif qilinganidek Edvard Lorenz 1963 yilda uzoq muddatli prognozlar, ya’ni ikki hafta yoki undan ko’proq vaqt oralig’ida, atmosfera holatini aniq taxmin qilish mumkin emas, chunki tartibsiz tabiat ning suyuqlik dinamikasi ishtirok etgan tenglamalar. Raqamli modellarda harorat va shamol tezligi kabi o’zgaruvchilar uchun dastlabki qiymatlardagi juda kichik xatolar taxminan har besh kunda ikki baravar ko’payadi. [56]

   Aslida, bu model ishlab chiqaradigan kompyuter dasturi meteorologik berilgan joylarda va balandliklarda kelajakdagi vaqt uchun ma’lumot. Har qanday zamonaviy model tarkibida atmosferaning kelajakdagi holatini taxmin qilish uchun ishlatiladigan ibtidoiy tenglamalar deb ataladigan tenglamalar to’plami mavjud. [57] Ushbu tenglamalar – bilan birga ideal gaz qonuni – rivojlanish uchun ishlatiladi zichlik, bosim va potentsial harorat skalar maydonlari va tezlik vektor maydoni vaqt o’tishi bilan atmosferaning Ifloslantiruvchi moddalar va boshqalar uchun qo’shimcha transport tenglamalari aerozollar ba’zi bir ibtidoiy tenglama mezoskale modellariga kiritilgan. [58] Amaldagi tenglamalar chiziqli emas analitik usullar bilan aniq echish mumkin bo’lmagan qisman differentsial tenglamalar, [59] bir nechta idealizatsiya qilingan holatlar bundan mustasno. [60] Shuning uchun raqamli usullar taxminiy echimlarni oladi. Turli xil modellarda turli xil echim usullari qo’llaniladi: ba’zi global modellar foydalanadi spektral usullar gorizontal o’lchamlari uchun va chekli farq usullari vertikal o’lchov uchun, mintaqaviy modellar va boshqa global modellar odatda har uchala o’lchovda ham sonli farq usullaridan foydalanadilar. [59]

   Texnikalar

   Qat’iylik

   Ob-havoni bashorat qilishning eng sodda usuli, qat’iyatlilik, ertangi sharoitni bashorat qilishda bugungi sharoitga tayanadi. Bu ob-havoni barqaror holatida bashorat qilishning to’g’ri usuli bo’lishi mumkin, masalan, tropik mintaqalarda yozgi mavsumda. Bashorat qilishning bunday usuli turg’un ob-havo sharoitiga bog’liq. Shuning uchun, o’zgaruvchan ob-havo sharoitida, bashorat qilishning bu usuli noto’g’ri bo’ladi. Bu qisqa muddatli prognozlarda ham, ham foydali bo’lishi mumkin uzoq muddatli prognozlar. [61]

   Barometrdan foydalanish

   Barometrik bosimni o’lchash va bosim tendentsiyasi (bosimning vaqt o’tishi bilan o’zgarishi) 19-asr oxiridan prognozlashda qo’llanila boshlandi. [62] Bosimning o’zgarishi qanchalik katta bo’lsa, ayniqsa 3,5 dan oshsahPa (2.6 mm simob ustuni ), ob-havoning qanchalik katta o’zgarishini kutish mumkin. Agar bosimning pasayishi tez bo’lsa, a past bosimli tizim yaqinlashmoqda va yomg’ir yog’ishi ehtimoli katta. Tez bosim ko’tariladi osmonni tozalash kabi ob-havo sharoitlarini yaxshilash bilan bog’liq. [63]

   Osmonga qarab

   Marestail yuqori balandlikda namlikni ko’rsatadi, bu esa nam ob-havoning keyinchalik kelishi haqida dalolat beradi.

   Bosim tendentsiyasi bilan bir qatorda osmonning holati tog’li hududlarda ob-havoni prognoz qilish uchun ishlatiladigan muhim parametrlardan biridir. Qalinlash bulut qopqoq yoki yuqoriroq bulutli maydonning bosib olinishi yaqin kelajakda yomg’ir yog’ayotganidan dalolat beradi. Yuqori ingichka sirrostrat bulutlari yaratishi mumkin haloslar atrofida quyosh yoki oy, bu a ga yaqinlashishini bildiradi iliq old va unga bog’liq yomg’ir. [64] Tong tuman yomg’irli sharoitda shamol yoki bulutlar paydo bo’lishiga to’sqinlik qiladigan bulutlar paydo bo’lganligi sababli adolatli sharoitlarni anglatadi. Chiziqning yaqinlashishi momaqaldiroq ning yaqinlashishini ko’rsatishi mumkin sovuq old. Bulutsiz osmon yaqin kelajakdagi ob-havo haqida dalolat beradi. [65] A bar kelayotgan tropik siklonni ko’rsatishi mumkin. Ob-havoni bashorat qilishda osmon qoplamidan foydalanish har xil narsalarga olib keldi ob-havo asrlar davomida. [10]

   Nowcasting

   Asosiy maqola: Nowcasting (meteorologiya)

   Keyingi olti soat ichida ob-havoning prognozi ko’pincha deb nomlanadi nowcasting. [66] Ushbu vaqt oralig’ida individual yomg’ir va momaqaldiroq kabi kichikroq xususiyatlarni, shuningdek, kompyuter modeli tomonidan hal qilinmaydigan juda kichik xususiyatlarni bashorat qilish mumkin. Inson so’nggi radar, sun’iy yo’ldosh va kuzatuv ma’lumotlarini hisobga olgan holda, mavjud bo’lgan kichik o’lchamdagi xususiyatlarni yaxshiroq tahlil qilishi va keyingi bir necha soat davomida aniqroq bashorat qilishi mumkin. [67] Biroq, hozir ham bor ekspert tizimlari ekstrapolyatsiyani, shu bilan birga ushbu xususiyatlarning vaqt o’tishi evolyutsiyasini amalga oshirish uchun ushbu ma’lumotlar va mezoskale raqamli modelidan foydalanish. Akuvezer minut-minut bo’lgan Minute-Cast bilan tanilgan yog’ingarchilik keyingi ikki soatlik prognoz.

   Bashoratli modellardan foydalanish

   500 ga misol mbar geopotentsial balandlik ob-havoning taxminiy modelidan bashorat qilish

   Ilgari, odam sinoptiki mavjud kuzatuvlar asosida ob-havo ma’lumotlarini to’liq ishlab chiqarishga mas’ul bo’lgan. [68] Bugungi kunda, insonning fikri odatda turli xil parametrlarga asoslangan modelni tanlash bilan chegaralanadi, masalan, modelning yon bosishi va ishlashi. [69] Bashoratli modellarning konsensusidan, shuningdek turli xil modellarning ansambllaridan foydalanish prognoz xatolarini kamaytirishga yordam beradi. [70] Biroq, har qanday individual tizimda o’rtacha xatolik qanchalik kichik bo’lishidan qat’i nazar, har qanday ma’lum bir qo’llanmada katta xatolar har qanday modelning ishlashida mumkin. [71] Odamlar namunaviy ma’lumotni oxirgi foydalanuvchiga tushunarli bo’lgan ob-havo prognozlariga talqin qilishlari shart. Odamlar prognozga ma’lumot qo’shish uchun model tomonidan hal qilinishi mumkin bo’lmagan juda kichik hajmdagi mahalliy effektlar haqidagi bilimlardan foydalanishlari mumkin. Prognoz modellarining aniqligi tobora ortib borayotgani kelajakda biron bir vaqtda odamlarga prognoz jarayonida kerak bo’lmasligi mumkin degan ma’noni anglatadi, ammo hozirgi paytda ham inson aralashuviga ehtiyoj qolmoqda. [72]

   Analog texnika

   Analog texnika – bashorat qilishning murakkab usuli bo’lib, bashorat qilishdan oldin kelayotgan voqea taqlid qilishi kutilayotgan avvalgi ob-havo hodisasini eslab qolishini talab qiladi. Amaliyotni qiyinlashtiradigan narsa shundaki, kelajakda voqea uchun juda kam analog mavjud. [73] Ba’zilar ushbu turdagi prognozlash modelini tanib olish deyishadi. Yomg’ir yog’ishini kuzatishning foydali usuli bo’lib qoladi, masalan, okeanlar, [74] kelajakda yog’ingarchilik miqdori va tarqalishini prognoz qilish. Shunga o’xshash usul boshqa joylardagi tizimlar atrofdagi rejim ichida boshqa tizimning joylashishini aniqlashga yordam berish uchun ishlatilganda, telekonnektlar deb ataladigan o’rta masofani prognozlashda ham qo’llaniladi. [75] Telekanallarga misol yordamida foydalanish mumkin El-Nino-Janubiy tebranish (ENSO) bilan bog’liq hodisalar. [76]

   Prognozlarni ommaga etkazish

   Ikki kunlik ob-havo ma’lumotlariga misol vizual uslub Amerika gazetasi foydalanishi mumkin. Harorat Farengeytda berilgan.

   Prognozlarning oxirgi foydalanuvchilarining aksariyati keng jamoatchilik vakillari. Momaqaldiroq kuchli shamollarni va xavfli vaziyatlarni vujudga keltirishi mumkin chaqmoq o’limga olib keladigan ish tashlashlar, elektr uzilishlari, [77] va do’lning keng tarqalishi. Kuchli qor yoki yomg’ir transport va tijoratni to’xtab qolishi mumkin, [78] shuningdek pasttekisliklarda suv toshqini keltirib chiqaradi. [79] Haddan tashqari issiqlik yoki sovuq to’lqinlar kommunal xizmatlari yetarli bo’lmaganlarni kasal qilishi yoki o’ldirishi mumkin va qurg’oqchilik suvdan foydalanishga ta’sir qilishi va o’simliklarni yo’q qilishi mumkin.

   Bir qator mamlakatlar hayot va mol-mulkni himoya qilish va tijorat manfaatlarini himoya qilish uchun jamoatchilikka prognozlar va soatlar / ogohlantirishlar / tavsiyalar berish uchun davlat idoralaridan foydalanadilar. Axborotni foydali va tushunarli tarzda taqdim etish uchun oxirgi foydalanuvchiga ob-havo prognozidan nimalar kerakligini bilishni hisobga olish kerak. Bunga misollar Milliy Okean va atmosfera boshqarmasi “s Milliy ob-havo xizmati (NWS) [80] va Atrof-muhit Kanada “s Meteorologik xizmat (MSC). [81] An’anaga ko’ra gazeta, televidenie va radio ob-havoning ob-havo ma’lumotlarini jamoatchilikka taqdim etishning asosiy manbalari bo’lib kelgan. Bundan tashqari, ba’zi shaharlarda edi ob-havo mayoqlari. Ko’p sonli aniq ma’lumotlarning mavjudligi sababli Internetdan tobora ko’proq foydalanilmoqda. [82] Barcha holatlarda ushbu savdo shoxobchalari o’zlarining prognozlarini muntazam ravishda yangilab turishadi.

   Kuchli ob-havo ogohlantirishlari va maslahatlari

   Zamonaviy ob-havoni bashorat qilishning asosiy qismi – ob-havoning og’ir yoki xavfli ob-havosi kutilayotgan taqdirda milliy ob-havo xizmatlari tomonidan beriladigan ob-havo ogohlantirishlari va tavsiyalari. Bu hayot va mulkni himoya qilish uchun qilingan. [83] Ob-havoning eng keng tarqalgan tavsiyalaridan ba’zilari quyidagilardir kuchli momaqaldiroq va tornado haqida ogohlantirish, shuningdek kuchli momaqaldiroq va tornado soat. Ushbu maslahatlarning boshqa shakllariga qishki ob-havo, kuchli shamol, toshqin, tropik siklon va tuman. [84] Kuchli ob-havo ma’lumotlari va ogohlantirishlari favqulodda vaziyat tizimlaridan foydalangan holda ommaviy axborot vositalari, shu jumladan radio orqali efirga uzatiladi Favqulodda vaziyatlarda ogohlantirish tizimi, bu odatiy dasturlashni buzadi. [85]

   Past harorat prognozi

   Joriy kun uchun past harorat prognozi 7 oralig’idagi eng past harorat yordamida hisoblanadi O’sha oqshom soat 7 gacha ertasi kuni ertalabman. [86] Xulosa qilib aytganda, bugungi prognoz qilingan eng past daraja ertangi kunning past harorati bo’lishi mumkin.

   Mutaxassisni bashorat qilish

   Ob-havo prognozlariga bo’lgan o’ziga xos ehtiyojlarga ega bo’lgan bir qator tarmoqlar mavjud va ushbu foydalanuvchilarga maxsus xizmatlar ko’rsatiladi.

   Havo harakati

   2008 yil otilishidan kul buluti Chaiten vulqoni bo’ylab cho’zilgan Patagoniya Tinch okeanidan Atlantika okeanigacha

   Shuningdek qarang: Aerodrom terminalining prognozi

   Aviatsiya sohasi ob-havoni ayniqsa sezgir bo’lgani uchun ob-havoni aniq prognoz qilish juda zarur. Tuman yoki juda past shiftlar ko’plab samolyotlarning qo’nishi va ko’tarilishining oldini olishi mumkin. [87] Turbulans va muzlash parvoz paytida ham xavfli. [88] Momaqaldiroq barcha samolyotlar uchun muammo, chunki ular tufayli kuchli turbulentlik mavjud yangilanishlar va chiqib ketish chegaralari, [89] og’ir yog’ingarchilik tufayli muzlanish, shuningdek katta do’l, kuchli shamol va chaqmoq, bularning barchasi parvoz paytida samolyotga jiddiy zarar etkazishi mumkin. [90] Vulkanik kul aviatsiya uchun ham muhim muammo hisoblanadi, chunki samolyot kul bulutlari ichida dvigatel kuchini yo’qotishi mumkin. [91] Kundalik ravishda samolyotlar ushbu imkoniyatdan foydalanish uchun yo’naltiriladi reaktiv oqim yoqilg’i samaradorligini oshirish uchun tailwind. [92] Samolyotlarga oldindan ma’lumot beriladi yechish; uchib ketish marshrutda va ularning manzilida kutish shartlari bo’yicha. [93] Bundan tashqari, aeroportlar ko’pincha o’zgaradi uchish-qo’nish yo’lagi a-dan foydalanish uchun foydalanilmoqda shamol. Bu parvoz uchun zarur bo’lgan masofani qisqartiradi va potentsialni yo’q qiladi shamollar. [94]

   Dengiz

   Shuningdek qarang: Dengiz ob-havo ma’lumoti

   Suv yo’llaridan tijorat va rekreatsion foydalanish shamol yo’nalishi va tezligi bilan sezilarli darajada cheklanishi mumkin, to’lqin davriylik va balandliklar, suv oqimlari va yog’ingarchilik. Ushbu omillar dengiz tranziti xavfsizligiga ta’sir qilishi mumkin. Binobarin, dengiz ob-havosining batafsil prognozlarini radioeshittirish orqali kemalar uchuvchilariga samarali etkazish uchun turli xil kodlar ishlab chiqilgan, masalan MAFOR (dengiz prognozi). [95] Odatiy ob-havo prognozlarini dengiz orqali foydalanish orqali olish mumkin RTTY, Navtex va Radiofaks.

   Qishloq xo’jaligi

   Fermerlar har qanday ma’lum bir kunda nima qilish kerakligini hal qilish uchun ob-havo prognozlariga tayanib. Masalan, quritish pichan faqat quruq ob-havo sharoitida amalga oshiriladi. Uzoq muddatli quruqlik buzilishi mumkin paxta, bug’doy, [96] va makkajo’xori ekinlar. Makkajo’xori ekinlari qurg’oqchilik bilan vayron bo’lishi mumkin bo’lsa, ularning quritilgan qoldiqlari mol shaklida ozuqa o’rnini bosuvchi sifatida ishlatilishi mumkin silos. [97] Sovuqlar va bahorda ham, kuzda ham muzlaydi. Masalan, shaftoli gullagan daraxtlar bahorgi muzlash bilan potentsial shaftoli hosilini kamaytirishi mumkin. [98] apelsin tokzorlar, ularning vaqtidan qat’i nazar, sovuq va muzlash paytida katta zarar ko’rishi mumkin. [99]

   O’rmon xo’jaligi

   Shamol, yog’ingarchilik va namlikni ob-havo prognozi oldini olish va nazorat qilish uchun juda muhimdir o’rmon yong’inlari. Kabi har xil ko’rsatkichlar O’rmon yong’inlari ob-havo ko’rsatkichi va Xayns indeksi, tabiiy yoki insoniy sabablarga ko’ra yong’inni boshdan kechirish xavfi ko’proq bo’lgan hududlarni bashorat qilish uchun ishlab chiqilgan. Zararli hasharotlarning rivojlanish shart-sharoitlarini ob-havoning evolyutsiyasini bashorat qilish orqali ham taxmin qilish mumkin.

   Kommunal xizmat ko’rsatuvchi kompaniyalar

   An havo ishlov berish moslamasi markaziy joyda havoni isitish va sovutish uchun ishlatiladi (afsona uchun rasmni bosing).

   Asosiy maqola: Daraja kuni

   Elektr va gaz kompaniyalari ob-havoning kuchli ta’sir qilishi mumkin bo’lgan talabni kutish uchun ob-havo prognozlariga tayanadi. Isitish uchun qanchalik kuchli foydalanishini aniqlash uchun ular daraja kuni deb nomlangan miqdordan foydalanadilar (isitish darajasi kun ) yoki sovutish (sovutish darajasi kuni). Ushbu miqdorlar kunlik o’rtacha 65 ° F (18 ° C) haroratga asoslanadi. Sovuq haroratlar qizdirish darajasidagi kunlarni (Farangeyt darajasiga bittadan) majbur qiladi, iliqroq esa sovutish darajasidan kunlarni majbur qiladi. [100] Qishda, qattiq sovuq ob-havo talabni ko’payishiga olib kelishi mumkin, chunki odamlar isitishni kuchaytiradi. [101] Xuddi shu tarzda, yozda talabning ko’payishi ulardan foydalanishning ko’payishi bilan bog’liq bo’lishi mumkin havo sovutish issiq havoda tizimlar. [102] Talabning o’sishini kutib, kommunal xizmat ko’rsatuvchi kompaniyalar narx oshguncha qo’shimcha energiya yoki tabiiy gaz ta’minotini sotib olishlari mumkin, yoki ba’zi holatlarda etkazib berish cheklangan bo’lishi mumkin qorayish va elektr uzilishi. [103]

   Boshqa tijorat kompaniyalari

   Borgan sari xususiy kompaniyalar o’zlarining daromadlarini oshirishlari yoki katta yo’qotishlarga yo’l qo’ymasliklari uchun ob-havo ma’lumotlarini o’z ehtiyojlariga mos ravishda to’laydilar. [104] Masalan, supermarketlar tarmoqlari har xil ob-havo sharoitida iste’molchilarning har xil sarf-xarajatlar odatlarini kutib o’z javonlaridagi zaxiralarni o’zgartirishi mumkin. Ob-havo prognozlaridan tovar bozoriga, masalan apelsin, makkajo’xori, soya va yog’dagi fyuchers kabi sarmoyalar uchun foydalanish mumkin. [105]

   Harbiy dasturlar

   Birlashgan Qirollik qurolli kuchlari

   Qirollik floti

   Buyuk Britaniya Qirollik floti, Buyuk Britaniya bilan ishlash Office bilan uchrashdim, suvosti kemalari, kemalar va boshqa mamlakatlarga ob-havo va okeanografik ma’lumotni aniq va o’z vaqtida etkazib berish uchun butun dunyo bo’ylab operatsion sharoitlarni kuzatib boradigan va prognoz qiladigan gidrografiya va meteorologik (HM) ixtisoslashuvining bir qismi sifatida ob-havo kuzatuvchilari va sinoptiklarining maxsus bo’limiga ega. Fleet Air Arm samolyot.

   Qirollik havo kuchlari

   Ichida mobil birlik RAF, Buyuk Britaniya bilan ishlash Office bilan uchrashdim, Britaniya, ittifoqdosh harbiy xizmatchilar va ayollar joylashtirilgan mintaqalar uchun ob-havo ma’lumoti. Asoslangan guruh Oromgoh Bastioni ingliz qurolli kuchlari uchun prognozlarni taqdim etadi Afg’oniston. [106]

   Amerika Qo’shma Shtatlari qurolli kuchlari

   AQSh dengiz kuchlari

   JTWC qo’shma tayfuni ogohlantirish markazining emblemasi

   Xususiy sektorga o’xshab, harbiy ob-havo prognozchilari ob-havo sharoitlarini urush jangchilari jamoasiga taqdim etadilar. Harbiy ob-havo prognozlari uchuvchilarga parvoz oldidan va parvoz paytida ob-havo ma’lumotlarini taqdim etishadi va harbiy ob’ektlar uchun real vaqt rejimida resurslarni himoya qilish xizmatlarini ko’rsatadilar. Dengiz prognozchilari suvni qoplaydi va ob-havo ma’lumotlarini etkazib beradi. The Amerika Qo’shma Shtatlari dengiz kuchlari Tinch okeani va Hind okeanlari bo’ylab tropik siklonlarning prognozlarini e’lon qilish orqali o’zlariga ham, boshqa federal hukumatga ham maxsus xizmatni taqdim etadi. Birgalikda tayfundan ogohlantirish markazi. [107]

   AQSh havo kuchlari

   Qo’shma Shtatlar ichida Air Force Weather havo kuchlari va armiya uchun ob-havo ma’lumotlarini taqdim etadi. Havo kuchlari sinoptiklar havo operatsiyalarini urush va tinchlik davrlarida ham qamrab oladi va ta’minlaydi Armiya qo’llab-quvvatlash; [108] Amerika Qo’shma Shtatlari sohil xavfsizligi dengiz ilm-fan texniklari o’zlarining doiralaridagi muz buzuvchilar va boshqa har xil operatsiyalar uchun kema prognozlarini taqdim etishadi; [109] va dengiz sinoptiklari er va havo bazalarida yordam beradi Qo’shma Shtatlar dengiz piyoda korpusi operatsiyalar. [110] Barcha to’rtta harbiy filiallar dastlabki meteorologik texnik tayyorgarlikdan o’tadilar Keesler aviabazasi. [111] Harbiy va fuqarolik sinoptiklari ob-havo ma’lumotlarini tahlil qilish, yaratish va tanqid qilishda faol hamkorlik qilishadi.

   Shuningdek qarang

   • Havoning ifloslanishini prognoz qilish
   • Fuqarolarning ob-havosini kuzatish dasturi
   • Milliy kollegial ob-havo ma’lumoti tanlovi
   • Milliy ob-havo xodimlarining kuni
   • Tropik siklonni prognoz qilish
   • Ob-havo va jamiyatni kompleks o’rganish
   • WxChallenge

   Adabiyotlar

   1. ^ Dirmeyer, Pol A.; Shlosser, C. Adam; Brubaker, Kaye L. (2009 yil 1-fevral). “Yog’ingarchilik, qayta ishlash va er xotirasi: integral tahlil” (PDF) . Gidrometeorologiya jurnali. 10 (1): 278–288. Bibcode:2009JHyMe..10..278D. doi:10.1175 / 2008JHM1016.1. hdl:1721.1/52326.
   2. ^Innovatsiyalarni rivojlantirish, ish joylarini yaratish, yaxshiroq qarorlarni qabul qilish: hukumat ma’lumotlarining qiymati. Bosh iqtisodchi Iqtisodiyot va statistika ma’muriyati bo’limi. Iyul 2014. p. 15. Arxivlangan asl nusxasi 2018 yil 29 avgustda . Olingan 30 dekabr, 2018 .
   3. ^“94.05.01: Meteorologiya”. teacherinstitute.yale.edu . Olingan 14 yanvar, 2020 .
   4. ^“Ob-havo: boshidan prognoz qilish”. Iltimos . Olingan 14 yanvar, 2020 .
   5. ^Kaliforniya universiteti Paleontologiya muzeyi. “Aristotel (miloddan avvalgi 384-322)Arxivlandi 2016 yil 20-noyabr, soat Orqaga qaytish mashinasi “. 2008 yil 12-yanvarda olingan.
   6. ^Devid Pingri (2017 yil 14-dekabr). “Yunon va lotin astronomik va astrolojik matnlaridagi hind va psevdo-hind parchalari” (PDF) . 141–195 betlar [143-4] . Olingan 1 mart, 2010 .
   7. [doimiy o’lik havola ]
   8. ^“Injil Gateway parchasi: Matto 16: 2-3 – Ingliz tili standart versiyasi”. Injil Gateway . Olingan 1 dekabr, 2016 .
   9. ^ Carrara, AA (2006). “Geoponika va Nabatean qishloq xo’jaligi: ularning manbalari va muallifligiga yangi yondashuv”. Arab fanlari va falsafa. 16 (1): 123–130. doi:10.1017 / s0957423906000245.
   10. ^ Fahd, Toufic. “Arab ilmi tarixi entsiklopediyasi”: 842. Iqtibos jurnali talab qiladi | jurnal = (Yordam bering)
   11. , yilda Rashed, Roshdi; Morelon, Régis (1996). Arab ilmi tarixi entsiklopediyasi. 3. Yo’nalish. 813-852 betlar. ISBN978-0-415-12410-2 .
   12. ^ ab Jerri Uilson. “Skywatch: ob-havo belgilari”. Arxivlandi asl nusxasi 2013 yil 6-yanvarda . Olingan 25 may, 2008 .
   13. ^ Devid Xoxfelder (1998). “Jozef Genri: Telegraf ixtirochisi?”. Smitson instituti. Arxivlandi asl nusxasi 2006 yil 26 iyunda . Olingan 29 iyun, 2006 .
   14. ^ Ausman, Megaera. “USPS tarixchisi”. Amerika Qo’shma Shtatlari pochta xizmati haqida. USPS . Olingan 28 aprel, 2013 .
   15. ^ Pochta, Royal. “(Buyuk Britaniya)”. Britaniya pochta muzeyi. Pochta merosiga ishonish. Arxivlandi asl nusxasi 2013 yil 18 martda . Olingan 28 aprel, 2013 .
   16. ^ Britannica entsiklopediyasi. “Telegraf”. 2007 yil 5-mayda olingan.
   17. ^ Erik D. Kraft (2003). “Ob-havo bashoratining iqtisodiy tarixi”. Arxivlandi asl nusxasi 2007 yil 3 mayda . Olingan 15 aprel, 2007 .
   18. ^ abv“Ob-havo ma’lumotlarining tug’ilishi”. BBC yangiliklari. 2015 yil 30 aprel . Olingan 30 aprel, 2015 .
   19. ^ ab Mellersh, H. E. L. (1968). FitlRoy Beagle. Xart-Devis.
   20. ISBN 0-246-97452-4
   21. ^ Kington, Jon (1997). Mayk Xulme va Eleyn Barrou (tahrir). Britaniya orollari iqlimi: hozirgi, o’tmish va kelajak. Yo’nalish. p. 147.
   22. ^ Ronalds, B. F. (2016). Ser Frensis Ronalds: Elektr telegrafining otasi. London: Imperial kolleji matbuoti. ISBN978-1-78326-917-4 .
   23. ^ Ronalds, B. F. (2016 yil iyun). “Ser Frensis Ronalds va Kew rasadxonasining dastlabki yillari”. Ob-havo. 71 (6): 131–134. Bibcode:2016 yil . 71..131R. doi:10.1002 / wea.2739.
   24. ^ Richardson, Lyuis Fray, Raqamli jarayon bo’yicha ob-havoning bashorat qilinishi (Kembrij, Angliya: Kembrij universiteti matbuoti, 1922). Onlayn rejimda quyidagi manzilda mavjud: Internet Archive.org.
   25. ^Linch, Piter (2006). Raqamli ob-havo bashoratining paydo bo’lishi. Kembrij universiteti matbuoti
   26. ^ Charney, J. G.; Fyörtoft, R .; fon Neyman, J. (1950). “Barotropik vortiklik tenglamasining sonli integratsiyasi”. Tellus. 2 (4): 237–254. doi: 10.3402 / tellusa.v2i4.8607 .
   27. ^ Witman, Sara (2017 yil 16-iyun). “Smartfoningizning ob-havo ilovasi uchun minnatdorchilik bildirishingiz kerak bo’lgan kompyuter mutaxassisi bilan tanishing”. Smithsonian . Olingan 22 iyul, 2017 .
   28. ^ Edvards, Pol N. (2010). Katta mashina: kompyuter modellari, iqlim ma’lumotlari va global isish siyosati. MIT Press. ISBN978-0262013925 . Arxivlandi asl nusxasi 2012 yil 27 yanvarda.
   29. ^ Pol N. Edvards. “Atmosferaning umumiy aylanishini modellashtirish”. Arxivlandi 2008 yil 25 mart, soat Orqaga qaytish mashinasi Qabul qilingan 2007 yil 16 fevral.
   30. ^ Xelen Czerski (2011 yil 1-avgust). “Orbit: Yerning g’ayrioddiy sayohati: Buyuk Britaniyaning birinchi ob-havosidan 150 yil” prognozi ” “. BBC . Olingan 5-noyabr, 2013 .
   31. ^ Met Office (2012). “Milliy meteorologik kutubxona va ma’lumot varaqasi 8 – Yuk tashish bashorati” (PDF) . 1. 3-5 bet . Olingan 10 aprel, 2013 .
   32. ^ ab“meteorologiya Faktlar, ma’lumotlar, rasmlar | Ensiklopediya.com meteorologiya haqidagi maqolalar”. Encyclopedia.com . Olingan 21 fevral, 2014 .
   33. ^“BBC – Ob-havo – Televizion ob-havo prognozlari tarixi”. BBC Ob-havo. Arxivlandi asl nusxasi 2013 yil 2-yanvarda.
   34. ^ Hunt, Roger (2007). “Met Office Londonda ob-havo ma’lumotlarini tugatish”. Ob-havo. 62 (6): 143–146. Bibcode:2007 yil . 62..143H. doi:10.1002 / wea.81.
   35. ^“Javoblar: Ob-havo prognozlarini tushunish”. USA Today. 2006 yil 8 fevral.
   36. ^CJR orqaga qaytish: Issiq havo, Columbia Journalism Review, qayta chop etish, birinchi marta 2010 yil yanvar / fevral oylarida nashr etilgan.
   37. ^Milliy iqlim ma’lumotlari markazi. “METAR yuzaki ob-havoni kuzatish uchun kalit”. Qabul qilingan 2008 yil 9 mart.
   38. ^UNISYS. “SYNOP ma’lumotlar formati (FM-12): Yuzaki sinoptik kuzatuvlar”. Arxivlandi 2007 yil 30-dekabr, soat Orqaga qaytish mashinasi Qabul qilingan 2008 yil 25-may.
   39. ^ Gaffen, Dian J. (2007 yil 7-iyun). “Radiosonde kuzatuvlari va ulardan SPARC bilan bog’liq tekshiruvlarda foydalanish”. Qabul qilingan 2008-05-25.
   40. ^NASA. “Interaktiv global ob-havoning sun’iy yo’ldosh tasvirlari”Arxivlandi 2008 yil 31 may, soat Orqaga qaytish mashinasi. Qabul qilingan 2008 yil 25-may.
   41. ^NOAA. AQShning Sharqiy sektori infraqizil tasviriga kiradi. Qabul qilingan 2008 yil 25-may.
   42. ^Office bilan uchrashdim. “Sun’iy yo’ldosh dasturlari”. Qabul qilingan 2008 yil 25-may.
   43. ^ Toni Real. “ATOVS Sounding mahsulotlari (ITSVC-12)”. Qabul qilingan 2008 yil 25-may.
   44. ^ Endryu Treloar va Piter Brukxaus (1999 yil iyul). “O’rmon yong’inlarini aniqlashga yordam berish uchun ob-havo radar tizimlaridan to’plangan yog’ingarchilik xaritalaridan foydalanish”. Arxivlandi asl nusxasi 2009 yil 7-iyunda.
   45. ^ Vashington universiteti. “Yaxshilash prognozi”. 2007 yil 15 aprelda olingan Arxivlandi 2007 yil 24 oktyabr, soat Orqaga qaytish mashinasi
   46. ^ Ballish, Bredli A. va V. Krishna Kumar (2008 yil 23-may). “Havo kemalari va iqlimni o’rganishga ta’sir qiladigan samolyotlar va radiozondalar haroratidagi tizimli farqlarni o’rganish”. Qabul qilingan 2008-05-25.
   47. ^ 403rd qanot (2011). “Dovul ovchilari”. 53-ob-havo razvedka otryadi . Olingan 30 mart, 2006 .
   48. ^ Li, Kristofer (2007 yil 8 oktyabr). “Dron, datchiklar bo’ron ko’ziga yo’l ochishi mumkin”. Washington Post . Olingan 22 fevral, 2008 .
   49. ^“NOAA qishki bo’ronli bashoratlarni yaxshilash uchun yuqori texnologik tadqiqot samolyotini yubordi”. Milliy Okean va atmosfera boshqarmasi. 2010 yil 12-yanvar . Olingan 22 dekabr, 2010 .
   50. ^Atmosfera tadqiqotlari bo’yicha universitet korporatsiyasi (2007 yil 14-avgust). “WRF Variatsion Ma’lumotlarni assimilyatsiya qilish tizimi (WRF-Var)”. Qabul qilingan 2008-05-25.
   51. ^ Pielke, Rojer A. (2002). Mezon o’lchovli meteorologik modellashtirish. Akademik matbuot. 285-287 betlar. ISBN978-0-12-554766-6 .
   52. ^ Sunderam, V. S .; van Albada, G. Dik; Piter, M. A .; Sloot, J. J. Dongarra (2005). Hisoblash fanlari – ICCS 2005: 5-xalqaro konferentsiya, Atlanta, GA, AQSh, 2005 yil 22–25-may, Ish yuritish, 1-qism.. Springer. p. 132. ISBN978-3-540-26032-5 .
   53. ^ Tsveyflhofer, Valter; Kreyts, Norbert; Evropaning o’rta masofadagi ob-havo prognozlari markazi (2001). Terakompyuterlashning rivojlanishi: ECMWF to’qqizinchi seminarining meteorologiyada yuqori samarali hisoblash usullaridan foydalanish bo’yicha yig’ilishi. Jahon ilmiy. p. 276. ISBN978-981-02-4761-4 . CS1 maint: bir nechta ism: mualliflar ro’yxati (havola)
   54. ^ Chan, Johnny C. L. & Jeffrey D. Kepert (2010). Tropik tsiklonlarning global istiqbollari: ilmdan yumshatishgacha. Jahon ilmiy. 295-296 betlar. ISBN978-981-4293-47-1 .
   55. ^ Xolton, Jeyms R. (2004). Dinamik meteorologiyaga kirish, 1-jild. Akademik matbuot. p. 480. ISBN978-0-12-354015-7 .
   56. ^ Jigarrang, Molli E. (2008). Ochlikni erta ogohlantirish tizimlari va masofadan turib zondlash ma’lumotlari. Ochlik haqida erta ogohlantirish tizimlari va masofadan turib zondlash ma’lumotlari. Springer. p. 121 2. Bibcode:2008fews.book . B. ISBN978-3-540-75367-4 .
   57. ^ Ahrens, C. Donald (2008). Meteorologiya asoslari: atmosferaga taklif. O’qishni to’xtatish. p. 244. ISBN978-0-495-11558-8 .
   58. ^ Daniel Andersson (2007). “Chiqishdan keyin qayta ishlash yordamida surrogat modellarning aniqligi yaxshilandi”. Qabul qilingan 2008 yil 25-may.
   59. ^ Koks, Jon D. (2002). Bo’ronni kuzatuvchilar. John Wiley & Sons, Inc. pp.222–224. ISBN978-0-471-38108-2 .
   60. ^ Pielke, Rojer A. (2002). Mezon o’lchovli meteorologik modellashtirish. Akademik matbuot. 48-49 betlar. ISBN978-0-12-554766-6 .
   61. ^ Pielke, Rojer A. (2002). Mezon o’lchovli meteorologik modellashtirish. Akademik matbuot. 18-19 betlar. ISBN978-0-12-554766-6 .
   62. ^ ab Strikwerda, Jon C. (2004). Sonli farqlar sxemalari va qisman differentsial tenglamalar. SIAM. 165-170 betlar. ISBN978-0-89871-567-5 .
   63. ^ Pielke, Rojer A. (2002). Mezon o’lchovli meteorologik modellashtirish. Akademik matbuot. p. 65. ISBN978-0-12-554766-6 .
   64. ^ Urbana-Shampan shahridagi Illinoys universiteti. “Qat’iylikni bashorat qilish: bugun ertaga teng”. Qabul qilingan 2007 yil 16 fevral.
   65. ^USA Today. “Havo bosimini tushunish”. Qabul qilingan 2008 yil 25-may.
   66. ^ Ob-havo shifokori. “Applying The Barometer To Weather Watching”. Qabul qilingan 2008 yil 25-may.
   67. ^ Dennis Eskow (March 1983). “Make Your Own Weather Forecasts”. Mashhur mexanika. Vol. 159 yo’q. 3. p. 148 . Olingan 2 aprel, 2011 .
   68. ^ Mark Moore (March 25, 2009). “Field Forecasting – A Short Summary”. Qabul qilingan 2012-02-15.
   69. ^ Meteorologiya lug’ati. [1] 2015 yil 26-mayda olingan.
   70. ^ E-notes.com. Weather and Climate | What Is Nowcasting? 2011 yil 8 sentyabrda olingan.
   71. ^NASA. “Weather Forecasting Through the Ages”. Qabul qilingan 2008 yil 25-may.
   72. ^ Klaus Weickmann, Jeff Whitaker, Andres Roubicek and Catherine Smith (December 1, 2001). “The Use of Ensemble Forecasts to Produce Improved Medium Range (3–15 days) Weather Forecasts”. Iqlim diagnostikasi markazi. Qabul qilingan 2007-02-16. Arxivlandi 2009 yil 27 avgust, soat Orqaga qaytish mashinasi
   73. ^ Todd Kimberlain (June 2007). “TC Genesis, Track, and Intensity Forecating”. PowerPoint. Retrieved July 21, 2007.
   74. ^ Richard J. Pasch, Mayk Fiorino va Kris Landsi. “TPC/NHC’S Review of the NCEP Production Suite for 2006”. 2008 yil 5-mayda olingan. [o’lik havola ]
   75. ^ Roebber, P. J.; Bosart, L. F. (1996). “The complex relationship between forecast skill and forecast value : A real-world analysis”. Ob-havo va ob-havo ma’lumoti. 11 (4): 544–559. Bibcode:1996WtFor..11..544R. doi:10.1175/1520-0434(1996)011 2.0.CO;2. ISSN0882-8156 . Olingan 25 may, 2008 .
   76. ^“Other Forecasting Methods: climatology, analogue and numerical weather prediction”. Qabul qilingan 2006 yil 16 fevral.
   77. ^ Kenneth C. Allen. “Pattern Recognition Techniques Applied to the NASA-ACTS Order-Wire Problem”. Qabul qilingan 2007 yil 16 fevral. Arxivlandi 2007 yil 14-iyul, soat Orqaga qaytish mashinasi
   78. ^ Weather Associates, Inc. “The Role of Teleconnections & Ensemble Forecasting in Extended- to Medium-Range Forecasting”. Qabul qilingan 2007 yil 16 fevral. Arxivlandi 2007 yil 22 iyun, soat Orqaga qaytish mashinasi
   79. ^ Thinkquest.org. “Teleconnections: Linking El Niño with Other Places”. Qabul qilingan 2007 yil 16 fevral. Arxivlandi 2007 yil 20 aprel, soat Orqaga qaytish mashinasi
   80. ^ Urbana-Shampan shahridagi Illinoys universiteti. “Chaqmoq”. Qabul qilingan 2007 yil 16 fevral.
   81. ^Associated Press (February 10, 2007). “Upstate N.Y. residents dig out from heavy snow”. NBC News. Qabul qilingan 2008 yil 25-may.
   82. ^ Suv toshqini sug’urtasi milliy dasturi. “Flood Risk Scenarios: Flash Flood”. Qabul qilingan 2008-05-25. Arxivlandi 2014 yil 13 mart, soat Orqaga qaytish mashinasi
   83. ^ Milliy ob-havo xizmati. About “NOAA’s National Weather Service”. Qabul qilingan 2007 yil 16 fevral.
   84. ^ Atrof-muhit Kanada. “Canadian Weather”. Qabul qilingan 2007 yil 16 fevral.
   85. ^ Kanada merosi. “Primary Sources of Local Information”. Retrieved May 26, 2008. Arxivlandi 2008 yil 5 iyun, soat Orqaga qaytish mashinasi
   86. ^Milliy ob-havo xizmati. National Weather Service Mission Statement. Qabul qilingan 2008 yil 25-may. Arxivlandi November 24, 2013, at the Orqaga qaytish mashinasi
   87. ^Atrof-muhit Kanada. “Weather watches, warnings and advisories”. Arxivlandi 2006 yil 3-iyul, soat Orqaga qaytish mashinasi Retrieved May 26, 2008.
   88. ^Federal aloqa komissiyasi. “Emergency Alert System”. Retrieved May 26, 2008.
   89. ^Ob-havo kanali – Calculation of Low Temperature ForecastArxivlandi 2015 yil 6 sentyabr, soat Orqaga qaytish mashinasi
   90. ^Davlat bosmaxonasi. Title 14: “Aeronautics and Space”. Retrieved May 26, 2008. Arxivlandi 2011 yil 13 iyun, soat Orqaga qaytish mashinasi
   91. ^ Aircraft Owners and Pilots Association. “Aircraft Icing”. Retrieved May 26, 2008. Arxivlandi 2007 yil 2 fevral, soat Orqaga qaytish mashinasi
   92. ^Milliy ob-havo xizmati Forecast Office Dodge City, Kansas. “Aviation Hazards They Didn’t Tell You About”. Retrieved May 26, 2008. Arxivlandi 2008 yil 10 sentyabr, soat Orqaga qaytish mashinasi
   93. ^Meteorologiya byurosi (2006). “Aviation Hazards: Thunderstorms and Deep Convection”Arxivlandi 2008 yil 10 sentyabr, soat Orqaga qaytish mashinasi. Retrieved May 26, 2008.
   94. ^“Volcanic Ash Aviation Hazard”. Retrieved May 26, 2008. Arxivlandi 2008 yil 21 iyun, soat Orqaga qaytish mashinasi
   95. ^ Ned Rozell. “Amazing flying machines allow time travel”. Retrieved May 8, 2008. Arxivlandi 2008 yil 5 iyun, soat Orqaga qaytish mashinasi
   96. ^Milliy ob-havo xizmati. “A Pilot’s Guide to Aviation Weather Services”. Retrieved May 26, 2008. Arxivlandi 2008 yil 24 iyun, soat Orqaga qaytish mashinasi
   97. ^ Eric C. King. “Takeoff Tools Crosswind Calculator Instructions”. Retrieved May 26, 2008. Arxivlandi 2008 yil 10 sentyabr, soat Orqaga qaytish mashinasi
   98. ^ Great Lakes and Seaway Shipping. “MAFOR Weather Code”. Retrieved May 27, 2008.
   99. ^ Blair Fannin. “Dry weather conditions continue for Texas”. Retrieved May 26, 2008. Arxivlandi 2009 yil 3-iyul, soat Orqaga qaytish mashinasi
   100. ^ Doktor Terri Mader. “Drought Corn Silage”. Retrieved May 26, 2008. Arxivlandi 2011 yil 5 oktyabr, soat Orqaga qaytish mashinasi
   101. ^ Ketrin S Teylor. “Peach Orchard Establishment and Young Tree Care”. Retrieved May 26, 2008. Arxivlandi 2008 yil 24 dekabr, soat Orqaga qaytish mashinasi
   102. ^“After Freeze, Counting Losses to Orange Crop”. The New York Times. Associated Press. 1991 yil 14 yanvar . Olingan 26 may, 2008 .
   103. ^Iqlimni bashorat qilish markazi. “Degree Day Explanation”Arxivlandi 2010 yil 24 may, soat Orqaga qaytish mashinasi. Qabul qilingan 2008 yil 25-may.
   104. ^“Futures/Options; Cold Weather Brings Surge in Prices of Heating Fuels”. The New York Times. 1993 yil 26 fevral . Olingan 25 may, 2008 .
   105. ^BBC yangiliklari (2006 yil 25-iyul) “Heatwave causes electricity surge”. Qabul qilingan 2008 yil 25-may.
   106. ^ Toronto katolik maktablari. “The Seven Key Messages of the Energy Drill Program”. Qabul qilingan 2008 yil 25-may. Arxivlandi 2012 yil 17 fevral, soat Orqaga qaytish mashinasi
   107. ^ CSIRO. “Providing specialized weather forecasts”. Qabul qilingan 2008 yil 25-may. Arxivlandi 2008 yil 19 aprel, soat Orqaga qaytish mashinasi
   108. ^ Stephen Jewson and Rodrigo Caballero. “The Use of Weather Forecasts in the Pricing of Weather Derivatives”. Qabul qilingan 2008 yil 25-may. Arxivlandi 2011 yil 16-iyul, soat Orqaga qaytish mashinasi
   109. ^Office bilan uchrashdim. “Weather forecasting for military operations”. 2012 yil 23 oktyabrda olingan.
   110. ^Birgalikda tayfundan ogohlantirish markazi. “Qo’shma tayfundan ogohlantirish markazi missiyasining bayonoti”. Arxivlandi 2008 yil 9 aprel, soat Orqaga qaytish mashinasi Retrieved May 27, 2008.
   111. ^Amerika Qo’shma Shtatlari havo kuchlari.”Air Force Weather Agency”. Retrieved May 26, 2008.
   112. ^Amerika Qo’shma Shtatlari harbiy. “US Coast Guard Jobs – Enlisted Occupations”Arxivlandi 2016 yil 12 mart, soat Orqaga qaytish mashinasi. Retrieved May 26, 2008.
   113. ^ Rod kuchlari. “United States Marine Corps Enlisted Job Descriptions and Qualification Factors: Field 68 – Meteorology and Oceanography (METOC)”. Qabul qilingan 2008-05-26.
   114. ^Keesler aviabazasi. Military officers usually received their education from a civilian institution. “Keesler News: March 9, 2006″Arxivlandi 2008 yil 10 sentyabr, soat Orqaga qaytish mashinasi. Amerika Qo’shma Shtatlari havo kuchlari Retrieved May 26, 2008.

   Qo’shimcha o’qish

   • Ian Roulstone & John Norbury (2013). Bo’ronda ko’rinmas: ob-havoni tushunishda matematikaning o’rni. Prinston universiteti matbuoti. ISBN978-0691152721 .

   Tashqi havolalar

   Meteorological agencies

   These are academic or governmental meteorology organizations. Most provide at least a limited forecast for their area of interest on their website.

   • The World Meteorological Organization
   • European Centre for Medium Range Weather Forecasting (ECMWF)
   • European Meteorological SatellitesEUMETSAT
   • Avstraliya meteorologiya byurosi
   • Royal Meteorological Institute of Belgium
   • Environment Canada Weather Office
   • Finlyandiya meteorologiya instituti
   • French National Meteorological Service
   • Indian Meteorological Department(IMD)
   • National Centre for Medium Range Weather Forecast (NCMRWF)
   • Indian Institute of Tropical Meteorology (IITM)
   • Milliy atmosfera tadqiqot laboratoriyasi (NARL)
   • Pokiston meteorologiya boshqarmasi
   • The Hellenic National Meteorological Service (Greece)
   • Gonkong rasadxonasi
   • Met Éireann (Ireland)
   • Italian Air Force (Aeronautica Militare) Meteorological Service
   • Koreya meteorologiya boshqarmasi
   • Yangi Zelandiya MetService
   • Janubiy Afrika ob-havo xizmati
   • Meteo Suisse (Swiss Weather Agency) (inglizchada)
   • The Met Office of the UK
   • yr.no (a joint online weather service from the Norwegian Meteorological Institute (met.no) and the Norwegian Broadcasting Corporation (NRK))
   • Unidad de Meteorología – IVIC (Meteorology Unit – Venezuela Institute of Scientific Research) (ispan tilida)
   • Instituto Nacional de Hidrometeorología (ispan tilida)
   • National Meteorological Service of Slovenia asoslangan Akadema Application server and WebMet
   • Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos da INPE (Braziliya)
   • Milliy ob-havo xizmati Amerika Qo’shma Shtatlari
   • Milliy meteorologiya markazi (China)
   • The Israel Meteorological Service (IMS)

   Boshqa tashqi havolalar

   • Economic history and impact of weather forecasting from EH.net
   • Dynamic Weather Forecaster Iowa State University’s online educational tool for weather forecasting
   • “World Weather News by Radio”Mashhur mexanika, January 1930, pp. 50–55, article on international weather report systems set up after World War One, using wireless broadcasting from various stations and ships worldwide
   • New Technology Allows Better Extreme Weather Forecasts; New technology that increases the warning time for tornadoes and hurricanes could potentially save hundreds of lives every year 2012 yil 17 aprel
   • Current aviation weather charts for the Americas, Europe, Asia, Africa, the Atlantic and Pacific oceans
   • Weather Forecasting Through the Ages
   • Meteorology – A brief history
   • Meteorologiya tarixi
   • Welcome to the ICHM
   • History of Meteorology in India

   Meteorologik ma’lumotlar va o’zgaruvchilar

   • Adiabatik jarayonlar
   • Reklama
   • Suzish qobiliyati
   • Tezlashish tezligi
   • Chaqmoq
   • Yuzaki quyosh nurlanishi
   • Yuzaki ob-havo tahlili
   • Ko’rinish
   • Vortisit
   • Shamol
   • Shamolni kesish
   • Bulut
   • Bulutli kondensat yadrolari (CCN)
   • Tuman
   • Konvektiv kondensatsiya darajasi (CCL)
   • Ko’tarilgan kondensatsiya darajasi (LCL)
   • Yog’ingarchilik
   • Suv bug’lari
   • Konvektiv mavjud potentsial energiya (CAPE)
   • Convective inhibition (CIN)
   • Konvektiv beqarorlik
   • Konvektiv impuls transporti
   • Shartli nosimmetrik beqarorlik
   • Konvektiv harorat (Tv)
   • Muvozanat darajasi (EL)
   • Erkin konvektiv qatlam (FCL)
   • Helicity
   • K indeksi
   • Erkin konveksiya darajasi (LFC)
   • Ko’tarilgan indeks (LI)
   • Paketning maksimal darajasi (MPL)
   • Ommaviy Richardson raqami (BRN)
   • Shudring nuqtasi (Td)
   • Shudring tushkunligi
   • Quruq lampochka harorati
   • Ekvivalent harorat (Te)
   • O’rmon yong’inlari ob-havo ko’rsatkichi
   • Xayns indeksi
   • Issiqlik ko’rsatkichi
   • Humideks
   • Namlik
   • Nisbiy namlik (RH)
   • Aralash nisbati
   • Potentsial harorat (θ)
   • Ekvivalent potentsial harorat (θe)
   • Dengiz sathining harorati (SST)
   • Termodinamik harorat
   • Bug ‘bosimi
   • Virtual harorat
   • Nam lampochkaning harorati
   • Nam lampochkaning harorati
   • Nam lampochkaning potentsial harorati
   • Shamol sovuq
   • Atmosfera bosimi
   • Baroklinlik
   • Barotroplik
   • Bosim gradyenti
   • Bosim-gradiyent kuchi (PGF)

   Yerga asoslangan meteorologik uskunalar va asboblar

   • Anemometr
   • Atmometr
   • Barograf
   • Barometr
   • Shiftdagi balon
   • Shift proektori
   • Seilometr
   • To’q rangli adapter ko’zoynagi
   • Dewcell
   • Disdrometr
   • Dropsond
   • Dala tegirmoni
   • Issiqlik oqimi sensori
   • Gigrometr
   • Muzning ko’payishi ko’rsatkichi
   • Lidar
   • Yildirim detektori
   • Nefelometr
   • Nefoskop
   • Panning bug’lanishi
   • Piranometr
   • Pireliometr
   • Hozirgi ob-havo sensori
   • Radiosonde
   • Yomg’ir o’lchagich
   • Qor o’lchagich
   • Snowboard
   • Qor yostig’i
   • SODAR
   • Solarimetr
   • Ovozli raketa
   • Stivenson ekrani
   • Quyosh nurlarini yozuvchi
   • Tetersond
   • Termo-gigrograf
   • Termometr
   • Tide gauge
   • Transmissometr
   • Ob-havo shari
   • Ob-havo shamshirasi
   • Ob-havo radarlari
   • Ob-havo qanoti
   • Butun osmon kamerasi
   • Shamol profiler
   • Windsock

   Yerdagi meteorologik kuzatuv tizimlari va ob-havo stantsiyalari

   • Samolyot hisoboti (AIREP)
   • Avtomatlashtirilgan aeroport ob-havo stantsiyasi
   • Avtomatik ob-havo stantsiyasi (AWS)
   • Meteorologik ma’lumotlarni namoyish qilish uchun ikkilik universal shakl (BUFR)
   • Dropsond
   • Dovul ovchilari
   • Mesonet
   • Meteorologik aerodrom hisoboti (METAR)
   • Uchuvchi hisobot (PIREP)
   • Ob-havo kemasi

   Ob havo kitob tumani

   Большинство современных людей не представляют своей жизни без качественной музыки, душевных песен, популярных треков, зажигательных композиций. Музыка — это то, что нас объединяет. Она наполняет жизнь яркими красками, позволяет вспомнить радостные моменты или преодолеть душевные невзгоды и успокоиться. Хотите слушать новые узбекские песни 2022 прямо сейчас? Тогда добро пожаловать в этот раздел!

   UZHITS.NET — музыкальный портал, где каждый желающий может наслаждаться звуками любимых мелодий. На нашем ресурсе собрано огромное количество песен и современных композиций. Мы предлагаем бесплатно скачать популярные узбекские песни мр3 2022 года. Все музыкальные композиции систематизированы и тщательно упорядочены. Ресурсом удобно пользоваться, музыкальные треки представлены в алфавитном порядке для быстрого поиска любимой песни. Вся музыка представлена только в ознакомительных целях.

   Что мы предлагаем?

   На просторах интернета найти узбекскую музыку 2023 г. не так-то просто. Мы предлагаем бесплатно наслаждаться любимыми композициями и при желании их скачивать. На сайте собраны хиты узбекской эстрады 2023 г. Композиции можно скачать в форматах MP4, HD и 3 GP

   У нас можно бесплатно слушать и скачать хорезмскую музыку. Для прослушивания нужно выбрать песню по названию или исполнителю. После выбора понравившегося трека система подберет похожие варианты и можно слушать узбекскую музыку бесплатно 2023 дальше. Кроме самой музыки, мы предлагаем тексты песен.

   Вы недавно услышали песню и вам захотелось иметь у себя такую мелодию? Воспользуйтесь функцией поиска. Достаточно внести название композиции в поисковую строку, и система найдет, что нужно. Хотите установить мелодию на телефон? Нет вопросов, просто скачивайте любимый трек. Это абсолютно безопасно.

   Есть любимый исполнитель? Тогда можно смотреть узбекские клипы с понравившимся певцом. На музыкальном портале UZHITS.NET есть песни известных узбекских групп и исполнителей. Одни из них уже получили народное признание, другие только находятся на старте своего взлета. У нас вы найдете композиции Согдианы, Халима Насырова, Насиба Абдуллаева, Азизы, Юлдуз Усмановой, Ziyoda и многих других. Хиты этих популярных узбекских исполнителей регулярно появляются на сайте, их можно слушать и скачивать

   Мы работаем для вас, учитываем интересы каждого посетителя нашего портала. У нас найдется музыка на любой вкус и под любое настроение. Слушайте любимые треки, разучивайте слова и пойте вместе с исполнителями, пусть поднимается ваше настроение. Ведь музыка для того и существует, чтобы сделать нашу жизнь яркой и интересной. Начинайте путешествие в страну музыки прямо сейчас!

   Найти музыкальный трек, скачать его, получить тексты любимых хитов и даже посмотреть клип можно на музыкальном портале UZHITS.NET. Здесь собраны лучшие хиты Узбекистана.