Press "Enter" to skip to content

QADIMGI DUNYO TARIXI

Скачать
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России. Купить эту книгу

Tarix, Qadimgi dunyo, 6 sinf, Sagdullayev A., Kostetskiy V., 2017

Tarix, Qadimgi dunyo, 6 sinf, Sagdullayev A., Kostetskiy V., 2017.

Учебник по истории для 6 класса на узбекском языке.

5-sinfda «Tarixdan hikoyalar» bilan tanishgan edingiz. Siz uzoq o‘tmish haqida bilimlar qanday qilib jamlanishini bilib oldingiz.
6-sinfda olis-olis zamonlarga sayohatimizni davom ettirib, eng qadimgi davlatlar va xalqlar tarixi, madaniyati va urf-odatlari bilan tanishib chiqamiz.

Eng qadimgi odamlarning rivojlanish bosqichlari.
Odam qanday paydo bo‘lganligi haqida ilmiy, diniy, afsonaviy va dunyoviy naql lar mavjud bo‘lib, biz bu masalani ilmiy asosda, antropologiya va arxeologiya ma’lumotlariga ta yangan holda o‘rganamiz.
Yer yuzidagi dastlabki odamlar qaddi-qomatini tik tutib yurgani, mehnat qurollarini yasash va ularni ishlatishni bilgani uchun hayvonot dunyosidan farqlanib turishgan.

Olimlar turli mintaqalardan o‘ta sodda tosh mehnat qurollari ya sashni biladigan eng qadimgi odam suyaklari qoldiqlarini topib o‘rganganlar, jumladan, Janubiy Afrikadan – avstralopitek, Sharqiy Afrikadagi Zinj vodiysidan – zinjantrop, Yava orolidan Indoneziya) – pitekantrop, Xitoy hududidan – sinantrop, shuningdek, Germaniyadan – neandertal va Fransiyadagi Kromanyon g‘oridan – hozirgi qiyofadagi odam – kromanyon suyaklari topilgan.

MUNDARIJA.
Kirish.
I-BO‘LIM Eng qadimgi tuzum.
1-§. Qadimgi tarix – taraqqiyotning boshlanishi.
2-§. Eng qadimgi odamlarning rivojlanish bosqichlari.
3-§. Urug‘chilik jamiyati.
4-§. Eneolit va bronza davri.
5-§. Temir davriga o‘tishda O‘rta Osiyoning rivojlanishi.
II-BO‘LIM Qadimgi Sharq va O‘rta Osiyo.
6-§. Nil vodiysi va uning aholisi.
7-§. Qadimgi Misr.
8-§. Qadimgi Misrda din.
9-§. Piramidalar va daxmalar.
10-§. Qadimgi Misr madaniyati.
11-§. Mesopotamiya sivilizatsiyalari.
12-§. Bobil podsholigi.
13-§. Old Osiyo davlatlari.
14-§. Ahamoniylar davlati.
15-§. Qadimgi Hindiston sivilizatsiyasi.
16-§. Miloddan avvalgi I ming yillikda Hindiston.
17-§. Qadimgi Xitoy sivilizatsiyalari.
18-§. Miloddan avvalgi III-mil. II asrlarda Xitoy.
19-§. O‘zbekiston hududidagi ilk davlatlar.
20-§. Zardushtiylik.
III-BO‘LIM Qadimgi Yunoniston.
21-§. Antik tarixning boshlanishi.
22-§. Qadimgi Yunonistonning yuksalishi.
23-§. Yunon koloniyalari.
24-§. Afi nada demokratiya.
25-§. Yunon-fors urushlari.
26-§. Yunonistonning Makedoniya tomonidan bosib olinishi.
27-§. Fuqaro tarbiyasi.
28-§. Qadimgi Yunoniston madaniyati.
29-§. Qadimgi Yunoniston olimlari va mutafakkirlari.
30-§. Qadimgi Yunoniston afsonalari.
IV-BO‘LIM Miloddan avvalgi VI – milodiy III asrlarda O‘rta Osiyo.
31-§. O‘rta Osiyoda ahamoniylar hukmronligi.
32-§. O‘rta Osiyo xalqlarining yunon-makedon istilochilariga qarshi kurashi.
33-§. Salavkiylar davlati va Yunon-Baqtriya podsholigi.
34-§. Qadimgi Xorazm, Qang‘ va Dаvan davlati.
35-§. Kushon davlati.
36-§. Buyuk Ipak yo‘li.
V-BO‘LIM Qadimgi Rim.
37-§. Qadimgi Italiya.
38-§. Rim respublikasi.
39-§. Rim respublikasining hayoti.
40-§. O‘rtayer dengizida hukmronlik uchun kurash.
41-§. Qullar va gladiatorlar.
42-§. Rim respublikasining qulashi.
43-§. Rim imperiyasining qulashi va zavolga yuz tutishi.
44-§. Qadimgi Rim madaniyati.
Xulosa.
Tarixiy atamalar lug‘ati.
Yakuniy takrorlash.
Qadimgi dunyo tarixiga oid tarixiy va geografi katamalar.
Qadimgi dunyo tarixidagi nomlar.
Qadimgi dunyo tarixi sanalarda.

Бесплатно скачать электронную книгу в удобном формате, смотреть и читать:
Скачать книгу Tarix, Qadimgi dunyo, 6 sinf, Sagdullayev A., Kostetskiy V., 2017 – fileskachat.com, быстрое и бесплатное скачивание.

Скачать
Ниже можно купить эту книгу по лучшей цене со скидкой с доставкой по всей России. Купить эту книгу

«QADIMGI DUNYO TARIXI

Misr manbashunosligi dеb, atalgan dastlabki savolda asosan Misr tarixini o`rganishda tarixchi Gеrodotning ma`lumotlari uning Misr bo`ylab kеzgan davridagi to`plagan ma`lumotlari, jumladan Fir`avnlar to`g`risida. Shuningdеk, grеk tarixchisi Plutarx ham ma`lumotlar bеrgan. Ammo ikkala tarixchi ham Misr yozuvini o`qiy olmaganlar. Iskandar yurishi davrida koxin Marafon grеk tilida Misr tarixini yozganligi to`g`risida talaba tushuncha ega bo`lishi lozim. Yangi zamon tarixchilari fikrlarini aytishdan oldin Misr tarixini yoritishda muxim manbalar xisoblangan piramidalar, maqbaralar, ibodatxonalar, xaykalarga bitilgan yozuvlari tarixini o`rganishdan boshlash kеrak. Dastlabki Misr yozuvini o`qib chiqqan frantso`z olimi Shampan`onni aloxida ta`kidlab o`tish lozim. Kеyingi manba 1799 yilda Banapartning Misrga yurishi vaqtida arxеolog Rozеtning ishlarini, jumladan u qadimgi yozuvlarni o`qib chiqib, “muxim yangiliklar”ni, ya`ni Makеdoniyalik Ptolеmеy podsholik qilgan davrini aniqlaydi. Hamda u chiqargan qonunlarni ikki tilda yoznlganligini bu manbalar toshga o’yib yozilganligini birinchi bo`lib topgan. Misr tarixini o`rganishda muxim manbalardan biri arxеologik yodgorliklar hisoblanadi.

Misr manbashunosligi dеb, atalgan dastlabki savolda asosan Misr tarixini o`rganishda tarixchi Gеrodotning ma`lumotlari uning Misr bo`ylab kеzgan davridagi to`plagan ma`lumotlari, jumladan Fir`avnlar to`g`risida. Shuningdеk, grеk tarixchisi Plutarx ham ma`lumotlar bеrgan. Ammo ikkala tarixchi ham Misr yozuvini o`qiy olmaganlar. Iskandar yurishi davrida koxin Marafon grеk tilida Misr tarixini yozganligi to`g`risida talaba tushuncha ega bo`lishi lozim. Yangi zamon tarixchilari fikrlarini aytishdan oldin Misr tarixini yoritishda muxim manbalar xisoblangan piramidalar, maqbaralar, ibodatxonalar, xaykalarga bitilgan yozuvlari tarixini o`rganishdan boshlash kеrak. Dastlabki Misr yozuvini o`qib chiqqan frantso`z olimi Shampan`onni aloxida ta`kidlab o`tish lozim. Kеyingi manba 1799 yilda Banapartning Misrga yurishi vaqtida arxеolog Rozеtning ishlarini, jumladan u qadimgi yozuvlarni o`qib chiqib, “muxim yangiliklar”ni, ya`ni Makеdoniyalik Ptolеmеy podsholik qilgan davrini aniqlaydi. Hamda u chiqargan qonunlarni ikki tilda yoznlganligini bu manbalar toshga o’yib yozilganligini birinchi bo`lib topgan. Misr tarixini o`rganishda muxim manbalardan biri arxеologik yodgorliklar hisoblanadi.

Qadimgi dunyo tarixi kitob

Eng yangi tarix. 1939-1988. 11-sinf (1990, V.Furayev tahriri ostida)

.pdf O‘zbekiston tarixi. 11-sinf PDF 31 Jan 2020

O‘zbekiston tarixi. 11-sinf (1998, N.Jo’rayev, T.Fayzullayev, Q.Usmonov)

.pdf O’zbekiston tarixi. 1917-1993 yillar. 9-sinf PDF 31 Jan 2020

O’zbekiston tarixi. 1917-1993 yillar. 9-sinf (1994, R.Rajabova, R.Karimov, K.Oqilov, A.Ibragimova, I.Alimov, F.Ishoqov)

.pdf O’zbekiston xalqlari tarixi. 8-9-sinf PDF 31 Jan 2020

O’zbekiston xalqlari tarixi. 8-9-sinf (1993, M.Ishoqova, V.Kostetskiy)

.pdf O‘zbekiston tarixi. 8-sinf 1996 PDF 31 Jan 2020

O‘zbekiston tarixi. 8-sinf (1996, H.Bobobekov, J.Rahimov, H.Sodiqov)

.djvu Jahon tarixi. 9-sinf Document 31 Jan 2020

Jahon tarixi. 9-sinf (2010, M.Lafasov, U.Jo’rayev, E.Xoliqov, D.Qodirova)

.djvu O‘zbekiston tarixi. 9-sinf Document 31 Jan 2020

O‘zbekiston tarixi. 9-sinf (2010, S.Tillaboyev, A.Zamonov)