Press "Enter" to skip to content

Hayvonlar va qushlar haqida maqollar

Etning yaxshisi — qazi,
Itning yaxshisi — tozi.

Hayvonlar va Qushlar haqida maqollar to‘plami

Qushlar hamda hayvonlar haqida eng sara maqollar to‘plami. «Hayvonlar o‘z egalarining qafasidan chiqib, o‘zlarini xo‘jayin deb his etmoqni istaydilar, lekin ular bu o‘yin faqat egalarining yangi qafasni qurib bitkazgunicha o‘ylab chiqqan bir hiyla ekanini bilmaydilar» (Frants Kafka).

Etning yaxshisi — qazi,
Itning yaxshisi — tozi.

Yaxshi ot jonga sherik,
Yomon ot — molga.

Tog‘iga qarab quloni,
Suviga qarab — iloni.

Bo‘ri bo‘ronda quturar.

Ot — yigitning qanoti.

Tuya to‘pig‘i ham to‘piq,
Qo‘y to‘pig‘i ham to‘piq.

Itdan suyak ortmas,
Mushukdan — bez.

Bedana tezotar bo‘lsa,
O‘z boshini o‘zi yer.

Zag‘cha sigirdan qo‘rqmas.

Tuya silkinsa, eshakka yuk chiqar

Ot olsang, ho‘kiz qorindan ol,
Ho‘kiz olsang, ot qorindan ol.

El qo‘nmay, it tinmas.

Qarg‘a keldi — qish keldi.

Eshakka pashmakdan xashak yaxshi.

Chopqir ot — o‘tkir pichoq.

Zag‘izg‘on sog‘ligidan o‘lmas, suqligidan o‘lar.

Yaxshi ot — ko‘pniki.

Itda jiyan yo‘q,
Baqada — qayin.

Toy otga yetkazar,
Ot — murodga.

Cho‘pon bo‘lsang, qo‘yni boq,
Moyi toshsin choradan.

Tog‘ bo‘risiz bo‘lmas,
To‘qay arslonsiz bo‘lmas.

Yuvvosh tuya yumushga yaxshi

Yaxshi ot to‘rvasini orttirar,
Yomon ot — qamchisini.

El tinsa ham, it tinmas.

Bedananing «vit» degani — qochgani.

Echki bo‘lsa, qo‘yga yo‘l ochilar.

Tishini ko‘rguncha, ishini ko‘r.

Qalmoqi ot qoqilmas,
Qoqilsa ham, yiqilmas.

Yaxshi ot yod qoldirar,
Yomon ot lat qoldirar.

Echki qo‘y bo‘lmas,
Eshak — toy.

Zag‘izg‘on chaqib to‘q bo‘lmas.

Yuvvosh it hurmay tishlar.

To‘ng‘izni botqoqda bos

It boqqanda sirtlon boq,
Qo‘y oldirmas qo‘radan.

Eshak urgan bilan ot bo‘lmas.

Bo‘rining ozig‘i — burnida.

Yaxshi ot oyog‘idan ozar.

Yuvvosh otning tepkisi qattiq.

Etik kiysang, er bo‘lasan,
Otga minsang, sher bo‘lasan.

Eshak minganning oyog‘i tinmas.

Ot — yigitning yo‘ldoshi.

Toyni toy deb xo‘rlama,
Erta-indin ot bo‘lar.

Toy otga ergashar,
Qo‘y — serkaga.

 

Hayvonlar va qushlar haqida maqollar

Ot olsang, ho’kiz qorindan ol,
Ho’kiz olsang, ot qorindan ol.

Tishini ko’rguncha, ishini ko’r.

Toy otga yetkazar,
Ot — murodga.

Toy otga ergashar,
Qo’y — serkaga.

Toyni toy deb xo’rlama,
Erta-indin ot bo’lar.

Tog’ bo’risiz bo’lmas,
To’qay arslonsiz bo’lmas.

Tog’iga qarab quloni,
Suviga qarab — iloni.

Tuya silkinsa, eshakka yuk chiqar.

Tuya to’pig’i ham to’piq,
Qo’y to’pig’i ham to’piq.

To’ng’izni botqoqda bos.

Chopqir ot — o’tkir pichoq.

Cho’pon bo’lsang, qo’yni boq,
Moyi toshsin choradan.

It boqqanda sirtlon boq,
Qo’y oldirmas qo’radan.

El tinsa ham, it tinmas.

El qo’nmay, it tinmas.

Etik kiysang, er bo’lasan,
Otga minsang, sher bo’lasan.

Etning yaxshisi — qazi,
Itning yaxshisi — tozi.

Echki bo’lsa, qo’yga yo’l ochilar.

Echki qo’y bo’lmas,
Eshak — toy.

Eshak minganning oyog’i tinmas.

Eshak urgan bilan ot bo’lmas.

Eshakka pashmakdan xashak yaxshi.

Yuvvosh it hurmay tishlar.

Yuvvosh otning tepkisi qattiq.

Yuvvosh tuya yumushga yaxshi.

Yaxshi ot yod qoldirar,
Yomon ot lat qoldirar.

Yaxshi ot jonga sherik,
Yomon ot — molga.

Yaxshi ot — ko’pniki.

Yaxshi ot oyog’idan ozar.

Yaxshi ot to’rvasini orttirar,
Yomon ot — qamchisini.

Qalmoqi ot qoqilmas,
Qoqilsa ham, yiqilmas.

Qarg’a keldi — qish keldi.

 

 

Hayvonlar va qushlar haqida maqollar

Ot olsang, ho’kiz qorindan ol,
Ho’kiz olsang, ot qorindan ol.

Tishini ko’rguncha, ishini ko’r.

Toy otga yetkazar,
Ot — murodga.

Toy otga ergashar,
Qo’y — serkaga.

Toyni toy deb xo’rlama,
Erta-indin ot bo’lar.

Tog’ bo’risiz bo’lmas,
To’qay arslonsiz bo’lmas.

Tog’iga qarab quloni,
Suviga qarab — iloni.

Tuya silkinsa, eshakka yuk chiqar.

Tuya to’pig’i ham to’piq,
Qo’y to’pig’i ham to’piq.

To’ng’izni botqoqda bos.

Chopqir ot — o’tkir pichoq.

Cho’pon bo’lsang, qo’yni boq,
Moyi toshsin choradan.

Hayvonlar va qushlar haqida maqollar

It boqqanda sirtlon boq,
Qo’y oldirmas qo’radan.

El tinsa ham, it tinmas.

El qo’nmay, it tinmas.

Etik kiysang, er bo’lasan,
Otga minsang, sher bo’lasan.

Etning yaxshisi — qazi,
Itning yaxshisi — tozi.

Echki bo’lsa, qo’yga yo’l ochilar.

Echki qo’y bo’lmas,
Eshak — toy.

Eshak minganning oyog’i tinmas.

Eshak urgan bilan ot bo’lmas.

Eshakka pashmakdan xashak yaxshi.

Yuvvosh it hurmay tishlar.

Tavsiya etamiz :

Yuvvosh otning tepkisi qattiq.

Yuvvosh tuya yumushga yaxshi.

Yaxshi ot yod qoldirar,
Yomon ot lat qoldirar.

Yaxshi ot jonga sherik,
Yomon ot — molga.

Yaxshi ot — ko’pniki.

Yaxshi ot oyog’idan ozar.

Yaxshi ot to’rvasini orttirar,
Yomon ot — qamchisini.

Qalmoqi ot qoqilmas,
Qoqilsa ham, yiqilmas.

Qarg’a keldi — qish keldi.