Press "Enter" to skip to content

Reja va Rejasizlik haqida maqollar to‘plami

Etti o‘lchab, bir kes.

Reja va rejasizlik haqida maqollar

Behuda urinsang, poyoni bo’lmas,
O’ylanib qilsang, ziyoni bo’lmas.

Bir kunlik yo’lga chiqsang,
Bir haftalik oziq ol.

Bir tup tok eksang, bir tup tol ek.

Birovga maslahat qil,
O’z bilganingdan qolma.

Tavsiya etamiz :

Bozor borsang, avval oqshomdan taraddud ko’r

Bo’yga qarab to’n bich.

Yelga qarshi tupunna, o’zingga qaytar.

Yetti o’lchab, bir kes.

Yolg’on gap bo’lsa ham, nishonga tegsin.

Ish avvalini bir o’ylasang,
Oxirini besh o’yla.

Yo’l bilmagan manziliga yetolmas.

Keng bichilgan to’n to’zmas.

Kengash fikr —quyma fikr.

Kengash qilgan el ozmas.

Kecha yotib o’yla,
Erta turib so’yla.

Kun ishini tun o’yla.

Maslahat bilan otgan tosh uzoqqa borar.

Maslahatli osh totli bo’lar.

Maslahatli to’y buzilmas.

Maslahatli to’n tor kelmas.

Maslahatsiz ish — o’rinsiz tashvish.

Maslahatsiz turmush to’ydan keyin buzilar.

Maqsadli bo’lgan yo’l topar.

Mol topguncha, hisob top.

Ot minib yaqinni ko’zlaguncha,
Tuya minib uzoqni ko’zla.

Ot minsang, olisni ko’zla.

Otilgan ovni kuzatma,
Otiladigan ovni kuzat.

Puxtaning ishi besh,
Shoshmaning ishi bo’sh.

Rejali ish — tejamli ish.

Rejali ish buzilmas.

Rejali ish — hamisha besh.

Rejasiz daraxtzor — changalzor.

Rejasiz ish — qolipsiz g’isht.

Tuya mingan uzoqni ko’zlar,
Eshak mingan — yaqinni.

Uydagi narxni bozordagi baho buzar.

Uydagi hisob bozorga to’g’ri kelmas.

Uyning gapi ko’chaga to’g’ri kelmas.

Ulgusiz ish o’ng’almas.

Xon kiyimi ham o’lchab bichilar.

Ertaning rejasini bugun tuz.

O’ylab-o’ylab jo’yak olsang,
O’ynab-o’ynab sug’orasan.

O’ylab qilingan ish bitar,
O’ylamay qilingan ish yitar.

O’ylamay uchgan qo’narga tol topmas.

O’ylamay qilingan ish,
Boshga keltirar tashvish.

O’g’il ko’rsang, terak ek.

Qizni beshikka sol,
Sepini sandiqqa sol.

Tavsiya etamiz :

Qish g’amini yozda ye,
U yog’ini o’zing bilasan.

Qovun eksang polizga,
Joy qilib qo’y dahlizga.

Qolipsiz g’isht bitmas,
Rejasiz ish bitmas.

Qulochingga qarab, ketmon chop.

Quruq kuchdan kun o’tmas.

Qush qo’nmasdan ucholmas.

Qo’ling bilan qilar ishni boshing bilan o’yla.

Har bir ishning chamasi bor,
Har daryoning kemasi bor.

Tavsiya etamiz : Boshqa maqollar

Tavsiya etamiz : Topishmoqlar to’plami

Reja va Rejasizlik haqida maqollar to‘plami

Rejasizlik va reja haqida eng sara maqollar to‘plami. «Har tong kunlik reja tuz va uni albatta bajar» (Lev Tolstoy).

Rejasiz ish,
qolipsiz g‘isht.

Ot minib yaqinni ko‘zlaguncha,
Tuya minib uzoqni ko‘zla.

Maslahatli to‘y buzilmas.

Bekengash ishning pushaymoni ko‘p.

O‘ylab-o‘ylab jo‘yak olsang,
O‘ynab-o‘ynab sug‘orasan.

Qush qo‘nmasdan ucholmas.

O‘ylab qilingan ish bitar,
O‘ylamay qilingan ish yitar.

Uydagi hisob bozorga to‘g‘ri kelmas.

Ertaning rejasini bugun tuz

Ish avvalini bir o‘ylasang,
Oxirini besh o‘yla.

Qulochingga qarab, ketmon chop.

Tuya mingan uzoqni ko‘zlar,
Eshak mingan — yaqinni.

Quruq kuchdan kun o‘tmas.

Keng bichilgan to‘n to‘zmas.

 

Uydagi narxni bozordagi baho buzar.

O‘g‘il ko‘rsang, terak ek.

Yolg‘on gap bo‘lsa ham, nishonga tegsin.

Rejasiz ish qolipsiz g‘isht

Kecha yotib o‘yla,
Erta turib so‘yla.

Kengash qilgan el ozmas.

O‘ylamay qilingan ish,
Boshga keltirar tashvish.

Maslahat bilan otgan tosh uzoqqa borar.

Ot minsang, olisni ko‘zla.

Bo‘yga qarab to‘n bich.

Elga qarshi tupunna, o‘zingga qaytar.

Maslahatsiz ish — o‘rinsiz tashvish.

Maslahatsiz turmush to‘ydan keyin buzilar.

Rejasiz daraxtzor changalzor

Birovga maslahat qil,
O‘z bilganingdan qolma.

Qish g‘amini yozda ye,
U yog‘ini o‘zing bilasan.

Qizni beshikka sol,
Sepini sandiqqa sol.

Qo‘ling bilan qilar ishni boshing bilan o‘yla.

Bir tup tok eksang, bir tup tol ek.

Maqsadli bo‘lgan yo‘l topar.

Bozor borsang, avval oqshomdan taraddud ko‘r.

O‘ylamay uchgan qo‘narga tol topmas.

Maslahatli to‘n tor kelmas.

Kun ishini tun o‘yla.

Rejali ish buzilmas

Uyning gapi ko‘chaga to‘g‘ri kelmas.

Rejali ish — hamisha besh.

Bir kunlik yo‘lga chiqsang,
Bir haftalik oziq ol.

Ulgusiz ish o‘ng‘almas.

Maslahatli osh totli bo‘lar.

Kengash fikr —quyma fikr.

Etti o‘lchab, bir kes.

Qovun eksang polizga,
Joy qilib qo‘y dahlizga.

Rejali ish tejamli ish

Xon kiyimi ham o‘lchab bichilar.

Puxtaning ishi besh,
Shoshmaning ishi bo‘sh.

Otilgan ovni kuzatma,
Otiladigan ovni kuzat.

Yo‘l bilmagan manziliga yetolmas.

Qolipsiz g‘isht bitmas,
Rejasiz ish bitmas.

Har bir ishning chamasi bor,
Har daryoning kemasi bor.

Mol topguncha, hisob top.

Behuda urinsang, poyoni bo‘lmas,
O‘ylanib qilsang, ziyoni bo‘lmas.

Sizni ushbu maqola ham qiziqtirishi mumkin

Barchaga assalomu alayko’m. UzBaza.uz’ga gap yo’q, juda yaxshi maqollar bor ekan, sizlarga kattakon raxmat deymiz, gap bo’lshi mumkun emas.

So‘nggi yuklangan mavzular Ko‘p o‘qilgan mavzular Bo‘limlardan birini tanlang

Rejasizlik va Reja haqida sara maqollar to‘plami

Bekengash ishning pushaymoni ko'p.

Behuda urinsang, poyoni bo'lmas,
O'ylanib qilsang, ziyoni bo'lmas.

Bir kunlik yo'lga chiqsang,
Bir haftalik oziq ol.

Bir tup tok eksang, bir tup tol ek.

Birovga maslahat qil,
O'z bilganingdan qolma.

Bozor borsang, avval oqshomdan taraddud ko'r

Bo'yga qarab to'n bich.

Yelga qarshi tupunna, o'zingga qaytar.

Yetti o'lchab, bir kes.

Yolg'on gap bo'lsa ham, nishonga tegsin.

Ish avvalini bir o'ylasang,
Oxirini besh o'yla.

Yo'l bilmagan manziliga yetolmas.

Keng bichilgan to'n to'zmas.

Kengash fikr —quyma fikr.

Kengash qilgan el ozmas.

Kecha yotib o'yla,
Erta turib so'yla.

Kun ishini tun o'yla.

Maslahat bilan otgan tosh uzoqqa borar.

Maslahatli osh totli bo'lar.

Maslahatli to'y buzilmas.

Maslahatli to'n tor kelmas.

Maslahatsiz ish — o'rinsiz tashvish.

Maslahatsiz turmush to'ydan keyin buzilar.

Maqsadli bo'lgan yo'l topar.

Mol topguncha, hisob top.

Ot minib yaqinni ko'zlaguncha,
Tuya minib uzoqni ko'zla.

Ot minsang, olisni ko'zla.

Otilgan ovni kuzatma,
Otiladigan ovni kuzat.

Puxtaning ishi besh,
Shoshmaning ishi bo'sh.

Rejali ish — tejamli ish.

Rejali ish buzilmas.

Rejali ish — hamisha besh.

Rejasiz daraxtzor — changalzor.

Rejasiz ish — qolipsiz g'isht.

Tuya mingan uzoqni ko'zlar,
Eshak mingan — yaqinni.

Uydagi narxni bozordagi baho buzar.

Uydagi hisob bozorga to'g'ri kelmas.

Uyning gapi ko'chaga to'g'ri kelmas.

Ulgusiz ish o'ng'almas.

Xon kiyimi ham o'lchab bichilar.

Ertaning rejasini bugun tuz.

O'ylab-o'ylab jo'yak olsang,
O'ynab-o'ynab sug'orasan.

O'ylab qilingan ish bitar,
O'ylamay qilingan ish yitar.

O'ylamay uchgan qo'narga tol topmas.

O'ylamay qilingan ish,
Boshga keltirar tashvish.

O'g'il ko'rsang, terak ek.

Qizni beshikka sol,
Sepini sandiqqa sol.

Qish g'amini yozda ye,
U yog'ini o'zing bilasan.

Qovun eksang polizga,
Joy qilib qo'y dahlizga.

Qolipsiz g'isht bitmas,
Rejasiz ish bitmas.

Qulochingga qarab, ketmon chop.

Quruq kuchdan kun o'tmas.

Qush qo'nmasdan ucholmas.

Qo'ling bilan qilar ishni boshing bilan o'yla.

Har bir ishning chamasi bor,
Har daryoning kemasi bor.