Press "Enter" to skip to content

Ushbu kitobga o xshash asarlar

Buyuk sohibqiron Amir Temurni nafaqat O’rta Osiyo xalqi, uni butun jahon tan oldi. Chunki u faqat O’rta Osiyodagina emas, dunyoning boshqa xalqlari uchun ham buyuk xizmatlar qildi.

Temur tuzuklari

Tarixdan ma’lumki, mamlakatimiz qadimdan alloma-yu mutafakkirlar, olim-u fozillar diyori hisoblanadi. Bu hududdan jahon ilm-fani ravnaqiga o’zining munosib hissasini qo’shgan Abu Nasr Forobiy, Muso al-Xorazmiy, Ahmad Farg’oniy, Abu Ali Ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy singari qomusiy allomalar, Imom al-Buxoriy, Imom at-Termiziy, Imom Moturudiy, Burhoniddin Marg’inoniy kabi mutafakkirlar, To’maris, Shiroq, Spitamen, Temur Malik, Jaloliddin Manguberdi, Amir Temur, Bobur Mirzo kabi mard va jasur sarkardalar yetishib chiqdi.

“O’zbekiston boy qazilma va tabiiy resurslarga, qudratli iqtisodiy va insoniy salohiyatga ega. Biroq bizning eng katta boyligimiz – bu xalqimizning ulkan intellektual va ma’naviy salohiyatidir”.

Nafaqat Vatanimiz tarixida, balki dunyo ma’naviy-ma’rifiy hayotida o’chmas iz qoldirgan buyuk alloma va mutafakkirlar, sarkarda-yu qahramonlar bilan har qancha faxrlansak arziydi. Xalqimiz tarixning har qanday murakkab sharoitlarida ham o’zining bunyodkorlik, ma’rifatparvarlik qarashlariga sodiq qoldi. Birinchi Prezidentimiz Islom Karimov ta’kidlaganlaridek: “Tarix xotirasi, xalqning, jonajon o’lkaning, davlatimiz hududining xolis va haqqoniy tarixini tiklash milliy o’zlikni anglashni, ta’bir joiz bo’lsa, milliy iftixorni tiklash va o’stirish jarayonida g’oyat muhim o’rin tutadi” .

So’nggi yillarda markazlashgan Amir Temur saltanati, uning o’zbek davlatchiligi va madaniyatini rivojlantirishdagi o’rni masalalariga oydinlik kiritilib, tarixchi, sharqshunos olimlarimiz ko’plab birinchi manba ahamiyatidagi asarlarni o’zbek tiliga tarjima qilib, nashr ettirdilar.

Davlatimizning siyosati va xalqimiz xohish-irodasiga asoslangan Vazirlar Mahkamasining 1994-yil 29-dekabrda “Amir Temur tavalludining 660-yilligini nishonlash to’g’risida”gi qarori, 1995-yil 26-dekabrda esa birinchi Prezidentimizning “1996-yilni Amir Temur yili deb e’lon qilish to’g’risida”gi farmonlari qabul qilindi. 1996-yil martida “Temuriylar tarixi” davlat muzeyini tashkil qilish xususida, “Amir Temur” ordenini ta’sis etish to’g’risida farmonlar qabul qilindi.

YUNESKO qarori asosida Amir Temur tavalludining 660-yilligi butun dunyoda keng nishonlandi. 1996-yil aprelida shu tashkilotning Parijdagi bosh qarorgohida “Temuriylar davrida fan, madaniyat va ta’lim ravnaqi” mavzuida ilmiy konferensiya o’tkazilib, Buyuk davlat arbobining tarixdagi o’rniga yuksak baho berildi [5-5].

“Sohibqiron Amir Temur shaxsi uning ajdodlari bo’lmish faqat bizning emas, balki mintaqamizdagi barcha xalqlarning, butun ma’rifiy insoniyatning boyligidir”, degan edi birinchi Prezidentimiz.

Amir Temur haqida fikr bildidar ekan birinchi Prezidentimiz yana shunday deydi: “Tengsiz azmu shijoat, mardlik va donishmandlik ramzi bo’lgan bu mumtoz siymo buyuk saltanat barpo etib, davlatchilik borasida o’zidan ham amaliy, ham nazariy meros qoldirdi, ilmu fan, madaniyat, bunyodkorlik, din va ma’naviyat rivojiga keng yo’l ochdi”.

Zero, Amir Temurning bunyodkorlik salohiyatidan nafaqat bizning yurtimiz, balki ko’plab boshqa shaharlar ham bahramand bo’ldilar. Har bir shaharda masjidlar, madrasalar, xonaqohlar qurishni, yo’lovchi musofirlar uchun yo’l ustiga rabotlar bino qilishni, daryolar ustiga ko’priklar qurishni buyurganligi haqida ma’lumotlar mavju.

Jumladan, mo’g’ullar tomonidan vayron qilingan Bag’dod, Darband, Baylaqon kabi shaharlarni qayta tikladi. Shuningdek, Amir Temur tomonidan, Tabrizda masjid, Sherozda saroy, Bag’dodda madrasa, Turkistonda Ahmad Yassaviy qabri ustiga maqbara bunyod ettirgan.

O’rta Osiyo xalqlari, xususan, ajdodlarimizning qonun, davlat va siyosatga jiddiy munosabatda bo’lganliklari zamirida insonni ulug’lash, jamiyatning barcha qatlamlarini adolat bilan chulg’ab, chinakam huquq asoslariga tayanadigan davlat yaratishdan iborat maqsad yotar edi. Shuning uchun ham ajdodlarimizga rahnamo bo’lgan buyuk shaxslar davlatchilik borasidagi siyosiy, huquqiy tartiblarini o’rnatuvchi ko’plab asarlar yaratganlar.

Ular orasida Amir Temurning “Tuzuklari”da ifoda etilgan davlat masalalariga oid yo’l-yo’riqlar, qonunlar, tuzuklar alohida ahamiyatga ega. Buyuk davlat arbobining davlatchilik siyosatida, u yaratgan boshqaruv tizimi hamda davlatchilik an’analari mohiyati zaminida muayyan bir jug’rofiy makon va jamiyatning turli imkoniyatlarini mahalliy xalq manfaatlari yo’lida yuzaga chiqaruvchi chinakam tashkilotchilik yotganini ko’ramiz.

O’zbek davlatchiligi tarixining muhim davri – Temur saltanati markazlashgan davlat edi. Saltanat quruvchisining fikricha, davlat birinchi galda, mamlakatdagi barcha ijtimoiy tabaqalarning manfaatlarini himoya qilishi; maslahat, kengash, tadbirkorlik, qonun-qoidalar va adolat bilan qat’iy tartibda boshqarilishi kerak edi.

Shu bois ham Amir Temurning, 27 davlatni birlashtirgan Markazlashgan ulkan saltanati, tabiiyki, qonunlar to’plamlari asosida yaratilgan va unga qat’iy amal qilish yo’lga qo’yilgan bo’lishi kerak edi. Amir Temur turmush tajribalari asosida ishlab chiqqan va uning hukmi bilan qonun darajasiga ko’tarilgan qoidalar majmui bor ediki, ularni to’plam holiga keltirib, o’zidan keyingi vorislariga ham qonunlar tizimi, ham turmush tajribasi va maslahatlar tarzida qo’llanma qilib qoldirishi lozim edi.

Ana shu to’plam tarixiy asarlarda va turli tildagi tarjimalarga mos holda “Temur tuzuklari”, “Tuzukot Temuriy”, “Temurning aytganlari” va “Voqeoti Temuriy” -“Temurning boshidan kechirganlari”, “Qissai Temur”, “Malfuzoti Temuriy”, “Temur Qissasi”, “Zafar yo’li”, “Zafarnoma”, “Tarjimai hol”, “Esdaliklar”, “Tanziymot” (yangi qonun-qoidalar, islohot), turkiy chig’atoy tilidan rus tiliga o’girilganda Malfuzot va Tuzukot o’rniga “Dastur ul amal” nomlari bilan mashhurdir.

“Temur tuzuklari”ning fanda qayd etilgan ilk nusxasi eski o’zbek tilida bitilgani ma’lum. Asar O’rta Osiyolik Mir Abu Tolib Husayniy al-Ariziy at-Turbatiy tomonidan 1610-yili usmoniy turk hokimlaridan biri – Yaman hokimi Ja’far poshoning topshirig’i bilan fors tiliga tarjima qilinadi va dunyoga “Tuzuki Temuriy” nomi bilan tarqaldi. Bizga uning fors tilidagi nusxasi va fors tilidan o’zbek tiliga tarjimasining uch nusxasi yetib kelgan. Eng to’liq nusxasi “Malfuzot-i Temuriy” deb nomlangan va u Rossiyaning Sankt-Petrburg shahridagi Salkitov-Shchedrin nomli kutubxonasida saqlanmoqda.

Shunday qilib, “Tuzuklar” O’zbekiston davlatchligi tarixi o’rni haqida eng ko’p fikr, baholar bildirilib, o’z boshidan turli davrlarda turlicha munosabatni kechirgan tarixiy manbadir. U quyidagi xulosalarga asoslanadi:

1) “Tuzuklar” – haqiqiy tarixiy manba va dunyoviy qonun-qoidalarni o’zida mustahkamlagan huquqiy manba;

2) “Tuzuklar” Amir Temur davrida uning o’z qo’li bilan yoki devonida yaratilgan, uning o’zi bir necha marta ko’rib, tahrir qilgan;

3) “Tuzuklar” davlat tuzugi, uni boshqarish, mustahkamlash borasidagi huquqiy asoslarni belgilab beradigan, shariat, odat va qonunlariga tayangan tavsiya hamda qoidalardan iborat bo’lgan, u o’z davrining Konstitutsiyaviy qo’llanmasidir;

4) O’zbek davlatchiligi tarixida uning nihoyatda yuksak ahamiyati va o’rni beqiyosdir.

O’rta Osiyo xalqlari, xususan, ajdodlarimizning qonun, davlat va siyosatga jiddiy munosabatda bo’lganliklari zamirida insonni ulug’lash, jamiyatning barcha qatlamlarini adolat bilan chulg’ab, chinakam huquq asoslariga tayanadigan davlat yaratishdan iborat maqsad yotar edi. Shuning uchun ham ajdodlarimizga rahnamo bo’lgan buyuk shaxs lar davlatchilik borasidagi siyosiy, huquqiy tartiblarini o’rnatuvchi ko’plab asarlar yaratganlar. Ular orasida Amir Temurning “Tuzuklari”da ifoda etilgan davlat masalalariga oid yo’l-yo’riqlar, qonunlar, tuzuklar alohida ahamiyatga ega. Buyuk davlat arbobining davlatchilik siyosatida, u yaratgan boshqaruv tizimi hamda davlatchilik an’analari mohiyati zaminida muayyan bir jug’rofiy makon va jamiyatning turli imkoniyatlarini mahalliy xalq manfaatlari yo’lida yuzaga chiqaruvchi chinakam tashkilotchilik yotganini ko’ramiz.

Konstitutsiyamizning 18-moddasida “O’zbekiston Respublikasida barcha fuqarolar bir xil huquq va erkinliklarga ega bo’lib, jinsi, irqi, millati, tili, dini, ijtimoiy kelib chiqishi, e’tiqodi, shaxsiy va ijtimoiy mavqeidan qat’i nazar qonun oldida tengdirlar. Imtiyozlar faqat qonun bilan belgilanib qo’yiladi hamda ijtimoiy adolat prinsiplariga mos bo’lishi shart” deya alohida keltirilgan. “Temur tuzuklari”da esa: “Qaysi mamlakatni zabt etgan bo’lsam, o’sha yerning obro’-e’tiborlik kishilarini aziz tutdim; sayyidlari, ulamolari, fuzalo va mashoyixiga ta’zim bajo keltirdim va hurmatladim; o’sha viloyatlarning ulug’larini og’a-inilarimdek, yoshlari va bolalarini bo’lsa, o’z farzandlarimdek ko’rdim. . Har mamlakatda adolat eshigini ochdim, zulmu sitam yo’lini to’sdim”, deya ta’kidlanadi.

Amir Temur davlatining markaziy va mahalliy boshqaruv organlari tuzilishi, ularning o’zaro bog’liqligi, bir-biriga bo’ysunadigan va bo’ysunmaydigan idoralar, ularning siyosatda muvofiqlashtirilishi, davlat, jamiyat va shaxs manfaatlari uyg’unligining ta’minlanishi, ularning yechimlari masalalari bugun ham o’z ahamiyati va mohiyatini saqlab qolgan.

Sohibqiron davlat ishlarini to’ra va tuzukka asoslanib boshqardi. To’ra va tuzukka tayanib, saltanatda o’z martaba va maqomini mustahkam saqlab turdi. “O’z tajribamda ko’rib bildimki, davlat agar dinu tartib asosida qurilmas, to’ra-tuzukka bog’lanmas ekan, unday saltanatning shukuhi, qudrati va tartibi yo’qoladi”, deb uqtiriladi “Temur tuzuklari”da.

Amir Temur davridagi “devon”, “vazir”, “hokim”, “g’aznachi” kabi mansab va unvonlar bugun ham davlat boshqaruv tizimida alohida institutlar sifatida shakllantirilgan. Shuningdek, mamlakatning viloyat va tumanlarga bo’linishi ham tarixiy asoslariga ega. Bugungi qonun chiqaruvchi organ – “Qurultoy” siyosiy institutining taraqqiy etgan va rivojlangan shaklidir.

Mehribonlik, xokisorlik, ochiq yuzlilik, qat’iyat, haqiqatgo’ylik kabi fazilatlar Amir Temur yutuqlarining kalitlaridandir. Ezgulik dushmanni ham do’stga aylantirishi haqida u bunday o’git beradi: “Davlatim va saltanatim quyoshi ko’tarilib kelayotgan vaqtda menga iltijo qilib kelgan yaxshi-yomon odamlar, xoh yaxshilik, xoh yomonlik qilgan bo’lsin, saltanat taxtiga o’tirganimdan keyin ularni xayr-ehsonlarim bilan xijolatga qo’ydim. Adolat bilan ish yuritib, jabr-zulmdan uzoqroq bo’lishga intildim”.

Sohibqiron sadoqat, qat’iyat va adolatparvarlik kabi fazilatlarni ulug’lagan. Ikkiyuzlamachilik, munofiqlik kabi razil odatlarga nafrat ko’zi bilan qaragan. “Tuzuklar”da bunday hikoya qilinadi: “Tajribamda ko’rdimki, aqlli dushman johilu nodon do’stdan yaxshiroq ekan. Chunonchi, Amir Qazag’anning nabirasi amir Husayn nodon do’stlardan edi”. Amir Husayn Amir Temurning muvaffaqiyatlariga egalik qilish uchun o’zini go’yo do’st qilib ko’rsatadi. Shunday bo’lsa-da, Sohibqiron uni ko’p bora kechirib yuboradi.

Shuningdek, “Tuzuklar”da shunday o’qiymiz: “Sulton har narsada adolatparvar bo’lsin, qoshida insofli, adolatli vazirlar tutsin, toki podshoh zulm qilgudek bo’lsa, odil vazir uning chorasini topsin”.

Xalqqa doim mehr-muruvvatli bo’lgan bu zot adolat va haqiqat uchun kurashdi, saltanatni ham ana shu mustahkam asosga qurdi: “. g’arazgo’y, nafsi buzuq kimsalarning tuhmati bilan katta va kichik shaharlar aholisidan hech kimni jazolamasinlar. Faqat (birovning) gunohi to’rt kishining guvohlik berishi bilan isbotlansa, gunohiga yarasha jazolasinlar” [5-138]. Ibn Arabshoh “Temur tarixida taqdir ajoyibotlari” asarida bunday ma’lumotni keltiradi: “U hazil-mazax va yolg’onni yoqtirmas, o’yingayu ko’ngilxushlikka maylsiz, garchi o’ziga ozor yetadigan biron narsa bo’lsa ham, sadoqat unga yoqar edi. Jasoratlilarni, dovyurak va mardlarni yoqtirar edi. U xatosiz fikrlovchi, ajoyib farosatli, mislsiz baxtli, ulug’vorligi o’ziga muvofiq, qat’iy azm bilan so’zlovchi, boshiga kulfat tushganida ham haqni so’zlovchi kishi edi”.

Xushmuomalalik, sabr-matonatlilik, odillik kabi sifatlarni o’zida mujassam qilgan Sohibqiron boshqa amaldorlardan ham shunday fazilatlarni talab qilgan. Masalan, vazirlik mansabi beriladigan kishi xushmuomala, tinchliksevar, xalqparvar va aql-farosatli bo’lmog’i kerak edi. Amir Temur hasadchi, gina-kek saqlovchi, qora niyatli, g’iybatchi, zulmkor, razil, xulqi buzuq kishilarni nihoyatda yomon ko’rgan, ul arni hatto navkarlikka ham olmagan. Jamiyatda bir qator islohotlar o’tkazib, ko’pgina buzuq odatlarga barham bergan.

Amir Temur o’zining siyosatini amalga oshirishda, davlatni boshqarishda ulamolar, ilm-fan ahllari va yuqoridagi tabaqalar vakillariga qattiq tayangan. Buni o’zining olim-u ulamolar bilan suhbatlaridan birida so’zlagan nutqidan ham ko’rishimiz mumkin: “Fan va dinning mashhur kishilari o’z maslahatlari bilan podsholarga yordam berib kelganlar. Sizlar esa menga nisbatan bunday qilmayapsizlar. Mening maqsadim mamlakatda adolat o’rnatish, tartib va tinchlikni mustahkamlash, fuqaroning turmushini yaxshilash, yurtimizda qurilishni quchaytirish, davlatimizni rivojlantirishdir”.

Amir Temurning mardligi, jasorati ayniqsa, bunyodkorlik salohiyati barcha xalq va millatlar tomonidan tan olingan xislatlaridan biridir. Temur saltaniga elchi sifatida tashrif buyurgan Klavixoning esdaliklari haqida Lyusen Keren shunday yozadi: “Yo’l -yo’lakay ular Amir Temurning vatani bo’lmish Kesh shahrini ziyorat qildilar, uning darvozasi peshtoqiga “Qudratimizga shubha qiladigan bo’lsang, biz qurdirgan binolarga boq” degan mag’rur shior bitilgan “Oqsaroy”ni tomosha qildilar.

Xulosa qilib aytganda, biz boy madaniy merosga ega bo’lgan qadimiy xalqmiz. O’z Vatani tarixini bilish har bir o’sib-unib kelayotga yosh avlod vakili uchun suv va havodek zarur. Tarixiy xotira insonni ona yurt xizmatiga qat’iy bel bog’lash, uning sarhadlarini har qanday yovuz kuchlardan, g’animlardan himoyalash, kerak bo’lsa jon fido qilishga chorlaydi. “Temur tuzuklari”da ham hech qachon eskirmaydigan, inson ma’naviyati uchun bugun ham ma’naviy oziq bo’ladigan hikmatli fikrlarning ahamiyati hech qachon yo’qolmaydi. Ushbu asarda keltirilgan fikrlar, mulohazalar, yosh avlod tarbiyasida, uning ma’naviy qiyofasini shakllantirishda, yoshlarimizni jismoniy jihatdan baquvvat, ma’naviy yetuk, o’z Vatanini ko’z qorachig’iday asraydigan, mard va jasur farzandlar sifatida tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega ekanligini unutmasligimiz zarur. Bugungi mustaqil taraqqiyot yo’limiz ham o’ziga xos buyuk davlatchiligimiz tarixi va an’analari bilan uyg’unlashgandir. Poydevori mustahkam imorat asrlar davomida, ming yillar qad rostlab turadi. Ildizi baquvvat, tarixiy xotirasi boqiy xalq hech qachon, hech kimga qaram bo’lmaydi.

Amir Temur mamlakatda qatiqqo’l hokimiyat o’rnatish zarurligini yaxshi tushunardi. Negaki, ko’chmanchi mug’ul-turk qabilalaridan jaloir, barlos, sulduz va boshqalarning o’zboshimcha boshliqlarini itoatda saqlab turish oson emas edi. Shu maqsadda mamlakatda qonun va tartib ishlarini joriy etishga kirishadi. U o’ziga mustahkam tayanch barpo etish maqsadida barlos qabilasidan maxsus harbiy qism tashkil etib, ularga katta imtiyozlar beradi.

Amir Temur o’z davlati hokimiyatini mustahkamlashda islom diniga tayandi. Islom namoyandalari uni qo’llab-quvvatladi. Mamlakat aholisining ko’pchiligini tashkil etgan dehqonlar va shahar aholisi – tijoratchilar, hunarmandlar sohibqironning davlatni mustahkamlashga qaratilgan tadbir-larini ma’qulladilar.

Amir Temur davlat ishlarini yurgizishda 4 narsaga doim amal qildi.

2. Mashvaratu maslaxat.

3. qat’iy qaror, tadbirkorlik va xushyorlik.

Amir Temur hukmdor uchun qo’yidagi o’n ikki xislat zarurligini va bu xislatlarning birortasiga amal qilinmasa saltanat ishlariga putur yetishi mumkinligini tarixiy misollar bilan isbot qilib bergan edi. A.Temur hukmdor birinchidan o’z so’ziga ega bo’lishi, ikkinchidan adolatpesha bo’lishi, uchinchidan har ishda faqat o’zi hukm chiqarishi, to’rtinchidan qarorida qat’iy bo’lishi, beshinchidan hukmi joriy etilishi, oltinchidan podsholik ishlarini har kimga topshirib qo’ymasligi, yettinchidan ko’pchilikning fikrini eshitishi, sak qizinchidan shoshmasdan mulohaza bilan ish yuritishi, to’qqizinchidan sipohu, raiyatni umid va qo’rquv orasida saqlashi, o’ninchidan barcha ishni o’z erkicha qilishi, o’n birinchidan o’z ishlariga birovni sherik qilmasligi va o’n ikkinchidan davlat ishlarini maxfiy saqlab, boshqalardan ogoh va hushyor bo’lishligi lozimligini alohida o’qtirgan edi.

A.Temur davlat amaldorlarning sofligiga, xazinaga ko’z olaytirmas-ligiga alohida e’tibor qilib, o’z tuzuklarida: «Mamlakat xazinachilari bo’lmish moliya vazirlari moliya ishlarida xiyonat qilib, boylikning bir qismini o’zlashtirib olgan bo’lsalar tekshirib ko’rilsin», – deb yozib qoldirgan edi.

Amir Temur davlatni boshqarishda 7 vazirga suyanib ish ko’rdi va ulardan 4 vazirning xar kuni devonxonada xozir bo’lishlarini talab etdi.

1. Mamlakat va raiyat vaziri.

3. Egasiz qolgan mulk vaziri.

4. Saltanat ishlarini yurituvchi vazir.

Bundan tashqari yana 3 vazirdan iborat sarxadlar vazirlari xay’atini tuzdi.

Vazirlardan birinchisi yer soliqlari, boj, o’lpon – soliq undirish, hamda mirshablik yumushlarini boshqargan, mamlakatdagi muhim ishlarni, kundalik muammolarni yechish, raiyat ahvolini o’rganish, viloyatlardan olingan hosil, soliq, o’lponlarni taqsimlash ishlarini bajargan. Ikkinchi vazir sipoh vaziri hisoblanib, sipohiylarning maoshlari va tanho (bu yerda toju-taxt uchun qilgan xizmatlari evaziga berilgan in’om ma’nosida)larni boshqargan. Uchinchi vazir esa egasiz qolgan, o’lib kegan va qochganlarga tegishli mollarni, kelib ketayotgan savdogarlar mol-mulkidan olinadigan zakot va bojlarni, mamlakat chorvasini boshqarish, bularning barchasidan to’plangan daromadlarni omonat tarzida saqlash ishlari bilan shug’ullangan.

Saltanatning har bir idorasida kirim-chiqimlarni, kundalik xarajatlarni yozib borish uchun bir kotib tayinlangan.

Sohibqiron davlatida Devoni buzurg (bosh vazir)dan tashqari xar bir viloyatda «Devon» deb ataluvchi boshqarma bo’lgan. U davlatning butkul ishlarini: soliq yig’ish, tartib saqlash, ijtimoiy binolar, – bozorlar, hammomlar, yo’llar, suv inshootlari tarmoqlarini nazorat qilib turgan. U xalqning xulqu-ahloqini kuzatib turgan. Uning xodimlari vaqti-vaqti bilan so’roq, tekshirish-taftish, tergov ishlarini ham olib borishgan.

Temur xalqning shikoyatlari va arzlarini o’rganuvchi maxsus arzbegi lavozimini joriy etgan. Arzbegi shikoyat va arizalarni ko’rib chiqar, ularda kimlar aybdorligini aniqlar va bu xususida kengashga xabar qilar edi. Aybdorlar kim bo’lishidan qat’iy nazar qattiq jazolangan. Soliqlar, moliyaviy masalalarda qat’iy tartib – qoida o’rnatilgan.

Rus sharqshunos olimi D.N.Logofet bu xususda «. biz hozir zo’r berib intilayotgan daromad solig’i degan narsa uning (Temurning) hokimiyatida o’shandayoq mavjud edi», deb yozgan edi.

Amir Temur vazirlarini tanlash ishiga g’oyat jiddiy qarar va ularni 4ta sifatga ega bo’lishlariga ahamiyat berar edi. Bular:

3. sipoxu-raiyat axvollaridan xabardorlik;

4. sabr chidamlilik va tinchliksevarlik.

Amir Temur o’z imperiyasiga qo’shib olgan mamlakatlarni idora etish uchun tayinlanadigan kishilarga qo’yiladigan talablar tizimini ham ishlab chiqdi. Bunday rahbarlar A. Temur talabiga ko’ra qo’yidagi fazilatlarga ega bo’lishi lozim bo’lgan:

1) Oliy janob tabiatli va ruhiy holatining ko’tarinkiligi;

2) Nozik aql va ziyraklik;

3) Yuksak malaka hamda xalq va qo’shinga murojaat qila bilish;

4) Sabr-toqat va odamlar bilan murosaga kelishmoq.

Mana shu yuqoridagi qoida va talablar Amir Temur hokimiyatini idora etishda va uni mustahkamlashda muhim o’rinni eg’alladi. Sohibqiron tuzgan imperiyaning ma’muriy-xududiy bo’linishi asosan tumanlardan iborat bo’lganligi uchun yangi amirlik tizimini shakllantirish va mustahkamlash zarur edi. Shu bois Amir Temur 313 kishiga amirlik mansabini berishga farmon berib, shulardan bir kishini amir-ul-umaro, 4 kishini beklarbegi, 100 kishini o’nboshi, 100 kishini yuzboshi va 100 kishini mingboshi etib tayinladi. Bulardan tashqari 8 ta amirlar amir-ul-umaro yordamchilari etib tayinlanganlar.

Xulosa qilib aytganda, Amir Temur milliy g’urur, vatanparvarlik, insonparvarlik kabi oliyjanob fazilatlar bilan qurollangan buyuk davlat arbobi edi. Mojar olimi Xerman Vamberi ta’kidlaganidek, O’rta Osiyoda asl turklik davri Temurdan boshlangan. U turklarning mug’ul-xitoy dunyosining ustidan g’alabasini mujassam etib, milliy davlatga asos solgan, mamlakatning rasmiy tili turk (o’zbek) tili bo’lgan.

Buyuk Amir Temurning siyosiy faoliyati nafaqat davlatchilik tarixini boyitishda, shu bilan birga hozirgi sharoitda milliy davlatchiligimizni mustahkamlashda ham amaliy ahamiyat kasb etmoqda.

Buyuk Amir Temur tomonidan yozilgan muhim asar bu «Temur tuzuklari», ya’ni «Tuzukoti Temuriy»dir. «Qomus ul a’lom» deb nomlangan va Istambulda nashr etilgan komus kitobida: «Amir Temur «Tuzukoti» deb yuritiladigan komuslar majmuasini yozdi. Unda o’zining hayot yo’lini bayon qildi»1, – deb yoziladi.

Amir Temur faoliyatini o’rganishda asosiy manbalardan bo’lgan, turkiycha bitilgan «Temur tuzuklari»ning bir ko’lyozma nusxasi Yaman hokimi Ja’far podshoh tomonidan milliy kutubxonada saqlangan. Bu asarning fors tiliga tarjimasini Mir Abu Tolib Hasaniy at-Turbotiy Makkaga haj qilib qaytib kelganidan so’ng amalga oshirgan. Ana shu nusxa asosida «Temur tuzuklari» bizgacha yetib kelgan va XIX asrning oxirlarida rus tiliga tarjima etilib, nashr qilingan. Asar butun dunyoga mashhur bo’lib, asrlar osha o’z ahamiyatini saqlab qolib, juda ko’p tillarga tarjima qilingan. Arab tili professori, ingliz mayori Uayt asarning forsiy matnini nashrga tayyorlagan va u 1783 yili Oqsfordda chop etilgan. 1785 va 1890 yillarda ushbu nashrning forscha matni hech o’zgarishsiz Hindistonning Kalkutta va Bombey shaharlarida, 1963 yilda Eronda nashr etilgan. U 1787 yili taniqli fransuz sharqshunosi L.Lyangle tomonidan ushbu asar fransuz tilida ham nashr etilgan.

«Temur tuzuklari» ikki bo’lim va 56 banddan iborat bo’lib, kitobda bu bo’limlar maqola deb atalgan. Birinchi maqola Temurning davlatni barpo etish va mustaxkamlash, qo’shinlarni tashkil etish yuzasidan tuzuklaridan iborat. Ikkinchi maqolada esa, Amir Temur tomonidan o’tkazilgan 13 kengash tafsilotlari va ularda buyuk sohibqironning amalga oshirgan tadbirlari bayon etilgan.

Shuningdek, «Tuzuklar»ning birinchi qismida Amir Temurning yetti yoshidan to vafotiga qadar (1342-1405 yil 18 fevral) kechgan hayoti va ijtimoiy-siyosiy faoliyati, uning Movarounnahrda markaziy hokimiyatni qo’lga kiritishi, ijtimoiy tarqoqlikka barham berishi va markazlashgan davlat tuzishi, Eron va Afg’onistonni o’z tasarrufiga olishi, Oltin O’rda xoni To’xtamish ustidan qozonilgan g’alaba va nihoyat buyuk jahongirning Ozarbayjon, Turkiya va Hindistonga qilgan harbiy yurishlari ixcham tarzda bayon etilgan.

Kitobning II qismi Sohibqiron nomidan aytilgan va uning toju-taxt vorislariga atalgan o’ziga xos vasiyat va pandu-nasihatlaridan iboratdir. Unda davlatni idora qilishda kimlarga tayanish, toju-taxt egalarining burchi va vazifalari, vazir va qo’shin boshliqlarining burch va vazifalari, amirlar va boshqa mansabdorlarning toju-taxt oldida ko’rsatgan alohida hizmatlarini taqdirlash tartibi va hokazolar xususida so’z yuritiladi.

Ikkinchi bo’limda, ya’ni maqolada Amir Temur shunday deb yozadi: «Mamlakatlarni fatx etuvchi baxtli farzandlarim va jahonni idora etuvchi qudratli nabiralarimga ma’lum bo’lsinkim, tangri taolo dargohidan umidim shulki, ko’plab farzandlarim, avlodim uchun saltanat qurish, davlat tutish ishlarini bir necha tuzukka bog’ladim, va saltanatni boshqarish haqida qo’llanma yozib qoldirdim».

Ulug’ Amir Temur yana davom etib: «Har mamlakatning yaxshi kishilariga men ham yaxshilik qildim, nafsi yomonlar, buzuqlar va ahloqsiz odamlarni mamlakatimdan quvib chiqardim», – deb yozgan edi.

Oliyjanob ahloqiy fazilatlarni Amir Temur xazratlari ulug’lab-gina qolmaganlar, balki bu fazilatlarni bajaralishini davlat xududida yashayotgan fuqarolardan, hatto o’z oila a’zolari tomonidan ham so’zsiz bajarilishini talab qilganlar. «Yana tajribamdan ko’rib bildimki», – deb yozadi Amir Temur – «davlat agar dinu oyin asosida qurilmas ekan, to’ra tuzukka bog’lanmas ekan, unday saltanatning shukuxi, qudrati va tartibi yo’qoladi. Bunday saltanat yalong’och odamga o’xshaydi, uni ko’rgan kimsa nazarini olib qochadi. Yohud kasu nokas tap tortmay kirib chiqadigan tomsiz, eshigi-to’sig’i yo’q uyga o’xshaydi.

Shuning uchun ham men o’z saltanatim binosini dini islom to’ra va tuzuk asosida mustahkamladim».

Amir Temur o’z tuzuklari keyingi avdlodi uchun bir qo’llanma bo’lib qolishni ko’zlab: «Farzandlarim va avlodimdan bo’lganlarning har biri unga muvofiq ish yuritsin. Bu tuzuklardan o’z saltanat ishlarini boshqarishda qo’llanma sifatida foydalangaylar, toki mendan ularga o’tadigan davlat va saltanat zararu tanazzuldan omon bo’lg’ay», – deb yozib qoldirgan edi.

Darhaqiqat bu asardan faqat Temuriy shahzodalargina emas, ko’plab sharq hukmdorlari o’zlarining faoliyatlarida foydalanganlar va unga yuqori baho berganlar. Jumladan, Shoh Jahon (1628-1657), Qo’qon xoni Muhammad Alixon (1822-1842), Buxoro amiri Abdullahadxon (1885-1910) lar «Tuzukot»dan parchalar ko’chirtirib, ulardagi qoidalarga amal qilgan-lar.

Temur tuzuklarida Amir Temur o’zi tuzgan qo’shinning tuzilishi, qurollanishi hamda buyuk sohibqironning harbiy san’ati haqida ham muhim ma’lumotlar berilgan. Zero Amir Temur tuzgan qo’shin o’zining strategik va taktik maxorati bilan o’sha davrning eng mukammal va kuchli armiyalaridan hisoblangan. Amir Temur esa jahonda mahoratli buyuk sarkarda sifatida shuhrat qozongan. Hozir ham ko’pgina xorijiy mamlakatlar harbiy o’quv yurtlarida «Temur taktikasi» mahsus kurs sifatida o’tiladi. Yurtimiz va xalqimiz mustaqil bo’lgach, mustaqil davlatchiligimiz asoslarini yaratishda buyuk Amir Temur va uning «tuzuklari»ga murojaat qilmoqdamiz. Uning «Kuch adolatda» tamoyili esa huquqiy davlat barpo etishimizda yo’llanma bo’lib xizmat qilmoqda.

Buyuk sohibqiron Amir Temurni nafaqat O’rta Osiyo xalqi, uni butun jahon tan oldi. Chunki u faqat O’rta Osiyodagina emas, dunyoning boshqa xalqlari uchun ham buyuk xizmatlar qildi.

Amir Temur tomonidan markazlashgan davlatning tuzilishi, feodal tarqoqlikning tugatilishi, mamlakatda tinchlik va osoyishtalikning o’rnatilishi O’rta Osiyo xalqlarining ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy taraqqiyoti yo’lida ijobiy rol o’ynadi. Mug’ullar davrida vayron bo’lgan iqtisodiyot tiklandi, hunarmandchilik va tijorat ishlari rivojlandi, fan va madaniyat ravnaq topdi, shaharlar obod bo’ldi. Eng muhimi, xalq tinch va osoyishta hayot tarziga kirdi.

Temur tuzuklari kitob yuklab olish

Saytimizdagi elektron kitoblarni 3 usulda o’qish mumkin: kitobxon mobil ilovasi, kitobxon windows dasturi yoki onlayn sayt orqali

Kitobni qanday sotib olish mumkin?

Ketma-ketlik bo‘yicha tavsiya: saytda qanday ro’yxatdan o’tish, saytdagi shaxsiy hisobni qanday to’ldirish mumkin, kerak bo’lgan kitob uchun qanday to’lovni amalga oshirish

Siz muallifmisiz?

Hurmatli mualliflar: Saytimizda asarlaringiz joylashtirilishini (yoki saytdan o‘chirilishini) istasangiz biz bilan shartnoma tuzish uchun bog‘lanishingizni so‘raymiz.

Savol-javoblar

Agar men O‘zbekistonda bo’lmasam, qanday qilib kitob sotib olishim mumkin?
Nima uchun PDF formatini yuklab ololmayman?
Internetsiz kitobni qanday o‘qish mumkin?
va boshqa savollaringizga bizning javoblarimiz.

Temur tuzuklari

Ko‘rganlar, jami:
Nashr yili:
ISBN raqami:

Kitob mahsulotlarining xarakteristikalari, yetkazib berish shartlari, tashqi ko’rinishi va rangi haqidagi ma’lumotlar faqat ma’lumot uchun mo’ljallangan va joylashtirilgan paytda mavjud bo’lgan eng so’nggi ma’lumotlarga asoslanadi.

Elektron kitob
E’tibor bering “Sotib olingan kitoblar qanday o’qiladi?” bo’limi bilan tanishib chiqing!

Buyurtma berish uchun, avtorizatsiyadan o’ting

Do‘stlarizga tavsiya eting

 • Annotatsiya
 • Fikr va mulohazalar

1856 yilda yirik shoir va mashhur tarjimon Rojiy tomonidan fors tilidan o‘zbek (eski o‘zbek) tiliga «Temur tuzuklari» tarjimasi qimmatli manba bo‘lib hisoblanadi va uning aynan o‘zini tabdil etib va hozirgi o‘zbek tiliga tarjima qilib chop etilishi manbashunoslik va tarixshunoslik faniga hamda haqiqatni tiklashga ma’lum darajada hissa qo‘shadi.
Kitob tarixchilar, huquqshunoslar, filologlar, shuningdek, doktorantlar, ilmiy xodimlar va barcha tarixga qiziquvchilarga mo‘ljallangan.

Kommentariy berish uchun, avtorizatsiyadan o’ting

Men Temur tuzuklari kitobini sotib ilish uchun tolov amalga oshirdim lekin kitob olaolmadim bu qanaqasi yo men qanday olishni bilolmayotgan bo`lsam yo`riqnoma bering

Temur tuzuklari kitob yuklab olish

–>

Adabiyot [561]
Arxitektura [40]
Astranomiya [38]
Axborot [71]
Biologiya [387]
Biznes [47]
Bojxona [42]
Davlat Huquq Asoslari [4]
Dunyo din tarixi [32]
Ekologiya [109]
Estetika va Etika [30]
Falsafa [48]
Fizika [254]
Fransuz-Tili [22]
Geografiya [141]
Geometriya [6]
Huquqshunoslik [281]
Informatika [643]
Texnologiya [274]
Internet [43]
Ingliz tili [680]
Iqtisodiyot [1133]
Jahon tarixi [276]
Jamiyatshunoslik [24]
Kimyo [82]
Kasbiy Ta’lim [11]
Konsitutsiya [60]
Ma’naviyat [48]
Matematika [89]
Milliy G’oya [128]
Musiqa [2]
Nemis-tili [30]
Ona-tili [50]
Oshpazlik [39]
O’zbekiston tarixi [197]
Pedagogika [104]
Prezident Asarlari [17]
Psixologiya [149]
Rus-tili [44]
Qishloq xo’jaligi [92]
Siyosatshunoslik [25]
Soliq va Soliqga tortish [18]
Tilshunoslik [9]
Tibbiyot [64]
Turizm [172]
va Boshqalar. [332]
Sport [7]
Sxemotexnika [13]

–>

Temur tuzuklari

Yukladi: routerboy Fan: O’zbekiston tarixi

Diqqat! Agar referat yuklashda muammo bo’lsa ushbu silka orqali YUKLAB oling!

Qaytish Yuklandi: 4352

 • Temur Tuzuklari
 • A. Temur saltanati
 • Amir Temur o’gitlari
 • Amir Temur
 • Sohibqiron Amir Temur hazratlari
 • Temur tuzuk1ari
 • Amir Temur (inglizcha ma’lumot)
 • Amir Temur haqida
 • Amir Temur ko’ragon
 • Amir Temur markazlashgan davlat asoschisi.
 • AMIR TEMUR SALTANATI
 • Amir temur va Temuriylar Saltanati
 • Amir Temur
 • Amir Temur (2)
 • AMIR TEMUR FAOLIYATINING O’ZIGA XOS XUSUSIYATLARI
 • Amir Temur
 • Amir Temur qachon va qayerda tugilgan
 • Amir Temur haqida

Hurmatli sayti foydalanuvchisi.Saytdan to’liq foydalanish uchun
Biz sizga ro’yhatdan o’tishni yoki saytga kirishingizni tavsiya etamiz.