Press "Enter" to skip to content

Tenglik va tengsizlik haqida maqollar

Ayol yerdan chiqqan emas,
Erkak bolasi.
Erkak ko’kdan tushgan emas,
Ayol bolasi.

Atlas yamog’i — atlasga,
Shol yamog’i — sholga.

Baxtli bilan bahslashma,
Tomlik bilan tenglashma.

Boqqolda mening gapim,
Qassobda sening gaping.

Bel ushlashganda, otangni ayama.

Besh barmoq barobar emas.

Besh panja teng emas.

Besh qo’l barobar emas.

Beshikdagiga tegma, betingni yular.

Burgut chivin tutmas.

Gul — gulga,
Tikan — tikanga.

Yog’ — yoqqa,
Go’sht — go’shtga.

Yog’ yoqqa tomar,
Moshobaga jiz ham yo’q.

Tavsiya etamiz :

Zamoni birning amali bir.

Zamoni boshqaning amali boshqa.

Ikki ot tepishsa,
O’rtada eshak o’lar.

Ikki tentak bir bo’lsa,
Sog’ odamday gaplashar.

Ikki tuya suykansa,
O’rtada chivin o’lar.

Ikki yalang’och hammomda topishar.

Ikki o’n besh — bir o’ttiz.

Ikki qirchang’i bir to’qayda topishar.

Ikki qo’chqor urishar,
Echkining buti ayrilar.

Ilon tilini ilon tushunar.

Ipni ipga qo’sh,
Tengini — tengiga.

It bolasi — itga yaxshi,
Qush bolasi — qushga yaxshi.

It,
Itning o’rtog’i bit.

It itning quyrug’ini bosmas.

It oydinda topishar.

It sarqitini yo’lbars yemas.

It chopar, deb bit chopar.

Itning basti — gadoy.

Itning boshini it yer.

Itning ishi gadoy bilan.

Itning o’rtog’i — it.

Yo’ling bilib, yo’ldosh qil,
Tenging bilib, tengdosh qil.

Kapasiga yarasha qirmovi,
Eshagiga yarasha tushovi.

Kar karni bilar,
Zo’r — zo’rni.

Kishi bilan kishi teng emas.

Kuchuk torn tepasiga chiqsa ham,
Egasidan katta bo’lmas.

Ko’lmak suvga — sassiq alaf.

Ko’p og’iz ko’p gapirar.

Ko’p qarining ichida,
Bir bola dono bo’lur.

Ko’p bolaning ichida,
Bir qari bola bo’lur.

Ko’r ko’r bilan qorong’ida topishar.

Ko’r — ko’rga,
O’r — o’rga.

Ko’r ko’rni topar,
Suv — chuqurni.

Ko’rgan bilan eshitgan bir emas.

Loy yorig’iga — loy,
Chang yorig’iga — chang.

Lo’li bilan kuchuk o’ch.

Moy berganga moy ber,
Toy berganga — toy.

Nojinsning oshnasi bo’lmas.

Odam bilan odam tengmi,
Aris bilan bodom tengmi.

Odam odamga o’xshar,
Mol — molga.

Oy bilan kunday bo’l,
Hammaga birday bo’l.

Olma olmadan rang olar.

Ot bilan tepishgan toyning engagi sinar.

Ot tepkisi otga o’tmas.

Tavsiya etamiz :

Ot tepkisini ot ko’tarar.

Otang — bozor, onang — bozor.

Otliq yo’ldosh bo’larmi
Arbali bilan.
Yo’rtoq yo’ldosh bo’larmi
Yo’rg’ali bilan.

Othq piyodaga hamroh bo’lmas.

Och bilan to’qning na ishi bor.

Och bola to’q bola bilan o’ynamaydi,
To’q bola och bolani o’ylamaydi.

Och qadrini to’q bilmas.

Pashsha bolga yopishar,
Kampir — cholga.

Pes pes bilan qorong’ida topishar.

Pes pesni topar,
Suv — pastni.

Pesning chekiga moxov tushibdi.

Piyoda tuyadagi bilan barobar emas.

Piyoz sotganning murch sotgandan xabari bor.

Polopon — boshiga,
Turumtoy — to’shiga.

Puliga yarasha duosi.
Sabasiga yarasha pishgagi.

Savolga — javob, salomga — alik.

Sizdan ugina,
Bizdan bugina.

Sichqonga — o’lim,
Mushukka — o’yin.

So’k oshiga — surnay,
Un oshiga — karnay.

So’qir otga qo’tir ot uyur.

Tangalik yerda tenglik yo’q.

Temirchining bir urgani,
Ko’mirchining ming urgani.

Teng bo’lmay, duch bo’lmas.

Teng yeganni tangri suyibdi,
Ortiq yeganni arvoh uribdi.

Teng tengi bilan,
Keli sopi bilan.

Teng tengi bilan,
Tezak qopi bilan.

Teng tengi bilan,
To’n yengi bilan.

Tengini topsang, tekin ber.

Tengsiz bilan teng bo’lma.

Tomdan tarasha tushdi,
Bo’yimga yarasha tushdi.

Tuya tuzni sevar,
Yigit — qizni.

Tuya qancha bo’lsa, jihozi — o’shancha.

Tuya — qancha, yarasi — shuncha.

Tuyadan katta fil bor.

Chigal soqolga temir taroq.

Chumchuq ham o’z toshicha botmon.

Shu qozonga shu cho’mich.

Yugurukdan yuguruk chiqsa,
Oyog’i — tipir-tipir.

O’zingdan pastga siringni aytma.

O’rdak bilan topishgan
Xo’rozning katagini suv bosar.

O’rdak o’rdak bilan uchar,
G’oz g’oz bilan uchar.

O’roqchining ming urgani —
Boltachining bir urgani.

O’g’rining xotini o’ziga loyiq.

Qizga er topiladi,
Yigitga yor topiladi.

Qora uyga — ola bargak.

Qudang qui bo’lsa, quldek bo’l.

Tavsiya etamiz :

Qush tilini qush bilar.

Qo’y bilan bo’ri bir og’ilda yashamas.

G’arib ko’ngli g’aribda.

G’isht masjidga — yog’och mezana.

Hamma odam — bir odam,
Hamma maxluq — bir maxluq.

Tenglik tengsizlik maqollar

Tavsiya etamiz : Boshqa maqollar

Tavsiya etamiz : Topishmoqlar to’plami

Tenglik va tengsizlik haqida maqollar

Ayol yerdan chiqqan emas,
Erkak bolasi.
Erkak ko’kdan tushgan emas,
Ayol bolasi.

Atlas yamog’i — atlasga,
Shol yamog’i — sholga.

Baxtli bilan bahslashma,
Tomlik bilan tenglashma.

Boqqolda mening gapim,
Qassobda sening gaping.

Bel ushlashganda, otangni ayama.

Besh barmoq barobar emas.

Besh panja teng emas.

Besh qo’l barobar emas.

Beshikdagiga tegma, betingni yular.

Burgut chivin tutmas.

Gul — gulga,
Tikan — tikanga.

Yog’ — yoqqa,
Go’sht — go’shtga.

Yog’ yoqqa tomar,
Moshobaga jiz ham yo’q.

Zamoni birning amali bir.

Zamoni boshqaning amali boshqa.

Ikki ot tepishsa,
O’rtada eshak o’lar.

Ikki tentak bir bo’lsa,
Sog’ odamday gaplashar.

Ikki tuya suykansa,
O’rtada chivin o’lar.

Ikki yalang’och hammomda topishar.

Ikki o’n besh — bir o’ttiz.

Ikki qirchang’i bir to’qayda topishar.

Ikki qo’chqor urishar,
Echkining buti ayrilar.

Ilon tilini ilon tushunar.

Ipni ipga qo’sh,
Tengini — tengiga.

It bolasi — itga yaxshi,
Qush bolasi — qushga yaxshi.

It,
Itning o’rtog’i bit.

It itning quyrug’ini bosmas.

It oydinda topishar.

It sarqitini yo’lbars yemas.

It chopar, deb bit chopar.

Itning basti — gadoy.

Itning boshini it yer.

Itning ishi gadoy bilan.

Itning o’rtog’i — it.

Yo’ling bilib, yo’ldosh qil,
Tenging bilib, tengdosh qil.

Kapasiga yarasha qirmovi,
Eshagiga yarasha tushovi.

Kar karni bilar,
Zo’r — zo’rni.

Kishi bilan kishi teng emas.

Kuchuk torn tepasiga chiqsa ham,
Egasidan katta bo’lmas.

Ko’lmak suvga — sassiq alaf.

Ko’p og’iz ko’p gapirar.

Ko’p qarining ichida,
Bir bola dono bo’lur.

Ko’p bolaning ichida,
Bir qari bola bo’lur.

Ko’r ko’r bilan qorong’ida topishar.

Ko’r — ko’rga,
O’r — o’rga.

Ko’r ko’rni topar,
Suv — chuqurni.

Ko’rgan bilan eshitgan bir emas.

Loy yorig’iga — loy,
Chang yorig’iga — chang.

Lo’li bilan kuchuk o’ch.

Moy berganga moy ber,
Toy berganga — toy.

Nojinsning oshnasi bo’lmas.

Odam bilan odam tengmi,
Aris bilan bodom tengmi.

Odam odamga o’xshar,
Mol — molga.

Oy bilan kunday bo’l,
Hammaga birday bo’l.

Olma olmadan rang olar.

Ot bilan tepishgan toyning engagi sinar.

Ot tepkisi otga o’tmas.

Ot tepkisini ot ko’tarar.

Otang — bozor, onang — bozor.

Otliq yo’ldosh bo’larmi
Arbali bilan.
Yo’rtoq yo’ldosh bo’larmi
Yo’rg’ali bilan.

Othq piyodaga hamroh bo’lmas.

Och bilan to’qning na ishi bor.

Och bola to’q bola bilan o’ynamaydi,
To’q bola och bolani o’ylamaydi.

Och qadrini to’q bilmas.

Pashsha bolga yopishar,
Kampir — cholga.

Pes pes bilan qorong’ida topishar.

Pes pesni topar,
Suv — pastni.

Pesning chekiga moxov tushibdi.

Piyoda tuyadagi bilan barobar emas.

Piyoz sotganning murch sotgandan xabari bor.

Polopon — boshiga,
Turumtoy — to’shiga.

Puliga yarasha duosi.
Sabasiga yarasha pishgagi.

Savolga — javob, salomga — alik.

Sizdan ugina,
Bizdan bugina.

Sichqonga — o’lim,
Mushukka — o’yin.

So’k oshiga — surnay,
Un oshiga — karnay.

So’qir otga qo’tir ot uyur.

Tangalik yerda tenglik yo’q.

Temirchining bir urgani,
Ko’mirchining ming urgani.

Teng bo’lmay, duch bo’lmas.

Teng yeganni tangri suyibdi,
Ortiq yeganni arvoh uribdi.

Teng tengi bilan,
Keli sopi bilan.

Teng tengi bilan,
Tezak qopi bilan.

Teng tengi bilan,
To’n yengi bilan.

Tengini topsang, tekin ber.

Tengsiz bilan teng bo’lma.

Tomdan tarasha tushdi,
Bo’yimga yarasha tushdi.

Tuya tuzni sevar,
Yigit — qizni.

Tuya qancha bo’lsa, jihozi — o’shancha.

Tuya — qancha, yarasi — shuncha.

Tuyadan katta fil bor.

Chigal soqolga temir taroq.

Chumchuq ham o’z toshicha botmon.

Shu qozonga shu cho’mich.

Yugurukdan yuguruk chiqsa,
Oyog’i — tipir-tipir.

O’zingdan pastga siringni aytma.

O’rdak bilan topishgan
Xo’rozning katagini suv bosar.

O’rdak o’rdak bilan uchar,
G’oz g’oz bilan uchar.

O’roqchining ming urgani —
Boltachining bir urgani.

O’g’rining xotini o’ziga loyiq.

Qizga er topiladi,
Yigitga yor topiladi.

Qora uyga — ola bargak.

Qudang qui bo’lsa, quldek bo’l.

Qush tilini qush bilar.

Qo’y bilan bo’ri bir og’ilda yashamas.

G’arib ko’ngli g’aribda.

G’isht masjidga — yog’och mezana.

 

Tenglik va Tengsizlik haqida maqollar to‘plami

Tenglik, teng huquqlilik hamda tengsizlik haqida eng sara maqollar to‘plami. «Tenglik hukm surgan joyda sotqinlik, aldamchi ehtiroslar, g‘am-g‘ussa bo‘lmaydi» (Abu Rayhon Beruniy).

Sizdan ugina,
Bizdan bugina.

It sarqitini yo‘lbars yemas.

So‘k oshiga — surnay,
Un oshiga — karnay.

Ikki ot tepishsa,
O‘rtada eshak o‘lar.

Ko‘rgan bilan eshitgan bir emas.

G‘isht masjidga — yog‘och mezana.

Qizga er topiladi,
Yigitga yor topiladi.

Chigal soqolga temir taroq.

Qush tilini qush bilar.

Ilon tilini ilon tushunar.

Savolga — javob, salomga — alik.

Ikki qirchang‘i bir to‘qayda topishar.

Tengini topsang, tekin ber

Ikki o‘n besh — bir o‘ttiz.

G‘arib ko‘ngli g‘aribda.

Besh barmoq barobar emas.

Kapasiga yarasha qirmovi,
Eshagiga yarasha tushovi.

Yo‘ling bilib, yo‘ldosh qil,
Tenging bilib, tengdosh qil.

Itning basti — gadoy.

Tuyadan katta fil bor.

Och bilan to‘qning na ishi bor.

Och qadrini to‘q bilmas.

Gul — gulga,
Tikan — tikanga.

Itning boshini it yer.

So‘qir otga qo‘tir ot uyur.

Tenglik — kenglik

Moy berganga moy ber,
Toy berganga — toy.

Odam bilan odam tengmi,
Aris bilan bodom tengmi.

Tuya — qancha, yarasi — shuncha.

O‘roqchining ming urgani —
Boltachining bir urgani.

Ko‘r ko‘r bilan qorong‘ida topishar.

Atlas yamog‘i — atlasga,
Shol yamog‘i — sholga.

It oydinda topishar.

It itning quyrug‘ini bosmas.

Pashsha bolga yopishar,
Kampir — cholga.

Ayol yerdan chiqqan emas,
Erkak bolasi.
Erkak ko‘kdan tushgan emas,
Ayol bolasi.

Tengsiz bilan teng bo‘lma

It bolasi — itga yaxshi,
Qush bolasi — qushga yaxshi.

Burgut chivin tutmas.

It chopar, deb bit chopar.

Ikki tentak bir bo‘lsa,
Sog‘ odamday gaplashar.

Odam odamga o‘xshar,
Mol — molga.

Teng yeganni tangri suyibdi,
Ortiq yeganni arvoh uribdi.

Chumchuq ham o‘z toshicha botmon.

Loy yorig‘iga — loy,
Chang yorig‘iga — chang.

Ot bilan tepishgan toyning engagi sinar.

Piyoda tuyadagi bilan barobar emas.

Tuya qancha bo‘lsa, jihozi — o‘shancha.

Pesning chekiga moxov tushibdi.

Ot tepkisi otga o‘tmas.

Teng tengi bilan, Tezak qopi bilan

Ko‘p qarining ichida,
Bir bola dono bo‘lur.

Besh qo‘l barobar emas.

Ikki yalang‘och hammomda topishar.

Zamoni boshqaning amali boshqa.

O‘g‘rining xotini o‘ziga loyiq.

Ot tepkisini ot ko‘tarar.

Pes pes bilan qorong‘ida topishar.

O‘zingdan pastga siringni aytma.

O‘rdak o‘rdak bilan uchar,
G‘oz g‘oz bilan uchar.

It,
Itning o‘rtog‘i bit.

Kuchuk torn tepasiga chiqsa ham,
Egasidan katta bo‘lmas.

Teng tengi bilan,
To‘n yengi bilan.

Bel ushlashganda, otangni ayama.

Ipni ipga qo‘sh,
Tengini — tengiga.

Tuya tuzni sevar,
Yigit — qizni.

Ko‘p og‘iz ko‘p gapirar.

Teng tengi bilan, Keli sopi bilan

Pes pesni topar,
Suv — pastni.

Othq piyodaga hamroh bo‘lmas.

Besh panja teng emas.

Otang — bozor, onang — bozor.

Yog‘ yoqqa tomar,
Moshobaga jiz ham yo‘q.

Yog‘ — yoqqa,
Go‘sht — go‘shtga.

Piyoz sotganning murch sotgandan xabari bor.

Ikki tuya suykansa,
O‘rtada chivin o‘lar.

Qudang qui bo‘lsa, quldek bo‘l.

Och bola to‘q bola bilan o‘ynamaydi,
To‘q bola och bolani o‘ylamaydi.

Kishi bilan kishi teng emas.

Ko‘p bolaning ichida,
Bir qari bola bo‘lur.

Olma olmadan rang olar.

Tangalik yerda tenglik yo‘q

Nojinsning oshnasi bo‘lmas.

O‘rdak bilan topishgan,
Xo‘rozning katagini suv bosar.

Temirchining bir urgani,
Ko‘mirchining ming urgani.

Boqqolda mening gapim,
Qassobda sening gaping.

Sichqonga — o‘lim,
Mushukka — o‘yin.

Baxtli bilan bahslashma,
Tomlik bilan tenglashma.

Ko‘r — ko‘rga,
O‘r — o‘rga.

Ko‘r ko‘rni topar,
Suv — chuqurni.

Puliga yarasha duosi.
Sabasiga yarasha pishgagi.

Lo‘li bilan kuchuk o‘ch.

Otliq yo‘ldosh bo‘larmi
Arbali bilan.
Yo‘rtoq yo‘ldosh bo‘larmi,
Yo‘rg‘ali bilan.

Qora uyga — ola bargak.

Teng bo‘lmay, duch bo‘lmas

Shu qozonga shu cho‘mich.

Zamoni birning amali bir.

Beshikdagiga tegma, betingni yular.

Itning ishi gadoy bilan.

Itning o‘rtog‘i — it.

Yugurukdan yuguruk chiqsa,
Oyog‘i — tipir-tipir.

Oy bilan kunday bo‘l,
Hammaga birday bo‘l.

Avatiga chavati,
Qum qozonga — loy tuvoq.

Ko‘lmak suvga — sassiq alaf.

Ikki qo‘chqor urishar,
Echkining buti ayrilar.

Polopon — boshiga,
Turumtoy — to‘shiga.

Kar karni bilar,
Zo‘r — zo‘rni.

Tomdan tarasha tushdi,
Bo‘yimga yarasha tushdi.

Qo‘y bilan bo‘ri bir og‘ilda yashamas.

Hamma odam — bir odam,
Hamma maxluq — bir maxluq.

Sizni ushbu maqola ham qiziqtirishi mumkin

So‘nggi yuklangan mavzular Ko‘p o‘qilgan mavzular Bo‘limlardan birini tanlang