Press "Enter" to skip to content

TOP-10 inglizcha topishmoqlar to’plami javoblari va tarjimasi bilan

Bola choynak va uning qopqog’i uchun 11 so’m pul to’ladi. Choynakning narxi qopqog’iga qaraganda 10 so’m qimmat. Qopqoqning narxi necha pul?

Topishmoqlar to’plami: Eng sara topishmoqlar javobi bilan

O’quvchilar, bolalar, va kattalar uchun saralangan, qiziqarli, ko’ngilochar va mantiqiy topishmoqlar, yoshlikni eslaymiz.
Barcha xalqlar og‘zaki ijodining eng sevimli, qiziqarli va o‘ziga xos turi topishmoqlar hisoblanadi. Topishmoqlarni ba’zan «topmacha», «jumboq», «matal» deb atashgan. Mumtoz adabiyotda ular «chiston» ham deyiladi. Topishmoq hammabop ommaviy janrdir. Ularda xalq hayotining barcha qirralari — turmush madaniyati, urf-odatlari va boshqa jihatlari, inson va uni o‘rab olgan olam o‘xshatishlar, taqqoslashlar, savollar vositasida ifodalanadi. Topishmoqda yashirin ma’no ko‘pincha majoziy shaklda keltiriladi, aniqrog‘i, narsa nomi biron-bir qush, hayvon, buyum, o‘simlikka qiyoslangan holda beriladi. Topishmoqni yechmoqchi bo‘lgan kishi unda keltirilgan ko‘chma belgilarini xayolida mantiqan solishtiradi va uni hayotdagi belgilarga to‘g‘ri kelishiga qarab javobni topadi. Topishmoq, awalo, aqlni chiniqtiradigan, ayniqsa, bolalarni yoshlikdan mantiqiy fikrlashga undaydigan tarbiya vositasi bo’lsa, ayni paytda ko‘ngilochar o‘yin ham hisoblanadi. Topishmoq shunday ajoyib janrki, unda g‘ayritabiiy tuyulgan narsa aslida siz bilan biz kundalik hayotda ko‘rib-bilib turgan narsa bo’lib chiqadi. Quyida bolalar va kattalar uchun birdek manzur bo’ladigan qiziqarli va mantiqiy topishmoqlarni keltirmoqdamiz. Topishmoqning javobini tekshirish uchun “Topishmoqning javobi” tugmasini bosish kifoya. Xuddi shu tugma qayta bosilganda javobi yana yashiriladi.
1. Qozonda emas qaynaydi, qishin yozin tinmaydi.

Topishmoqning javobi

2. Ko’zga ko’rinmas, qo’lga tutilmas.
Topishmoqning javobi

3. Oyog’I yo’q qochadi,
Qanoti yo’q uchadi.
Topishmoqning javobi

4. Tomdan tuxum irg’itdi.
Topishmoqning javobi

5. Qo’lsiz, oyoqsiz eshik ochar.
Topishmoqning javobi

6. Tebranadi joni yo’q
Topishmoqning javobi

7. Zarga sotilmas, Zo’rga topilmas.
Topishmoqning javobi

8. Otlari har xil, yoshlari bir xil.
Topishmoqning javobi

Hafta kunlari

9. Ko’msa ko’milmaydi.
Topishmoqning javobi

10. Oppoq qushim qaqillar,
Qanotlari shaqillar.
Topishmoqning javobi

11. Meni so’raydilar, Ko’rinsam qochadilar.
Topishmoqning javobi

12. O’tmas pichoq yer kovlar.
Topishmoqning javobi

13. Ismi bor, jismi yo’q.
Topishmoqning javobi

14. Erta bilan to’rt oyoqlab yuradi,
Tushda ikki oyoqlab yuradi,
Kechqurun uch oyoqlab yuradi.
Topishmoqning javobi

Odamning bolaligi, yigitligi, keksaligi

15. O’zi bitta,
Kallasi ikkita,
Dumi bitta,
Oyog’I oltita.
Topishmoqning javobi

Ot mingan odam

16. Ikki og’ayni bir-birini ko’rmaydi.
Topishmoqning javobi

17. Kunduzi kaltaklashar,
Kechasi quchoqlashar.
Topishmoqning javobi

18. Temir qo’rg’on ichida, qizil toychoq o’ynaydi.
Topishmoqning javobi

19. Teg desam tegmaydi, tegma desam tegadi.
Topishmoqning javobi

20. Besh og’ayni yosh edi,
Ichida biri bosh edi.
Topishmoqning javobi

21. Bir nafasda olamni kezar.
Topishmoqning javobi

22. O;zi boldan shirin, yesa bo’lmaydi.
Topishmoqning javobi

23. Biz edik, biz edik,
O’ttiz ikki qiz edik.
Bir taxtaga tizildik,
Berar, berar uzildik.
Topishmoqning javobi

24. Yerga ko’milmaydi, kosaga quyilmaydi,
Dunyoda hamma odam, ichmay qo’ymaydi.
Topishmoqning javobi

25. Suvga tushsa mingta, suvdan chiqsa bitta.
Topishmoqning javobi

Otning dumi

26. Soqoli bor, mo’ylovi yo’q.
Topishmoqning javobi

27. Mo’ylovi bor, soqoli yo’q.
Topishmoqning javobi

28. Qanoti bor uchmaydi, quruqlikda yurmaydi.
Topishmoqning javobi

30. Osti tosh, usti tosh, o’rtasida jondor bosh.
Topishmoqning javobi

31. Ovozasi azonda, mazaligi qozonda.
Topishmoqning javobi

32. Pishirsa osh bo’lur, pishirmasa qush bo’lur.
Topishmoqning javobi

33. Bir qushim bor, suyagi yo’q/
Topishmoqning javobi

34. Joni bor qoni yo’q, yer ostida soni yo’q.
Topishmoqning javobi

35. Otasi uyda qolar, bolasi bozor borar.
Topishmoqning javobi

Mevali daraxt

36. U yog’I tog’, bu yog’I tog’, o’rtasida sariyog’
Topishmoqning javobi

37. Osh ichida tosh, tosh ichida osh.
Topishmoqning javobi

38. Osmondan tushdi bir tugun, usti baxmal, ichi un
Topishmoqning javobi

39. Kichkina xurmacha, og’izlari burmacha.
Topishmoqning javobi

40. Uzun terak, ichi kovak.
Topishmoqning javobi

41. Bozordan bir narsa ol: ham o’zing ye, ham tovug’ing yesin, ham moling yesin.
Topishmoqning javobi

42. Suv emas, suyuq, qor emas oq.
Topishmoqning javobi

43. Otasi bor, onasi bor, o’n ikkita bolasi bor.
Topishmoqning javobi

44. Oyog’I yo’q yuradi, og’zi yo’q gapiradi.
Topishmoqning javobi

45. O’zi bitta, ko’zi mingta.
Topishmoqning javobi

46. O’zi bitta, tishi mingta.
Topishmoqning javobi

47. Kichkina mitti, echkini yiqittdi.
Topishmoqning javobi

48. Ko’k otim ko’kka qarab yo’rg’alaydi.
Topishmoqning javobi

49. O’zining badanini o’zi yeydi.
Topishmoqning javobi

50. O’zi bitta, tuxumi to’rtta, bolasi o’n oltita
Topishmoqning javobi

51. Fotima Zuhra urushadi, merosini bo’lishadi.
Topishmoqning javobi

52. O’zi pillaga o’xshar, ichi tillage o’xshar.
Topishmoqning javobi

53. Og’zi yo’gu tishi bor, boshimizda ishi bor
Topishmoqning javobi

54. Yelkasi bor boshi yo’q, oyog’I bor qo’li yo’q.
Topishmoqning javobi

55. Qat, qat, qatlama, aqling bo’lsa tashlama
Topishmoqning javobi

56. Zar gilam zar-zar gilam, ko’taray desam og’ir gilam.
Topishmoqning javobi

57. Boshi taroq, dumi o’roq.
Topishmoqning javobi

58. Tunda chiqar onasi,
Necha minglab bolasi.
Berkinishar qo’rqqandan,
Kelib qolsa otasi.
Topishmoqning javobi

Oy, yulduzlar, quyosh

59. Tarvuzim bor urug’siz,
Pichoq bilan kesilmas.
Kesganingda ham uni,
Maza qilib yeb bo’lmas.
Topishmoqning javobi

60. Shahari bor, odami yo’q,
Daryosi bor, suvi yo’q.
Topishmoqning javobi

61. Tili po’lat shovvoz, so’zlay olmas beqog’oz.
Topishmoqning javobi

62. Qo’lsiz, oyoqsiz gul soladi.
Topishmoqning javobi

Sovuq, deraza qirovi

63. Kelar, ketar izi yo’q, qaragani ko’zi yo’q.
Topishmoqning javobi

64. To’rtida tariqday, o’ttizda ayiqday, to’qsonda tovuqday.
Topishmoqning javobi

Odamning bolaligi, yigitligi, keksaligi

65. U yoqqa qarasangiz ko’rinmaydi, bu yoqqa qarasangiz ko’rinmaydi, osmonga qarasangiz ko’rinmaydi, soyangizga qarasangiz ko’rinadi.

Topishmoqning javobi

66. U yog’I arra, bu yog’I arra, o’rtasida go’shti barra.
Topishmoqning javobi

67. Ikki otim bor, bir-biridan chopag’on
Topishmoqning javobi

68. Og’izdan chiqqancha meniki, og’izdan chiqqani elniki.
Topishmoqning javobi

69. O’tda yonmas, suvda cho’kmas, yerda chirimas.
Topishmoqning javobi

70. Quyon emas, uzunquloq,
Ot emas, to’rtta tuyoq.
Topishmoqning javobi

71. O’zi katta, dumi kalta.
Topishmoqning javobi

72. Kelganda to’rt oyoq, ketganda ikki oyoq.
Topishmoqning javobi

73. Yer tagida qubba igna.
Topishmoqning javobi

Tipratikan

74. Tirik kelib o’likdan osh so’radi, o’lik turib tirikni bo’g’ib oldi.
Topishmoqning javobi

Sichqon, qopqon

75. Emaklagan toshni ko’rdim, toshdan chiqqan boshni ko’rdim.
Topishmoqning javobi

76. Qoziq ustida qor turmas.
Topishmoqning javobi

76. Daraxt shohida sakson tuxum.
Topishmoqning javobi

Ipak qurti

77. O’zi yo’qdek, tovushi o’qdek.
Topishmoqning javobi

Qora chigirtka

78. Is biladi it emas,
In izlaydi tulki emas.
Qanoti bor uchadi,
Ammo o’zi qush emas.
Topishmoqning javobi

79. Uzun tor ko’cha, ichi to’la lo’libachcha.
Topishmoqning javobi

Chumoli uyasi

80. Kichkina mitti, qo’limga olsam qovurg’asi sinib ketdi.
Topishmoqning javobi

81. Bolalari qarsak chaladi, onalari raqsga tushadi.
Topishmoqning javobi

Terak, barglari

82. Kichkina dekcha, ichi to’la mixcha.
Topishmoqning javobi

83. Osti sariq, usti sariq, shirin totli ichi tariq.
Topishmoqning javobi

84. Qizilini o’zim yedim sarig’ini molga berdim.
Topishmoqning javobi

Bug’doy, somon

85. Bo’yi bir qarich, soqoli ikki qarich.
Topishmoqning javobi

Makkajo’xori

86. Uzun-uzun ko’chalar, ichi to’la bachchalar.
Topishmoqning javobi

87. Kunga qarab tolmaydi, kundan ko’zni olmaydi.
Topishmoqning javobi

Kungaboqar

88. Pak, pakana bo’yi bor, yeti qavat to’ni bor.
Topishmoqning javobi

89. Pishmaganda mazali, pishganda mazasiz.
Topishmoqning javobi

90. Kalta bobom ichkarida, quloqlari tashqarida.
Topishmoqning javobi

91. Qirq ko’ylagi bor, bir tugmasi yo’q
Topishmoqning javobi

92. Qozon ichida oppoq qor.
Topishmoqning javobi

Shirguruch

93. Yesam tishimga kiradi, yemasam tushimga kiradi.
Topishmoqning javobi

94. Urdim gup[ etdi, yer tagiga kirib ketdi.
Topishmoqning javobi

95. Ko’p yeydi, tez, yeydi, mayday chaynaydi, yutolmaydi, o’zgalarni to’ydiradi.
Topishmoqning javobi

96. Akasi uy poylaydi, ukasi o’ynab yuradi.
Topishmoqning javobi

Qulf, kalit

97. Tepdim,tepdim, terakka chiqdim.
Topishmoqning javobi

98. Kunu tun yuradi, doim bir joyda turadi.
Topishmoqning javobi

99. Shum kampir, shumaloq kampir, ikki beti yumaloq kampir.
Topishmoqning javobi

Qora sigir qarab turar, sariq sigir yalab turar.
Topishmoqning javobi

Qozon, olov

Отборные, веселые, занимательные и логические ребусы для школьников, детей и взрослых, вспоминающих юность.
Загадки – один из самых популярных, интересных и уникальных видов устного творчества всех народов. Загадки иногда называют «загадками», «загадками», «пословицами». В классической литературе их еще называют «чистон». Загадка – популярный массовый жанр. Они представляют все стороны жизни людей — культуру быта, обычаи и другие стороны, человека и окружающий мир через сравнения, сопоставления, вопросы. Скрытый смысл головоломки часто дается в переносном смысле, то есть название предмета дается в сравнении с какой-либо птицей, животным, предметом или растением. Человек, пытающийся разгадать загадку, логически сопоставляет в уме переносные знаки и находит ответ по знакам в жизни. Загадки – это, прежде всего, занимательная игра, которая укрепляет ум и побуждает детей к логическому мышлению, особенно с раннего возраста. Загадки — настолько замечательный жанр, что то, что кажется сверхъестественным, оказывается тем, что мы с вами видим в повседневной жизни. Вот несколько веселых и логических головоломок для детей и взрослых. Чтобы проверить ответ на загадку, достаточно нажать на кнопку «Ответ на загадку». При повторном нажатии той же кнопки ответ снова скрывается.
С ответами на загадки — весело, интересно, логично
1. В кастрюле не кипит, зимой и летом не закипает.
Весна
2. Невидимый, невидимый.
Погода
3. Он убегает без ноги,
Летает без крыльев.
Облако
4. Он бросил яйцо с крыши.
Дол
5. Он открывает дверь без рук и ног.
Ветер
6. Нет вибрирующей души
Землетрясение
7. Не продается, не продается.
Время
8. Лошади разные, возраст одинаковый.
Дни недели
9. Если закопают, то не закопают.
Соя
10. Белая птица кукарекает,
Крылья показаны исключительно для придания чувства меры.
Шаршара
11. Меня спрашивают, а когда я появляюсь, убегают.
Идет дождь
12. Непробиваемый нож роет землю.
Уронить
13. У него есть имя, но нет тела.
Ветер
14. Ходит по утрам на четвереньках,
Он ходит на двух ногах днем,
Вечером ходит на трех ногах.
Детство человека, юность, старость
15. Он один,
Две головы,
Один хвост,
У нее шесть ног.
Мужчина на лошади
16. Два брата не видят друг друга.
Глаз
17. Кундузи калтаклашар,
Они обнимаются ночью.
Ресницы
18. Внутри Железной крепости играет рыжая кобыла.
до
19. Если я скажу коснуться, это не коснется, если я скажу коснуться, оно коснется.
Лаборатория
20. Пять братьев были молоды,
Один из них был головным.
Пальцы
21. Путешествует по миру на одном дыхании.
Фикр
22. Он слаще меда, и его нельзя есть.
Спать
23. Мы были, мы были,
Нас было тридцать две девушки.
Мы выстроились на доске,
Мы сломались, мы сломались.
Зуб
24. В землю не зарыт, в чашу не налит,
Все в мире пьют.
Она беременна
25. Тысячу, если он упадет в воду, и один, если он выйдет из воды.
Хвост лошади
26. У него борода и нет усов.
Козел
27. У него усы и нет бороды.
Кот
28. Он не летает на крыльях и не ходит по земле.
Рыбы
30. Нижний камень, верхний камень, с живой головой посередине.
Черепаха
31. Голос его в утре, вкус его в котле.
Петух
32. Если сварено, то суп, если не сварено, то птица.
яйца
33. У меня есть птица, но нет костей.
Капалак
34. Нет крови в душе, нет числа под землей.
Муравей
35. Отец остается дома, ребенок идет на рынок.
Фруктовое дерево
36. Это толстая гора, это толстая гора, с маслом посередине
Орехи
37. Камень в супе, суп в камне.
Абрикос
38. С неба упал узел, сверху бархат, внутри мука
Джийда
39. Маленькая ладонь со сложенным ртом.
Пойдем
40. Длинный тополь, полый внутри.
Рид
41. Возьми что-нибудь с рынка: съешь сам, съешь свою курицу и съешь свой скот.
Дыня
42. Белая, не вода, жидкость, не снег.
Сут
43. У него есть отец, мать и двенадцать детей.
Лестница
44. Он ходит без ног и говорит без рта.
Соат
45. Один один, тысяча глаз.
Элак
46. ​​У него одного тысяча зубов.
Арра
47. Маленький гном сбил козла.
Нож
48. Мой синий конь идет к небу.
Подожди
49. Он ест свое тело.
Шам
50. У него одно, четыре яйца и шестнадцать детей.
Доппи
51. Фатима Зухра борется и делится своим наследством.
Ножницы
52. Это как кокон, внутри как кокон.
Арахис
53. У нас зубы во рту, у нас есть работа в голове
Гребень
54. Нет головы с плечами, нет рук с ногами.
стол
55. Сложите, сложите, сложите, не бросайте, если у вас есть ум
Книга
56. Коврики для игры в кости — это золотые коврики, тяжелые коврики, которые нужно поднять.
земной шар
57. Голова — гребешок, хвост — серп.
Петух
58. Мать, которая выходит ночью,
Тысячи детей.
Опасаясь Беркинишара,
Когда пришел его отец.
Луна, звезды, солнце
59. У меня арбуз без косточек,
Не режется ножом.
Даже когда ты режешь его,
Это не может быть приятно.
Копток
60. Город есть, людей нет,
Река есть, а воды нет.
карта
61. Язык стальной язык, безмолвный — безбумажный.
Ручка
62. Цветет без рук и без ног.
Холодно, подоконник
63. Нет следов прихода и ухода, нет глаз, на которые можно было бы смотреть.
Ветер
64. Как четыре проса, тридцать как медведь, девяносто как курица.
Детство человека, юность, старость
65. Если ты посмотришь туда, ты не увидишь, если ты посмотришь сюда, ты не увидишь, если ты посмотришь на небо, ты не увидишь, если ты посмотришь на свою тень, ты не увидишь.
Слушать
66. Это толстая пила, это толстая пила с мясным батончиком посередине.
Зубы, язык
67. У меня две лошади бегут друг от друга
Ступня
68. Из уст исходит Мое, а из уст исходит рука.
Слово
69. В огне не горит, в воде не тонет, на земле не гниет.
Верно
70. Длинный, не заячий,
Не лошадь, а четыре копыта.
осел
71. Он большой, а хвост короткий.
Туя
72. Четыре фута по прибытии и два фута по отправлении.
медведь
73. Игла подземного купола.
Типратикан
74. Пришли живые и просили супа у мертвых, а мертвые встали и задушили живых.
Мышь, ловушка
75. Я видел ползающий камень, я видел голову, выходящую из скалы.
Черепаха
76. На куче нет снега.
яйца
76. Восемьдесят яиц на ветке дерева.
Тутовый шелкопряд
77. Как будто его и не было, голос его был подобен стреле.
Черная акация
78. Разве не собака знает,
В поиске не лиса.
Летит на крыльях,
Но он не птица.
Жук
79. Длинная узкая улица, полная леденцов.
муравьиное гнездо
80. Маленький гном, когда я взял его на руки, у него были сломаны ребра.
Чивин
81. Дети хлопают, мамы танцуют.
Терак, листья
82. Маленькая колода, полная гвоздей.
Анор
83. Сверху желтый, сверху желтый, внутри сладкий.
Инжир
84. Золото я съел сам, а желток скотине отдал.
Пшеница, солома
85. Он один дюйм ростом и у него две бороды.
Кукуруза
86. Длинные улицы, многолюдные сады.
Бин
87. Он не смотрит на солнце, он не смотрит на солнце.
Подсолнух
88. Пак имеет невысокий рост и семь слоев волос.
Лук
89. Вкусно в сыром виде, безвкусно в приготовленном.
Бодринг
90. Мой невысокий дедушка внутри, его уши снаружи.
репа
91. У него сорок рубашек, но нет пуговиц.
Карам
92. Белый снег в горшке.
Ширгурух
93. Йесам входит в мои зубы, если я не ем, она входит в мои сны.
Мясо
94. Я ударил его, и он ушел в подполье.
Кэтмон
95. Ест много, быстро, ест, мало жует, не глотает, других кормит.
Мельница
96. Его брат смотрит за домом, его брат играет.
Замок, ключ
97. Я пинал, пинал, пинал.
Лестница
98. Он ходит день и ночь, всегда стоит на месте.
Соат
99. Шумная старуха, шумная старуха, двуликая круглая старуха.
Тандыр
Черная корова смотрит, желтая корова лижет.
Котел, огонь

TOP-10 inglizcha topishmoqlar to’plami javoblari va tarjimasi bilan

Ushbu sahifada bolalar uchun qiziqarli inglizcha topishmoqlar to’plami javoblari bilan joylashtirilgan. Har bir topishmoq avval ingliz tilida keyin esa o’zbekcha tarjimasi bilan yozilgan, Ushbu inglizcha topishmoqlar bog’cha yoshidagi va maktab yoshidagi kichkintoy bolalarga albatta yoqadi degan umiddamiz. Marhamat!

Inglizcha topishmoq 1:

I am purple, yellow, red, and green

The King cannot reach me and neither can the Queen.

I show my colors after the rain

And only when the sun comes out again. (A rainbow)

Tarjimasi Google tarjimon orqali:

Men binafsha, sariq, qizil va yashilman

Menga qirol ham, malika ham yeta olmaydi.

Yomg’irdan keyin ranglarimni ko’rsataman

Va faqat quyosh yana chiqqanda. (Kamalak)

Inglizcha topishmoq 2:

It is blue and green, and red,

It bounces higher than my head,

It does not want to stop at all.

What is it? It is my… (A ball)

Tarjimasi Google tarjimon orqali:

U ko’k va yashil va qizil,

Boshimdan baland sakraydi,

U umuman to’xtashni xohlamaydi.

Bu nima? Bu mening … (to’p, koptok)

Inglizcha topishmoq 3:

Clean, but not water,

White, but not snow,

Sweet, but not ice-cream,

What is it? (Sugar)

Tarjimasi Google tarjimon orqali:

Toza, lekin suv emas,

Oq, lekin qor emas,

Shirin, lekin muzqaymoq emas,

Inglizcha topishmoq 4:

I am always hungry,

I must always be fed,

The finger I touch,

Will soon turn red. (Fire)

Tarjimasi Google tarjimon orqali:

Men doim ochman,

Men doimo ovqatlanaman,

Men tegadigan barmoq,

Tez orada qizil rangga aylanadi. (olov)

Inglizcha topishmoq 5:

I am round like an apple

But I can’t see one bit. (A button)

Tarjimasi Google tarjimon orqali:

Men olma kabi yumaloqman

Chip kabi tekis

Mening ko’zlarim bor

Lekin men bir oz ko’ra olmayapman. (tugma, knopka)

Inglizcha topishmoq 6:

What has a head like a cat,

Feet like a cat,

A tail like a cat,

But isn’t a cat? (A kitten)

Tarjimasi Google tarjimon orqali:

Mushukdayin boshi bor,

Mushuk kabi dumi bor,

Lekin mushuk emas, kim u? (Mushukcha)

Inglizcha topishmoq 7:

Always runs but never walks,

Often murmurs, never talks,

Has a bed but never sleeps,

Has a mouth but never eats? (A river)

Tarjimasi Google tarjimon orqali:

Har doim yuguradi, lekin hech qachon yurmaydi,

Ko’pincha shivirlaydi, hech qachon gapirmaydi,

To’shak bor, lekin uxlamaydi,

Og’iz bor, lekin hech qachon ovqat yemaydi? (Daryo)

Inglizcha topishmoq 8:

I fly, yet I have no wings.

I cry, yet I have no eyes.

Darkness follows me;

Lower light I never see. (A cloud)

Tarjimasi Google tarjimon orqali:

Men uchaman, lekin qanotim yo’q.

Yig’layman, lekin ko’zlarim yo’q.

Zulmat meni kuzatib boradi;

Men hech qachon ko’rmaydigan past yorug’lik. (Bulut)

Inglizcha topishmoq 9:

What gets wetter and wetter the more it dries? (A towel)

Tarjimasi Google tarjimon orqali:

Quritgan sari nima namlanadi va namlanadi? (Sochiq)

Inglizcha topishmoq 10:

I’m lighter than a feather, yet the strongest man can’t hold me for more than 5 minutes. (Breath)

Tarjimasi Google tarjimon orqali:

Men patdan engilroqman, lekin eng kuchli odam meni 5 daqiqadan ko’proq ushlab turolmaydi. (nafas)

Qiziqarli topishmoqlar (javoblari bilan) — kattalar va bolalar uchun 20 savol

Qiziqarli topishmoqlar bolalar va kattalarda e’tibor, noodatiy fikrlashni yaxshilaydi, dunyoqarashni kengaytiradi, kayfiyatni ko’taradi. Savollarning ba’zilari chuqur o’ylantirib qo’yadi, ba’zilari esa kuldiradi. Quyida sizga javoblari bilan eng sara 20 ta topishmoq havola etiladi.

Qiziqarli topishmoqlar

Tuyaqush o’zini qush deb ayta olishi mumkinmi?

Yo’q, tuyaqush gapirishni bilmaydi.
Javobini ko’rish

3 ta archa o’sardi. Har birida 7 tadan shox mavjud. Har bir shoxda 3 tadan olma meva bor. Barcha daraxtning jami mevalari soni nechta bo’ladi?

Bitta ham emas. Archa olma meva bermaydi.
Javobini ko’rish

Uch odam ketmoqda: 2 ota va 2 o’g’il. Bu qanday qilib bo’lishi mumkin?

Bu bobo, ota va o’g’il edi. Bobo va ota — ikki ota, ota va o’g’il — ikki farzand sifatida.
Javobini ko’rish

Stol ustida chizg’ich, qalam, sirkul va o’chirg’ich turibdi. Varaqda aylana shaklini chizish kerak. Birinchi bo’lib nimani olasiz?

Javobini ko’rish

Bir inson samolyotdan parashyutsiz sakrab, qattiq yerga hech bir jarohat olmasdan tushdi. Unga hech kim yordam bermadi. Buni qanday izohlash mumkin?

U sakrab tushgan samolyot havoga ko’tarilmagan edi.
Javobini ko’rish

Juda och qoringa nechta tuxum yeyish mumkin?

Bitta, keyingisi to’qroq qoringa yeyiladi.
Javobini ko’rish

Bola choynak va uning qopqog’i uchun 11 so’m pul to’ladi. Choynakning narxi qopqog’iga qaraganda 10 so’m qimmat. Qopqoqning narxi necha pul?

50 tiyin. (50 tiyin + 10 so’m = choynakning narxi)
Javobini ko’rish

Hech narsa yozmang va kalkulyatordan foydalanmang. 1000 ni oling. Unga 40 ni qo’shing. Natijaga yana mingni qo’shing. So’ng 30 ni qo’shing. Yana mingni qo’shing. Endi natijaga 20 ni qo’shing. Oxirgi marta mingni qo’shing. So’ng 10 ni qo’shing. Javob nechi bo’ldi.

5000? Noto’g’ri. To’g’ri javob 4100. Boshqatdan kalkulyatorda hisoblab ko’ring.
Javobini ko’rish

Sherlok Xolms ko’chada sayr qilib yurgan edi. To’satdan u yerda jonsiz yotgan ayol tanasiga ko’zi tushdi. Aftidan qotillikka o’xshardi. U ayolning yoniga kelib, uning sumkasini ochdi va uning telefonini oldi. Telefonda uning turmush o’rtog’i raqamini topib, unga qo’ng’iroq qildi va shunday dedi:
— Tezda yetib keling. Sizning ayolingiz jonsiz topildi.
Bir necha daqiqadan keyin ayolning turmush o’rtog’i yetib kelib: «Azizam, senga nima bo’ldi, nega?», — deya yig’lab yubordi. Shundan so’ng politsiya yetib kelgach, Sherlok barmog’i bilan ayolning turmush o’rtog’iga ko’rsatib: «Bu odamni hibsga oling, u o’z ayolining qotili», — deb aytdi. Savol: Sherlok nega bunday qarorga keldi?

Chunki Sherlok Xolms erkakka qotillik sodir bo’lgan manzilni aytmagan edi.
Javobini ko’rish

Boy va kambag’alning uyi yonma-yon joylashgan. Bir kuni ikkalasi ham alanga olib, yona boshladi. O’z vaqtida yetib kelgan militsiya qay biridagi yong’inni birinchi bo’lib o’chirishga kirishadi?

Hech birini, yong’inni yong’in xavfsizligi xodimlari o’chiradi.
Javobini ko’rish

Qaysi oddiy odam oldida hatto podshoh ham bosh kiyimini yechadi?

Sartarosh oldida.
Javobini ko’rish

Avtobusda 20 ta yo’lovchi ketayotgan edi. Birinchi bekatda avtobusdan 2 kishi tushib, 3 kishi chiqdi, keyingisida — 5 kishi tushib, 2 kishi chiqdi, keyingisida 2 kishi tushib, 1 kishi chiqdi, navbatdagi bekatda esa 9 kishi tushib, hech kim chiqmadi, keyingi bekatda yana 2 kishi tushdi. Savol: jami bo’lib nechta bekat sanaldi?

Savolda 5 ta bekat sanaldi. (Aslida bu chalg’ituvchi savol edi).
Javobini ko’rish

Bir kunda bitta tug’ruqxonada ikki o’g’il farzand dunyoga keldi. Ularning ota-onalari bitta ko’p qavatli uyda yashashardi. Ikkita bola bitta bog’chaga, bitta maktabga borishdi, bir sinfda o’qishdi. Lekin hech qachon bir-birini ko’rmadi. Bu qanday qilib bo’lishi mumkin?

Bolalarning ko’zi ojiz edi.
Javobini ko’rish

Xomligida iste’mol qilinamaydi, qaynatilgach esa tashlab yuboriladi. U nima?

Lavr yaprog’i (лавровый лист).
Javobini ko’rish

Qalamni xonadagi yerning shunday joyiga qo’yish mumkinki, uning ustidan hech kim sakrab o’ta olmaydi. Bu qanday joy?

Xona devorining burchagi.
Javobini ko’rish

Jorj Vashington, Sherlok Xolms, Vilyam Shekspir, Lyudvig Van Betxoven, Napoleon Bonapart, Aleksandr Pushkin — ushbu ro’yxatda kim «ortiqcha»?

Sherlok Xolms (o’ylab topilgan personaj).
Javobini ko’rish

U odam mutlaq sog’lom, nogiron emas, tirik. Lekin uni shifoxonadan qo’lda ko’tarib olib chiqishmoqda va bu odatiy hol sanaladi. Nima sababdan?

Chunki u yangi tug’ilgan chaqaloq.
Javobini ko’rish

Bir kuni ertalab bir erkak ishga ketish uchun chiqib, o’z avtomashinasi g’ildiraklaridan birining dami chiqib ketganligini sezib qoldi. Shunga qaramay, u o’sha mashinaga o’tirib, bemalol ishga ketdi, hech bir muammolarsiz ishdan qaytib keldi. U buni qanday uddaladi?