Press "Enter" to skip to content

Тушда КУРOН курса

Китоб. Тушда кизик китоблар ўкиш — хурсанд бўлиш белгиси; илмий ва эл огзига тушган китобларни ўкиш эса донишмандлик ва олижанобликдан далолат; китобдан бирон нарсани кўчириб олиш керакли билимларни ҳосил килишга ишора; тушда китоб ўкиш яна ҳурмат ва бойликдан белги беради; донишмандларнинг

Курон тушда

Қуръон. Тушда Қуръони каримни кўриш кўп хайрликдир. Бундай туш меросга ега бўлиш, ҳалол мол топиш ва сало мату саодатга ишорадир. Яна шундайки, Ибн Сирин туш да Қуръони каримни қўл1а олиш фозилликка, агар уни куйдирса фалокатга далил бўлади, деб таъбир қилган. Жаъ фари Содиқеса, тушда Қуръони каримни кўришни 5 нар сага далолат бўлаи дейди:

3 Омонатдорлик (яъни омонатга хиёнат қилмаслик),

5. Дин ва диёнат (10, 57бет; 23, 65бет). Агар кпши гушида Қуръон сураларидан тиловат қилса, бунинг куйидаги шартлари бор: агар раҳмат оятларини ўқиса, Аплоҳ таолога шукр қилиши керак, азоб оятларини тиловат қил са. унгпда туриб тавба қилсин, чунки Аплоҳ таолонинг ғазабидан далолатдир. Агар кимки тушида Қуръони ка римнп ғатм қплса, бутун умрини хотиржамлик ва шоду хуррамлик билан ўтказади.

sakramoq
sajda
sadaqa-berish
raqsga-tushmoq

Тушда КУРOН курса

— кимки тушида курон укиётган болса доноликдан далолат.

Табир – башорат эмас, барча нарсани билгувчи ягона зот Аллоҳдир.

Аргимчокда учганини куриш нима килишни билмаслик, иккиланиш еътикоди заифлигига ишора.

Агар тушда велосипед миниб кетаётган булсангиз, унгда ишларингиз юришиб кетади.

яхши ва озода кийимни тушда куриш эркаклар учун жамиятдаги юксак.

Тушда банан кўриш-бойлик, гўзаллик, латофатни йўқотмайдиган аёлдир.

Бу тушда чиройли, эси паст ахмок хотинга далолат.

— тушда холва куриш ва ейиш уч нарсага йуйилади бойликга, илмга, илтифотга, ширин сузлар тинглашга.

Тушда кумуш кўрса- кумуш тушда кўриладиган энг хайрли маъдандир. Кумуш кўриш хурсандчилик, фаровонлик, тўғри сўз ва хабар, ўғил фарзанд деб таъбир қилинади. Кумуш тангалар бойлик ва ўғил фарзанд, дарагидир. Усти қораймаган кумуш тан- га кўриш яхшиликка йўйилади. Тушида кўрилган кумуш пул хотини ҳомиладор эркак учун фарзанддир.

Ари — шафкатсиз душманларни акс эттиради. Агар тушда кишини ари чакиб олса — бу ракобатчиларнинг хасад ва нафратини англатади. Уларни улдириш — душманлар устидан галаба козонишга. Баъзан бундай туш узок давом этган дустликнинг бузилиши ёки моддий йукотишлар дея талкин килинади.

Соч тушда узайиб кетаверса, узок сафарга ишорадир. Ва мартабаси.

Кема – янги ва бахтли хайот бошланиши белгиси.

тушда китоб курса

Китоб тахлами. У тушда яхши сўзларни ўз ичига олган китоб мужалладига далолат килади.

Китоб. Тушда кизик китоблар ўкиш — хурсанд бўлиш белгиси; илмий ва эл огзига тушган китобларни ўкиш эса донишмандлик ва олижанобликдан далолат; китобдан бирон нарсани кўчириб олиш керакли билимларни ҳосил килишга ишора; тушда китоб ўкиш яна ҳурмат ва бойликдан белги беради; донишмандларнинг

китобларидан яширин маъноларни излаш учун кўп ҳаракат килиш ва машаккат чекиш узок йиллик килган меҳнат учун мукофот олиш ва ҳурмат козонишга ишорадир; болаларнинг китоб ўкиётганлигини кўриш ёшларнинг яхши истикболидан дарак. Тушда эски, саҳифалари саргайган китобларни кўриш ёвузликка ишора беради. Тушда китоб ёзиш эса вакгни бекорга сарф килиш ва пул йўкотишга йўйилади.

Китоб. У тушда кувватдир. Агар тугалланган бўлса, бекитилган хабардир. Агар у ёш боланинг кўлида бўлса, хурсандчиликдир, аёл кишининг кўлида бўлса, янгилик билан бир ишнинг бажарилишидир. Агар китоб нашр килинган бўлса ва аёл рўмол ёпинган бўлса, у эҳтиёт

бўлиш ҳакидаги хабардир. Аёл чиройли, хушбўй бўлса, у яхшилик ва мактовли ишдир.

Китоб. Китоб кўриш — ўйга ботиш; бирор мазмундаги китобни ўкиш — турмуш тарзи устида ўйлаб кўриш зарурлигидан огохдантиради. Масалан, тиббиёт бўйича китоб — касалликдан кочиш учун турмуш тарзини ўзгартириш керак; илмий китоб — жидцийрок донорок бўлиш; диний китоб — диний такомиллашув йўлига бориш; дедектив, саргузаигг, муҳаббат мазмунида китоблар — хаёлпарастларча истаклардан воз кечиш, фантастик китоблар — ҳаётга реал караш лозимлигидан огохдантиради.

Китъа. Тушингизда китъа кўрсангиз, ўнгингизда ҳаётингиз баркарор бўлиб, йўлингизни топасиз.

Кичик кушлар. У чумчук, кунбура ва булбул каби кичик жуссали кушлардир. Улар ёш, гўдак болалардир.

Кичик тил, тилча. Ким тушида кичик тили ўсиб, томогини тўсиб кўядиган даражада бўлса, бу унинг мол йигишда хасислик килиб, ҳатто ўлими якинлашса ҳам, ўзига сарфлашгаям зикналик килишига далолат килади.

Post Views: 164

Related Posts

Тушда ДОКТОР кўрса Тушда ДОКТОР кўрса Доктор. Тушда докторни кўриш аёлга ҳам, эркакка ҳам ўнгида омадсизлик келтиради. Агар…

Тушда балиқ кўрса Тушда балиқ кўрса Пишган балиқ. Агар киши пишган балиқни тушда кўрса, сафарга кетади. Денгиз балиқчи…

Тушда илон кўрса Тушда илон кўрса Заҳарли илон. Заҳарли илон – хавф белгиси, ёвуз аёллардан эҳтиёт бўлиш ҳақида…