Press "Enter" to skip to content

Zulmat ostonasidagi muhabbat o

自由浏览 Greatfire.org · Связь

Zulmat ostonasidagi muhabbat 1-2-3-4-5-fasllar

Mazkur sahifada Zulmat ostonasidagi muhabbat 1-2-3-4-5-fasllar faylni pastroqda “Yuklab olish” tugmasi orqali ko’chirib olish imkoniyatiga egasiz. Ushbu material ZIP formatda arxivlangan bo’lib, 7.89 MB hajmga ega. Materiallar doimiy tarzda yangilanib boriladi. Fayl yangilanganda, bu haqida fayl versiyasi o’zgarganidan bilib olishingiz mumkin.

Bo’lim: O’zbek tilida kitoblar
Versiya: 1
Hajmi: 7.89 MB
Fayl turi: application/zip
Ko’rishlar: 42 marotaba
Ko’chirishlar: 2 marotaba
Yuklovchi: Ustoz
Yaratilgan: 06-03-2023
Yangilangan: 06-03-2023

Yuklab olish
Fayl hajmi: 7.89 MB

Sifat bizning ustunligimiz! zulmat ostonasidagi muhabbat 1-2-3-4-5-fasllar faylni onlayn, mutlaqo bepul, ro’yxatdan o’tmasdan, reklama kutmasdan va to’g’ridan-to’g’ri havola orqali yuklab oling. Shuningdek o’zbek tilida kitoblar bo’limida joylashgan boshqa materiallarni ham kuzatishingiz mumkin. Buning uchun bo’lim ismi ustiga bosing.

Dunyoda ikkita cheksiz narsa bor: Birinchisi koinot bo’lsa, ikkinchisi insonlarning ahmoqligi. Biroq, koinot haqida mening ishonchim komil emas. Istalgan inson bilishi mumkin, lekin bilish bilan tushunish o’rtasida ancha farq bor. Albert Einstein

Zulmat ostonasidagi muhabbat o

Zulmat ostonasidagi muhabbat o’zbek tilida yangi kitob.

Последняя версия

19 дек. 2019 г.
Разработчик
Google Play ID
Количество установок

App APKs

Zulmat Ostonasidagi Muhabbat APK

Zulmat ostonasidagi muhabbat o APP

Ilgari o’lim haqida jiddiy o’ylamasdim vaholanki so’nggi oylarda bu haqda o’ylash uchun sabablar ko’p bo’lgan bo’lsa – da Bazan bu fikr miyamga kelar lekin o’lim bilan qay holatda yuzma – yuz kelishimni tasavvur qila olmasdim. Nafasimni yutib katta zalning narigi burchagida turgan iskovuchning tantana qilyotgan ko’zlariga tikildim.
Birov uchun hayotingni qurbon qilish ayniqsa u sevgan kishing bo’lsa bu olijanoblik.
Kitobni mutola qilishga shoshiling bu juda qiziq.

Популярные запросы

LD Player – #1 Android Emulator

Лучший Эмулятор Андроида для ПК

Приложения · Hot

Google Play Маркет Google LLC · Инструменты

Яндекс Про Intertech Services AG · Карты и навигация

自由浏览 Greatfire.org · Связь

Instagram Instagram · Социальные

Читы на стандофф 2 на голду Tim_Dev · Книги и справочники

Популярные

MangaLib Malo Boucé · Книги и справочники

Cool Reader Vadim Lopatin · Книги и справочники

Когда намаз Kogdanamaz · Книги и справочники

Brawl Stars Wiki Fernas Techno · Книги и справочники

Русско Узбекский Переводчик GK Apps · Книги и справочники

Читы на стандофф 2 на голду Tim_Dev · Книги и справочники

Super PDF Drive Reallyloaded Inc. · Книги и справочники

MangaHub HippoAD · Книги и справочники

Генератор гемов для бравл старс Banza-Dating · Книги и справочники

JW Library Jehovah’s Witnesses · Книги и справочники

APKCombo Installer

Порядок установки XAPK, APKS, OBB?

Zulmat ostonasidagi muhabbat kitob yuklab olish

Zulmat ostonasidagi muxabbat..4-Fasl..1qism.

Мен қатъий гапиришга тиришдим. −
Мен буни ҳозир қилишни хоҳламайман. −
Наҳотки? – овозида кулгу бор эди. Ва яна лабимга тегина кетди, гапиришимга қўймасди. Менинг танам унинг терисига суйкалиб қизиб кета бошладим. Мен аста-секин уни ўзимдан итара бошладим, унинг сочини силаб қўлимни кўксига қўйиб турдим. Ва ниҳоят бу таъсир қилди – у мендан тисарилди. У менга қараб турди. Унинг кўзларида ташналик ёниб турар, қоп-қора кўзида олов бор эди. У қарор қилган эди. −
Нега энди? – паст овозда хириллаб. – Мен сени севаман. Мен сени хоҳлаяпман. Айнан ҳозир. Мен гапира олмай қолдим, ва Эдвард бундан фойдаланмоқчи. −
Тўхта, кутиб тур! – унинг бўсалари орасида гапириб олишга тиришдим. −
Кутолмайман, – қайсарлик қилди у. −
Илтимос! – хўрсиндим мен. Эдвард ўзини зўрға айириб менга қаради ва иккимиз ҳам ерга ётиб осмонга қараб қолдик. −
Белла, айт-чи менга, илтимос, нега йўқ деяпсан, – талаб қилди у. – Умид қиламанки гап менда эмас! Аҳмоққинам! Гап яна кимда бўлиши мумкин? Ахир мен фақат сен ҳақингда ўйласам! −
Эдвард, мен учун бу жуда муҳим. Ва мен барчасини қонун қоидалар асосида бажармоқчиман. −
Кимнинг қонун қоидалари асосида? −
Менинг. У тирсагини тираб менга ишонқирамай қаради. −
Айнан қандай қилиб? Мен чуқур нафас олдим. −
Барча маъсулият билан. Тартиб билан. Мен дадам ва ойимга мен билан видолашиб олишларига имкон бермоқчиман. Элиснинг ўйнаб қувнашини истайман, ахир охир-оқибат тўйга рози бўлдим-ку. Ва мен сендан барҳаётликка ўтказишингни сўрамагунимча барча инсоний ришталаримни узиб чиқаман. Эдвард, мен ҳаммасини қоидаларга таяниб қиламан.

Mr.Nobody:StefaniMeyerDawnTheTwilightSagaseriyali,kitob4Twilightseriyali
XulosaMashhurVampirSaganingto’rtinchikitobi,yuguradio’ntamamlakatningengko’psotilganro’yxatlarini.Haqiqiysevgixavfdanqo’rqmaydi. BelaSwanuningsevgilisi-Eduardvampiriningxotinibo’lishgarozilikbildiradivauningo’lmaslikin’ominiqabulqiladilar.Biroq,birinchikundankeyinUninghayotimutlaqodo’zaxgaaylanadi.BelavaEduardbolalarnikutmoqda. Bolanivauningota-onasigatahdidsolmoqdavampiroqsoqolarqo’lidazolimonaijroetilishi.Bela,EdvardvaularKurtadamdo’stiJeyktushunadi:ularfaqatturolmaydi.AmmoNimaqilsabo’ladi?!
KontentBittakitobniyozing4Prolog41.6-raqamlimashg’uloto’tkazildi2.Uzoqkecha293.Belgilangansana4.Trick61Esmeoroli896.O’yin-kulgi1157.Hayratlanish137Ikkinchikitob160Prologiya160Buurushnitezdabajaring1619.Jinursin,bunimenkutmaganedimKirishqisminingoxiri.204
StefaniMeyerDawnKitobnininja(agent)JodyRiemergabag’ishlayman.Mengaruxsatbermaganiuchunrahmat.Meningmusiqamgaalohidarahmat-meningsevimli”Muse”debataladiganguruhgategishlidastlabdastlabkikitobniyaratishgameninimailhomlantirdiBela
Bolaliktug’ilgandantoetgungaqadaremas.Bolao’sadivabolalarniquvontiradi.Bolalik-hechkimo’lmaganqirolik.EdnaSentVinsentMileyPrologiya
Meno’limganechamarotabakeldimvahalihamfoydalanishmumkinemas.O’limbilanyangiuchrashishmuqarrar.Fojeanijalbqilmoqdaman.Qayta-qaytatirilib,lekinmuammolarmeningorqamdanketadi.Biroq,busafarboshqacha.Sizqo’rquvdanqochibketishingizmumkin;qo’shilishingizmumkinsiznafratlanadigankishibilanjanggakirishasiz.Bundayqotilardan-hayvonlarni,dushmanlarim-himoyaqilishnio’rgandim.Yanabirnarsa-yaqinkishiningqo’lidano’lish.Nimauchunketsangizvajangqilishuchun,ungazararetkazishkerakmi?Agarhayotbo’lsaUngaberaoladiganyagonanarsaungayopishqoqmi?Agarbutunyuragingizbilansevsangiz?
1.Qiziqdi
“Hechkimsizgaqaraydi,”debtakrorladim.-Hechkimizlamaydi.Yo’q.Enditekshiring.Menhattoo’zimnialdayolmayman.Svetofordaturibman(butunshaharuchunuchtadanbiri),menuningko’zlarinio’ngtomongaqisibqo’ydi-butunvujudibilanmengaqarabturganminivenningg’ildiragibo’ylabmissisUber.Shundayqilib,buravitko’zlari.Menbuso’zlarniuningbefarqligiuchunqandayqilibyetarliekanliginibiliboldimsti.Qani,unceremonouslystaring-daodobqoidalarigakiritilgan?Yokimenuchunadolatqoidalariendiqo’lanilmaydi?Keyinranglioynaniesladim.Ha,ularorqaliEhtimol,uningichkarisidavau”yolvorish”bilan”xursand”bo’lganodamko’rinmaydi.Vaumengaqiziqishbilanemas,balkimashinagaqaraydi.Meningmashinam.Oh. Menchaptomonimgaqaradimvaxafabo’ldim.Buningo’rnigaikkipiyodaYashiltomongao’tishuchuntrotkaustidamuzlandi.Ularuchununingorqatomoniuningsovg’ado’konioynasigayopishganediJanobMarshal.Faqatoynagaburunbosilmaydi.ByeHammayashil!TezdaqochibqutulmoquchunodatdagidayMengazpedaliniergacho’ktirdim-qadimgipick-upkamemasjavobberdi.Mashino’tishdanoldinleoparkabiqoqilibketdimenshuqadarshoshqaloqlikqildimki,meniteridantikilganchanagabosib,oshqozonorqamiyasigayopishganedi.Qasamichib,tormoznishoshildim.Busafarmenjudaozmanpedalategdi,lekinmashinahalihamo’likholdato’xtadi.Hattoatrofgaqarashqo’rqinchliedi.Agarbundanoldinhamba’zishubhalarbo’lganbo’lsa,endihammanarsaaniqkimnihaydashayotganihaqidao’ylayman.Paypoqninguchibilangazpedalinibirmilimetrgabosdimvamashinayanaoldingaqarabtortdi.Nihoyatbenzinstantsiyasigaboring!Gazyoqilg’isibo’lmasinYo’q,shahargahechbormayman.Menshunchakiko’pnarsalarniboshqarishdanqandaysaboqoldim-shokoladliyostiq,shoelaces-shunchakimenodamlargako’rinmasdi.Menshoshilinchedim:poygakabi-qulfningkaliti,gaztankiniyopish,skanerorqalikarta,tankdagiqurol-birnechasoniyaichida.Kechirasiz,hisoblagichdagiraqamlarnitezroqtekshiribbo’lmaydi.Ularsekin-astao’liklarnibosishdi.Utashqarigaquyildi-odatda,yomg’irlibirkun,VashingtondaForks,lekinmentashqarigachiqolmadimdiqqatmarkazidayurganimnihisetamanchapqo’limdabirozohang.Orqagaqarabqiziqarliqarashlar,hargalunitasavvurqildimneonchiroqnio’chiradivaqichqiradi:”Mana,qara!”
Mentashvishlanishningjudaasabiyekanliginibilaman.Qandayqayg’uraman,qandayqilibqolganlar-ota-onamemas-meningishimgakirishadi?Yangimashinabormi?Kutilmaganshiraliligaligakirishjoyi?Orqacho’ntagimniyoqibyuboradiganporloqqorakreditkarta?-To’liq!Mennimaqilaman?-Menpastovozbilanmamnunman.-Uh,missimyo’qmi?-Uningqulog’idanerkakovoziboredi.Menorqagao’girildim-vashuzahotiyoqpushaymonbo’lganedim.YangikayaklarbilanfarasingizSUVborUydaikkiyoshyigitboredi.Ularmendahamqaramasdan,mashinadanqochibqutulaolmadi.Mentushunmayman.Boshqatomondan,menajrataolsamyaxshiFordvaChevroletavtomobilariningToyotarozeti.Briliantqora,oqlangango’zalik-menuchunyangimashinafaqatavtomobiledi.-Qiziquvchanlikuchunkechirimso’rab,nimaborliginiaytingmashinabormi?-debso’radi.-Mercedes.Ha-Ha,-so’radiso’raydigankishi.Uningkichkinado’stig’azabbilanko’zlariniyumdi.-Men”Mercedes”niko’rmoqdaman.Menaytmoqchiedim. SizdaMercedesGuardianbormi?-Uningovozidaqo’rquvboredi.Ularo’xshaydiEduardCulenbilanumumiytiltopishimmumkinedi,mening. uh. 1IvyLeague-engnufuzliAmerikauniversitetlariningsakkiztaassotsiatsiyasi.
kuyov(negato’ydanoldinbirnechakunoldinaniqko’rinibturibdingizmi?).-UlarhaliEvropadaemaslarmi?-davometdiyoshyigit.-Vabuerda. Umashinaniko’zlaribilanhisqilayotganda(menuchunbubutunlayoddiyMercedesedi,lekinbumasalalardamento’ydimmen”kuyov”,”to’y”,”erim”vaboshqaso’zlarbilanbog’liqfikrlarniyanabirboryengdim.Boshimmosemas.Birinchidan,nafaqattuxumshaklidagita’limdankelibchiqadiganta’limkiyimlar,keksalarvato’ykvilinglarmenibuzishikerak.Engmuhimishundaki,bukabizerikarli,sershovqin,dunyoviytushunchalar”er”oddiyginameningvakolatxonamgamoskelmaydi.Eduardhaqida.Bu,boshliqnihisobchiqilibishlashgao’xshaydi.Bunitasavvurqilaolmaysizvasatrol.Odatdagidek,Eduardhaqidao’ylashimgato’g’rikeldivamenboshimnihayolimdanburdi.Yoshyigitimyo’lovchigae’tiborimnitortishikerakedi-uhalihammashinaningmodelivamodelihaqidajavobkutayotgandi.”Bilmayman”,debtanoldi.-Menubilanrasmolishimmumkinmi?Mennimahaqidagapirayotganinidarholtushunmadim.-Rasmniolishkerakmi?Avtomobilbilanmi?-Ha,ha.Axirularboshqachaishonishmasdi.
-Uh.YaxshiIltimos.Shoshma-pisha”qurol”niechiboldikvaoldingio’rindiqdabufoniynikichkinaginaprofessionalchopetishuchunkutibturdim.Birinchidan,ulardo’stlaribilano’znavbatida,qopqoquchuntashlandi,so’ngratrubagako’chdi.-Pikapchik,senisog’indim. Qandaytasodif(shubhali,debaytaolaman)bumeningkeksaodambizdankeyinbirnechahaftaichidao’z-o’zidannafasoldiEduardningg’ayritabiyikkiyuzlamabilan.Xulas,Eduardningshartlaridanbiri,qadimginarsatugashibilanmengayangimashinaberishgaruxsatberdi.Pikap,ko’rdingizvashuqadarnafasoldingizfrangı-ulardeydilarki,uzoqumrko’radiganvatabiyo’limdano’lgan,Eduardmengaqasamichdi.Va,albatta,menyolg’onchilikdauniqo’lgaolishimmumkinemas,yokipi-niqaytatiklashimmumkinedio’liklardanqopqoqnio’z-o’zidan.Meningsevimlimexanik. Menfikrnibuzibtashladi,o’z-o’zidanoxirigachao’ylamaslikkaharakatqilmadi.Buningo’rnigautashqaridankelgantovushlarnieshitdi.-. videodagiflamethrowerbilanyondivahechbo’lmagandabu!Hattobo’yoqkabarcıklargitmedi!-Hali!Butankbo’lishimumkin.Buerdakimsotiboladi?BuerdaYaqinSharqdiplomatlari,qurol-yarog’larvagiyohvandliklordlari-ularuchunvaularuchunfaqatto’g’ri.-Buni,g’ildirakorqasida-muhimodamdebhisoblaysizmi?-pastovozdapastroqbo’lganidanshubhalangan.Yonoqlarniyashirishgaurinib,boshimnikeskintushirdim.”Hmmm. “Bubalandbo’ylichasilkindi.-Kimbiladi.Roketkachidamlishishavao’nsakkiztonnaqurol-bizningmamlakatlarimizdanimauchun?Albatta,qaerdabo’lsahamboradinimaqo’rqishkerak.Zirh.O’nsakkiztonnazirh.Raketahimoyasishisha?Judaoz.Shuninguchunbuletproof,endiro’yxatdabo’lmaydimi?Endihammanarsaaniq.Hechbo’lmasa,haziltuyg’usiniuyg’otadiganodam.Yo’q,Eduardbizdanfoydalanishimumkindebo’ylaganedimQuloqqaolishvaadyolnisudrabolishdanko’rako’proqnarsaniberishuchun.Pikapnialmashtirishgarozibo’ldim.uendimengaxizmatqilolmagach-albatta,hechnarsatezoradayuzberishikutilmaydi.Qattiqe’tirofetinghaqiqat-klassik”Chevrolet”gaabadiyyodgorlikkaaylandim,menkamtarinliko’rniniegalaganinitushunibyetdim.hammanarsaboshqachabo’lmaydi.Ufikrlarnijalbqiladivashivirlashgasababbo’ladi.Mentaxminqildim.Lekin,hatto,birkabusdaham,mashinalarbo’lishiniorzuqilolmadimikkitayordamberdi.Eduardaytganidek,”oldin”va”keyin”birinorozilikbildirdi.Bufaqat”avval”bo’lgan.Kassadaqabulqilinganvato’ydankeyinqaytibkeladi.Menkirolmadimnimauchunbundayqiyinchiliklar.Enditushundim.
Haha,qandaykulgili!Axir,meno’zimnijudazaif,xavf-xatarniqo’zg’atamanvadoimoo’zimningomadsizliklarimgaaylanibketaman.OvozchiqaribkulishUvauningbirodarlariqandayqilibkulishganinitasavvurqilamanMenko’rdim.-Agarbirlahzatasavvurqilsang,senigo’yo,debpichirladiuyatchangovoz-buhazilemasmi?Vaualbattasiznitashvishlantiradimi?Axir,ubirinchimartahimoyalanmaganSenjudaozyuguraman.Menxo’rsinibqo’ydim.”Keyin”uchunmo’ljalanganavtomobil,menko’rmaganman.UKulenovgarajiningengchekkaburchagidayashiringanedi.Ko’pchilik,bilaman,bungaqarshilikqilmaymanvachodirningtagidabirko’zbilanqarayapman,lekinmenistamasdim.Armor,ehtimol,o’shaerdabo’lmaydi-LahzanikeyinMengaendikerakemas.Boshqabonuslarorasidamenivainvulnerabilitynikutishadi.Culensgategishlibo’lganqimmatbahomashinalarvaajoyibkreditkartalaribilancheklanmaydi.-Hey!-Ubalandko’tarilib,kaftlarinistakangaqo’ydiyaxshiroqko’ring.-Bizbarchamiz!Rahmat!-Arzimaydi!-Menjavobberdimvaasta-sekinehtiyotkorlikbilanqisqarganedim!-gazbosdi. Uygaboradiganyo’lbo’ylabnechamartaborganmanvayomg’irdantushkunlikkatushganreklamalarnitoborako’taribboraman.Harbirtelegrafqutisida,harbirmarkerda-urishaditirnoqkabiqaytib.Faxrlangantoklar.Menbirdankeskingaplashdimdebo’ylashdigazstantsiyasida.Buyo’ldasizunitashlabqo’ymaysiz.Meningsevimlimexanikamningyuziko’zlarimoldidayanavayanamuntazamravishdapaydobo’lganda,qandayqilibtushishkerak?Meningengyaxshido’stim.MeningYoqub.Hammajoydae’lonqilishniixtiroqilganotasiemasedi,qichqiriq:”Bubolaniko’rganmisiz?”.BumeningotamCharli,plakatlarnichopetib,ularbilanshaharnisuvbosdi.Vayo’qFaqatForks,balkiPort-Anjeles,Sequim,Hokwiam,Aberdin-barchaOlimpiyayarimorolini.Shubilanbirgag’amxo’rlikqildiharbirmilitsionerdaxuddishuxabarniosibqo’yganVashingtonshtati.O’zhududidaYoqubningizdoshibutunmantiqkabiniolib,buyukotaningjahlivanorozibo’lishigaqaramay,uhalihambo’shedi.Chagrinesa,faqatbo’shemasturishBilyningxatti-harakatlaribilanpapayanako’pnarsalarniranjitdi-Otamningengyaxshido’sti,yo’qolganYoqubningotasi.Nimauchunuo’nolti”qochqin”niqidirishdafaolishtiroketmaydi?Nimauchunradetadi-Yoqubyashaganjoylarda,LaPushdagireklamalarniyopishuchunmi?Nimauchunhechqandayyo’qolganvayo’qbo’libketishuchuniste’fogachiqqanbirornarsaqilolmaysizmi?Negau:«Yoqubalaqachonkattalardir»,-debaytdi.Uxohlaydi-uqaytadi”?Menhamuniranjitdim.MenBilytomonidaedim.Reklamalarniyopishuchunhechqandaysababyo’q.BilyvamenYoqubningqaergaketganinibilaman,shuninguchungapirishjudayaxshiHechkimuni”o’g’il”debko’rmagan.
Reklamaniko’rganimda,meningtomoqvako’zyoshlarimningbirqismibor