Press "Enter" to skip to content

Halollik haqida maqollar to‘plami

Sharob tekin bo’lsa, hamma ichar,
Tekinxo’r vijdonidan kechar.

Halollik haqida maqollar

Bir dehqon omoch bilan,
Yettovlon cho’mich bilan.

Birovning qo’li bilan tikan yulish oson.

Davlat*ning illati bor.

Dili pokning ishi — pok.

Dili pokning yo’li — pok.

Yerga boqqan ish qilmas,
Ish qilsa ham, tinch qilmas.

Ishlab yegan zog’orang
Tanangga yog’dek yoqar.

Ishlab topganning oshi — lazzatli.

Ishlagan er, tishlab yer.

Ishlamay yegan og’rimay o’lar.

Kambag’alning puli — peshona teri.

Kim ishlaydi, kim tishlaydi.

Kishining zari kishini buzar,
Zarni ko’rgan zanjirini uzar.

Ko’ngil tortgan osh — halol.

Manglay tering bilan topilgan mol,
Taningga halol.

Oshing halol boisa, ko’chada ich.

Oqar suvning haromi yo’q.

Og’zingdan chiqqan tupruk,
Yerga tushsa, makruh.

Og’iz yesa, ko’z uyalar.

Tomog’ining yo’li toza,
Ishi bo’lar pokiza.

Totli tomoq tamuqqa tushirar.

Uzum tilaganga uzib-uzib ber,
Qovun tilaganga — qon yalatib.

Xalq molini yegan halqumidan ilinar.

Sharob tekin bo’lsa, hamma ichar,
Tekinxo’r vijdonidan kechar.

Shirafurushning shirasi bor,
Ortish-tortish kirasi bor.

Ekkanda yo’q,
Tikkanda yo’q,
Xirmonda hozir.

Eldan osh yesang, elga osh ber.

Eshak Makkaga borib halol bo’lmas.

Eshakning go’shti harom,
Mehnati — halol.

Yulg’ich borning molin yulqar,
Yo’qning nomin bulg’ar.

Yulg’ich yuladi,
Yulib olgach, ko’madi.

Yulg’ich yulib to’ymas.

Yulg’ich yulib to’ymaydi,
Qirg’ich qirib qo’ymaydi.

O’roqda yo’q,
Mashoqda yo’q,
Xirmonda hozir.

O’zi o’lgan qo’y qurbonlikka kirmas.

Halol ish — lazzatli yemish.

Halol ishla, halol tishla.

Halol mehnat yerda qolmas.

Halol mehnat — mo’l daromad.

Halol molning qulfi o’zida bo’lar.

Halol pishib chiqar,
Harom teshib chiqar.

Harakating erta bo’lsa,
Kuzda erta o’rasan.

Mehnatingni halol qilsang,
Huzurini ko’rasan.

Harom yegin to’yguncha,
Kaltak yegin o’lguncha.

Harom ish tez qaritar.

Harom haromni chaqirar.

Haromdan kelgan haromga ketar.

Haromdan ming tanga,
Haloldan bir tanga.

Haromzoda bug’doy ko’rsatib, arpa sotar.

Haromzoda suvdan holva pishirar.

Haromzodaning quyrug’i — bir tutam.

Посмотрите, кто ест хлеб без болей в спине.

Дашь — съест, ударишь — умрет.

Фермерским молотком,
С семифутовым ковшом.

Легко сорвать колючку чьей-то рукой.

Состояние * имеет недостаток.

Работа чистых сердцем чиста.

Путь к чистому сердцу чист.

Тот, кто землю кормит, не работает,
Даже если он работает, он не отдыхает.

Кукуруза в початках
Он горит, как жир на вашем теле.

Место, где он работал, место, где его укусили.

Тот, кто ест без труда, умирает без боли.

Деньги бедняка — кожа со лба.

Кто работает, кто кусается.

Золото человека развращает человека,
Он растягивает цепочку, он видит кости.

Наваристый суп честный.

Товары, найденные с потом на лбу,
Честно вам.

Если честно, пьют на улице.

В проточной воде нет грязи.

Слюна изо рта,
Если он падает на землю, это макрух.

Рот ест, глаза открываются.

Горло чистое,
Будет чисто.

Сладкое горло ведет в ад.

Дай виноград кому хочешь,
Кто хочет дыню — слизывает кровь.

Он свисает с горла людей, которые съели имущество.

Если вино бесплатно, все пьют,
Прости свободную совесть.

В соковыжималке есть сок,
Есть рост арендной платы.

Не в поле,
Без шитья,
Харманда сейчас.

Если вы едите суп из рук, давайте суп в руки.

Осел не будет честным идти в Мекку.

Ослиное мясо нечисто,
Его работа честна.

Молин Юлкар,
Название номера болгарское.

лемех,
Когда он разорвал его, он закопал его.

Лемех ненасытен,
Скребок не царапает.

Не в серпе,
Не торопясь,
Харманда сейчас.

Сама мертвая овца не будет принесена в жертву.

Честный труд — вкусная еда.

Работай честно, кусай честно.

Честный труд не остается на месте.

Честный труд – это хороший доход.

Замок халяльного имущества будет сам по себе.

Готовьте честно,
Сделать грязную дыру.

Если вы переедете раньше,
Вы укутываетесь ранней осенью.

Если ты работаешь честно,
Вы увидите его присутствие.

Ешьте, пока не насытитесь,
Сука ела, пока не умерла.

Грязная работа быстро созревает.

Нечистый зовет нечистого.

Это идет от харама к хараму.

Тысяча монет из Харама,
Монета из Халала.

Харомзода продает ячмень, показывая пшеницу.

Харомзода варит халву из воды.

Хвост у гада — пучок.

Sizni ushbu maqolalar ham qiziqtirishi mumkin:

  1. Haqiqat haqida maqollar
  2. Pora va poraxo’rlik haqida maqollar
  3. Boylar haqida maqollar
  4. Andisha va andishasizlik haqida maqollar
  5. Qo’rqoqlik va qo’rqoqlar haqida maqollar
  6. Dehqon va dehqonchilik haqida maqollar
  7. Do’stlik va dushmanlik haqida maqollar
  8. Erkinlik va devonalik haqida maqollar
  9. To’kinlik, farovonlik va yetishmovchilik haqida maqollar
  10. Go’zallik va chiroy haqida maqollar

Halollik haqida maqollar to‘plami

Halollik va tekinxo‘rlik haqida barcha mavzuga oid maqollar to‘plamini qabul qilib oling.

Eshak Makkaga borib halol bo’lmas

Poraxo’r besh qo’lini og’ziga tiqar.

Birovning qo’li bilan tikan yulish oson.

Halol ish — lazzatli yemish.

Tekinxo’rga teng kelma, qopadi,
O’z aybini tekin pulga yopadi.

Kim ishlaydi, kim tishlaydi.

Dili pokning ishi — pok.

Tekin yema, teshadi,
Sim bo’lsang ham, eshadi.

Tekin go’shtning suyagi burun yirtar.

Harom yegin to’yguncha,
Kaltak yegin o’lguncha.

O’roqda yo’q,
Mashoqda yo’q,
Xirmonda hozir.

Haromdan kelgan haromga ketar.

Tomog’ining yo’li toza,
Ishi bo’lar pokiza.

Yerga boqqan ish qilmas,
Ish qilsa ham, tinch qilmas.

Tekin yeguncha, ekib ye.

Halol ishla, halol tishla.

Yulg’ich yulib to’ymaydi,
Qirg’ich qirib qo’ymaydi.

Halol molning qulfi o’zida bo’lar.

Harom haromni chaqirar

Beli og’rimaganning non yeyishini ko’r.

Tekin tomoq tish sindirar.

Tekin tomoq odamning tuzog’i,
Yedirib aytadi: Ammamning buzog’i.

Yulg’ich yulib to’ymas.

Tekin to’n qimmatga tushar.

Tekin topgan mol yomon,
Oxiri qo’ymas omon.

Xalq molini yegan halqumidan ilinar.

Bir dehqon omoch bilan,
Yettovlon cho’mich bilan.

Oshing halol boisa, ko’chada ich.

Mehnatingni halol qilsang,
Huzurini ko’rasan.

Totli tomoq tamuqqa tushirar.

Tekinxo’r boyimaydi,
Boyisa ham yuqmaydi.

Halol mehnat — mo’l daromad.

Halol pishib chiqar,
Harom teshib chiqar.

Ko’ngil tortgan osh — halol.

Ishlab topganning oshi — lazzatli.

Pora do’zax eshigini ochar,
O’zini bilgan undan qochar.

Shirafurushning shirasi bor,
Ortish-tortish kirasi bor.

Tekin tomoqning ta’mi boshqa,
Yeganlarning boshi qashqa.

Haromdan ming tanga,
Haloldan bir tanga.

Ishlab yegan zog’orang
Tanangga yog’dek yoqar.

Haromzoda bug’doy ko’rsatib, arpa sotar.

Tekinxo’r — suvsiz ariq.

Poraxo’rning ko’zi beshta,
Qo’li — to’rtta.

Haromzodaning quyrug’i — bir tutam.

Eldan osh yesang, elga osh ber.

Tekin tomoq totlik kelar.

Harakating erta bo’lsa,
Kuzda erta o’rasan.

Dili pokning yo’li — pok.

Ishlamay yegan og’rimay o’lar.

Kambag’alning puli — peshona teri.

Sharob tekin bo’lsa, hamma ichar,
Tekinxo’r vijdonidan kechar.

Yulg’ich yuladi,
Yulib olgach, ko’madi.

Kishining zari kishini buzar,
Zarni ko’rgan zanjirini uzar.

Tekinxo’r soyasidan qo’rqar.

Poraxo’rning tavbasidan qo’rq,
Mug’ombirning — yig’isidan.

Tekinning minnati ko’p,
Mehnatning — ziynati.

Manglay tering bilan topilgan mol,
Taningga halol.

Tekin bo’lsa, mix yut.

Tekinxo’rga shafqat yo’q.

Yulg’ich borning molin yulqar,
Yo’qning nomin bulg’ar.

Haromzoda suvdan holva pishirar.

Poraxo’r boyimas,
O’g’ri koyinmas.

Eshakning go’shti harom,
Mehnati — halol.

Uzum tilaganga uzib-uzib ber,
Qovun tilaganga — qon yalatib.

Tekindan tomoq bo’lsa,
Qirq kun yotmoq kerak.

Bersang — yeydi, ursang — o’ladi.

Ekkanda yo’q,
Tikkanda yo’q,
Xirmonda hozir.

Harom ish tez qaritar.

Tekin yegan — ko’zga tikan.

O’zi o’lgan qo’y qurbonlikka kirmas.

Halol mehnat yerda qolmas.

Oqar suvning haromi yo’q.

Tekinxo’r qopib yeydi,
Mehnatkash topib yeydi.

Ishlagan er, tishlab yer.

Tikanning zahri yomon,
Tekinxo’rning qahri yomon.

Pora kanda bo’lmasa,
Parokanda bo’lasan.

Og’iz yesa, ko’z uyalar.

Og’zingdan chiqqan tupruk,
Yerga tushsa, makruh.

Pora yegan pona yer.

Tekin tomoqning tikanagi tiqilar.

Sizni ushbu maqola ham qiziqtirishi mumkin

Halollik va Tekinxo‘rlik haqida sara maqollar to‘plami

Beli og’rimaganning non yeyishini ko’r.

Bersang — yeydi, ursang — o’ladi.

Bir dehqon omoch bilan,
Yettovlon cho’mich bilan.

Birovning qo’li bilan tikan yulish oson.

Davlat*ning illati bor.

Dili pokning ishi — pok.

Dili pokning yo’li — pok.

Yerga boqqan ish qilmas,
Ish qilsa ham, tinch qilmas.

Ishlab yegan zog’orang
Tanangga yog’dek yoqar.

Ishlab topganning oshi — lazzatli.

Ishlagan er, tishlab yer.

Ishlamay yegan og’rimay o’lar.

Kambag’alning puli — peshona teri.

Kim ishlaydi, kim tishlaydi.

Kishining zari kishini buzar,
Zarni ko’rgan zanjirini uzar.

Ko’ngil tortgan osh — halol.

Manglay tering bilan topilgan mol,
Taningga halol.

Oshing halol boisa, ko’chada ich.

Oqar suvning haromi yo’q.

Og’zingdan chiqqan tupruk,
Yerga tushsa, makruh.

Og’iz yesa, ko’z uyalar.

Pora do’zax eshigini ochar,
O’zini bilgan undan qochar.

Pora yegan pona yer.

Pora kanda bo’lmasa,
Parokanda bo’lasan.

Poraxo’r boyimas,
O’g’ri koyinmas.

Poraxo’r besh qo’lini og’ziga tiqar.

Poraxo’rning ko’zi beshta,
Qo’li — to’rtta.

Poraxo’rning tavbasidan qo’rq,
Mug’ombirning — yig’isidan.

Tekin bo’lsa, mix yut.

Tekin go’shtning suyagi burun yirtar.

Tekin yegan — ko’zga tikan.

Tekin yeguncha, ekib ye.

Tekin yema, teshadi,
Sim bo’lsang ham, eshadi.

Tekin tomoq odamning tuzog’i,
Yedirib aytadi: Ammamning buzog’i.

Tekin tomoq tish sindirar.

Tekin tomoq totlik kelar.

Tekin tomoqning ta’mi boshqa,
Yeganlarning boshi qashqa.

Tekin tomoqning tikanagi tiqilar.

Tekin topgan mol yomon,
Oxiri qo’ymas omon.

Tekin to’n qimmatga tushar.

Tekindan tomoq bo’lsa,
Qirq kun yotmoq kerak.

Tekinning minnati ko’p,
Mehnatning — ziynati.

Tekinxo’r boyimaydi,
Boyisa ham yuqmaydi.

Tekinxo’r soyasidan qo’rqar.

Tekinxo’r — suvsiz ariq.

Tekinxo’r qopib yeydi,
Mehnatkash topib yeydi.

Tekinxo’rga teng kelma, qopadi,
O’z aybini tekin pulga yopadi.

Tekinxo’rga shafqat yo’q.

Tikanning zahri yomon,
Tekinxo’rning qahri yomon.

Tomog’ining yo’li toza,
Ishi bo’lar pokiza.

Totli tomoq tamuqqa tushirar.

Uzum tilaganga uzib-uzib ber,
Qovun tilaganga — qon yalatib.

Xalq molini yegan halqumidan ilinar.

Sharob tekin bo’lsa, hamma ichar,
Tekinxo’r vijdonidan kechar.

Shirafurushning shirasi bor,
Ortish-tortish kirasi bor.

Ekkanda yo’q,
Tikkanda yo’q,
Xirmonda hozir.

Eldan osh yesang, elga osh ber.

Eshak Makkaga borib halol bo’lmas.

Eshakning go’shti harom,
Mehnati — halol.

Yulg’ich borning molin yulqar,
Yo’qning nomin bulg’ar.

Yulg’ich yuladi,
Yulib olgach, ko’madi.

Yulg’ich yulib to’ymas.

Yulg’ich yulib to’ymaydi,
Qirg’ich qirib qo’ymaydi.

O’roqda yo’q,
Mashoqda yo’q,
Xirmonda hozir.

O’zi o’lgan qo’y qurbonlikka kirmas.

Halol ish — lazzatli yemish.

Halol ishla, halol tishla.

Halol mehnat yerda qolmas.

Halol mehnat — mo’l daromad.

Halol molning qulfi o’zida bo’lar.

Halol pishib chiqar,
Harom teshib chiqar.

Harakating erta bo’lsa,
Kuzda erta o’rasan.

Mehnatingni halol qilsang,
Huzurini ko’rasan.

Harom yegin to’yguncha,
Kaltak yegin o’lguncha.

Harom ish tez qaritar.

Harom haromni chaqirar.

Haromdan kelgan haromga ketar.

Haromdan ming tanga,
Haloldan bir tanga.

Haromzoda bug’doy ko’rsatib, arpa sotar.

Haromzoda suvdan holva pishirar.

Haromzodaning quyrug’i — bir tutam.

__________
* Davlat — bu yerda harom topilgan boylik ma’nosida.