Press "Enter" to skip to content

Imkon va imkonsizlik haqida maqollar

Avrasang, oqil bo’lar,
Bovrasang, botir bo’lar.

Aql ko’pga yetkazar,
Hunar — ko’kka.

Barakat — mag’izda,
Hunarli qo’l — og’izda.

Tavsiya etamiz :

Baxt belgisi — bilim.

Behunaming hunari — yalqovlik.

Bilagi zo’r birni yiqar,
Bilimi zo’r — mingni.

Bilak bilan bitmagan
Bilim bilan bitar.

Bilgan bilganin ishlar,
Bilmagan barmog’in tishlar.

Bilgan bitirar,
Bilmagan yitirar.

Bilgan o’zar,
Bilmagan to’zar.

Bilgan o’qir,
Bilmagan to’qir.

Bildirish uchun bihsh kerak.

Bilim — aql chirog’i.

Bilim baxt keltirar.

Bilim — davlatdan qimmat.

Bilim — kuchda,
Kuch — bilimda.

BilimJi — olim.
Bilimsiz — zohm.

Bilimliga dunyo yorug’,
Bilimsizga — qorong’u.

Bilimlining bilimi yuqar,
Bilimsizning nimasi yuqar.

Bilishim,
Bilishimga tushar bir ishim.

Bilimsiz kishiga ish yo’q,
Ilmsiz kishiga osh yo’q.

Bilimsiz mulladan ustiga yuk ortilgan eshak yaxshi.

Bilimsiz xalfa — ekinsiz dala.

Bilmagan ayb emas,
Bilishga tirishmagan ayb.

Bilmagan ishga urinma,
Urinib tuzoqqa ilinma.

Bilmagandan bilgan yaxshi,
To’g’ri ishni qilgan yaxshi.

Bilmaganni so’rab o’rgangan olim,
Orlanib so’ramagan o’ziga zolim.

Bilmaganning bilagi tolmas.

Bilmas tabib jon olar.

Bilmasang, bilgandan so’ra.

Bir yigitga yetmish hunar oz.

Bir yigitga qirq hunar oz.

Bol tutgan barmog’ini yalar,
Hunari bor — ermagini.

Go’zallik — ilm-u ma’rifatda.

Davlat tugar, bilim tugamas.

Didli yigit — ilmli yigit.

Dorboz dordan o’lar,
Morboz — mordan.

Joni borning g’ami bor,
Kasbi-kori nomi bor.

Zehn qo’ysa, ong qo’nar,
Hunar ortsa, ish unar.

Zehn qo’ysang bilimga,
Ilm tomar dilingga.

Ilm — aql bulog’i,
Aql — yashash chirog’i.

Ilm baxt keltirar,
Bilim taxt keltirar.

Ilm — yorug’lik,
Jaholat — zuimat.

Ilm izlagan yetar,
Izlamagan — yitar.

Ilm istasang, takror qil.

Ilm ko’p, umr oz,
Keragini o’qi.

Ilm olish — nina bilan quduq qazish.

Ilm olishning erta-kechi yo’q.

Ilm topmay, maqtanma.

Ilm — tubsiz quduq.

Ilm — egarlangan ot,
Bilganga — do’st,
bilmaganga — yov.

Ilm o’lchovi — aql,
Zehn o’lchovi — naql.

Ilm qog’oz qatida emas, miya qatida.

Ilmi borni yosh dema,
Ilmi yo’qni bosh dema.

Ilmi yo’qning ko’zi yumuq.

Ilmli odam — ilikli suyak.

Ilmli olar, Ilmsiz oldirar.

Tavsiya etamiz :

Ilmli uy — charog’on,
Ilmsiz uy — zimiston.

Ilmlining so’zi — o’q.

Ilmni mehnatsiz egallab bo’lmas.

limning avvali achchiq,
So’ngi — totli.

Ilmsiz bir yashar,
Ilmli ming yashar.

Ilmsiz bosh qashir,
Xushomadgo’y gap tashir.

Ilmsiz imomdan tuxum qilmaydigan tovuq yaxshi.

Ilmsiz kishi o’limga yaqin.

Ilmsiz olim — to’qimsiz eshak.

Ilmsizga ishonch yo’q,
Hunarsizga quvonch yo’q.

Ilm-u hikmat suvni yondirar.

Ilm-u hunar yelga emas, elga.

Imoni yo’qning burdi yo’q.

Yigit husni — hunar.

Kasbning yomoni yo’q.

Kitob — aql qayrog’i.

Kitob ko’rmagan kalla —
Giyoh unmagan dala.

Kitobsiz aql — qanotsiz qush.

Ko’rib bilish yaqinni,
O’qib bilish uzoqni.

Meros moli to’zadi,
Merosli hunar o’zadi.

Miltiq ko’targan bilan ovchi bo’lmas,
Dag’dag’a solgan bilan — dovchi.

Mulla bilganin o’qir,
Bo’zchi bilganin to’qir.

Mulla bilganin o’qir,
Tovuq ko’rganin cho’qir.

Mulla bo’lsang, takror qil,
Dehqon bo’lsang, shudgor qil.

Ogohlikni ko’rdan o’rgan,
Donolikni — ilmdan.

Oz-oz o’rganib usta bo’lur.

Ozdan yig’ilib daryo bo’lar,
So’rab-so’rab dono bo’lar.

Oltin olma, bilim ol,
Bilim olsang, bilib ol.

Ota kasbi — davlat kasbi.

Ota hunari — bolaga meros.

Otolmagan yoy tanlar.

Otolmagan ovchi yoyidan ko’rar.

Piligi yo’q chiroq yonmas,
Biligi yo’q yigit yaramas.

Piling kuchli bo’lguncha,
Biliming kuchli bo’lsin.

Poxoldan somon chiqmas,
Qo’poldan olim chiqmas.

Sa’va ishi — sayramoq,
Ho’kiz ishi — xirmon yanchmoq.

Tasbeh ag’darganning bari mulla emas,
Tayoq tutganning bail cho’pon emas.

Tekin boylik axtarguncha,
O’zingga bop hunar top.

Teshik idish suvda bilinar,
Bilimi oz kishi — sinovda.

Tikansiz gul bo’lmas,
Mashaqqatsiz — hunar.

Tikkan chevar emas,
Bichgan — chevar.

Til bilgan yo’lda qolmas.

Usta, ishni qilar puxta.

Usta ko’rmagan shogird
Har maqomga yo’ig’alar.

Ustadan shogird o’zar.

Ustani shogird sindirar,
Pistani — po’choq.

Ustoz ko’rgan xat tank.

Ustozsiz shogird — jonsiz kesak.

Uchishga qanot kerak,
O’qishga — toqat.

Uchqundan qo’rqqan temirchi bo’lmas.

Uquvsiz ishboshi bo’lsa,
Baqir-chaqirdan chiqmas.

Chalasavod — chirik rabot.

Chechanning — tili,
Chevarning — qo’li.

Chumchuq so’ysa ham, qassob so’ysin.

Shayxning hunari bo’lmasa, xonaqoh tang.

Shogird ustadan o’tmasa, ish yitar.

Shogirdiga tosh bergan tosh olar,
Bosh bergan bosh olar.

Shogirding oqil bo’lsa, boshingda toj,
Shogirding erka bo’lsa, boshga tayoq.

Shogirdning befarosati
Ustozni muttaham qilar.

Er yigit deb kim aytar,
Yovda yalov yiqmasa.

Chechanhgin kim maqtar,
Dovda uni chiqmasa.

Er ko’rki — bilik,
Suyak ko’rki — ilik.

Yuz tuman oltindan hunar yaxshi.

Yuz hunarni chala bilgandan
Bir hunarni to’la bil.

Yuzga kirsang, yuz yil o’qi.

Yuzga kirsang ham, hunar o’rgan.

Yuziga qarama, bilimiga qara.

Yamoqchining ishini suvoqchi bilmas.

Yaxshi bilsang ishingni,
Yaxshilar silar boshingni.

O’lmagan — qo’shiqchi,
Erinmagan — eshikchi.

O’nga olgin, birga sot,
Oting chiqsin savdogar.

O’rganish — bir hunar,
O’rgatish — ikki hunar.

O’rdak bo’lmay, g’oz bo’l,
Bilim olib, soz bo’l.

O’qigan — guliston,
O’qimagan — go’riston.

O’qigan — yorug’,
O’qimagan — choriq.

O’qigan — olim,
O’qimagan — o’ziga zolim.

O’qigan o’qdan oshar,
Nodon turtkidan shoshar.

O’qigan o’qigan emas,
Uqqan — o’qigan.

O’qigan o’g’il otadan ulug’.

Tavsiya etamiz :

O’qiganning oshi — pishirig’lik.

O’qiganning oshig’i — olchi.

O’qiganning tili — ikki.

O’qimagan shu damda,
Turtinar har qadamda.

O’qimagan — yalang oyoq,
Baayni bir quruq tayoq.

O’qimay mulla bo’lgan,
Cho’qimay qarg’a bo’lar.

O’qish boshqa, uqish boshqa.

O’qish — jafoli, keti — vafoli.

O’qish yaxshi,
Uqish undan ham yaxshi.

O’quvi bor ulg’ayar,
Uquvi yo’q sarg’ayar.

Qadam qo’y asta-asta,
Qadam yetguncha ilm ista.

Qaig’aning hunari bo’lsa, tezak yemasdi.

Qattiq baqirgan bilan qo’shiqchi bo’lmas.

Qiz bilagini shimarar,
Turli ipakhimarar.

Qizning ko’rki — noz,
Yigitning ko’rki — hunar.

Qirsiz yer bo’lmas,
Hunarsiz — er.

Quyma aql bo’lmasa,
Turtma aql hech bo’lar.

Qunt bilan o’rgan hunar,
Hunardan rizqing unar.

Qo’yingni qassobga so’ydir,
O’likni murdasho’ga yuvdir.

Qo’yni qassob so’ysin,
Oshni oshpaz pishirsin.

Qo’li hunarsiz — non gadoyi.

Har ish o’z ustasidan qo’rqar.

Har ishning bir ustasi bor,
Har ustaning bir ustozi bor.

Har kasbning o’z gashti bor.

Har kimning ishi emas uloq ulamoq,
Madrasaga borib tuproq yalamoq.

Har kimning kasbi — o’ziga.
Ilm ilmsizlik maqollar

Tavsiya etamiz : Boshqa maqollar

Tavsiya etamiz : Topishmoqlar to’plami

Imkon va imkonsizlik haqida maqollar

Baliqning tirikligi suv bilan,
Odamning tirikligi odam bilan.

Baliqning ham sakkiz qanoti bor.

Bekorga zo’r berma, beling sinar.

Bozorning qopqasi yo’q,
Ovulning — eshagi.

Bol sotgan barmog’ini yalar.

Bor — boricha, yo’q — holicha.

Bor bo’lsa — kabob,
Yo’q bo’lsa — javob.

Borida — kuldiring-kuldiring,
Yo’g’ida qarab o’tiring.

Borida — pora-pora,
Yo’g’ida — banda bechora.

Borida — tiqa-tiqa,
Yo’g’ida — siqa-siqa.

Borida — chilik-chilik.
Yo’g’ida — quruqchilik.

Borida — Hotam
Yo’g’ida — motam.

Boringga qarab bozor qil.

Borni yo’q deb bo’lmas,
Yo’qni yo’nib bo’lmas.

Borning qozoni — biqir-biqir,
Yo’qning qozoni — tiqir-tiqir.

Bo’sh quduq shudring bilan to’lmas.

Gado don topsa, to’rva topmas.

Daraxt sop bermasa,
Bolta kesolmas.

Daraxt tomiridan suv ichar.

Dardi borning darmoni yo’q.

Devonachilikka ham qirq tanga dastmoya kerak.

Dunyoni suv bossa,
O’rdakka ne g’am.

Yem berib boqqan otga,
Qamchining keragi yo’q.

Yor yordan xarob,
Yor mendan xarob.

Jon bo’lsa, jahon topilar.

Jon bo’lsa, jonon topilar.

Joni borning dami bor.

Ikkovga bitta ishton,
Qanday chiqamiz qishdan.

Ishi yo’q it sug’orar,
Oshi yo’q ro’za tutar.

Yirtiq qopda turmaydi,
Butun qopga sig’maydi.

Yo’l ko’rmagan yo’lda ozar,
Kun ko’rmagan kunda ozar.

Yo’qlik nima yedirmas,
To’qlik nima dedirmas.

Kalta ip qurlovga yetmas.

Kepak yegan it yuguruk bo’lmas.

Keragingni kunda yig’.

Kosa bersang to’la ber,
Nimkosangdan bezorman.

Kosov uzun bo’lsa, qo’l kuymas.

Kuzning qozoni quyuq qaynar.

Ko’hnasi yo’qning tozasi yo’q.

Molga bersang soz yemish,
Boqar seni yoz-u qish.

Moling semiz — davlating egiz.

Molli odam — moyli odam.

Mullajiring jiringlamasa,
Odam dirrnglamas.

Nari yot-beri yot — to’shak torligi.

Non mo’lligi — el to’qligi.

Oyoqda edging tor bo’lsa,
Dunyo kengligidan ne foyda.

Oz bilganning chalasi ko’p.

Ozdan — oz, ko’pdan — ko’p.

Oziqlangan yer,
To’ydiraman der.

Ozg’in otning ozig’i kam.

Ot oriqlikda ko’rimsiz,
Qiz — yetimlikda.

Ot to’rvadan qariydi.

Ot o’lsa, it quturar,
Eshak o’lsa — bo’ri.

Otni yem bilan hayda.

Och uyda qatiq uyumas.

Och qorinda non turmas.

Oshiq o’ynagan — arzonchilik,
To’piq o’ynagan — to’qchilik.

Palaxmon tosh tushgan yerida og’ir.

Pichoq qancha o’tkir bo’lsa ham
O’z sopini kesolmas.

Pishirgani topilsa,
Oshiigani topilar.

Pul bo’lsa, changalda sho’rva.

Pul tilni biyron, dastni daroz qilar.

Puli borlar — yo’rg’a-yo’rg’a,
Pul yo’qlar — zo’rg’a-zo’rg’a.

Puli borning yo’li o’ng.

Puli borning og’zi o’ynar,
Puli yo’qning ko’zi o’ynar.

Pulim,
Pulim bo’lsa, kimlar bo’lmaydi qulim.

Puling bo’lsa, hamma quling,
Tog’-u tosh ham berar yo’ling.

Pullik bitar, pulsiz yitar.

Pullik — botir, pulsiz — yotir.

Pullikka — kabob, bepulga — dardi kabob.

Pulning bir uchi bilakda,
Bir uchi — yurakda.

Pulsiz bozorga borguncha,
Kafansiz mozorga bor.

Sakson biya, sakkiz tuya —
Sepli qizning qalini.

Sart boyisa, torn yopar,
Osha boyisa, ochib yopar.

Sag’irga sakkiz kun hayit.

Sahroda bo’lguncha shaharda bo’l,
Shaharda bo’lmasang, badarg’a bo’l.

Semiz oriqlaguncha, oriq o’lar.

Semizning oyog’i sakkiz.

Singan qo’l ishlar,
Dardli yurak ishlamas.

Sig’inganingdan suyanganing kuchli bo’lsin.

Soyani chopib yo’qotib bo’lmas.

Suv yo’g’ida tayammum.

Suv tilasang,
Sulaymondan tila.

Suvga solsang, suv ko’tarmas misqol temirni,
Oltin bilan olib bo’lmas qolgan ko’ngilni.

Suvga tomgan yog’ botmas.
Suvdagi kemaning izi bilinmas.

Suvsiz yer — yetim,
Molsiz er — yetim.

Suvsiz yer — mozor,
Suvli yer — gulzor.

So’ragan bir qizarar,
Bermagan ikki qizarar.

Taom topilganda, yegan yaxshi,
Kafan topilganda, o’lgan yaxshi.

Tegirmonning aylanishi yukiga bog’liq.

Tegirmonchidan bir bo’p.

Tekin kafan topilsa, oimoq kerak.

Temir taqqan termulmas.

Teshik quloq eshitmay qolmas.

Tirsakni tishlab bo’lmas.

Tishing borida tishlab qol,
Kuching borida ishlab qol.

Toy ot bo’lsa, ot ozod bo’lar.

Toy ot bo’lsa, ot tinar,
O’g’il er yetsa — ota.

Tomchi suvda tol ko’karar.

Topgan botar, quvgan yetar.

Topgan gul keltirar,
Topmagan — bir bog’ piyoz.

Topgan — niyoz, topmagan — piyoz.

Topgan qo’y keltirar,
Topmagan — jo’jaxo’roz.

Topilmagan mol tog’ boshida.

Tor yerga tana boshi sig’mas.

Tor yerda osh yegandan,
Keng yerda musht ye.

Tor joyda — tomosha.

Tor ko’chaga qo’sh surnay.

Toshni siqqan bilan suv chiqmas.

Tumanda burgani sanab bo’lmas.

Tunsiz kun yo’q, tog’siz — lola.

Tutun ham o’tindan chiqar.

Tuya mingan qo’y orasiga yashirinolmas.

Tuya cho’ksa, joy olar.

To’rg’ay semirib botmon bo’lmas.

To’qlik ishrat qidirar,
Ochlik o’lan dedirar.

To’qlik nimalar dedirmas,
Ochlik nimalar yedirmas.

To’qlik so’qishtirar,
Ochlik so’kishtirar.

To’qlik sho’xlik keltirar.

To’qlikka — sho’xlik,
Yo’qlikka — suqlik.

U yog’im bug’doy, bu yog’im bug’doy,
Qayerga sepaman, xudoy.

Uchgan qushni qaytarib bo’lmas.

Fatvo ham pulingga yarasha berilar.

Faqir kishi panada,
Po’stini somonxonada.

Faqir kishi panada,
Qo’tir echki dalada.

Faqir piyoda yurar,
Boy — tuyada.

Xalq puflasa, bo’ron bo’lar.

Xalq qarg’asa, xor bo’lasan,
Xalq qo’llasa, bor bo’lasan.

Xirmon yanchish sa’vaning ishi emas.

Xon qoshida qorang bo’lsa,
Qora kemang qirda yurar.

Xos xosni topar,
Suv pastni topar.

Xotin olmoqqa cho’t kerak,
Botmon-dahsar et kerak.

Changal ham o’z joyida gurillar.

Chanqoqni tomchi bilan qondirib bo’lmas.

Chelak teshik bo’lsa ham,
Suv sepishga yarar.

Chiroq yorug’i uyga tushar.

Choy to’kilib, soy bo’lmas,
Yulduz yig’ilib, oy bo’lmas.

Chumolining sovg’asi — chigirtkaning oyog’i.

Chumchuq semirib botmon bo’lmas,
Tesha o’sib ketmon bo’lmas.

Cho’pni chaynagan bilan moyi chiqmas.

Cho’pon odam go’shtga kelmas.

Cho’g’ to’kilsa, qo’ri qolar.

Shamol kemadagilaming xohishiga qarab esmas.

Sheriklik tovuqdan tuxum yaxshi.

Sho’r yerda sunbul unmas.

Sho’r suvda sovun ko’pirmas.

El og’ziga elak tutib bo’lmas.

El og’zini yopmoqqa ellik qarich bo’z kerak.

El og’zini yirtib bo’lmas,
Chelak og’zini bug’ib bo’lmas.

Elda bori — senda bori.

Elda bo’lsa — elagi.

Elingda bo’lsa, et yeysan.

Elli yerda elak bor.

Elning etagi keng.

Elning qulog’i ellikta.

Eski paxta bo’z bo’lmas.

Eski choponning issig’i yo’q.

Etakni kessang, yeng bo’lmas.

Echki yugurib kiyik bo’lmas.

Eshak mingan ot so’ramas,
Baliq yegan et so’ramas.

Eshakni urgan bilan ot bo’lmas.

Eshikdan kirolmagan tirqishdan qarar.

Yuz qopni bog’lab bo’lar,
Yuz og’izni bog’lab bo’lmas.

Yuzdagi yara yamog’ini yashirish qiyin.

Yumruq bukilib sang bo’lmas,
Echki yugurib lang bo’lmas.

Yangi ko’za suvi sovuq,
Eski ko’za bo’yni siniq.

Yangi supurgi toza supurar.

Yaxshi dam — mehnatga hamdam.

O’ziga yeng bo’lmagan,
O’zgaga bo’y bo’lmas.

O’ziga yol bo’lmagan,
Birovga quyruq bo’lolmas.

O’tni yosh bilan o’chirib bo’lmas.

Qantarilgan ot qoziq atrofida aylanar.

Qarz olmoq oson, bermoq qiyin.

Qatorda noring bo’lsa,
Yuking yerda qolmaydi.

Qiz desa, qiziqasan,
Hay-hay uning qalini.

Qirg’iz xalqi — mol bilan,
O’zbek xalqi — bog’ bilan.

Qof tog’ini qodir bilar.

Qofiya tor kelsa, xonaqoh tang.

Quroli yo’q jang qilmas.

Qush qanoti bilan.

Qo’y bir terming ichida
Necha ozib, necha semirar.

Qo’l bilan qilar ishni
Til bilan qilib bo’lmas.

Qo’l bilan qush tutilmas.

Hamrohingga boqma, hamyoningga boq.

Har kim boricha polvon.

Har kim o’z aravasini o’zi tortar.

Har kimning eshagi o’ziga ot ko’rinar.

Holi yetmagan bo’yrasida qolar.

 

Imkon va Imkonsizlik haqida maqollar to‘plami

Imkon va imkonsizlik qadri haqida eng sara maqollar to‘plami. «Pessimist har imkoniyatda mashaqqat ko‘radi, optimist har mashaqqatda imkoniyat ko‘radi» (Uinston Cherchill).

Boringga qarab bozor qil.

Faqir kishi panada,
Qo‘tir echki dalada.

Xirmon yanchish sa’vaning ishi emas.

Borida — pora-pora,
Yo‘g‘ida — banda bechora.

Bol sotgan barmog‘ini yalar.

Yangi ko‘za suvi sovuq,
Eski ko‘za bo‘yni siniq.

Qo‘y bir terming ichida
Necha ozib, necha semirar.

To‘qlik nimalar dedirmas,
Ochlik nimalar yedirmas.

El og‘zini yirtib bo‘lmas,
Chelak og‘zini bug‘ib bo‘lmas.

Taom topilganda, yegan yaxshi,
Kafan topilganda, o‘lgan yaxshi.

Qiz desa, qiziqasan,
Hay-hay uning qalini.

Kosov uzun bo‘lsa, qo‘l kuymas.

Qush qanoti bilan.

Ko‘hnasi yo‘qning tozasi yo‘q.

Mullajiring jiringlamasa,
Odam dirrnglamas.

Ozdan — oz, ko‘pdan — ko‘p.

Choy to‘kilib, soy bo‘lmas,
Yulduz yig‘ilib, oy bo‘lmas.

Сборник лучших эссе о ценности возможностей и невозможного. «Пессимист видит трудности при каждой возможности, оптимист видит возможности при каждой трудности» (Уинстон Черчилль).
Рынок по месту назначения.
Бедняга в убежище,
козел в поле.
Очерки возможностей и невозможности
Сбор урожая — это не работа саванны.
Борида — взятка, Йоги — раб бедняги.
Бол облизывает палец.
Вода в новом кувшине холодная,
горлышко старого кувшина сломано.
Сколько овец худеют за триместр.
Сытость не говорит,
Голод не ест.
Очерки ценности времени и возможностей
Рукой рот не разорвать,
ведро нельзя задушить.
Лучше
кушать, когда найдена еда, и лучше умереть, когда найдена пелена.
Девушка с любопытством говорит:
Сено ей густо.
Если Косово будет длинным, рука не сгорит.
С птичьим крылом.
Старый не чистый.
Если ваш мулла не позвонит,
Адам не позвонит.
Меньше значит больше, больше значит больше.
Не будет ни реки, ни реки, ни
звезды, ни луны.
To’qlikka — шо’xlik,
Yo’qlikka — suqlik.
Тот, кто играл в любовь, дешев, тот,
кто играл в пятку, — наелся.
Если
в линии есть свет , Yuking не будет стоять на земле.
Тот, кто спрашивает, краснеет,
тот, кто не краснеет.
Горшок осени кипит
Сотню мешков можно связать,
Сотню ртов нельзя связать.
Ветер дует не по прихоти корабля.
Горшок осени кипит
Жизнь рыбы — с водой, жизнь
человека — с человеком.
Если верблюд утонет, это произойдет.
Если вы положите его в воду, железо, которое не несет воды,
сердце, которое не может быть взято с золотом.
Ishi yo’q it sug’orar,
Oshi yo’q ro’za tutar.
Борида — чилик-чилик.
В масле — сухость.
Пейте воду из корней дерева.
Коза не будет бегающим оленем.
Идет бедняк,
богатый едет на верблюде.
Земля без воды — могила, земля без
воды — цветник.
Масло не выходит при жевании палочки.
Тот, кто
находит, приносит овцу, Тот, кто не находит, приносит курицу.
Да — нет, нет — нет.
Тот, кто не видит пути, будет страдать в пути, и
кто не видит солнца, будет страдать днем.
Одна пара штанов на двоих,
Как выбраться из зимы.
Если уголь пролить, он останется сухим.
Восемь дней сироте.
Пока вы худеете, вы умрете худым.
Санбул не растет на засоленных почвах.
Путь к деньгам правильный
Легко брать взаймы, трудно отдавать.
Эльда бори — сенда бори.
Путь к деньгам правильный
Холи остается на незаконченном коврике.
Дым также выходит из дерева.
Восемьдесят пива, восемь верблюдов —
толстая девушка с волосами.
Платные заканчивается, ест без денег.
Толстая ножка восемь.
Двойная труба на узкой улице.
Если да — шашлык,
если нет — ответ.
Мыло не пенится в соленой воде.
Тургай ожирением не будет.
Идите на
кладбище без савана, пока не пойдете на свободный рынок .
Он смотрит через щель в двери.
Мои деньги,
если бы у меня были деньги, кто бы не был моим рабом.
Не моуллиги — эль то’глиги.
Борида — тика-тика , Йоги — шика-шика.
От боли нет лекарства.
Пословицы о судьбе и событии
Нет лошади с ослом.
Голова не помещается на узкой земле.
Он не сражается без оружия.
Собери то, что тебе нужно
Борида — Хотам Йоги — траур.
Если народ ругается, ты будешь унижен. Если
народ поддержит, ты будешь существовать.
Собери то, что тебе нужно
Когда умирает лошадь, собака заражается бешенством, а когда
умирает осел, — волк.
Осел не просит лошади, а
рыба не просит мяса.
Если под ханом
темно , Черный Корабль будет плыть по гребню.
Платно — кебаб, бесплатно — дарди кебаб.
Сломанные руки работают,
Болезненное сердце не работает.
Если есть деньги, все твои рабы,
Гора и камень.
Твоя собственность толстая — твое состояние двойное.
Масло, которое капает в воду, не тонет.
След корабля в воде неизвестен.
Пусть тот, кто на тебя опирается, будет сильным.
У тощей лошади мало еды.
Платный — смелый, без денег — ложь.
Дар муравья — это нога саранчи.
Отсутствие не ест,
Сытость не говорит.
Проклятия сытости, проклятия от
голода.
Старый хлопок не будет серым.
Котел бора кричит,
котел нет кричит.
Собака, которая ест отруби, не убежит.
Какая польза от ширины Земли, если кант на ступне узкий .
У рыбы тоже восемь крыльев.
Борида —
смейся-смейся, Сядь в масло.
Каф знает, что гора способна.
У рыбы тоже восемь крыльев.
Достаточно, чтобы найти, достаточно, чтобы преследовать.
Дырка не останется незамеченной.
Уста богатого будет играть,
глаза бедного будут играть.
Земля без воды — сирота,
Земля без богатства — сирота.
Дайте мне полную чашку, я
устал от Нимкосанга.
Траву невозможно погасить с возрастом.
Вода находит дно, вода находит дно .
Toy ot bo‘lsa, ot tinar,
O‘g‘il er yetsa — ota.
Пустой колодец не наполнен росой.
Боб с мельницы.
Факирники — панада.
Тот,
кто находит, приносит цветы, Тот, кто не находит, — садовый лук.
Etakni kessang, yeng bo’lmas.
Ot to‘rvadan qariydi.
Когти тоже на месте.
Если вы просите воды, спросите
Соломона.
Каждый тащит свою машину.
Не смотри на партнера, смотри на свой кошелек.
Деньги ломают язык и растягивают ручку
Фонарик падает на дом.
Кыргызский народ — со скотом,
узбекский народ — с огородом.
Деньги уничтожают язык
Если игрушка лошадь, лошадь будет бесплатно.
Нет хлеба натощак.
Нет дня без ночи, без гор — тюльпанов.
Загнать лошадь приманкой.
Каким бы острым ни был нож, он не может
разрезать собственный стебель.
Из капельки воды прорастает ива.
Пословицы об ответственности и безответственности
Бедняк в приюте, его
шкура на сеновале.
Вращение мельницы зависит от нагрузки.
Блох в районе нет.
Удовлетворение ищет удовольствия,
Голод говорит о смерти.
Когда мир затоплен, как
жаль Утка.
Кровать узкая.
Если они найдут повара, они найдут
Ошигу.
Птицу руками не ловят.
Новая метла чисто метет.
Сит пятьдесят.
Все борцы.
Уха Эля пятьдесят.
Если обнаружен свободный кожух, его следует снять.
Воробей жирным не будет,
Теша не вырастет.
Вы не можете отказать бору, вы не можете сказать нет бору
.
Получите бесплатный кожух
Лошадь худая,
девочка-сирота.
Подол руки широкий.
Тебе нужна
кисть, чтобы обзавестись женой, тебе нужно мясо Бэтмен-дахсар.
Чтобы прикрыть рот, нужно пятьдесят дюймов.
Гадо находит зерно, он не может найти сумку.
Один конец денег находится на запястье,
другой — в области сердца.
Те, у кого есть
деньги — еле, Те, у кого нет денег, еле.
Йогурт не спит в голодном доме.
Кулак не согнется,
коза не побежит.
Тайаммум в водном масле.
Если Джон, мир найдет.
Присутствует привкус душевного скота.
Пропавший скот на вершине горы.
Ешьте суп в узком месте, ешьте
кулаком на широком месте.
Он не
подчиняется себе, он не подчиняется другим.
Старое пальто не нагревается.
Йор-йордан разрушен,
Йор разрушен мной.
Хороший отдых — признак упорного труда.
Пастух не подходит к мясу
Кусайте, когда у вас есть зубы,
работайте, когда у вас есть силы.
Если дерево не дает
стебелька , топором нельзя пилить.
Пастух не подходит к мясу
Рыночных ворот нет,
деревня осла.
Фетва также дается в соответствии с вашими деньгами.
Эльда бо’льса — элаги.
Pul bo‘lsa, changalda sho‘rva.
Короткой нити недостаточно для высыхания.
Нашли — ниёз, не нашли — лук.
Elingda bo’lsa, et yeysan.
То, что вы делаете руками, нельзя делать
языком.
Элингдаги — белингдаги.
Не
влезет в порванную сумку, не влезет в целую сумку.
Жажда не может быть утолена каплей.
Кормленная лошадь
не нуждается в хлысте.
Не заставляйте зря, талия сломается.
Когда вы сжимаете камень, вода не выходит.
Если вы дадите слово скоту , Бокар перенесет вас и в лето, и в зиму.
Летящая птица необратима.
Мало что известно.
Сито в руке не держишь.
Тень нельзя потерять, рубя
Сытость приносит радость.
В узком месте — смотреть.
Тень не может быть потеряна
Палаксмон тяжел там, где падает камень.
Железные термульмы.
Даже если в ведре есть отверстие,
полезно полить водой.
Богатый человек — толстый человек.
На лице раневое пятно сложно скрыть.
Если народ взорвется, будет буря.
Верблюд не может спрятаться среди овец, на которых он едет.
Пословицы о пользе и вреде
Нет пути к себе, нет пути к чьему-то
хвосту.
Будь в
городе, пока не окажешься в пустыне, Если тебя нет в городе, будь в изгнании.
Земля
питала , говорит накормлю.
Девонизму также нужен платок в сорок монет.
Нельзя укусить локоть.
У всех жопа похожа на лошадь.
Если Сарт красит, токарный станок закрывается,
Оша красит, он открывается и закрывается.
Скачущая лошадь крутится вокруг сваи.
Когда рифма узкая, в комнате тесно.
Это масло пшеничное, это масло пшеничное,
Где мне сеять, Боже.
Хороши яйца от партнерских кур.
Если есть душа, будет душа.

To‘qlikka — sho‘xlik,
Yo‘qlikka — suqlik.

Oshiq o‘ynagan — arzonchilik,
To‘piq o‘ynagan — to‘qchilik.

Qatorda noring bo‘lsa,
Yuking yerda qolmaydi.

So‘ragan bir qizarar,
Bermagan ikki qizarar.

Kuzning qozoni quyuq qaynar

Yuz qopni bog‘lab bo‘lar,
Yuz og‘izni bog‘lab bo‘lmas.

Shamol kemadagilaming xohishiga qarab esmas.

Baliqning tirikligi suv bilan,
Odamning tirikligi odam bilan.

Tuya cho‘ksa, joy olar.

Suvga solsang, suv ko‘tarmas misqol temirni,
Oltin bilan olib bo‘lmas qolgan ko‘ngilni.

Ishi yo‘q it sug‘orar,
Oshi yo‘q ro‘za tutar.

Borida — chilik-chilik.
Yo‘g‘ida — quruqchilik.

Daraxt tomiridan suv ichar.

Echki yugurib kiyik bo‘lmas.

Faqir piyoda yurar,
Boy — tuyada.

Suvsiz yer — mozor,
Suvli yer — gulzor.

Cho‘pni chaynagan bilan moyi chiqmas.

Topgan qo‘y keltirar,
Topmagan — jo‘jaxo‘roz.

Bor — boricha, yo‘q — holicha.

Yo‘l ko‘rmagan yo‘lda ozar,
Kun ko‘rmagan kunda ozar.

Ikkovga bitta ishton,
Qanday chiqamiz qishdan.

Cho‘g‘ to‘kilsa, qo‘ri qolar.

Sag‘irga sakkiz kun hayit.

Semiz oriqlaguncha, oriq o‘lar.

Sho‘r yerda sunbul unmas.

Puli borning yo‘li o‘ng

Qarz olmoq oson, bermoq qiyin.

Elda bori — senda bori.

Holi yetmagan bo‘yrasida qolar.

Tutun ham o‘tindan chiqar.

Sakson biya, sakkiz tuya —
Sepli qizning qalini.

Pullik bitar, pulsiz yitar.

Semizning oyog‘i sakkiz.

Tor ko‘chaga qo‘sh surnay.

Bor bo‘lsa — kabob,
Yo‘q bo‘lsa — javob.

Sho‘r suvda sovun ko‘pirmas.

To‘rg‘ay semirib botmon bo‘lmas.

Pulsiz bozorga borguncha,
Kafansiz mozorga bor.

Eshikdan kirolmagan tirqishdan qarar.

Pulim,
Pulim bo‘lsa, kimlar bo‘lmaydi qulim.

Non mo‘lligi — el to‘qligi.

Borida — tiqa-tiqa,
Yo‘g‘ida — siqa-siqa.

Dardi borning darmoni yo‘q.

Eshakni urgan bilan ot bo‘lmas.

Tor yerga tana boshi sig‘mas.

Quroli yo‘q jang qilmas.

Keragingni kunda yig‘

Borida — Hotam
Yo‘g‘ida — motam.

Xalq qarg‘asa, xor bo‘lasan,
Xalq qo‘llasa, bor bo‘lasan.

Ot o‘lsa, it quturar,
Eshak o‘lsa — bo‘ri.

Eshak mingan ot so‘ramas,
Baliq yegan et so‘ramas.

Xon qoshida qorang bo‘lsa,
Qora kemang qirda yurar.

Pullikka — kabob, bepulga — dardi kabob.

Singan qo‘l ishlar,
Dardli yurak ishlamas.

Puling bo‘lsa, hamma quling,
Tog‘-u tosh ham berar yo‘ling.

Moling semiz — davlating egiz.

Suvga tomgan yog‘ botmas.
Suvdagi kemaning izi bilinmas.

Sig‘inganingdan suyanganing kuchli bo‘lsin.

Ozg‘in otning ozig‘i kam.

Pullik — botir, pulsiz — yotir.

Chumolining sovg‘asi — chigirtkaning oyog‘i.

Yo‘qlik nima yedirmas,
To‘qlik nima dedirmas.

To‘qlik so‘qishtirar,
Ochlik so‘kishtirar.

Eski paxta bo‘z bo‘lmas.

Borning qozoni — biqir-biqir,
Yo‘qning qozoni — tiqir-tiqir.

Kepak yegan it yuguruk bo‘lmas.

Oyoqda edging tor bo‘lsa,
Dunyo kengligidan ne foyda.

Baliqning ham sakkiz qanoti bor

Borida — kuldiring-kuldiring,
Yo‘g‘ida qarab o‘tiring.

Qof tog‘ini qodir bilar.

Topgan botar, quvgan yetar.

Teshik quloq eshitmay qolmas.

Puli borning og‘zi o‘ynar,
Puli yo‘qning ko‘zi o‘ynar.

Suvsiz yer — yetim,
Molsiz er — yetim.

Kosa bersang to‘la ber,
Nimkosangdan bezorman.

O‘tni yosh bilan o‘chirib bo‘lmas.

Xos xosni topar,
Suv pastni topar.

Toy ot bo‘lsa, ot tinar,
O‘g‘il er yetsa — ota.

Bo‘sh quduq shudring bilan to‘lmas.

Tegirmonchidan bir bo‘p.

Topgan gul keltirar,
Topmagan — bir bog‘ piyoz.

Etakni kessang, yeng bo‘lmas.

Ot to‘rvadan qariydi.

Changal ham o‘z joyida gurillar.

Suv tilasang,
Sulaymondan tila.

Har kim o‘z aravasini o‘zi tortar.

Hamrohingga boqma, hamyoningga boq.

Pul tilni biyron, dastni daroz qilar

Chiroq yorug‘i uyga tushar.

Qirg‘iz xalqi — mol bilan,
O‘zbek xalqi — bog‘ bilan.

Toy ot bo‘lsa, ot ozod bo‘lar.

Och qorinda non turmas.

Tunsiz kun yo‘q, tog‘siz — lola.

Otni yem bilan hayda.

Pichoq qancha o‘tkir bo‘lsa ham
O‘z sopini kesolmas.

Tomchi suvda tol ko‘karar.

Faqir kishi panada,
Po‘stini somonxonada.

Tegirmonning aylanishi yukiga bog‘liq.

Tumanda burgani sanab bo‘lmas.

To‘qlik ishrat qidirar,
Ochlik o‘lan dedirar.

Dunyoni suv bossa,
O‘rdakka ne g‘am.

Nari yot-beri yot — to‘shak torligi.

Pishirgani topilsa,
Oshiigani topilar.

Qo‘l bilan qush tutilmas.

Yangi supurgi toza supurar.

Elli yerda elak bor.

Har kim boricha polvon.

Elning qulog‘i ellikta.

Tekin kafan topilsa, olmoq kerak

Chumchuq semirib botmon bo‘lmas,
Tesha o‘sib ketmon bo‘lmas.

Borni yo‘q deb bo‘lmas,
Yo‘qni yo‘nib bo‘lmas.

Ot oriqlikda ko‘rimsiz,
Qiz — yetimlikda.

Elning etagi keng.

Xotin olmoqqa cho‘t kerak,
Botmon-dahsar et kerak.

El og‘zini yopmoqqa ellik qarich bo‘z kerak.

Gado don topsa, to‘rva topmas.

Pulning bir uchi bilakda,
Bir uchi — yurakda.

Puli borlar — yo‘rg‘a-yo‘rg‘a,
Pul yo‘qlar — zo‘rg‘a-zo‘rg‘a.

Och uyda qatiq uyumas.

Yumruq bukilib sang bo‘lmas,
Echki yugurib lang bo‘lmas.

Suv yo‘g‘ida tayammum.

Jon bo‘lsa, jahon topilar.

Joni borning dami bor.

Topilmagan mol tog‘ boshida.

Tor yerda osh yegandan,
Keng yerda musht ye.

O‘ziga yeng bo‘lmagan,
O‘zgaga bo‘y bo‘lmas.

Eski choponning issig‘i yo‘q.

Yor yordan xarob,
Yor mendan xarob.

Yaxshi dam — mehnatga hamdam.

Cho‘pon odam go‘shtga kelmas

Tishing borida tishlab qol,
Kuching borida ishlab qol.

Daraxt sop bermasa,
Bolta kesolmas.

Bozorning qopqasi yo‘q,
Ovulning — eshagi.

Fatvo ham pulingga yarasha berilar.

Elda bo‘lsa — elagi.

Pul bo‘lsa, changalda sho‘rva.

Kalta ip qurlovga yetmas.

Topgan — niyoz, topmagan — piyoz.

Elingda bo‘lsa, et yeysan.

Qo‘l bilan qilar ishni
Til bilan qilib bo‘lmas.

Yirtiq qopda turmaydi,
Butun qopga sig‘maydi.

Chanqoqni tomchi bilan qondirib bo‘lmas.

Em berib boqqan otga,
Qamchining keragi yo‘q.

Bekorga zo‘r berma, beling sinar.

Toshni siqqan bilan suv chiqmas.

Molga bersang soz yemish,
Boqar seni yoz-u qish.

Uchgan qushni qaytarib bo‘lmas.

Oz bilganning chalasi ko‘p.

El og‘ziga elak tutib bo‘lmas.

Soyani chopib yo‘qotib bo‘lmas

To‘qlik sho‘xlik keltirar.

Tor joyda — tomosha.

Palaxmon tosh tushgan yerida og‘ir.

Temir taqqan termulmas.

Chelak teshik bo‘lsa ham,
Suv sepishga yarar.

Molli odam — moyli odam.

Yuzdagi yara yamog‘ini yashirish qiyin.

Xalq puflasa, bo‘ron bo‘lar.

Tuya mingan qo‘y orasiga yashirinolmas.

O‘ziga yol bo‘lmagan,
Birovga quyruq bo‘lolmas.

Sahroda bo‘lguncha shaharda bo‘l,
Shaharda bo‘lmasang, badarg‘a bo‘l.

Oziqlangan yer,
To‘ydiraman der.

Devonachilikka ham qirq tanga dastmoya kerak.

Tirsakni tishlab bo‘lmas.

Har kimning eshagi o‘ziga ot ko‘rinar.

Sart boyisa, torn yopar,
Osha boyisa, ochib yopar.

Qantarilgan ot qoziq atrofida aylanar.

Qofiya tor kelsa, xonaqoh tang.

U yog‘im bug‘doy, bu yog‘im bug‘doy,
Qayerga sepaman, xudoy.

Sheriklik tovuqdan tuxum yaxshi.

Jon bo‘lsa, jonon topilar.

Sizni ushbu maqola ham qiziqtirishi mumkin

So‘nggi yuklangan mavzular Ko‘p o‘qilgan mavzular Bo‘limlardan birini tanlang