Press "Enter" to skip to content

Mehnat va ish qurollari haqida topishmoqlar javob

39. Gulsiz bo‘lar mevasi,
Shirin-shirin donasi.

Mevalar haqida eng sara topishmoqlar to’plami

Mevalar haqida eng sara topishmoqlar. Barcha topishmoqlar javobi bilan. Eng sara topishmoqlar to’plami.

Yong’oq haqida topishmoqlar

1. Kichkina qozonning oshi totli.

Topishmoqning javobi

2. Kichkina dekcha,
Ichi mazaliqcha.

Topishmoqning javobi

3. Kichkina qozon,
Jingla palov.

Topishmoqning javobi

4. Kichkina qozon,
Jikr palov.

Topishmoqning javobi

5. Kichkina tandircha,
Ichi to‘la kulcha.

Topishmoqning javobi

6. U yog‘i tog‘,
Bu yog‘i tog‘,
O‘rtasida
Sarig‘ yog‘.

Topishmoqning javobi

7. Qo‘shaloq tovoq,
Ichi to‘la yog‘.

Topishmoqning javobi

8. Usti zahar, ichi tosh,
Toshning ichi asal.

Topishmoqning javobi

9. Po‘sti qalin, qovoqday,
Beli bog‘li tanobday,
Mevasi sarig‘ yog‘day.

Topishmoqning javobi

10. Beli bog‘li, cho‘tir choldir,
Qo‘ynida bor bujur kampir.

Topishmoqning javobi

11. Kichkina xotin shoshaqon,
Kichkina qozon toshaqon.

Topishmoqning javobi

Bodom haqida topishmoqlar

12. Ikki tog‘ning orasida
Bir tup yantoq.

Topishmoqning javobi

13. Qo‘tir tosh,
Ichida osh.

Topishmoqning javobi

O’rik haqida topishmoqlar

14. Osh ichida tosh,
Tosh ichida osh.

Topishmoqning javobi

15. U yog‘i tosh, bu yog‘i tosh,
O‘rtasida nishgan osh.

Topishmoqning javobi
(Danak mag‘zi)

16. Pastu baland ko‘p xotin,
Ko‘ylaklari oq, gulgun.

Topishmoqning javobi

Shaftoli haqida topishmoqlar

17. O‘zi shirin, tukligina,
Mazasi bor, totligina.

Topishmoqning javobi

18. Bodom kabi yaprog‘i,
Sollanadi butog‘i.

Topishmoqning javobi

Behi haqida topishmoqlar

19. Past-past bo‘yi bor,
Malla to‘ni bor.

Topishmoqning javobi

20. Mallagina to‘ni bor,
Nordongina ta’mi bor.

Topishmoqning javobi

21. Dum-dumaloq bo‘yi bor,
Palovda obro‘yi bor.

Topishmoqning javobi

Jiyda haqida topishmoqlar

22. Bir qop un,
Ichida ustun.

Topishmoqning javobi

23. Qopcha,
Qopcha ichida uncha,
Uncha ichida ustuncha.

Topishmoqning javobi

24. Ichi un-un,
Tashi gulgun.

Topishmoqning javobi

25. Tashi qizil anorday,
Ichi oq — unday,
O‘tirishi gulday.

Topishmoqning javobi

26. Osmondan tushdi bir tugun,
Usti baxmal, ichi un.

Topishmoqning javobi

27. Igna tegmasdan qon,
Tegirmon bermasdan un,
Tesha tegmasdan ustun.

Topishmoqning javobi

Uzum haqida topishmoqlar

28. Otasi bukri xo‘ja,
Onasi yoyma chalpak,
Bolasi shirin-shakar.

Topishmoqning javobi
(Tok bargi, uzumi)

29. Bir onadan yuz bola,
Yuzovi ham bo‘z bola.

Topishmoqning javobi

30. Chorpoya ustida
Shirin-shirin shox soqqa.

Topishmoqning javobi

31. Bo‘g‘un-bo‘g‘un, bo‘g‘unchoq,
Tugun-tugun, tugunchak,
Etmish qizning onasi
Hali ham bo‘lsa kelinchak.

Topishmoqning javobi

32. Ota-onasidan bolasi shirin.

Topishmoqning javobi
(Tok, bargi, uzumi)

33. Qora ho‘kizim og‘ilga kirishda dumini yulib qoldim.

Topishmoqning javobi
(Qora mayiz)

34. Eshagim quduqqa tushib ketdi,
Dumidan ushlasam, yulinib ketdi.

Topishmoqning javobi
(Qora mayiz)

Anor haqida topishmoqlar

35. Kichkina dekcha,
Ichi to‘la mixcha.

Topishmoqning javobi

36. Sariqqina to‘ni bor,
Ichi to‘la doni bor.

Topishmoqning javobi

37. Qirq hujrada qizil qizlar.

Topishmoqning javobi

38. Kichkina gumbaz ichida
Qizlar aylabdi makon.
Yuzlarida parda tutig‘lik,
Har birining bag‘ri qon.

Topishmoqning javobi

Anjir haqida topishmoqlar

39. Gulsiz bo‘lar mevasi,
Shirin-shirin donasi.

Topishmoqning javobi

40. Osti sariq, usti sariq,
Shirin, totli, ichi tariq.

Topishmoqning javobi

41. Daraxt ustida langar.

Topishmoqning javobi

Do’lana haqida topishmoqlar

42. Qamchi dasta,
Qamchi dastada marjon.

Topishmoqning javobi

43. Tepdim, sandiq ochildi,
Erga bodom sochildi.

Topishmoqning javobi

Olma haqida topishmoqlar

44. O‘zi ko‘m-ko‘k,
Yuzi qip-qizil.

Mehnat va ish qurollari haqida topishmoqlar javob

Ish qurollari va mehnat haqida eng sara topishmoqlar to‘plami javobi bilan.

Tushgan yerini kesar.

Topishmoq javobi

Og‘zi yo‘q,
Tishi ko‘p.

Topishmoq javobi

G‘oz qaqillab o‘tar,
Qanoti sharqillab o‘tar.

Topishmoq javobi

Metalim matti,
Qulog‘i qatti.
Qulog‘iga qattiq tepdim,
Yalpayib yotdi.

Topishmoq javobi

Bir yog‘iga qor yog‘adi,
Bir yog‘iga do‘l yog‘adi.

Topishmoq javobi

Qora tuya qaltiraydi,
Qobirg‘asi yaltiraydi.

Topishmoq javobi

Oqqina tovuq somon sochar.

Topishmoq javobi

Yugurib, chaqqon o‘tadi,
Tagidagin o‘ldirib ketadi.

Topishmoq javobi

Mening kuchugim hovullaydi,
Qorni to‘q bo‘lsa aylanadi.

Topishmoq javobi

Kelib og‘zini ochar,
Tishlab olib qochar.

Topishmoq javobi

Qorong‘i uyda ko‘p polvon olishadi.

Topishmoq javobi
Cho‘p savagich

To‘rda turgan to‘rt yigit,
To‘rtovi ham mard yigit.

Topishmoq javobi
Cho‘p savagich

U yoqqa o‘tadi qizgina,
Bu yoqqa o‘tadi qizgina,
Qulogiga halqa taqib,
Shildirab o‘tadi qizgina.

Topishmoq javobi

Ikki qo‘chqor urishar,
Qumalogi tushar.

Topishmoq javobi

Oqqina kuchuk xov-xov etdi,
Qorni to‘yib ag‘nab ketdi.

Topishmoq javobi

Yer tagida quyruq boradi.

Topishmoq javobi

Ketaveradi, ketaveradi,
Tog‘day joyni buzib keladi.

Topishmoq javobi

Qorong‘i tomning ichida
Polvon akam ikki oyoq bilan tepadi.
(Juvoz)

Topishmoq javobi

Tushgan yerini uzar.

Topishmoq javobi

Yigirma besh og‘ayni,
Bir-birining izida.

Topishmoq javobi

G‘uv-g‘uv etar,
Qorni to‘ysa yumalab ketar.

Topishmoq javobi

Charchamas kampir ko‘rdim, yolg‘iz oyoq,
Og‘ziga tashlab olgan cho‘pdan tayoq.
Yurgan sari belbog‘ini qavatlaydi,
Beribdi unga go‘zallikni ayamayoq,

Topishmoq javobi

Yozda yurar,
Qishda yotar.

Topishmoq javobi
Chigirchiq

G‘it-g‘it deydi, ishlaydi,
Yerga kukun tashlaydi.

Topishmoq javobi

Uzi jonsiz,
Ishga polvon.

Topishmoq javobi

Bir jumbog‘im bor boshdan,
Joni temir, toshdan.
Zuhra xola, yuguravering,
Usta tosh o‘ldi ochdan.

Topishmoq javobi

Yer tagida oy yurar.

Topishmoq javobi

Boradir, boradir,
Oyog‘ini ko‘tarib yotadir.

Topishmoq javobi

Bizning uyda to‘rt kampir,
To‘rtovi ham mard kampir.

Topishmoq javobi

O‘zi yerning tagida,
Kuchi yerning ustida.
O‘ttiz ikki og‘ayni,
Bir-birining ustida.

Topishmoq javobi

Qorong‘i saroyda buzoq shiqirlab og‘zidan ko‘pik sochadi.

Topishmoq javobi

Sen urmasang, u urmas.

Topishmoq javobi

Egiladi, bukiladi,
Mevalari to‘kiladi.

Topishmoq javobi

Urdim, gup etdi,
Yer tagiga kirib ketdi.

Topishmoq javobi

Bir qushim bor ajoyib,
Don cho‘qiydi yeyolmaydi,
Qanot qoqadi, ucholmaydi.

Topishmoq javobi

Biznikida bitta kishi,
Og‘zida qirqta tishi.

Topishmoq javobi
Jun tarog’i

Tomda turib karnay chaldim,
Tovushi Qo‘qonga ketdi.

Topishmoq javobi
Tegirmon duti

Qat-qat mening cho‘ntagim,
Qatlama mening cho‘ntagim,
Yetti yerdan to‘y qelsa,
To‘ymas mening cho‘ntagim.

Topishmoq javobi

Yer ostida g‘olton guldiraydi.

Topishmoq javobi

Ko‘p yeydi, tez yeydi,
Mayda chaynaydi.
O‘zi yuta olmaydi,
O‘zgalarni to‘ydiradi.

Topishmoq javobi

Sariboy akam saqtali,
Ikki oti no‘xtali.

Topishmoq javobi

Guv-guv etadi,
Marg‘ilon ketadi.

Topishmoq javobi

Yer ostida boy boradi.
Qulog‘ida loy boradi.

Topishmoq javobi

Sizni ushbu maqola ham qiziqtirishi mumkin

Qurol yaroq va Kema haqida topishmoqlar javobi bilan

Kema, qayiq hamda qurol yaroq haqida eng sara va qiziqarli topishmoqlar to’plami barcha yoshdagi insonlar, o’quvchilar, kattalar va bolalar uchun.

1. Yalt-yalt etar,
Yamlab ketar.

Topishmoqning javobi

2. Og‘izginasi o‘ymoqday,
Baqirgani toyloqday.

Topishmoqning javobi
Miltiq o‘qi.

3. Qora biyam qalt etdi,
Qobirgasi yalt etdi.

Topishmoqning javobi

4. Tumshug‘i uzun,
Tog‘ni teshar.

Topishmoqning javobi

5. Bolta urdim,
Badaxshon ketdi.

Topishmoqning javobi
Miltiq o‘qi.

6. Oq kuchugim ang etdi,
Tovushi Qo‘qonga yetdi.

Topishmoqning javobi
Miltiq o‘qi.

7. Izlasang izi yo‘q,
So‘ysang, qoni yo‘q.

Topishmoqning javobi

8. Daryo,
Daryo ustida bo‘yra.

Topishmoqning javobi

9. Top-top, top-top otim,
Tuyoqlari yalpoq otim.
Odam ko‘rsa kishnamas,
Yerdan bir cho‘p tishlamas.

Topishmoqning javobi
Qayiq, kema.

10. Yursa izi bilinmas.

Topishmoqning javobi

11. Zing etdi, zingrab ketdi,
Oq quvrayning boshini chalib,
O‘tdi, ko‘rdingmi?

Topishmoqning javobi

12. Bir eshagim bor hangi,
To‘qimlari yangi,
O‘t yemaydi, suv ichmaydi.

Topishmoqning javobi
Qayiq, kema.

Сборник лучших и веселых загадок про корабли, лодки и оружие для людей всех возрастов, школьников, взрослых и детей. Загадки про корабли и оружие 1. Ялт-ялт этар, Ямлаб кетар. Ок. 2. Уста его — как резьба, и восклицание его — как у тельца. Винтовочная стрела. 3. Черный ящер вздрогнул, Ребра лизнул. Меч. 4. Его клюв длинный, Он пронзает гору. Винтовка. Загадки про дорожные и конские инструменты 5. Ударил топором, Бадахшана нет. Винтовочная стрела. 6. Мой белый пес понял, Его голос дошел до Коканда. Винтовочная стрела. 7. Если искать, то и следа нет, Если убивать, то нет крови. Лодка. 8. Речка, плетенка над рекой. Лодка. 9. Мой мяч, мой мяч, мои копыта. Когда человек это видит, он не плачет, не грызёт палку с земли. Лодка, корабль. Загадки про музыкальные инструменты 10. Если он ходит, след неизвестен. Лодка. 11. Зазвенело, зазвенело, Сморкнуло голову белого голубя, Прошло , видишь? Ок. 12. У меня есть осел, его ткани новые, он не ест траву и не пьет воду. Лодка, корабль.

Sizni ushbu maqola ham qiziqtirishi mumkin

Juda ham ajoyib topishmoqlar ekan. Menga yoqdi.
So‘nggi yuklangan mavzular

Ko‘p o‘qilgan mavzular

Bo‘limlardan birini tanlang