Press "Enter" to skip to content

Mamnunlik va afsuslanish haqida maqollar

Erda turib o‘kinma,
Tomga chiqib so‘kinma.

Mamnunlik va afsuslanish haqida maqollar to‘plami

Mamnunlik va afsuslanish borasidagi maqollarni qabul qiling.

Ari chaqdi deb arazlama, boli bor.

Bir minsang ham yo‘rg‘a min,
Bulkillasin buyraging.

Bir ho‘plasang, may ho‘pla,
Qilqillasin yuraging.

Bol dedim, baloga qoldim.

Bola, bolaning ishi chala.

Borniki farmon bilan,
Yo‘qniki armon bilan.

Bo‘luvchiga oz,
Oz ham bo‘lsa soz.

Bo‘g‘izim-bo‘g‘izim,
Bo‘g‘izimni bo‘g‘dim o‘zim.

Gapirgandan gapirmagan yaxshiroq,
Gapiruvdim tegdi boshimga tayoq.

Dalada bo‘ri ulisa,
Uydagi itning ichi achir.

Dalaning begi bo‘lguncha,
Qal’aning iti bo‘l.

Dalaning qozisi bo‘lguncha,
Shaharning tozisi bo‘l.

Darmoni yo‘qning armoni ko‘p.

Yeganim og‘zimda yo‘q,
Kiyganim — egnimda.

Yerda turib o‘kinma,
Tomga chiqib so‘kinma.

Yetdim dedim — yiqildim,
Boidim dedim — bo‘lindim.

Yomon kunning o‘tgani ham — davlat.

Intizorlikning oshi — shirin.

Isimadim olovingga,
Ko‘r bo‘ldim tutuningga.

It yalog‘ini yalamasa, ko‘ngli to‘lmas.

Ich og‘risa o‘zingdan,
Gina qilgin ko‘zingdan.

Keyingi pushaymon — o‘zingga dushman.

Kengashib kesgan qo‘l og‘rimas.

Ko‘ngilsiz erdan ko‘ngilli qui yaxshi.

Ko‘rgan oshning kuyugi yomon.

Lo‘li eshagini maqtar,
Gadoy — to‘rvasini.

Minmasang ham, ot yaxshi,
Quchmasang ham, qiz yaxshi.

Minnatli osh tatimas.

Nodonga aytgan esiz so‘zim,
O‘likka yig‘lagan esiz ko‘zim.

Oz bo‘lsin-u soz bo‘lsin.

Ola ishga o‘rin yo‘q,
Rosa ishdan ko‘ngil to‘q.

Olma yeb og‘riguncha,
O‘rik yeb o‘lgan yaxshi.

Oltin boslui otang bilan qolguncha,
Paxmoq bosbJi onang bilan qol.

Oltin halqadan kech, quloq og‘ritsa,
Zardo‘zi etikdan kech, oyoq og‘ritsa.

Ota o‘lib bola qolsa — murodiga yetgani,
Bola o‘lib ota qolsa — armoni ichda ketgani.

Otam deb, erni tashlama,
So‘ng boshingni qashlama.

Otamning o‘larini bilsam,
Chaksa kepakka sotib yer edim.

Otasi o‘lgan olti kun yig‘lar,
Onasi o‘lgan — oltmish yil.

Otga minolmagan uzangidan o‘pkalar.

Otga o‘igangan kishining
Toyga taqimi to‘lmas.

Ochga bir non — qalqon.

Och qolib yegan so‘ng,
Zog‘ora non ham qand bo‘lar.

Og‘a-ining yomoniab, qani tuqqan topganing,
Arg‘umoqni yomoniab, qani tulpor topganing.

Puli kuygan qalampir chaynar.

Shoshilgan kishining pushaymoni ko‘p.

Egachimga ishonib, ersiz qoldim.

O‘tgan gapga o‘kinma.

O‘tgan ishga salovat.

O‘tgan ishdan tush yaxshi.

O‘tib ketgan yomg‘irning ketidan o‘pkalama.

Qizini tiymagan tizini quchoqlar.

Qo‘shiq aytgan horimas.

Har kishiga o‘z ishi xush.

 

Sizni ushbu maqolalar ham qiziqtirishi mumkin:

  1. Hayvonlar va qushlar haqida maqollar to‘plami
  2. Naqd va nasiya haqida maqollar to‘plami
  3. Tarbiya va odob haqida maqollar to‘plami
  4. Farzand va farzandsizlik haqida maqollar to‘plami
  5. Or-nomus va nomussizlik haqida maqollar to‘plami
  6. Ishonch va ishonchsizlik haqida maqollar to‘plami
  7. Do‘stlik va dushmanlik haqida maqollar to‘plami
  8. Mas’uliyat va mas’uliyatsizlik haqida maqollar to‘plami
  9. Go‘zallik va xunuklik haqida maqollar to‘plami
  10. Yo‘l va yo‘ldosh haqida maqollar to‘plami

Mamnunlik va afsuslanish haqida maqollar

Bir minsang ham yo’rg’a min,
Bulkillasin buyraging.

Bir ho’plasang, may ho’pla,
Qilqillasin yuraging.

Bol dedim, baloga qoldim.

Bola, bolaning ishi chala.

Borniki farmon bilan,
Yo’qniki armon bilan.

Bo’luvchiga oz,
Oz ham bo’lsa soz.

Bo’g’izim-bo’g’izim,
Bo’g’izimni bo’g’dim o’zim.

Gapirgandan gapirmagan yaxshiroq,
Gapiruvdim tegdi boshimga tayoq.

Dalada bo’ri ulisa,
Uydagi itning ichi achir.

Dalaning begi bo’lguncha,
Qal’aning iti bo’l.

Tavsiya etamiz :

Dalaning qozisi bo’lguncha,
Shaharning tozisi bo’l.

Darmoni yo’qning armoni ko’p.

Yeganim og’zimda yo’q,
Kiyganim — egnimda.

Yerda turib o’kinma,
Tomga chiqib so’kinma.

Yetdim dedim — yiqildim,
Boidim dedim — bo’lindim.

Yomon kunning o’tgani ham — davlat.

Intizorlikning oshi — shirin.

Isimadim olovingga,
Ko’r bo’ldim tutuningga.

It yalog’ini yalamasa, ko’ngli to’lmas.

Ich og’risa o’zingdan,
Gina qilgin ko’zingdan.

Keyingi pushaymon — o’zingga dushman.

Kengashib kesgan qo’l og’rimas.

Ko’ngilsiz erdan ko’ngilli qui yaxshi.

Mamnunlik va afsuslanish haqida maqollar

Ko’rgan oshning kuyugi yomon.

Lo’li eshagini maqtar,
Gadoy — to’rvasini.

Minmasang ham, ot yaxshi,
Quchmasang ham, qiz yaxshi.

Minnatli osh tatimas.

Nodonga aytgan esiz so’zim,
O’likka yig’lagan esiz ko’zim.

Oz bo’lsin-u soz bo’lsin.

Ola ishga o’rin yo’q,
Rosa ishdan ko’ngil to’q.

Olma yeb og’riguncha,
O’rik yeb o’lgan yaxshi.

Oltin boslui otang bilan qolguncha,
Paxmoq bosbJi onang bilan qol.

Oltin halqadan kech, quloq og’ritsa,
Zardo’zi etikdan kech, oyoq og’ritsa.

Ota o’lib bola qolsa — murodiga yetgani,
Bola o’lib ota qolsa — armoni ichda ketgani.

Otam deb, erni tashlama,
So’ng boshingni qashlama.

Otamning o’larini bilsam,
Chaksa kepakka sotib yer edim.

Otasi o’lgan olti kun yig’lar,
Onasi o’lgan — oltmish yil.

Otga minolmagan uzangidan o’pkalar.

Otga o’igangan kishining
Toyga taqimi to’lmas.

Ochga bir non — qalqon.

Och qolib yegan so’ng,
Zog’ora non ham qand bo’lar.

Tavsiya etamiz :

Og’a-ining yomoniab, qani tuqqan topganing,
Arg’umoqni yomoniab, qani tulpor topganing.

Puli kuygan qalampir chaynar.

Shoshilgan kishining pushaymoni ko’p.

Egachimga ishonib, ersiz qoldim.

O’tgan gapga o’kinma.

O’tgan ishga salovat.

O’tgan ishdan tush yaxshi.

O’tib ketgan yomg’irning ketidan o’pkalama.

Qizini tiymagan tizini quchoqlar.

Qo’shiq aytgan horimas.

Har kishiga o’z ishi xush.

Tavsiya etamiz : Boshqa maqollar

Tavsiya etamiz : Topishmoqlar to’plami

Mamnunlik va Afsuslanish haqida maqollar to‘plami

Mamnunlik va Afsuslanish haqida eng sara maqollar to‘plami. «G‘azab vaqtidagi ozgina sabr, keladigan minglab afsuslarni oldini oladi» (Ali ibn Abu Tolib).

Isimadim olovingga,
Ko‘r bo‘ldim tutuningga.

Bir ho‘plasang, may ho‘pla,
Qilqillasin yuraging.

Lo‘li eshagini maqtar,
Gadoy — to‘rvasini.

Keyingi pushaymon — o‘zingga dushman.

Dalaning begi bo‘lguncha,
Qal’aning iti bo‘l.

Nodonga aytgan esiz so‘zim,
O‘likka yig‘lagan esiz ko‘zim.

Gapirgandan gapirmagan yaxshiroq,
Gapiruvdim tegdi boshimga tayoq.

Otga o‘igangan kishining
Toyga taqimi to‘lmas.

Oltin boslui otang bilan qolguncha,
Paxmoq bosbJi onang bilan qol.

Egachimga ishonib, ersiz qoldim.

Qo‘shiq aytgan horimas

Erda turib o‘kinma,
Tomga chiqib so‘kinma.

Minmasang ham, ot yaxshi,
Quchmasang ham, qiz yaxshi.

Oz bo‘lsin-u soz bo‘lsin.

Oltin halqadan kech, quloq og‘ritsa,
Zardo‘zi etikdan kech, oyoq og‘ritsa.

 

O‘tib ketgan yomg‘irning ketidan o‘pkalama.

Kengashib kesgan qo‘l og‘rimas.

Qizini tiymagan tizini quchoqlar

Ich og‘risa o‘zingdan,
Gina qilgin ko‘zingdan.

Ari chaqdi deb arazlama, boli bor.

Ota o‘lib bola qolsa — murodiga yetgani,
Bola o‘lib ota qolsa — armoni ichda ketgani.

O‘tgan gapga o‘kinma.

Ko‘ngilsiz erdan ko‘ngilli qui yaxshi.

Otamning o‘larini bilsam,
Chaksa kepakka sotib yer edim.

Dalada bo‘ri ulisa,
Uydagi itning ichi achir.

Og‘a-ining yomoniab, qani tuqqan topganing,
Arg‘umoqni yomoniab, qani tulpor topganing.

Darmoni yo‘qning armoni ko‘p.

Bola, bolaning ishi chala.

Puli kuygan qalampir chaynar

Och qolib yegan so‘ng,
Zog‘ora non ham qand bo‘lar.

Olma yeb og‘riguncha,
O‘rik yeb o‘lgan yaxshi.

Har kishiga o‘z ishi xush.

Bo‘luvchiga oz,
Oz ham bo‘lsa soz.

Ochga bir non — qalqon.

Eganim og‘zimda yo‘q,
Kiyganim — egnimda.

Ola ishga o‘rin yo‘q,
Rosa ishdan ko‘ngil to‘q.

Otga minolmagan uzangidan o‘pkalar.

Otasi o‘lgan olti kun yig‘lar,
Onasi o‘lgan — oltmish yil.

Bo‘g‘izim-bo‘g‘izim,
Bo‘g‘izimni bo‘g‘dim o‘zim.

O‘tgan ishdan tush yaxshi

Dalaning qozisi bo‘lguncha,
Shaharning tozisi bo‘l.

O‘tgan ishga salovat.

Yomon kunning o‘tgani ham — davlat.

Intizorlikning oshi — shirin.

Yetdim dedim — yiqildim,
Boyidim dedim — bo‘lindim.

It yalog‘ini yalamasa, ko‘ngli to‘lmas.

Otam deb, erni tashlama,
So‘ng boshingni qashlama.

Shoshilgan kishining pushaymoni ko‘p.

Bol dedim, baloga qoldim.

Bir minsang ham yo‘rg‘a min,
Bulkillasin buyraging.

Sizni ushbu maqola ham qiziqtirishi mumkin

So‘nggi yuklangan mavzular

Ko‘p o‘qilgan mavzular

Bo‘limlardan birini tanlang