Press "Enter" to skip to content

Mehnat va Ish quroli haqida topishmoqlar javobi bilan

Mehnat va ish qurollari haqida topishmoqlar. Barcha topishmoqlar javobi bilan. Eng sara topishmoqlar to’plami.

Savagich haqida topishmoqlar

1. To‘rda turgan to‘rt yigit,
To‘rtovi ham mard yigit.

Topishmoqning javobi
(Cho‘p savag‘ich)

2. Bizning uyda to‘rt kampir,
To‘rtovi ham mard kampir.

Topishmoqning javobi

3. Qorong‘i uyda ko‘p polvon olishadi.

Topishmoqning javobi
(Cho‘p savagich)

Urchuq haqida topishmoqlar

4. Oqqina kuchuk xov-xov etdi,
Qorni to‘yib ag‘nab ketdi.

Topishmoqning javobi

5. Guv-guv etadi,
Marg‘ilon ketadi.

Topishmoqning javobi

6. Charchamas kampir ko‘rdim, yolg‘iz oyoq,
Og‘ziga tashlab olgan cho‘pdan tayoq.
Yurgan sari belbog‘ini qavatlaydi,
Beribdi unga go‘zallikni ayamayoq,

Topishmoqning javobi

7. G‘uv-g‘uv etar,
Qorni to‘ysa yumalab ketar.

Topishmoqning javobi

Halloji haqida topishmoqlar

8. Bir yog‘iga qor yog‘adi,
Bir yog‘iga do‘l yog‘adi.

Topishmoqning javobi

9. Ikki qo‘chqor urishar,
Qumalogi tushar.

Topishmoqning javobi

Moki haqida topishmoqlar

10. U yoqqa o‘tadi qizgina,
Bu yoqqa o‘tadi qizgina,
Qulogiga halqa taqib,
Shildirab o‘tadi qizgina.

Topishmoqning javobi

11. G‘oz qaqillab o‘tar,
Qanoti sharqillab o‘tar.

Topishmoqning javobi

Ketmon haqida topishmoqlar

12. Urdim, gup etdi,
Er tagiga kirib ketdi.

Topishmoqning javobi

13. Sen urmasang, u urmas.

Topishmoqning javobi

14. Yugurib, chaqqon o‘tadi,
Tagidagin o‘ldirib ketadi.

Topishmoqning javobi

15. Uzi jonsiz,
Ishga polvon.

Topishmoqning javobi

arra haqida topishmoqlar

16. G‘it-g‘it deydi, ishlaydi,
Erga kukun tashlaydi.

Topishmoqning javobi

17. Qora tuya qaltiraydi,
Qobirg‘asi yaltiraydi.

Topishmoqning javobi

18. Og‘zi yo‘q,
Tishi ko‘p.

Topishmoqning javobi

Ombur haqida topishmoqlar

19. Tushgan yerini uzar.

Topishmoqning javobi

20. Kelib og‘zini ochar,
Tishlab olib qochar.

Topishmoqning javobi

Omoch haqida topishmoqlar

21. Yer tagida oy yurar.

Topishmoqning javobi

22. Er ostida boy boradi.
Qulog‘ida loy boradi.

Topishmoqning javobi

23. Er tagida quyruq boradi.

Topishmoqning javobi

24. Ketaveradi, ketaveradi,
Tog‘day joyni buzib keladi.

Topishmoqning javobi

Chig‘iriq haqida topishmoqlar

25. O‘zi yerning tagida,
Kuchi yerning ustida.
O‘ttiz ikki og‘ayni,
Bir-birining ustida.

Topishmoqning javobi

26. Yigirma besh og‘ayni,
Bir-birining izida.

Topishmoqning javobi

27. Egiladi, bukiladi,
Mevalari to‘kiladi.

Topishmoqning javobi

28. Yozda yurar,
Qishda yotar.

Topishmoqning javobi

29. Mening kuchugim hovullaydi,
Qorni to‘q bo‘lsa aylanadi.

Topishmoqning javobi

Juvoz haqida topishmoqlar

30. Bir qushim bor ajoyib,
Don cho‘qiydi yeyolmaydi,
Qanot qoqadi, ucholmaydi.

Topishmoqning javobi

31. Qorong‘i tomning ichida
Polvon akam ikki oyoq bilan tepadi.

Topishmoqning javobi

Tegirmon haqida topishmoqlar

32. Qorong‘i saroyda buzoq shiqirlab og‘zidan ko‘pik sochadi.

Topishmoqning javobi

33. Er ostida g‘olton guldiraydi.

Topishmoqning javobi

34. Qat-qat mening cho‘ntagim,
Qatlama mening cho‘ntagim,
Etti yerdan to‘y qelsa,
To‘ymas mening cho‘ntagim.

Topishmoqning javobi

35. Ko‘p yeydi, tez yeydi,
Mayda chaynaydi.
O‘zi yuta olmaydi,
O‘zgalarni to‘ydiradi.

Topishmoqning javobi

36. U nimadir, quv yog‘ochdan og‘zi bor,
U nimadir, o‘rtasida mag‘zi bor,
U nimadir, yelkasida og‘zi bor,
U nimadir, suv ostida qimirlar.

Topishmoqning javobi

37. Tomda turib karnay chaldim,
Tovushi Qo‘qonga ketdi.

Topishmoqning javobi
(Tegirmon duti)

38. Bir jumbog‘im bor boshdan,
Joni temir, toshdan.
Zuhra xola, yuguravering,
Usta tosh o‘ldi ochdan.

Topishmoqning javobi

turli mehnat qurollari haqida topishmoqlar

39. Sariboy akam saqtali,
Ikki oti no‘xtali.

Topishmoqning javobi

40. Biznikida bitta kishi,
Og‘zida qirqta tishi.

Topishmoqning javobi
(Jun tarog‘i)

41. Metalim matti,
Qulog‘i qatti.
Qulog‘iga qattiq tepdim,
Yalpayib yotdi.

Topishmoqning javobi

42. Tushgan yerini kesar.

Topishmoqning javobi

43. Boradir, boradir,
Oyog‘ini ko‘tarib yotadir.

Topishmoqning javobi

44. Oqqina tovuq somon sochar.

Topishmoqning javobi

 

Mehnat va Ish quroli haqida topishmoqlar javobi bilan

Mehnat qilishga doir hamda ish qurollari haqida eng sara va qiziqarli topishmoqlar to’plami barcha yoshdagi insonlar, o’quvchilar, kattalar va bolalar uchun.

1. Yer tagida quyruq boradi.

Topishmoqning javobi

2. Urdim, gup etdi,
Yer tagiga kirib ketdi.

Topishmoqning javobi

3. Ketaveradi, ketaveradi,
Tog‘day joyni buzib keladi.

Topishmoqning javobi

4. Bir qushim bor ajoyib,
Don cho‘qiydi yeyolmaydi,
Qanot qoqadi, ucholmaydi.

Topishmoqning javobi

5. Metalim matti,
Qulog‘i qatti.
Qulog‘iga qattiq tepdim,
Yalpayib yotdi.

Topishmoqning javobi

6. Tushgan yerini uzar.

Topishmoqning javobi

7. U nimadir, quv yog‘ochdan og‘zi bor,
U nimadir, o‘rtasida mag‘zi bor,
U nimadir, yelkasida og‘zi bor,
U nimadir, suv ostida qimirlar.

Topishmoqning javobi

8. Sen urmasang, u urmas.

Topishmoqning javobi

9. To‘rda turgan to‘rt yigit,
To‘rtovi ham mard yigit.

Topishmoqning javobi Cho‘p savag‘ich.

10. Boradir, boradir,
Oyog‘ini ko‘tarib yotadir.

Topishmoqning javobi

11. Qora tuya qaltiraydi,
Qobirg‘asi yaltiraydi.

Topishmoqning javobi

12. Yozda yurar,
Qishda yotar.

Topishmoqning javobi

13. Yugurib, chaqqon o‘tadi,
Tagidagin o‘ldirib ketadi.

Topishmoqning javobi

14. G‘oz qaqillab o‘tar,
Qanoti sharqillab o‘tar.

Topishmoqning javobi

15. Mening kuchugim hovullaydi,
Qorni to‘q bo‘lsa aylanadi.

Topishmoqning javobi

16. O‘zi jonsiz,
Ishga polvon.

Topishmoqning javobi

17. Yer ostida g‘olton guldiraydi.

Topishmoqning javobi

18. Tushgan yerini kesar.

Topishmoqning javobi

19. Kelib og‘zini ochar,
Tishlab olib qochar.

Topishmoqning javobi

20. Tomda turib karnay chaldim,
Tovushi Qo‘qonga ketdi.

Topishmoqning javobi Tegirmon duti.

21. G‘it-g‘it deydi, ishlaydi,
Yerga kukun tashlaydi.

Topishmoqning javobi

22. Bizning uyda to‘rt kampir,
To‘rtovi ham mard kampir.

Topishmoqning javobi

23. Oqqina tovuq somon sochar.

Topishmoqning javobi

24. Yer tagida oy yurar.

Topishmoqning javobi

25. Qorong‘i tomning ichida
Polvon akam ikki oyoq bilan tepadi.

Topishmoqning javobi

26. Qat-qat mening cho‘ntagim,
Qatlama mening cho‘ntagim,
Yetti yerdan to‘y qilsa,
To‘ymas mening cho‘ntagim.

Topishmoqning javobi

27. Bir yog‘iga qor yog‘adi,
Bir yog‘iga do‘l yog‘adi.

Topishmoqning javobi

28. Charchamas kampir ko‘rdim, yolg‘iz oyoq,
Og‘ziga tashlab olgan cho‘pdan tayoq.
Yurgan sari belbog‘ini qavatlaydi,
Beribdi unga go‘zallikni ayamayoq.

Topishmoqning javobi

29. Oqqina kuchuk xov-xov etdi,
Qorni to‘yib ag‘nab ketdi.

Topishmoqning javobi

30. O‘zi yerning tagida,
Kuchi yerning ustida.
O‘ttiz ikki og‘ayni,
Bir-birining ustida.

Topishmoqning javobi

31. Biznikida bitta kishi,
Og‘zida qirqta tishi.

Topishmoqning javobi Jun tarog‘i.

32. Ikki qo‘chqor urishar,
Qumalog’i tushar.

Topishmoqning javobi

33. U yoqqa o‘tadi qizgina,
Bu yoqqa o‘tadi qizgina,
Qulog’iga halqa taqib,
Shildirab o‘tadi qizgina.

Topishmoqning javobi

34. Egiladi, bukiladi,
Mevalari to‘kiladi.

Topishmoqning javobi

35. Yigirma besh og‘ayni,
Bir-birining izida.

Topishmoqning javobi

36. Sariboy akam saqtali,
Ikki oti no‘xtali.

Topishmoqning javobi

37. Og‘zi yo‘q,
Tishi ko‘p.

Topishmoqning javobi

38. Yer ostida boy boradi.
Qulog‘ida loy boradi.

Topishmoqning javobi

39. Ko‘p yeydi, tez yeydi,
Mayda chaynaydi.
O‘zi yuta olmaydi,
O‘zgalarni to‘ydiradi.

Topishmoqning javobi

40. Qorong‘i uyda ko‘p polvon olishadi.

Topishmoqning javobi Cho‘p savagich.

41. Qorong‘i saroyda buzoq shiqirlab og‘zidan ko‘pik sochadi.

Topishmoqning javobi

42. Guv-guv etadi,
Marg‘ilon ketadi.

Topishmoqning javobi

43. G‘uv-g‘uv etar,
Qorni to‘ysa yumalab ketar.

Topishmoqning javobi

44. Bir jumbog‘im bor boshdan,
Joni temir, toshdan.
Zuhra xola, yuguravering,
Usta tosh o‘ldi ochdan.