Press "Enter" to skip to content

Kiyim kechak,bezak tikuvchilik asboblari haqida topishmoqlar. Barcha topishmoqlar to’plami

18. O‘zi bitta,
Tuxumi to‘rtta,
Bolasi o‘n oltita.

Tikuvchilik asboblari haqida topishmoqlar

Tikuvchilik asboblari, chevarchilik asboblari haqida topishmoqlar. Barcha topishmoqlar javobi bilan. Eng sara topishmoqlar to’plami.

1. Ko‘kkina qo‘zim,
Qurt-qurt kavshaydi.

Topishmoqning javobi

2. Ana yerda birov o‘layotibdi,
Og‘ziga qo‘lim tiqsam kulayotibdi.

Topishmoqning javobi

3. Ikki podsho qon chiqarmay urishadi.

Topishmoqning javobi

4. Ikki botir qilichlashar.

Topishmoqning javobi

5. Ikki bo‘ri tog‘da o‘ynar, chang chiqarmay,
Ikkisi ham bir bosh yeydi, qon chiqarmay.

Topishmoqning javobi

6. Fotima-Zuhra urishadi,
Merosini bo‘lishadi.

Topishmoqning javobi

7. Buxorodan kelgan mundi,
Besh og‘ochga mindi.

Topishmoqning javobi
(Angishvona)

8. Bir o‘ra,
Bir o‘ra ichida ming o‘ra.

Topishmoqning javobi
(Angishvona)

9. O‘zi bitta,
Ko‘zi mingta.

Topishmoqning javobi
(Angishvona)

10. Bozordagi mo‘ndi,
Kelib qo‘limga qo‘ndi.

Topishmoqning javobi
(Angishvona)

11. Yalang‘och qochadi,
Yorg‘oqli quvadi.

Topishmoqning javobi
(Igna, angishvona)

12. Bir ko‘zli kampir,
Ko‘ylakka gul tikar.

Topishmoqning javobi

13. Hammaga to‘n tikaman, o‘zpm yalang‘och.

Topishmoqning javobi

14. Yilt etdi,
Qirdan oshdi.

Topishmoqning javobi

15. Yantoq uchi yaltiroq.

Topishmoqning javobi

16. O‘zi bir qarich,
Quyrug‘i o‘n bir qarich.

Topishmoqning javobi

17. O‘zi kichkina, ingichka, kokili uzun.

Topishmoqning javobi

18. O‘zi kumush,
Dumi uzun.

Topishmoqning javobi

19. Kichkina xotin,
Chochvoni uzun.

Topishmoqning javobi

20. Mittigina kelinchak,
Mayin sochi uzunchoq.

Topishmoqning javobi

21. Buvimning lachagi uzundan-uzun.

Topishmoqning javobi

21. Ko‘kkina qo‘zim,
Quvan sudraydi.

Topishmoqning javobi

22. Ko‘kkina echki ipini sudrab suv ichadi.

Topishmoqning javobi

23. Oq eshakka oq tushov,
Ko‘k eshakka ko‘k tushov.

Topishmoqning javobi

24. Uzun ilkim bor,
Kalta qilkim bor,
Jingila bo‘rkim bor.

Topishmoqning javobi
(Ip, igna, angishvona)

25. Iyna,
Iynaning boshi tuyna.
(To‘g‘nag‘ich)
O‘t yemaydi bedanam,
Suv ichmaydi bedanam,
Tilla to‘qim ustida,
Yo‘rg‘alaydi bedanam.

Topishmoqning javobi
(Tikish mashinasi)

26. Tegi ko‘mirchi,
Usti temirchi.

Topishmoqning javobi
(Tikish mashinasi)

 

Kiyim kechak,bezak tikuvchilik asboblari haqida topishmoqlar. Barcha topishmoqlar to’plami

Kiyim kechak,bezak tikuvchilik asboblari haqida topishmoqlar :

Kichkina xotin,
Chochvoni uzun.
(Igna, ip)

Mittigina kelinchak,
Mayin sochi uzunchoq.
(Igna, ip)

Buvimning lachagi uzundan-uzun.
(Igna, ip)

Ko‘kkina qo‘zim,
Quvan sudraydi.
(Igna, ip)

Ko‘kkina echki ipini sudrab suv ichadi.
(Igna, ip)

Oq eshakka oq tushov,
Ko‘k eshakka ko‘k tushov.
(Igna, ip)

Uzun ilkim bor,
Kalta qilkim bor,
Jingila bo‘rkim bor.
(Ip, igna, angishvona)

Iyna,
Iynaning boshi tuyna.
(To‘g‘nag‘ich)

O‘t yemaydi bedanam,
Suv ichmaydi bedanam,
Tilla to‘qim ustida,
Yo‘rg‘alaydi bedanam.
(Tikish mashinasi)

Tegi ko‘mirchi,
Usti temirchi.
(Tikish mashinasi)

Tavsiya etamiz : Kitob haqida topishmoqlar

Tavsiya etamiz : Odam va uning tana azolari topishmoqlar

Tavsiya etamiz : Barcha turdagi topishmoqlar

Kiyim va Tikuvchilik asboblari haqida topishmoqlar javobi bilan

Tikuvchilik asboblari hamda kiyim-kechak haqida eng sara va qiziqarli topishmoqlar to’plami barcha yoshdagi insonlar, o’quvchilar, kattalar va bolalar uchun.

1. Tegi ko‘mirchi,
Usti temirchi.

Topishmoqning javobi Tikish mashinasi.

2. Top, topishmoq,
Tanga yopishmoq.

Topishmoqning javobi

3. Jar bo‘yida jalbiroq.

Topishmoqning javobi Zirak-sirg‘a.

4. Yantoq uchi yaltiroq.

Topishmoqning javobi

5. Chakka tomadi,
Yerga tushmaydi.

Topishmoqning javobi Zirak-sirg‘a.

6. Ikki bo‘ri tog‘da o‘ynar, chang chiqarmay,
Ikkisi ham bir bosh yeydi, qon chiqarmay.

Topishmoqning javobi

7. Uzun ilkim bor,
Kalta qilkim bor,
Jingila bo‘rkim bor.

Topishmoqning javobi Ip, igna, angishvona.

8. O‘zi bitta,
Ko‘zi mingta.

Topishmoqning javobi Angishvona.

9. Kunduzi haq-haq yuradi,
Kechasi og’zini ochib yotadi.

Topishmoqning javobi

10. O‘zi kumush,
Dumi uzun.

Topishmoqning javobi

11. Hammaga to‘n tikaman,
O‘zim yalang‘och.

Topishmoqning javobi

12. Ko‘kkina echki ipini sudrab suv ichadi.

Topishmoqning javobi

13. Buxorodan kelgan minor,
Kelib, kelib, o‘n qo‘lga qo‘nar.

Topishmoqning javobi

14. Yalang‘och qochadi,
Yorg‘oqli quvadi.

Topishmoqning javobi Igna, angishvona.

15. O‘zi bir qarich,
Quyrug‘i o‘n bir qarich.

Topishmoqning javobi

16. Boshingdagi boshpana,
Qish-qirovda gulxona.

Topishmoqning javobi

17. Bir tug‘ishgan ikki do‘st,
Bo‘ylari tizdan.
Qolmaydi bizdan,
Saqlaydi qor, muzdan.

Topishmoqning javobi

18. O‘zi bitta,
Tuxumi to‘rtta,
Bolasi o‘n oltita.

Topishmoqning javobi

19. Kechasi arvayadi,
Kunduzi semiradi.

Topishmoqning javobi

20. Bir boyning o‘n qo‘yi bor,
Biri bog‘liq, to‘qqizi yeshiq.

Topishmoqning javobi

21. Bozordagi mo‘ndi,
Kelib qo‘limga qo‘ndi.

Topishmoqning javobi Angishvona.

22. O‘t yemaydi bedanam,
Suv ichmaydi bedanam,
Tilla to‘qim ustida,
Yo‘rg‘alaydi bedanam.

Topishmoqning javobi Tikish mashinasi.

23. Mushtum yerga tushdi.

Topishmoqning javobi

24. Buxorodan kelgan mundi,
Besh og‘ochga mindi.

Topishmoqning javobi Angishvona.

25. Oq eshakka oq tushov,
Ko‘k eshakka ko‘k tushov.

Topishmoqning javobi

26. Xonning belbog‘i beliga yetmas.

Topishmoqning javobi Bilak uzuk.

27. Otdim, osmonga chiqdi.

Topishmoqning javobi

28. Ikki botir qilichlashar.

Topishmoqning javobi

29. Yilt etdi,
Qirdan oshdi.

Topishmoqning javobi

30. Jar labiga yontoq ilindi.

Topishmoqning javobi Zirak-sirg‘a.

31. Qora botir qaltiroq,
Sag‘irlari yaltiroq.

Topishmoqning javobi Qora atlas.

32. Eshikka chiqsam, mening bilan yuradi,
Uyga kirsam, ayvonda menga qarab turadi.

Topishmoqning javobi

33. Ho‘kizni mindim,
Qo‘yni ko‘tardim,
G‘ovachaga gizlandim.

Topishmoqning javobi Etik, telpak, ko‘ylak.

34. Erta turdi,
Ikki ayri yo‘lga tushdi.

Topishmoqning javobi

35. Mush-mush, mushukkina,
Qo‘lida ushuqqina.

Topishmoqning javobi

36. Besh qo‘limda besh puta.

Topishmoqning javobi

37. Iyna,
Iynaning boshi tuyna.

Topishmoqning javobi

38. Mittigina kelinchak,
Mayin sochi uzunchoq.

Topishmoqning javobi

39. Ana yerda birov o‘layotibdi,
Og‘ziga qo‘lim tiqsam kulayotibdi.

Topishmoqning javobi

40. Ko‘kkina qo‘zim,
Qurt-qurt kavshaydi.

Topishmoqning javobi

41. Buvimning lachagi uzundan-uzun.

Topishmoqning javobi

42. Ikki podsho qon chiqarmay urishadi.

Topishmoqning javobi

43. Qizil tuya chel yoqalab yuradi.

Topishmoqning javobi

44. Fotima-Zuhra urishadi,
Merosini bo‘lishadi.

Topishmoqning javobi

45. Keragida osuvli,
Aqlliga biluvchi.

Topishmoqning javobi

46. Bir ko‘zli kampir,
Ko‘ylakka gul tikar.

Topishmoqning javobi

47. Ketaveradi, ketaveradi,
Borgan joyida og‘zi ochilib qoladi.

Topishmoqning javobi

48. Ko‘kkina qo‘zim,
Quvan sudraydi.

Topishmoqning javobi

49. Besh og‘ayni,
Qo‘rasi bor,
Xonasi boshqa.

Topishmoqning javobi

50. Kunduzi himoya qiladi,
Kechasi qoziqda turadi.

Topishmoqning javobi

51. O‘zi kichkina, ingichka, kokili uzun.

Topishmoqning javobi

52. Bosh ustida chambarak,
Chambarakda kapalak.

Topishmoqning javobi

53. Kichkina xotin,
Chochvoni uzun.

Topishmoqning javobi

54. Bir o‘ra,
Bir o‘ra ichida ming o‘ra.

Topishmoqning javobi Angishvona.

Sizni ushbu maqola ham qiziqtirishi mumkin

Raxmat juda foydali malumotlar oldim, chin dildan omad tilayman. Kiyim kechak haqidagi topishmoqlar zo’r ekan. So‘nggi yuklangan mavzular Ko‘p o‘qilgan mavzular Bo‘limlardan birini tanlang